Trabzon'da 677 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Fidanbaşı köy - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Timara
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Dolanlı köy - Beşikdüzü - Trabzon
k1928 K: Aroz [ Yun ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Çetrik köy - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Çetrik
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Oğuz bld - Beşikdüzü - Trabzon
k1928 K: Türkelli
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Düzköy köy - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Düzköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Turalıuşağı mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Turalıuşağı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Resullü köy - Beşikdüzü - Trabzon
k1928 K: Resullü
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Yenicami köy - Beşikdüzü - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Ağırtaş köy - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Gâvurkıran
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Eski adı muhtemelen `Kıran köyü gâvur mahallesi` anlamında. SN
  Ardıçatak köy - Beşikdüzü - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Ambarlı köy - Beşikdüzü - Trabzon
k1928 K: Ambarlı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Pelitçik köy - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Pehliçukur
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Kalegüney köy - Beşikdüzü - Trabzon
k1928 K: Kalegüney
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Sugören mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1960 DİE: Görenli
k1928 K: Köristan/Körüsten [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
Çepni yerleşimi
■ İlçe merkezinin asıl eski yerleşim merkezi burasıdır. Şimdiki merkez 1950'lerden sonra gelişti. SN
  Geyikli bld - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Alagâvur
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Şahmelik köy - Beşikdüzü - Trabzon
k1928 K: Şahmelik
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  SeyitAhmet köy - Beşikdüzü - Trabzon
k1928 K: SeyitAhmet
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Kutluca köy - Beşikdüzü - Trabzon
k1928 K: Xuplu
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Kabasakal köy - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Kabasakal
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Tepeağzı köy - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Tepeağzı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Güdün köy - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Güdün
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Denizli köy - Beşikdüzü - Trabzon
k1928 K: Denizli
Türkmen (Çepni) yerleşimi
  Akkese köy - Beşikdüzü - Trabzon
h1914: Akkilise
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Gökçeköy köy - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Gökçeköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Dereköy mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Dereköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Üzümözü köy - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Kızılüzüm
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Aksaklı köy - Beşikdüzü - Trabzon
k1928 K: Aksaklı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Kireç mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Kireç
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Şalpazarı ilçe - Şalpazarı - Trabzon
Eski adı: Ağasar (idari bölge) [ Erm ağasar "tuzdağı?" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Ağasar esasen Şalpazarı içinden akan derenin ve bu dere etrafında bulunan 29 parça Türkmen köyünün ortak adıdır. ■ Ağasar adının Ermenice `tuzdağı` dışında inandırıcı bir etimolojisi ortaya konamamıştır. Maamafih bu bölgede Ermenice yer adı olağan sayılamaz. SN
  Sayvancık köy - Beşikdüzü - Trabzon
k1928 K: İstil [ Yun stili "dikilitaşlar, direkler" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Korkutan köy - Beşikdüzü - Trabzon
1960 DİE: Ağılbağı
k1928 K: Korkudan
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Yeşilköy bld - Beşikdüzü - Trabzon
