Tatvan'da 94 yerleşim bulundu.
sırala 
  Küllüce köy - Tatvan - Bitlis
k1928 K: Xaxréf
E1902 Epr: Xaxrev [ Erm ]
■ 20. yy başında köy metruk idi. SN
  Benekli köy - Tatvan - Bitlis
k1928 K: Çılxor
E1902 Sark, Epr: Çırxor [ Erm "su kuyusu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Örenlik köy - Tatvan - Bitlis
k1928 K: Aleman [ Kürd/Tr ˁaliman? "alimler" ]
E1900- Sark: Alamek' [ Erm "alamlar?" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Adını Aleman Hanı adıyla bilinen 16. yy kervansarayından alır. SN
  Çekmece köy - Tatvan - Bitlis
k1968 K2: Şentepe
k1928 K: Şamiran
E1902 Sark, Epr: Şamiram [ Erm "Asur kraliçesi Semiramis" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Urartu ören yerleri Ermeni kültüründe çoğu zaman efsanevi Asur kraliçesi Şamiram'a (= Asurca Şammuramat) atfedilir. SN
  Eğritaş köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
k1928 K: End
E1902 Epr: Hant [ Erm hant/ant "ekinlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çalıdüzü köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
k1928 K: Balekan
E1902 Epr: Palekan [ Kürd ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Top mz - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1902, k1928 Epr, K: Dop
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Surp Sarkis kilisesi vardı. Top adının kaynağı açık değildir; Türkçe olması ihtimali düşüktür. SN
  Kırkbulak köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1902, k1928 Epr, K: Sak [ Erm "kaz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dalda köy - Tatvan - Bitlis
k1928 K: HarabeEngesor
hy1901: İngesur [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çağlayan mah - Tatvan - Bitlis
E1900- HSH: Urtap [ Erm "korudüzü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Taştop mz - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
E1902, k1928 Epr, K: Taşdop
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Surp Hovhannes kilisesi 20. yy başında harabeydi. SN
  Koyunpınarı köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
k1928 K: Nil
E1902 Epr: Nél
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Tatvan ilçe - Tatvan - Bitlis
E1902 Epr I.558: Tadvan
T1282 Bibi: Tadvan
E474 MKh: Tadavan/Tadgavan [ Erm "Tad veya Tadik' kenti" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Asıl Tatvan, bugünkü kasabanın 5 km kuzeyindeki Eskitatvan mevkiindedir. 1930'lu yıllarda yerleşim merkezi demiryolu istasyonu civarına taşınmıştır. ■ Khoren'li Movses'in aktardığı rivayete göre kral Vağarşak (MÖ 2. yy?) bu bölgeyi Karnik sülalesinden Tad'a vermiş ve Tadavan kenti onun adına kurulmuştur. Ancak çok daha eski Urartu kaynaklarında Dati adıyla geçen yerin de burası olması mümkündür. Ermenicede Tadik' ovanın adı, Tadgavan `Tadik kenti` yerleşim adıdır. SN
■ Tatvan'ın yerli halkı çoğunlukta Kürt halkından ibaret olmakla beraber az sayıda da Ahlat'dan göçmüş Türkmenler, Topal Osman isyanına katılmış ve sürgün edilmiş bazı Laz ailelerden oluşmaktadır. Türk
  Yumurtatepe köy - Tatvan - Bitlis
Kr: Girfeki [ Kürd girêfeqî "fakihtepe" ]
  Tuğ mah Tatvan - Tatvan - Bitlis
k1928 K: Tuğ
E1902 Sark, Epr: Tux/Tuğx [ Erm Թուղխ ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 15. yy'dan eski olan Ermeni kilisesi harap durumdadır. SN
  Küçüksu köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
k1928 K: Kotom
E1902 Epr: Godom
Os: Güzeldere (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Merkezi Kotom köyünde olan Güzeldere (Erm: Aznvats Çur veya Aznvatsor) nahiyesi 1. Dünya Savaşı öncesinde büyük çoğunlukla Ermenilerle meskûndu. SN
  Hanelmalı köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
k1928 K: Xınzorkin
hy1901: XanElmalu
hy1884 Kiep: Xındzorkin*Elmalu [ Erm "elmacık" ]
■ 20 yy başında köy metruktu ancak Surp Sahak kilisesi mevcuttu. SN
  Yoncabaşı köy - Tatvan - Bitlis
k1928 K: Şikranıs
E1900- HSH: Şukrants
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çevre köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
k1928 K: İz [ Erm aydz "keçi" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kıyıdüzü köy - Tatvan - Bitlis
