Menemen'de 42 yerleşim bulundu.
sırala 
  Maltepe bld - Menemen - Izmir
1936 ED: Maltepe
■ 1936 yılında Yugoslavya ve Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin iskânıyla oluşturulmuştur. SN
  Süzbeyli köy - Menemen - Izmir
1890 ED: Süzbeyli
■ Halen terkedilmiştir. SN
  Tuzculu köy - Menemen - Izmir
k1928 K: Tuzcullu
1531 ED: Tuzcu/Tuzcueli
  Banaz mv - Menemen - İzmir
Y1900- ED: Pánitsa
1838 ED: BanazÇiftliği
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 19. yy'da Seyrekköy'ün mezrası olup Rumlarca meskûn olan Banaz Cumhuriyetten sonra terkedilmiştir. SN
  Seyrek bld - Menemen - Izmir
1531 ED: Seyrek
OYu ED: Sarakenikon [ Yun "Arap yeri" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1890 yılı Aydın vilayeti salnamesine göre köyde büyük bir kısmı Rum olan 123 hanede 523 nüfus yaşamaktaydı. Köyün adı muhtemelen Bizans dönemindeki Sarakenikon (`Arapköyü`) adından uyarlanmıştır. SN
  Alagöz mv - Menemen - İzmir
1531 ED: Alagöz
■ Eskiden önemli bir köy iken şimdi yerinde aynı adı taşıyan bir çiftlik bulunmaktadır. SN
  Kesik köy - Menemen - Izmir
hy1890 Kiep: Kisseköy [ Tr Kilise köy ]
  Günerli köy - Menemen - Izmir
1512 ED: Günerli
  Özbek mv - Menemen - Izmir
1400- ED: Özbek
■ Saruhanlı ve Osmanlı kayıtlarında geçen Özbek vakfı çiftliği 16. yy'dan itibaren önemli bir köy olmuş ve 19. yy'da terkedilmiştir. Halen mevki adı olarak kullanılmaktadır. SN
  Musabey köy - Menemen - Izmir
1531 ED: Musabeğlü
  Çavuş köy - Menemen - İzmir
1531 ED: Çavuş
  Buruncuk köy - Menemen - İzmir
h1909: Lariza
1531 ED: Büyükburuncuk
Y17 Str: Lárissa
■ Antik Larissa harabeleri köyün kenarındaki tepenin güney yamaçları üzerindedir. Strabon'a göre bir Pelasg kenti olan Larissa MÖ 10. yy'dan önceki bir tarihte Yunanlılar tarafından fethedilmişti. Helenistik devirde Kymê kentinin gelişmesi karşısında Larissa terkedildi. SN
  Türkelli bld - Menemen - Izmir
1531 ED: Türkelli
■ 16. yy'dan itibaren görülen Türkeli/Türkelli adı ilgi çekicidir. SN
  Hatundere köy - Menemen - İzmir
1531 ED: Hatundere
  Harmandalı bld - Menemen - Izmir
1890 ED: Harmandalı [ Tr harbendeli "katırcılar (aş.)" ]
  Ulukent bld - Menemen - Izmir
1531 ED: Ulucak [ Tr "ulu ocak" ]
  Koyundere bld - Menemen - Izmir
1838 ED: Koyundere
  Menemen ilçe - Menemen - İzmir
k1928 K: Menemen
eç1660 : Menemenye
1511 ED, : Tarxaniyat (idari bölge) [ Yun Tarxaniôtês "öz. (hanedan adı)" ]
Y1308 Pax, Dou: MainoménouKámpos (idari bölge) [ Yun "taşkın ovası" ]
■ 16. yy'dan itibaren `Menemen namı diğer Tarhaniyat` kazasının merkez köyüdür. Kasaba adı 19. yy'a ait bazı belgelerde Yazhisar olarak zikredilir. SN
■ Menemen adının özgün biçimi Yunanca taşkın su/sel suyu anlamına gelen Mainomenos'tur ve Gediz/Hermos nehrinin Menemen ovasında yaptığı taşkınlardan dolayı bu ismi almış olması olasılığı yüksektir. ahmet uhri
■ Menemen ismi şehir halkının şivesinde "Melemen" şeklinde telaffuz edilme eğilimi göstermektedir. Tüm yakın köylerde yaygın telaffuz "Melemen"dir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de şehir ismi Melemen olarak geçmektedir. İsmail Kurun
  Asarlık bld - Menemen - Izmir
1531 ED: Asarlık
■ Adını şimdiki yerleşimin 1 km kadar batısından bulunan Boztepe (eskiden Gâvurtepe) üzerindeki antik yerleşim kalıntılarından almaktadır. SN
  Yanık köy - Menemen - İzmir
1838 ED: Yanık