h1914: Abdallı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ 14.3.1953 tarihli kararla Abdallı olan adı Yeşilköy olarak değiştirildi. SN
  Simenli köy - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Simenli
Türkmen (Çepni) yerleşimi
  Kasımağzı köy - Şalpazarı - Trabzon
k1968 K2: Karamağzı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Akçiriş köy - Şalpazarı - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Dorukkiriş köy - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Dorukkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Takazlı köy - Beşikdüzü - Trabzon
k1928 K: Takazlı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Gölkiriş köy - Şalpazarı - Trabzon
k1946 MYK: Gölkırış
k1928 K: Gölkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Çamkiriş mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Çamkiriş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Sütpınar köy - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Kıranmahalle
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Çarlaklı köy - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Çarlaklı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Nefsişarlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
h1914: Nefsişarlı
Os: Şarlı
Çepni yerleşimi
  Karakaya köy - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Karakaya
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Doğancı köy - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Doğancı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Sayvançatak köy - Şalpazarı - Trabzon
k1928 K: Sayvançatak
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Bozlu köy - Beşikdüzü - Trabzon
k1928 K: Bozlu
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Bayır köy - Beşikdüzü - Trabzon
k1928 K: Mahalleköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Gürgenli köy - Beşikdüzü - Trabzon
k1928 K: Kadaxor [ Yun katoxôra "aşağıköy" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Kozluca köy - Tonya - Trabzon
k1928 K: Kozluca
  Turalı mah İskenderli - Tonya - Trabzon
h1914: Turalı
  Ağaçlı köy - Beşikdüzü - Trabzon
k1928 K: Kancıma
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Vardallı mah Beşikdüzü - Beşikdüzü - Trabzon
k1928 K: Vardallı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Adacık mah - Beşikdüzü - Trabzon
k1928 K: Adacık
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Beşikdüzü ilçe - Beşikdüzü - Trabzon
hy1901: Büyükliman
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Eskiden Şarlı adı verilen idari birimin merkez köyüdür. SN
  Zemberek köy - Beşikdüzü - Trabzon
k1928 K: Zemberek
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Çeşmeönü mah Beşikdüzü - Beşikdüzü - Trabzon
h1925: Yuvayolu
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köyün eski adı Yobol şeklinde telaffuz edilir. SN
  Hünerli köy - Beşikdüzü - Trabzon
k1928 K: Kefli
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  İskenderli bld - Tonya - Trabzon
h1914: İskenderli
■ Şalpazarı kökenli Çepni sülaleler de bulunmakta metonio
  Sayraç köy - Tonya - Trabzon
h1914: Sayraç
■ Eski ismi: Kumyatak. Yakçukur, Turali, Kozluca ve İskenderli köylerine verilen genel tanimlama. Manav
  Çamlık köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Çamlık
T1876 S-Tr: Bedromida [ Yun Petrómita "Küçük Petroma" ]
  Yaylacık köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913- Tezk: Kamuxa [ Yun ]
  Bozalan köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Mağula [ Yun magoúla "tepecik, höyük" ]
k1928 K: Boşnaklı
  Karatepe köy - Vakfıkebir - Trabzon
Eski adı: Cikandoz [ Yun tzikántôn "Çerkez? yurdu" ]
■ Eski Yunanlıların Zygoi/Zixoi, Gürcülerin Cikebi olarak andığı Kuzey Kafkasya kavmi muhtemelen Çerkezler veya onların bir boyudur. Karş. Çayeli-Esendağ (Cigaron), Çayeli-Yamaç (Cigaron), Sürmene-Ortaköy (Cigaron) ve Trabzon Merkez Çağlayan (Ciganoy). SN
  Güneysu köy - Vakfıkebir - Trabzon
1960 DİE: Kabasakal
T1876 S-Tr: Bodamlı [ Yun potámi "akarsı, dere" ]
  Bahadırlı köy - Vakfıkebir - Trabzon
T1876 S-Tr: Aliboz
  Kalemli köy - Tonya - Trabzon
T1876 k1928 S-Tr, K: Manganoboz [ Yun ]
  Köprücek köy - Vakfıkebir - Trabzon
