Kayadibi adında 34 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kayadibi köy - Yeşilova - Burdur
1522, 1928 Tah, K, K: Kayadibi
■ Bir dönem Yeşilova/İrle kazasının idari merkezi idi. Ancak yerleşim adı 16. yy'dan beri Kayadibi olarak kaydedilmiştir. SN
  Kayadibi köy - Sincanlı - Afyon
1928 K: Kayadibi
  Kayadibi mah - Eflani - Karabük
1907 Kiep: Kayadibi
■ 1750 tarihli İbrahim Efendi Atlasında Kayadibi ahalisinin ekseri mutaf (çuval dokuyucu) olduğu belirtilmiştir. SN
  Salmanlı köy - Yerköy (Salmanlı bucağı) - Yozgat
1928 K: Kayadibi
1928 K: Selmanlı (idari bölge)
■ Kayadibi köyü, Salmanlı (Yerköy) nahiyesi merkez köyü idi. SN
  Kayadibi köy - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Tırxaz [ Yun troxós "değirmen taşı" ]
  Kayadibi köy - Feke - Adana
1928 K: Kayadibi
  Kayadibi köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912 Kiep: Kayadibi
Boşnak yerleşimi
  Kayadibi mah Sarıyer - Şebinkarahisar - Giresun
1860 BSt: Kayadibi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 5. yüzyıla ait Meryemana (Theotokos) kaya manastırı 19. yy'da Ermeni toplumu tarafından kullanılmış ve 1915 yılında terkedilmiştir. Kilisesi Aziz Filippos'a adanmıştır. Ancak köyün eski adı tesbit edilemedi. SN
  Kayadibi köy - Kahta - Adıyaman
1928 K: Horik
1914 Kiep: Urik
  Kayadibi köy - Köse - Gümüşhane
1876 S-Tr: İrxa
  Kayadibi köy - Nusaybin - Mardin
Kr Tan: Mendikân
1928 K: Mendikan [ Kürd mendik/mendan "aş." ]
Kürd (Çomeri) yerleşimi
  Kayadibi köy - Kozluk - Batman
h2000 : Purşenk [ Erm ]
1928 K: Pirsinik
E1914 K&P: Pirşenk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Sason'a bağlı Purşeng Köyü yakınlarındaki Mereto Dağı üzerinde bulunan metruk Surp Asdvadzadzin (Meryemana) Kilisesi 2012'de bilinmeyen kişilerce tahrip edildi. SN
  Kayadibi köy - Borçka - Artvin
1928 K: MaradidUlya
1927 MZ: ZedaMaradit [ Gürc zeda maradidi "yukarı Maradit" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kayadibi köy - Şavşat - Artvin
1913 Kiep: Tsixidzir [ Gürc tsxisdziri "kaledibi" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köyün arkasında bulunan ve köye Gürcüce adını veren kalenin 7. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Toharis/Tuxaris kalesi olması ihtimal dahilindedir. Ancak Gürcü Vekayinamesi Tuxaris Kalesinin `Çoruh boyunda` olduğunu bildirir. SN
■ Gürcü tarihçi Niko Marr'ın 1911 yılında ki seyahatinde not aldığı, Kordisdze, Karmusdze ve Abramisdze adında Türkleşmiş Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç
  Kayadibi köy - Susuz - Kars
R1889 1928 RAl, K: Kızılçakçak [ Erm garmirçağatzak "kızıldeğirmen" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köy halkı Erivan kökenlidir. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km