■ 1. yy'da Strabon tarafından zikredilen Neon Teichos (`yenihisar`) yerleşimi köyün hemen üzerinde bulunan Yanıkköy Kalesi civarındadır. Köyün sırtında bulunan Dumanlı Tepesi antik kaynaklarda Sardênê dağı olarak anılır. Dağın güney yamacında halen Serden Kayalıkları adlı bir mevki bulunmaktadır. (Ersin Değer, s. 276-277.) SN
  Doğaköy köy - Menemen - İzmir
1828 ED: Doğu
  Belen köy - Menemen - İzmir
1575 ED: Belen
1527 ED: Asumbeyli
  Beygaz mv - Menemen - İzmir
1531 ED: Bergos [ Yun pyrgos "kule" ]
■ Belen Dağı. Belen Köyü'nün yaslandığı dağ. İsmail Kurun
  Yahşelli köy - Menemen - İzmir
1531 ED: Yahşelli
  Haykıran köy - Menemen - İzmir
1932 ED: Haykıran
■ 14. yy'dan beri kaydedilmiş olan Haykıran Dede yatırı yakınlarında 1932 yılında kurulmuş olan yeni bir köydür. SN
■ Haykıran Dede yatırının bulunduğu söylenen yer olan Haykıran Köyü mezarlığının 50 metre güneyinde eski Yunandan veya Bizans'tan kalma bir mezarlığın (nekropol?) olduğu iddia edilmektedir. İsmail Kurun
  Çukurköy köy - Menemen - İzmir
1350 ED: Çukurköy
■ Saruhanoğlu İshak Çelebi dönemine ait Çukurköy'le ilgili vakfiye mevcuttur. SN
  Hasanlar köy - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1571 ED: Hasanlar
■ İğnedere üzerinde, Dumanlı dağının güney yamacında bulunan eski Hasanlar köyü 1950 dolayında bugünkü yerine taşınmıştır. Eski köy camiinin 1746 yılına ait kitabesi mevcuttur. SN
  Emiralem bld - Menemen (Emiralem bucağı) - Izmir
h1909 EH: Emiralem
1890 ED: Mîralem [ Tr "sancaktar (bir tür saray görevlisi)" ]
1531 ED: Hamzabeyli
■ Eski Emiralem (Hamzabeyli) köyü 1950 dolayında terkedilerek bugünkü yerde yeni köy inşa edilmiştir. SN
  Değirmendere mah - Menemen (Emiralem bucağı) - Izmir
1890 ED: Değirmendere
■ Daha önce Yamanlar dağı içinde müstakil köy iken 20. yy başlarında bugünkü yerine taşınmış ve Emiralem köyü ile birleşmiştir. SN
  İğnedere köy - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1531 ED: Eynesi [ Tr eyne/eğne "cuma" ]
1668 ED: EğnebeğiDeresi (neh)
  Görece köy - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1487 ED: Görece (başka yer)
■ Görece köyü 1977-78'de 2 km kadar kuzeydoğuda ve daha yüksek rakımda bulunan eski yerinden Gediz ovasındaki bugünkü yerine taşınmıştır. SN
  Turgutlar köy - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1838 ED: Durgutlu [ Tr "aş." ]
■ Köyün adı halen 'Dutlar' şeklinde telaffuz edilmektedir. SN
  Eskigörece mv - Menemen - İzmir
1487: Görece
Y450MÖ Her: Temnos
■ Herodotos, Pausanias, Plinius, Cicero ve Hierokles tarafından zikredilen Temnos kenti şimdi terkedilmiş olan eski Görece köyü yakınlarındaki Görece Kalesi mevkiindedir. SN
  Alaniçi köy - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
h1927: Alaniçi
■ 19. yy'da iskân edilen yörük köylerindendir. SN
  Bağcılar köy - Menemen - İzmir
k1928 K: Beyköy
1531 ED: Bargir [ Tr "beygir" ]
  Telekler köy - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
hy1890 k1928 ED, K: Dellaklar/Tellaklar [ Tr "hamam hizmetçileri" ]
■ Köyde bulunan şifalı ılıcanın personeli nedeniyle adlandırılmış olmalıdır. SN
  Çaltı köy - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1531 ED: Çaltı [ Tr çaltı "çalılık" ]
■ 1915 tarihli İngiliz haritası bu mevkide Yörükköy gösterir. SN
■ Aynı nahiyenin Alaniçi köyüne bağlı mahalle iken 06.05.1943 tarihli Dahiliye Vekaleti tamimi ile müstakil köy yapıldı. Taner A.
  Karaorman köy - Menemen (Emiralem bucağı) - İzmir
1960 DİE: Karaorman
■ 1950'den sonra köy statüsüne kavuşmuştur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km