k1928 K: Kızvak
E1902 Sark, Epr: Gıdzvag [ Erm Կծուակ "ekşisu/acısu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ A. H. Layard Ağustos 1850'de bu köyden geçmiş ve adını Keswack olarak vermiştir. sumela
  Tokaçlı köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
k1928 K: Kurdikan [ Kürd "bey-oğlu?" ]
■ Metruk Ermeni kilisesi vardır. Manav
  Obuz köy - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
hy1901 k1928: Kamar [ Erm կամար "kemer" ]
  Paşaelmalı mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Paşaelmalı
E1902 Sark, Epr: Paşvadzk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Güreşçi köy - Tatvan - Bitlis
k1928 K: Sapor
E1902 Epr: Tsapor [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy statüsü kaldırıldıktan uzun süre sonra tekrar köy olmuştur. Tatvan haritasında artık görülebilmektedir. ishak levent
  Arılı mz - Tatvan (Küçüksu bucağı) - Bitlis
k1928 K: Xiyartank
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sarıkum köy - Tatvan - Bitlis
k1928 K: Zığak
E1902 Sark, Epr II.244: Dzığag/Dzığgam [ Erm Ծղակ "kafes, hasırdan örülmüş kuş tuzağı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 100 hane Ermeni nüfusu ve Aziz Teotoros adına kilisesi vardı. SN
  İncekaya mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Por [ Erm p'or "çukur" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Düzcealan köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Çorşén [ Erm çorşén "dörtköy" ]
■ Köyün eski adı muhtemelen aynı ovada birbirine çok yakın olan Düzcealan, Kolbaşı, Oruçlu ve Yassıca köylerine göndermedir. SN
  Çataltaş mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
E1902 Epr: Kavarvanig [ Erm "Kavar nahiyesi manastırı" ]
E1900- Sark: Vanik [ Erm "küçükmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kolbaşı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
2000 DİE: Oruçlu
1960 DİE: Abadağ
k1928 K: Avetağ [ Erm havatağ "dede mahallesi" ]
■ Veya Kürdce Avatax `abad mahallesi?` SN
  Adabağ köy - Tatvan - Bitlis
T1556 RT, Sark, Sark: Adabağı [ Tr ]
  Beştaş mz - Tatvan - Bitlis
E1902 Sark, Epr: Ağağ [ Erm ]
T1556 k1928 RT, K, K: Ağag
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yassıca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Ünsüs/Unsus
E1902 Epr: Usunts [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Koyluca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Xarzit/Ğarzit
E1902 Epr II.165: Xarzit [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Anadere köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Oranıs
E1902 Epr II.385: Hürants [ Erm "konuklar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Külbastı mz - Tatvan - Bitlis
Eski adı: TaxaSor [ Kürd "kızıl mahalle" ]
  Kuşluca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Pertevküt [ Erm pertov "kaleli" ]
  Üçtepe mz - Tatvan - Bitlis
k1928 K: Ustûs
E1902 Epr: Sıdus
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yelkenli köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
E1902, k1928 Epr, K: Sorp [ Erm Սորբ ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Sorplu Aziz Sarkis (ö. 1401) sayesinde ün kazanan Surp Garabed manastırı köy yakınında göle hakim bir tepededir. 1895'te tahrip ve terk edildi. SN
  Karaçalı mah Kuşluca - Tatvan - Bitlis
k1928 K: Pancas [ Erm ]
  Çavuşlar köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Kindirans
E1902 Epr II.327: Gentrants [ Erm ]
k1928 K: Kerdigan (idari bölge)
E1902 Epr II.326-328: Garcgan (idari bölge) [ Erm garcgan "kısa (yer)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1895'ten önce 4000 nüfuslu bir kasaba ve Kerdigan/Kercigan kaza merkezi idi. SN
  Üzümlü mah Çavuşlar - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: İnzan/Inzan
E1902 Epr II.385: Hıntsan [ Erm ]
  Suboyu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Hacîyan [ Kürd heciyan "hacılar" ]
  Külbastı mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
Kr: TaxaSor [ Kürd "kızılmahalle" ]
  Sarıdal köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Kesanküt
