Kocaeli'de 410 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Çayırova ilçe - Çayırova - Kocaeli
k1968 K2: Güzeltepe
hy1890 Kiep: Akkilise
■ Gebze ilçesinden ayrılarak 1992'de belediye, 2008'de ilçe olmuştur. SN
  Darıca ilçe - Darıca - Kocaeli
k1968 K2: (Işıklar)
hy1890 Kiep: Darıca [ Yun ta Ritsia ]
Y1356 Kant: Ritsion
■ Ioannes Kantakuzinos vekayinamesinde Ritzion olarak anılan kasaba, muhtemelen çoğul 'ta Ritzia' (Ritzion'lar) biçiminden Türkçeye aktarılmıştır. SN
■ Bizans devrinde Ritsio, Rumlar arasinda Aritsion olarak geçmekte. Manav
  Şekerpınar bld - Gebze - Kocaeli
hy1890 Kiep: Merkebli*Eşekli
■ Popüler adı Eşekli iken resmi kayıtlarda Merkepli görünür. 1952'de köy muhtarlığının girişimiyle Şekerpınar adı benimsenmiştir. SN
  Eskihisar köy - Gebze - Kocaeli
hy1890 Kiep: Eskihisar
■ Antik Yunanda kullanılan ismi Nikeiata dır. Bitinya Krallığı döneminde kurulmuştur. Orhan Gazi döneminde Türklerin eline geçmiştir. Yerlileri kendilerini Osman Gazi zamanında gelen Türklerden sayar. Ressam Osman Hamdi Beyin Evi ve müzesi buradadır. Hannibal'in sığındığı söylenen Eskihisar Kalesi de buradadır. Hayal
  Gebze ilçe - Gebze - Kocaeli
eç1660 : Gibizya/Kibizya
1614 RMim: Geğvüze/Keğvüze
OYu Zg §230: Dakíbyza
Y130 Arr: Libyssa?
■ Karş. Yun Byzia (Vize), Byzantion (İstanbul). Byza veya Byzia sözcüğünün Yunan-öncesi bir dilde, belki Thrak dilinde olduğu varsayılabilir. ■ Bizans tarihçileri Pakhymeres ve Zonaras'ta görülen Dakíbyza biçimi muhtemelen ta Kybisa (`Kibysa'lar`) anlamındadır. 1800 yılında Leake kasabanın güncel Rumca adını Kybiza olarak verir. SN
  Balçık köy - Gebze (Mollafenari bucağı) - Kocaeli
k1928 K: Hamidiye
hy1890 Kiep: Balçık
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Pelitli köy - Gebze - Kocaeli
hy1890 Kiep: Pelidli
  Muallim mah - Gebze - Kocaeli
k1928 K: Muallim
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Takriben 1970'ler itibâriyle kısmen Torul'un Koryana köyünden gelme Müslüman Helenler yerleşti. Manavlar kabaklı börek, Helenler de kardiminoz yapmayı severler. Köyde kabul gören manavlık tanımlaması: ''Daha önce hiç bir yerden göç etmemiş bin yıldan fazla bölgede yaşayan, yerli''. Sanayileşmeden evvel üzüm, kiraz ve zeytin temel geçim kaynaklarıydı. Manav
  Mollafenari köy - Gebze (Mollafenari bucağı) - Kocaeli
hy1890 Kiep: Akören
■ Mollafenari eskiden beri bucak adıdır. Bucak merkezi 1958'de Akören köyüne taşındı. SN
  Tavşanlı köy - Gebze - Kocaeli
hy1890 Kiep: Tavşanlı
  Kızderbent bld - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
hy1890 Kiep: Kızderbent
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Matrakçı Nasuh'un 1534-36 olaylarını anlatan Menazil-i Sefer-i Irakeyn eserinde Derbend-i Kazıklu olarak gecer ve İznik'i gösteren minyatürde yer alır. SN
■ 18. asırda Ohrid göçmenlerince iskân edilen Slav köyü Rum-Ortodoks kilisesine bağlıydı. Mübâdale ile Drama'ya bağlı Darovo (Kechrokampos) ve Kozluca (Ano Karyofito) Pomak köylüleri yerleştirildi. Bütün sülâle lâkapları Slavca. Manav
  Dilovası ilçe - Dilovası - Kocaeli
h1680: Dilİskelesi
EYu: Libyssa
■ Antik Libyssa deresi ve iskelesi buradadır. 1955'te kurulan yerleşim otoyol yapimi ve sanayi tesislerine yakınlığı nedeniyle yogun göc alip hızlıca genişledi. Manav
  İnebeyli köy - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
hy1890 Kiep: İnebeyli
■ 20. yy başında Manav/Boşnak yerleşimi.
