Kurtalan'da 60 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gökdoğan köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
k1946 MYK: Cimzer
k1928 K: Cimzark
  Bozhöyük köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
Eski adı: Taliban [ Kürd "talipler" ]
■ Tarihi Erzen kentinin kalıntıları bazı arkeologlara göre bu köyün 1,5 km batısındadır. SN
  Çakıllı köy - Kurtalan - Siirt
E1900- HSH: Paloni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akdem köy - Kurtalan - Siirt
k1928 K: Marmarun
  Yoldurağı köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
k1928 K: Zivik [ Kürd zevik "tarlacık" ]
  Çalıdüzü köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
k1928 K: Melha [ Ar memlaha "tuzla" ]
E1900- HSH: Malafan
S1900-: Mamlaye
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 02.04.1864 Garzan kazası Melfan memlehasında, nakliye ücretinden dolayı alacağı olan karye Muhtarı Şeyho ve avanesinin uygunsuz hareketlerde bulunmaları ve alınan tedbirlere dair Kürdistan Valisinden gelen tahrirat... © 08.02.1892 Garzan ahalisinden Melfanlı (Melefanlı) Ahmed Şeyho ile Malaşerifli (Mollaşerefli) Ali bin Yunus ve Çerköylü Ala bin Ömer'in yakalanmaları istenmişsede Garzan kaymakamınca şakilerin istihdam edildiğinin bildirilmesi üzerine bunların himayeleri uygun olmayacağından haklarında gerekli tahkikatın yapılması. deyar heyran
  Ekinli köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
k1928 K: Ceffan [ Kürd cafo/cafikan "aş." ]
  Toytepe köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
Eski adı: Merci [ Kürd mercê "çayır" ]
  Taşoluk köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
k1928 K: Xırbeibrahim [ Kürd xirbêbirahîm "İbrahimören" ]
  Yanarsu köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
k1928 K: Zok [ Kürd zok/zewik "tarlacık" ]
Ar: ˁArzan (başka yer)
k1928 K: Garzan (idari bölge)
T1869 S-Di: Ğarısan (idari bölge)
■ Adını Garzan ırmağından alan Garzan (Kurtalan) ilçesinin eski merkezidir. ■ Nehre adını veren Yun Arzan/Arzanênê, Erm Ardzn ve Ar Arzan/ˁArzan kenti Asurlulardan beri kaydedilmiştir. Tarihî kentin tam yeri ihtilaflıdır. Oyuktaş köyüne bağlı Yeşilyurt mezrası veya Bozhöyük köyünün batısındaki kalıntılar olabilir. SN
  Yayıklı köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
k1928 K: Hakemi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akçagedik köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
k1928 K: Zikayef [ Ar ḍû qayf ]
  Çayırlı köy - Kurtalan - Siirt
k1928 K: Siirtan [ Kürd siˁirtân "siirtler?" ]
  Erdurağı köy - Kurtalan - Siirt
k1928 K: Kelemeran [ Kürd kelamîran "beykale" ]
  Aksöğüt köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
k1928 K: Dılbi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kapıkaya köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
k1928 K: Kevirihamo [ Kürd kevirêhamo "Hamid taşı" ]
  Konakpınar köy - Kurtalan - Siirt
k1928 K: Aynkasır [ Ar/Kürd ˁayn qesr "konakpınar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Uluköy köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
k1928 K: Beraa [ Ar beraˁa ]
  Gürgöze köy - Kurtalan - Siirt
k1928 K: Aynik [ Kürd ˁaynik "pınarcık" ]
  Kayabağlar bld - Kurtalan - Siirt
k1928 K: Zokayid [ Ar ḍû qâid "reisli" ]
■ Şimdiki Kurtalan ilçesine tekabül eden Pencinan bölgesinin başlıca yerleşimi idi. SN
  Bölüktepe köy - Kurtalan - Siirt
k1946 MYK: Girihemdo
k1928 K: Girihamdo [ Kürd girêhamdo "Hamit tepe" ]
  Beykent köy - Kurtalan - Siirt
k1928 K: Beykend
  Atalay köy - Kurtalan - Siirt
Eski adı: Kuban/Quban
  Tosunbağ köy - Kurtalan - Siirt
k1928 K: Zinahf
  Kurtalan ilçe - Kurtalan - Siirt
k1928 K: Mısriç/Mesric
k1946 MYK: Garzan (idari bölge)
■ Mısriç köyü 1938'de Garzan ilçesi merkezi oldu; kısa süre sonra Kurtalan adını aldı. Daha ünlü olan Garzan, eski ilçe merkezi olan Yanarsu köyüdür. ■ Kurtalan ilçesinde eski Ermeni yeri olarak işaretlenen yerleşimlerin bazıları Süryani yerleşimi olabilir. SN