T1876 S-Tr: Cid
  Melikşah köy - Tonya - Trabzon
T1876 k1928 S-Tr, K: Melikşe
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Vakfıkebir ilçe - Vakfıkebir - Trabzon
hy1901: Folbazar*Vakfıkebir [ Yun Folí "yuva" ]
■ Eski adı muhtemelen Fol Köyü (Tonya-Kalınçam) Pazarı anlamında. Köy isimlerinin hemen hepsi 20. yy başında Rumca olduğu halde ilçe nüfusunun daha o tarihte çoğunlukla Çepni adı verilen Alevi geçmişe sahip unsurdan oluştuğu anlaşılıyor. SN
  Güney köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Güney
T1876 S-Tr: İsborli/Usburlu [ Yun ]
  Büyükmahalle mah Tonya - Tonya - Trabzon
Eski adı: Kakoliya [ Yun ]
T1876 k1928 S-Tr, K: Ağırköy
■ Mahallede 7 sülale vardır. Bunlardan altısı Türk (ikisi Kürtün, biri Torul, biri Erzurum, biri Şalpazarı'dan gelme), biri Rum kökenlidir. metonio
  Kalınçam köy - Tonya - Trabzon
h1914: Fol*Maden [ Yun fóli "yuva" ]
hy1901: Folköy
■ Kürtün nahiyesine bağlı Fol köyündeki simli kurşun ve bakır madenlerinin işletilmesine dair 1891, 1906, 1914 tarihli evrak mevcuttur. SN
  Kösecik köy - Tonya - Trabzon
T1876 k1928 S-Tr, K: Lefkiye/Lefkiya [ Yun léukia "kavaklık" ]
  Şenocak köy - Vakfıkebir - Trabzon
T1876 k1928 S-Tr, K: Şova [ Yun ]
  Sinanlı köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Sinanlı
T1876 S-Tr: İbsaldaFilip [ Yun ]
  Caferli köy - Vakfıkebir - Trabzon
T1876 S-Tr: Caferli
  Ortaköy köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Ortaköy
T1876 S-Tr: KomandraVamenli [ Yun ]
  Karasu köy - Tonya - Trabzon
k1928 K: Karasu
  Kayacan köy - Tonya - Trabzon
k1928 K: Barkozmanlı
  Tonya ilçe - Tonya - Trabzon
k1928 K: Ortamahalle
hy1901: Tonya
OYu: Thoanía
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Tonya idari birim adıdır. İlçe merkezi eski Ortamahalle köyüdür. 19. yy sonunda ilçe (idari birim) nüfusu 8000 Müslim ve 1676 Rum hane idi. SN
■ Tonya İlçe - TrabzonOsmanlı belgelerinde “Tonya” adı ilk defa Akçaabat kazasına bağlı bir Karye/köy olarak, 1583 tarihli,Tapu Tahrir Defterinde kayda geçer. Tonya karyesine bağlı Kumyatak ve Karaağaç (Asporyani) adlı mezraları vardır. 1869 Trabzon Vilayet Salnamesi”nde Tonya ve Vakfıkebir’in nüfusu birlikte yer almaktadır. 106 köyde, 4058 hane olduğu ve 15701 müslüman nüfusun yaşadığı belirtilmekte, “Çerkes, Rum, Ermeni” nüfusa rastlanmamaktadır bu sırada Tonya Gümüşhane’ye bağlı bir bucak merkezi olarak görünür. Seddül Bahir
  Hacıköy köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Hacıköy
T1876 S-Tr: Adanoz [ Yun ]
  Soğuksu köy - Vakfıkebir - Trabzon
T1876 S-Tr: İbsalda [ Yun ]
  Karaağaçlı köy - Tonya - Trabzon
k1928 K: Aspuryanlı [ Yun asprogialê "akkıyı" ]
hy1901: Karaağaç
  Çamlı köy - Tonya - Trabzon
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Çepni yerleşimi, köy halkı Şalpazarı'dan göçmüştür. metonio
  Yıldız köy - Vakfıkebir - Trabzon
T1876 k1928 S-Tr, K: Ruka [ Yun ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Akköy köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Akköy
hy1901: Komandra
T1876 S-Tr: KomandraKadaxor [ Yun katoxôra "aşağıköy" ]
■ Dört köyden oluşan Komandra/Komandere yerleşim alanının 'Kuman Deresi' şeklinde yorumlanarak bir Türk kavmi olan Kuman'larla irtibatlandırılması abesle iştigaldir. SN
  Sekmenli köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Sekmenli
T1876 S-Tr: Kozozi/Kozozli
  Hoşarlı köy - Tonya - Trabzon
T1850: Xoşarlı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy adı muhtemelen Şarlı (Beşikdüzü) nahiyesi ile ilgilidir. SN
  Rıdvanlı köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Rıdvanlı
T1876 S-Tr: KomandraRaşi [ Yun ráxê "yamaç" ]
  Çayıriçi köy - Tonya - Trabzon
T1876 k1928 S-Tr, K: Anabadema [ Yun anopotamiá "yukarıdere" ]
  Biçinlik köy - Tonya - Trabzon
h1914: Piçinlik
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy halkı Çepnidir. Üç sülaleden biri Kürtün'den, biri Ağasar'dan, biri ise Akçaabat'tan gelmiştir. Akçaabatlı sülale Hacısalihoğullarıdır. metonioHaritada yeri belli olmayanlar.
  Işıklar bld - Akçaabat - Trabzon
Eski adı: Visera [ Yun ]
  Bahçecik mah Trabzon - Trabzon_M - Trabzon
hy1906 Kiep: Kindinar [ Yun "tehlikeli" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km