  Dereköy bld - Karamürsel - Kocaeli
k1928 K: Dereköy
■ 20. yy başında Manav/Boşnak yerleşimi.
■ Manav yerleşimi 1895'de 13 hane Boşnak iskân edildi. Manav
  Yalakdere bld - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
E1902 Epr I.595: Yalakdere
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 17. yy'da kurulmuş Ermeni yerleşimidir. 19. yy sonunda 140 hanede 650 Ermeni nüfusu ve Surp Hreşdagabed kilisesi vardı. SN
■ Güney Makedonyalı mübâdil Pomaklar iskân edilmiştir. Manav
  Tavşancıl mah Dilovası - Dilovası (Hereke bucağı) - Kocaeli
hy1890 Kiep: Tavşancı[l]
Y1331: Philokrênê [ Yun ]
■ Orhan Bey zamanında Osmanlıların Bizns ordusunu yendiği yer olarak anılır. SN
  Hayriye köy - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
hy1890 Kiep: Karaova
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ 1895'de 83 haneli Boşnak yerleşimi Manav
  Avcıköy köy - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
hy1890 Kiep: Merdeköz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Oluklu köy - Karamürsel - Kocaeli
k1928 K: Oluklu
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ 1895'de 39 hâneli Boşnak yerleşimi Manav
  İhsaniye köy - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
hl: NovoSelo
k1928 K: İhsaniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ 1878 Berlin Antlaşmasından sonra gelen Stolats Korneiç köylüleri. Manav
  Fulacık köy - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
k1928 K: Fulacık
hy1890 Kiep: Fuğlacık
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ İsmin kaynağı ''Fıllacık'' olabilir. Fulacık kurulduktan sonra 17. asrın ortalarında 10 kadar Rum âile ihtida edip Karamürsele taşınmıştır. Tarih: 12/M /1277 (Hicrî) Dosya No :600 Gömlek No :52 Fon Kodu :MVL İzmid sancağı Karamürsel kazası Fuğlacık karyeli Despote bint-i Yani'nin katili Beyler Mahallesi'nden İbrahim ile veresenin muhakemesi. (9. Anadolu) Tarih :04/Ra/1309 (Hicrî) Dosya No :1875 Gömlek No :112 Fon Kodu :DH.MKT. Karamürsel kazasının Fuğlacık karyesi kabzımalı Yordan hakkında yapılan şikayetin mahallince tahkiki ile gereğinin yapılması. Tarih :16/C /1310 (Hicrî) Dosya No :2039 Gömlek No :38 Fon Kodu :DH.MKT. Karamürsel'in Pilavine adlı mahallinde iskan edildikleri halde Fuğlacık karyesi Hristiyanlarının saldırılarına maruz kalan (Boşnak) muhacirlerden gelen şikayetin tahkiki ve gereğinin icrası. Tarih :05/N /1317 (Hicrî) Dosya No :36 Gömlek No :1317 Fon Kodu :İ..AZN. Karamürsel kazasına tabi Fuğlacık karyesinde bulunan Rum Mektebi'nin tecdiden inşasına ruhsat itası. Tarih :14/Za/1319 (Hicrî) Dosya No :94 Gömlek No :1319 Fon Kodu :İ..HUS. Karamürsel civarında Tahtalı mevkiinde iskan olunan Boşnak muhacirlerinin Rum Fuğlacık köyü arazisine yaptıkları müdahalelerinden dolayı bir kaç kişi arasında münazara çıktığından soruşturma yapmak üzere seçilecek heyetin bölgeye gönderilmesi. Tarih :27/C /1320 (Hicrî) Dosya No :586 Gömlek No :20 Fon Kodu :DH.MKT. Karamürsel kazasına tabi Fuğlacık karyesi sabık Kabzımalı İliya'nın muhtarlığı zamanında zimmetine geçirmiş olduğu paradan dolayı üç ay müddetle hapsi hakkındaki İzmid Sancağı İdare Meclisi'nden verilen hükmün, Şura-yı Devlet Temyiz Mahkemesi'nce tasdikini havi tanzim olunan ilamın ilgililere tebliği. İznik jandarması Cemalin yaptırdığı katliamdan haftalar sonra ancak 182 Fulacıklının eşgâli tespit edilebildi. Kaçabilen Fulacıklılar ancak 40 gün dağlarda saklandıktan sonra Helen ordusunun Kara Mürsele girmesiyle rahat bir nefes alabildiler. Hayatta kalan 227 Rum âile evvela telle çevrili İzmitte bulunan kamplarda birkaç ay kalıp oradan da Beşiktaşa sevk edildi. İltica kamplarında köylüler Kilkis yakınındaki Aşıklar (yeni ismi Evropos) köyüne iskân edildi. 15 âile Dramadaki Krinida ve 50 âile ise Dramadaki Kormista köylerine iskân edildi. Manav