■ © 28.12.1847 Diyarbakır eyaleti dahilinde kain Garzan kazasına tabi Cebel-i Sason tabir ettikleri dağda vaki Hazo, Harami, Muş, Temoki, Biriniş, Belki, Sason ve Gevar nahiyeleri ahalisi seksen yüz seneden beri vergi vermediklerinden.. deyar heyran
  AğaçlıPınar köy - Kurtalan - Siirt
Eski adı: Eyndar [ Kürd "ağaçpınar" ]
  Üçpınar köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
k1928 K: Kanigozek [ Kürd kanîgozik "kozpınar" ]
  Tütünköy köy - Kurtalan - Siirt
k1928 K: Tütün
  Tulumtaş köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
k1928 K: Ceffan [ Kürd cafo/cafikan "aş." ]
  Çeltikbaşı köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
k1928 K: AvtiSüfla + Ulya [ Kürd avti "susuz" ]
■ Avti, Siirt Kurtalan MYK da. MYK da Avti Süfla da görünüyor ayrı bir girdi olarak. Vt de Çeltikbaşı köyü Siirt, Kurtalan ama eski adı 1928 Yukarı Avti (süfla ve ulya). Aynı yer mi? SN
■ Çeltikbaşı köyü iki mahalleden oluşmakta. Dicle kıyısında olan kısım bugün Balıklı olarak adlandırılıyor yukarı kesim yani Çeltikbaşı ise Yukarı Avti adını almakta. Balıklı denilen mezra ya da mahallenin özgün adı Awti Xwora olup burada bir Süryani kilisesinin yıkıntıları bulunuyor. ahmet uhri
  KayalıSu köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
k1928 K: Uşi [ Kürd ûşî "salkım" ]
  Yeşilkonak köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
k1928 K: Kadiyan [ Kürd "kadılar (öz.)" ]
  Oyacık köy - Kurtalan - Siirt
k1928 K: Tîlan [ Kürd "höyükler" ]
  Yeniköprü köy - Kurtalan - Siirt
k1928 K: Kirivan [ Kürd kirîvan "kirveler" ]
■ Bu köyde yarısı sağlam durumda bir Ermeni Kilisesi bulunmakta. ahmet uhri
  Aydemir köy - Kurtalan - Siirt
E1900- HSH: Hasıni/Huseyni
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bağlıca köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
k1928 K: Sihiyan [ Kürd "aş." ]
  YürekVeren köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
Eski adı: Binof [ Kürd ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  İğdeli köy - Kurtalan - Siirt
k1928 K: Mazoran
  Akçalı köy - Kurtalan - Siirt
k1928 K: Bakard
  Kılıçlı köy - Kurtalan - Siirt
k1928 K: Başur [ Kürd başûr "güney" ]
  Tatlı köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
Kr: Kozik [ Kürd kozik "küçük ağıl" ]
  Çattepe köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
k1928 K: Til [ Süry/Kürd tell/til "höyük, tepe" ]
T1899 LH 337: Till
Asr LH 341: Tila
■ Dicle ile Botan'ın birleştiği noktada bulunan 50 mt yükseklikteki höyük, çok eski çağlardan beri meskûn olan bir yerleşim noktasıdır. Asur kralı II. Assurnasirpal'ın sefernamesinde zikredilen Tila burası olmalıdır. ■ Lehmann-Haupt'a göre 1895 katliamından önce 30 Protestan Ermeni, 15 kadim Ermeni ve 3 Süryani ailenin yaşadığı köy, 1899'da Ömer Hüseyin Ağa adlı bir Kürt beyi tarafından ele geçirilmiş olup geriye 8-9 hane Hıristiyan kalmıştı. SN
■ Çattepe'ye her ne kadar kısaca Till ya da Tell dense de uzun adı Kürtçe iki suyun arası ya da kesiştiği yer[deki tepe] demek olan Tillo Nawro'dur. Tam yeri de Botan ve Dicle'nin kesiştiği yerdir. Bugünkü adı da eski adının tam olarak Türkçeleştirilmişidir. Çat yani yol çatı ya da kesişme noktasındaki tepe. Tepe Ilısu Barajı kurtarma kazıları kapsamında 2009'dan beri kazılmaktadır. Üzerindeki yerleşim 1993 yılında boşaltılmıştır. Modern yerleşimin altında neolitik döneme kadar yerleşim bulunmakta ve Roma imparatorluğunun en doğudaki yerleşimi burada bulunmaktadır. Arap metinlerinde Tell Fafan adıyla da anılmıştır. ahmet uhri
  Uluçay nehir - Kurtalan - Siirt
Y400MÖ Xe: Kentrítês
A1220 Yaq: Buxtî/Boxtî (idari bölge)
hy1889 Cui: Botan (neh)
■ Cizre bölgesinde 13. yy'dan önce egemen olan Kürt Boxtî beyliğinden ötürü Boxtan > Botan Suyu adını almıştır. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Hola mz - Kurtalan - Siirt
Eski adı: Hola
  Yanarsu nehir - Kurtalan - Siirt
Os: Ğarzan
E666 Aşx: Kağirt'


Grafik harita göster     haritada ara : km