Nazımiye'de 35 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yiğitler köy - Nazımiye - Tunceli
1928: Kirik
yerleşimi
  Demirce x - Nazımiye - Tunceli
1928: Dizik [ Zaza dizik "haydutçuk" ]
  Kılköy köy - Nazımiye - Tunceli
1928: Kıl
yerleşimi
  Günlüce x - Nazımiye - Tunceli
1928: Kalmam [ Zaza kalmem "dede" ]
(Kureyşan) yerleşimi
  Geriş köy - Nazımiye - Tunceli
Z: Gerıse [ Zaza gerisê "dağbeli, geriş" ]
yerleşimi
  DüzgünBaba mv - Nazımiye - Tunceli
Z: Duzgınbava (dağ)
■ Alevilerce kutsal sayılan dağlardandır. SN
  Doğancık mz - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1946: Cap (kom)
yerleşimi
  Hanköy mz - Nazımiye - Tunceli
1928: Kervan
yerleşimi
  Büyükyurt x - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1925h: Havkis
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Doğantaş x - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928: Deşt [ Erm/Kürd taşd/deşt "düzyer, alan" ]
  Sap köy - Nazımiye - Tunceli
Z: Sov
1925h: Sab
yerleşimi
  Çevrecik köy - Nazımiye - Tunceli
1928: Sayrik
(Kureşan) yerleşimi
  Kapıbaşı köy - Nazımiye - Tunceli
1928: Dağiyan [ Zaza "eşkiyalar" ]
yerleşimi
  Kort mz - Nazımiye - Tunceli
1925h: Kort
yerleşimi
  Nazımiye ilçe - Nazımiye - Tunceli
Z: Qısle [ Tr kışla ]
1928: Nazımiye
yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Haydaran aşiret kazası merkezi idi. Kasaba adı Kızılkilise iken 19. yy sonlarında Sultan Abdülhamid kızı Nazime Sultan onuruna Nazimiye adı verildi. Zazacada kullanılan Kısle adı 1938 yılında burada inşa edilen askeri kışladan kinayedir. SN
  Dokuzkaya mz - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928: Markasor [ Erm markatsor "çayırdere" ]
yerleşimi
  Ramazan köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
Z: Remeda [ Zaza "verdi kaçtı?" ]
1925h: Ramazan
yerleşimi
■ 16. yy'a ait tahrirlerde Desimlü Kürt cemaatinin köylerinden biri olarak görünür. Köy adını Zazaca 'Remeda' (`verdi kaçtı`) olarak yorumlayan yaygın görüş teyide muhtaçtır. SN
  Güzelpınar köy - Nazımiye - Tunceli
1925h: Xosum
yerleşimi
  Güneycik x - Nazımiye - Tunceli
1946: Azkılar
1928: Azkiler [ Kürd Azgunik "aş." ]
  Bostanlı köy - Nazımiye (Dallıbahçe bucağı) - Tunceli
1928: Panan [ Zaza phanu "yassılar" ]
(Kureyşan) yerleşimi
  Yazgeldi köy - Nazımiye (Dallıbahçe bucağı) - Tunceli
1925h: Hodik
yerleşimi
  Beytaşı köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928: Delav [ Zaza delav "yalak" ]
yerleşimi
  Ayranlı köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1518b, 1928: Keşkuvar [ Zaza "yeşilyayla" ]
yerleşimi
■ 16. yy'a ait tahrirlerde Desimlü Kürt cemaatinin köylerinden biridir. SN
  Ilısu mz - Nazımiye - Tunceli
1928: Çamırik
1518b: Cancirik
yerleşimi
  Turnayolu köy - Nazımiye - Tunceli
1946: Holik [ Erm holig "alancık" ]
yerleşimi
  Dallıbahçe köy - Nazımiye (Dallıbahçe bucağı) - Tunceli
1928: İreskî
1518b: İresik
yerleşimi
■ 16. yy'a ait tahrirlerde Desimlü Kürt cemaatinin köylerinden biridir. SN
  Dereova köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928: Dereova
1902hb: Derova | Haycik
yerleşimi
■ 1901 tarihli İngiliz haritasında köy adı Haijik, altı köyü içeren alanın adı Der Ova olarak belirtilmiştir. SN
  Aşağıdoluca köy - Nazımiye (Dallıbahçe bucağı) - Tunceli
1928: Xarik aş. [ Zaza xarik "eğrice" ]
yerleşimi
  YukarıDoluca köy - Nazımiye (Dallıbahçe bucağı) - Tunceli
1928: Xarik yk. [ Zaza xarik "eğrice" ]
yerleşimi
  Yayıkağıl köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1518b, 1928: Kimsor [ Kürd kimsor "kızılbaş" ]
yerleşimi
■ 16. yy'a ait tahrirlerde Desimlü Kürt cemaatinin köylerinden biridir. SN
  Sarıyayla köy - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928: Civarik / Cıvarık [ Zaza civarik "yayla" ]
yerleşimi
■ Hormek aşiretinin merkez köyü ve Dr. Şivan adıyla tanınan Sait Kırmızıtoprak'ın doğum yeridir. SN
  Yaylacık mz - Nazımiye (Büyükyurt bucağı) - Tunceli
1928: Maskan [ Kürd "aş." ]
yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km