E1902 Epr II.385: Getsangut' [ Erm "Getsan nahiyesi Gut' köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aktoprak mz - Tatvan - Bitlis
k1928 K: Kiryas
  Ulusoy köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
hy1941 US: Karcikânvank [ Erm "Karcikan/Kerdigan (nahiyesi )manastırı" ]
E1900- Sark: Vanik [ Erm vanig "küçükmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tosunlu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Poğa
E1900- Sark: Poğa [ Erm p'oğ "kanal, oluk" ]
  Uçankuş mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
hl: Varşén [ Erm "aşağıköy" ]
  Yumrukaya köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Sinban
E1902 Epr II.325: Sımbon [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Reşadiye mah - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Reşadiye [ Tr "Sultan Reşat yeri" ]
■ 1895’te Kerdigan kazasının mahvolması üzerine bir süre sonra yakındaki Reşadiye mevkiinde yeni nahiye örgütlendi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Van'ın Gevaş ilçesine bağlı iken daha sonra Tatvan'a bağlandı. SN
  Kuruyaka köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Oğvanıs
E1902 Sark, Epr: Oğvants [ Erm ]
  Emeksiz mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
E1902, k1928 Epr, K: Xums
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Harmanlı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Penganıs
E1902 Epr: Pegants [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Teknecik köy - Tatvan - Bitlis
Kr: Xoruntus
E1902 Epr: Xorodents [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sallıca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Kancas
E1902 Epr: Gancarıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Göllü köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Ağkıs
E1902 Epr: Yeğekis [ Erm "sazlar" ]
eç1660: Ağakis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köye adını veren Yeğeki (`durgunsu, saz`) gölü 5. yy'da tarihçi Xorenli Movses tarafından zikredilmiştir. 16. yy'da Ağakıs veya Ağkıtsor adıyla anılan sancak ve kazanın merkeziydi. SN
  Yediveren köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Kinasor [ Erm kinatsor "üzümdere" ]
  Beşikli mz - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Kerp
E1902 Epr II.293: Garp [ Erm "gürgen ağacı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uslu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Ağdat [ Erm "tuzlu" ]
  Çanakdüzü köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Komıs
E1902 Epr I.522: Komk/Koms [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün kuzeyinde yaya 2 saat mesafede 10. yy'a ait Surp Kevork manastırı harabesi vardır. Bu manastırda saklanan ve Aziz Georg'a ait olduğu rivayet edilen kafatasının daha sonra köye taşınarak buradaki Surp Tovma kilisesinde saklandığı anlatılır. SN
  Bağmeşesi mz - Tatvan - Bitlis
k1928 K: Pağ
  Beşparmak mah Koruklu - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Canas
  Yayıklı mah Göllü - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Aspras
  Nohutlu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Vartinis [ Erm vartenis "güllük" ]
  Koruklu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Purûs/Pürüs
E1902 Epr: Pırxus [ Erm ]
  Ustabaşı mah Budaklı - Tatvan - Bitlis
Eski adı: Piriguri
  Dağdibi köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
hy1941 US: Arizguh
k1928 K: Ariskox [ Erm ]
  Doluca mah Budaklı - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
k1928 K: Nanikas
E1900- Sark: Nanıgats [ Erm "Nanik'ler (öz.)" ]
■ Gürpınar'da Nanik, Bahçesaray'da Nankas (Nangats) ve Nanis (Nanits), Hizan'da Nanvan köyleri ortak kaynaktan türemiş olmalıdır. SN
  Alacabük köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
Kr: Beluh
k1928 K: Pelli
E1902 Epr: Pelu
■ 7. yy'a ait Harabedivank manastırı kalıntıları vardır. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  ? - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
E1900- HSH: Hormez
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km