  Karapınar köy - Karamürsel - Kocaeli
k1928 K: Mahmudiye
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ 1895'de ortalama 49 haneli Boşnak yerleşimi. Manav
  Hereke bld - Körfez (Hereke bucağı) - Kocaeli
hy1890 Kiep: Hereke [ Yun xáraks/xarakía "kazıklı" ]
■ Xaraks/Xarakia adı Bizans döneminde kaydedilmiştir. Yunanca ad `yere çakılmış kazıklardan oluşan savunma çiti, palisad` anlamındadır. Arap alfabesindeki işaretler anlamında hereke ile bir ilgisi olamayacağı açıktır. ■ 19. yy'da Osmanlı'nın en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan halı fabrikası ünlüydü. SN
  Karamürsel ilçe - Karamürsel - Kocaeli
hy1890 Kiep: Karamursal
Y535 Hie: Prainetos
  Pazarköy mah - Karamürsel - Kocaeli
Eski adı: Ermenipazarı
hy1890 Kiep: Pazaryeri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tepeköy köy - Karamürsel - Kocaeli
k1928 K: YukarıEreğli
Y1900-: İráklio [ Yun "Herakles yeri" ]
hy1890 Kiep: Tepeköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1300 nüfuslu Rum köyü bazen Gâvurereğli ve Papazyuvarlandı Köyü adıyla tanınırdı. SN
  Çamçukur köy - Karamürsel - Kocaeli
Eski adı: -
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Hopa ve Arhavili Lazlar kurdu. Manav
  Suludere köy - Karamürsel - Kocaeli
k1928 K: Suludere
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 93 harbi sonucu, Arhavi'nin Jilen Potocuri köyünden göçmüşler. Manav
  Safiye köy - Karamürsel - Kocaeli
k1928 K: Safiye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Tahtalı köy - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
k1928 K: Tahtalı
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ 1895 yılında iskan edildi. Manav
  Yağcılar köy - Gebze (Mollafenari bucağı) - Kocaeli
hy1890 Kiep: Yağcılar
■ Uçagi ile Dünya Seyahati’ne çikarak Londra, Berlin, Budapeste ve Sofya üzerinden Istanbul’a gelmis olan Avustralya’li Broadbent, motorun ariza yapmasi üzerine Izmit’in simalinde, sehre üç saat uzakliktaki Yagcilar Köyü yakinlarina inmek zorunda kalmistir. 6 Nisan 1931. Manav
  Kadriye köy - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
k1928 K: Kadriye
Eski adı: Pilavtepe
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Halk arasında Pilavtepe olarak bilinir. 93 harbi sonrası Bulgaristan Varna civarından getirilen muhacirler yerleştirilmiştir. İBRAHİM KIZILKAYA
  Ereğli bld - Karamürsel - Kocaeli
1960 DİE: Güzelyalı
k1928 K: Ereğli [ Yun hêrákleia "Herakles (öz.) yeri" ]
  Senaiye köy - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
hl: Başkiraz
k1928 K: Senaiye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Ahatlı köy - Gebze - Kocaeli
k1928 K: Ahatlı
  Osmaniye köy - Karamürsel - Kocaeli
k1928 K: Osmaniye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Orhanlı köy - Gebze - Kocaeli
hy1890 Kiep: Kadılı
  Elmacık köy - Körfez - Kocaeli
k1928 K: Elmacık
  Sofular köy - Gölcük - Kocaeli
h1911: Safiye
G1900-: Mamanati/Mamanet [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü/Laz yerleşimi.
