Savur'da 38 yerleşim bulundu.
sırala 
  İşgören mah - Savur (Sürgücü bucağı) - Mardin
Kr: Qewsan
1917ht: Kavsan
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Kocahöyük mah - Savur (Sürgücü bucağı) - Mardin
Kr: Qoşê [ Kürd ]
1917ht: Koşî | Segiran [ Kürd "üçtepeler" ]
Kürd (Barava) yerleşimi
  Karaköy mah - Savur (Sürgücü bucağı) - Mardin
1917ht: Xarabereş [ Kürd "karaören" ]
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Şenocak mah - Savur (Sürgücü bucağı) - Mardin
1917ht: Şûtî
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Bağyaka mah - Savur (Sürgücü bucağı) - Mardin
1917ht: Bakıstan
1526t: Bağistan [ Kürd/Tr baxistan "bağlık" ]
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
■ Bağistan (bağlık, bahçelik yer) köyü, köylüler tarafından "Baqustan" olarak ifade edilmektedir. Halim
  Kırkdirek mah - Savur (Sürgücü bucağı) - Mardin
Kr: Çilstûn | Kirdilek [ "kırkdirek" ]
1917ht: Kırkdirek
Kürd (Barava) yerleşimi
■ Köy adını yakınlardaki Çîlstûn (`kırkdirek`) tarihi mağaralarından alır. Ancak köy daha çok Türkçe adıyla tanınır. SN
  Sürgücü mah - Savur (Sürgücü bucağı) - Mardin
1526t, 1928k: ˁAvîne
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Taşlık mah - Savur (Sürgücü bucağı) - Mardin
1917ht: Cirzî
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Yazır mah - Savur (Sürgücü bucağı) - Mardin
Kr: Kûzerib
1917ht: Kuzeyrib
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Yeşilalan mah - Savur (Sürgücü bucağı) - Mardin
1526t, 1917ht: Barman/Berman
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Soylu mah - Savur (Sürgücü bucağı) - Mardin
1917ht: Derîş [ Kürd ]
Kürd (Barava) yerleşimi
  Serenli mah - Savur - Mardin
1917ht: Dengizan [ Kürd "Cengizler" ]
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Durusu mah - Savur - Mardin
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Pınardere mah - Savur - Mardin
1917ht: Elfan
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Köprülü mah - Savur - Mardin
1917ht: Bakaysî [ Ar ba qays "Kayslı (öz.)? Kaysılı?" ]
Kürd (Sürgücü) yerleşimi
  Savur ilçe - Savur - Mardin
Kr: Stewr
A1220: Ṣawr
Y553: Saurás [ Süry Ṣawrâ ]
Arap/Kürd yerleşimi
■ Gerek Süryanice gerek Arapça kaynaklarda daima sad harfiyle yazılır. SN
  Başkavak mah - Savur - Mardin
1526t, 1928k: Ahmediye
Arap yerleşimi
  Hisarkaya mah - Savur - Mardin
1526t, 1928k: Kalapozreş [ Kürd qela pozreş "karaburun kalesi" ]
Kürd (Dêreveri) yerleşimi
  Kayatepe mah - Savur - Mardin
1941ha: Harsi
Arap yerleşimi
■ "İnnezil" diye bir isim o yörede kullanılmaz. Ne Kürtler, ne de Araplar tarafından böyle bir şekilde söylenmez. Bugün herkesin söylediği biçimiyle "Limnézil yada "Minéyzil" şeklinde olmalıdır. Ecevit ERCAN
  Üçerli mah - Savur - Mardin
1928k: Deyrtayyar [ Ar/Kürd dêr/deyr ṭayyar "susuz kilise" ]
Kürd (Dêreveri) yerleşimi
  Dereiçi mah - Savur - Mardin
1518t, 1928k: Kıllıt
S600-: Qıllıth [ Süry "küfe, kelter?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Arapça konuşan Hıristiyan Süryani kasabası, 1990'larda terk edilmişken 2005'ten itibaren kısmen yeniden iskân edildi. 8. yy'da yazılmış Aziz Theodotos vekayinamesine göre bu kasaba yakınındaki Mor Abay manastırı 7. yy'daki İran savaşlarında zarar görmüştü. SN
  Evkuran mah - Savur - Mardin
Kr: Dêrsilav
1928k: Dérselah [ Süry dayro d'şelho "oğulmanastırı" ]
Kürd (Dêreveri) yerleşimi
  Üçkavak mah - Savur - Mardin
Kr: Reşîdî
1928k: Raşidiye [ "öz." ]
Arap yerleşimi
■ Köse adı verilen ve yedi köyden oluşan mıntıkanın başlıca köyüdür. Tüm Köse köyleri Arapça konuşur. SN
  Yenilmez mah - Savur - Mardin
Kr: Mixajnê
1526t, 1928k: Mixaşniye/Mixaşnî
Arap yerleşimi
  Yaylayanı mah - Savur - Mardin
1928k: Memikan [ Kürd memikan "Mehmetler" ]
Kürd (Dêreveri) yerleşimi
  Harmantepe mah - Savur - Mardin
Kr: XerabêMemo [ Kürd "Mehmetören" ]
Kürd (Dêreveri) yerleşimi
  Başağaç mah - Savur - Mardin
Kürd (Dêreveri) yerleşimi
  Sancaklı mah - Savur - Mardin
1960k: Mağara
1946k: Birivan [ Kürd ]
Kürd (Dêreveri) yerleşimi
  Koşuyolu mah - Savur - Mardin
Kr: Hablêr
1526t, 1928k: Erbil
Arap yerleşimi
  Tokluca mah - Savur - Mardin
Kr: Cewzê
1526t, 1928k: Cevzî [ Ar "cevizli?" ]
Arap (Dêreveri) yerleşimi
  Armutalan mah - Savur - Mardin
1928k: Zivingimendan [ Kürd zivinga mendan "Mendan köyü kışlası" ]
Kürd (Dêreveri) yerleşimi
  Kayacıklar mah - Savur - Mardin
Kr: Bazikê
1946k: Bazık [ Kürd "küçük geçit" ]
Kürd (Dêreveri) yerleşimi
  Gölbaşı mah - Savur - Mardin
1928k: XırbehaciAbdurrahman [ Kürd "Hacı Abdurrahman öreni" ]
Arap yerleşimi
■ Derizbinli Süryani kökenli Hacı Abdurrahman Ali tarafından 1850'lerde kurulmuştur. Köy nüfusunun çoğunluğu Hacı Abdurrahman soyundan gelir. SN
  Akyürek mah - Savur - Mardin
1928k: Mendan [ Kürd mendik/mendan "aş." ]
Kürd (Dêreveri) yerleşimi
  Ormancık mah - Savur - Mardin
Kr: Askêla
1928k: Askîlan
Kürd (Dêreveri) yerleşimi
  İçören mah - Savur - Mardin
1526t, 1928k: Teffî
Arap (Dêreveri) yerleşimi
  Bengisu mah - Savur - Mardin
Kr: Batûşê
1928k: Batuş
Arap yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km