  Melemezli köy - Gebze - Kocaeli
k1928 K: Melemezli
  Hatipler köy - Gebze (Mollafenari bucağı) - Kocaeli
hy1890 Kiep: Hatibli
■ Hatıplar, Melemezli ve Tepemanayır mahalleleri 15.11.1958'de birleşerek Hatıplar adıyla köy oldu. SN
  Elbizli köy - Gebze - Kocaeli
hy1890 Kiep: İnevizli
  Tepemanayır köy - Gebze - Kocaeli
k1928 K: Tepemanayır
■ Osmanlı ve muhtemelen daha da evvelinde Gevdos köprüsüne yakınlığı sebebiyle bu köyün bulunduğu tepede panayır tertip edildiği rivâyet edilir. Köprü civârındaki Rum sâkinlerin 18. asır Orlov hâdisesiyle berâber Şileye kaçırtıldığı bildirilir. Manav
  Gonca mah - Gölcük - Kocaeli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ereğli ile Değirmendere arasında bir yerde bulunan Gonca cephâne ile yanyanaydı. Balıkçılıkla geçim sağlardılar. 1960'ların başında takriben 15 hâne idi. Bağ ve bağçelikti. Manav
  Naip köy - Körfez (Hereke bucağı) - Kocaeli
hy1890 Kiep: Naibli
  Ayvazpınar köy - Gölcük - Kocaeli
k1928 K: Ayvazpınarı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Bir kaynakta İkinci Mesruriye ismi geçer. Birinci Mesruriye için bkz. Mesruriye, Gölcük. Manav
  Yarımca mah Körfez - Körfez - Kocaeli
OYu: Brunga
■ 1964'da Yarımca köyü belde yapıldı. İlk belde reisi Hüseyin Avni Şirin'in başlattığı kiraz şenliği epey devam etti. Kirazlar muhtemelen 2000 itibâriyle ortadan kayboldu. Manav
  Lütfiye köy - Gölcük - Kocaeli
h1911: Lütfiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Gürcüce ismi: Begogli (Muhtemelen türkçe Bey Oğlu'ndan bozma) Manav
  İlimtepe mah - Körfez - Kocaeli
■ 1999 depreminin ardından inşa edilen yeni yerleşimdir. SN
  Dikenli köy - Körfez - Kocaeli
k1928 K: Dikenli
  Dereköy köy - Körfez - Kocaeli
hy1890 Kiep: Dereköy
  Mesruriye köy - Gölcük - Kocaeli
h1911: Mesruriye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy, Mustafasuyu veya Çxala adıyla bilinir. Emrys
  Erikli mah - Körfez - Kocaeli
hy1890 Kiep: Erikli
  Karayakuplu köy - Körfez - Kocaeli
k1928 K: Karayakuplu
k1928 K: Taşköprü (idari bölge)
■ Taşköprü isminin kaynağı Kutluca ile Duranlı köyleri arasında Rum devrinden kalma Geudos köprüsü olup yerli tamâmen Manavlardan teşkildir. Asırlar boyunca aralıklı çiftlikler bulunan ormanlık arazide ancak son bir iki asırda toplu köyler ortaya çıkmıştır (Kırım harbi) Odun kömürcülüğü aynı Kandıra köylerindeki gibi ormanlarında azalmasına paralel olarak terkedilmiştir. Bir mıntıkada manavlaşmış Çingeneler oturur. Bu idâri bölge 1988 senesine kadar Molla Fenari bucağına bağlıydı. Manav
  Değirmendere bld - Gölcük (Değirmendere bucağı) - Kocaeli
hy1890 Kiep: Değirmendere
■ Kısmen Manav yerleşimi
  Durbeyler köy - Körfez - Kocaeli
k1928 K: Durbeyli
  Şevketiye köy - Gölcük - Kocaeli
h1911: Şefkatiye
hy1890 Kiep: Saçmalı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy, Saçmalı ya da Sacmeli (Gürc: Aş, yiyecek) adıyla bilinir. Emrys
  Osmanlı köy - Körfez - Kocaeli
k1928 K: Osmanlı
  Cuma köy - Körfez - Kocaeli
k1928 K: Cuma
  Sipahiler köy - Körfez - Kocaeli
hy1890 Kiep: Sipahiler
  Örcün köy - Gölcük (Değirmendere bucağı) - Kocaeli
hy1890 Kiep: Örcin
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Tütünçiftlik mah Körfez - Körfez - Kocaeli
hy1890 Kiep: TütünÇiftliği
■ 1960 senesine kadar muhâcir yoğunluklu halkın yaşadığı köy birden nüfus patlamasına sahne olmuş, belde olan Yarımcayı yutmuştur. Manav
  İrşadiye köy - Gölcük - Kocaeli
h1911: Beylik
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Borçka Maradit köyü göçmenlerindendir. Manav
  Selimiye köy - Gölcük - Kocaeli
Çr: Beyipa
h1911: Selimiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Laz (Abhaz) yerleşimi
■ Geçmişte çerkeslerin ikamet ettiği söylencesi vardır, fakat bugün tamamıyla Laz köyü. Abhaz yerleşimi yoktur. Emrys
■ Abhaz muhâcirin iskân edildiği köy civârda Çerkes Köy olarak tanındı. Abhazaca olan Beyipa gayrıresmi fakat meşru olarak köyün ilk ismiydi. Manav
  İcadiye köy - Gölcük - Kocaeli
h1911: İcadiye
Eski adı: Alimezar
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km