Kartepe'de 30 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karatepe köy - Kartepe - Kocaeli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 20. yy başında 200 âileden oluşan 1500 nüfuslu Rum yerleşimi. 19. asrın sonunda Doğan Tepe mevkiine Laz muhâcirler geldi. Haziran 1921'e tüm bölge Rumları gibi kuvvacı çetecilerden kaçan Karatepeliler İzmitten gemiyle Midilliye götürülüp Moria köyünde kısa bir süre kaldıktan Peloponnesteki Chylokastro köyüne geçirilirler. Bir senelik sefâletten sonra 1924 senesinde İskeçede mübâdele edilmiş Müslümandan kalma bir kaç yerli Helenin oturduğu Yeniköye iskân edildiler. Gerideki kâfilenin çoğu Volosa geçti, hastalar, düşkünler evlenenler Chylokastroda kalmış. Karatepeye 1923 senesinde Selânik, Gümülcine ve İskeçe'den getirilen köylüler iskân edildi. Manav
  Rahmiye mah - Kartepe - Kocaeli
Eski adı: Karaçalı
■ 93 Harbi sonrası Rumeli göçmenleriyle birlikte kurulan köyde. Cumhuriyet döneminde İkizdere Cimil köyünden, ve Trabzon'dan yeni göçler aldı. Manav
  Arslanbey mah - Kartepe - Kocaeli
1891 Ann: Arslanbeg
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 3000 kadar nüfuslu bir Ermeni kasabası idi. Ünlü dilci Hraçya Acaryan Aslanbeg Ermeni ağzı üzerine 1898'de kapsamlı bir makale yazmıştır. SN
  Şefkatiye mah - Kartepe - Kocaeli
hy1890 Kiep: Şevketiye
  Uzunbey mah - Kartepe - Kocaeli
h1910: Uzunbey
■ 1895 târihli bir kaynakta da zikredilir. Manav
  Sarımeşe mah - Kartepe - Kocaeli
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kısmen Bulgaristan-Romanyalı Tatar yerleşimi hâricinde yeni gelmiş bir kaç âile Ordulu ile, Yugoslavya Makedonyasından gelmiş âile yaşar. Manav
  Uzunçiftlik mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
h1910: Hacıibrahim
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Hubyar Ocagina bagli aileler tarafindan kurulmustur. 40-50 sene öncesine kadar Bayraktar köyünde ibadet ederlerdi. Manav
  Kestanelik mah - Kartepe - Kocaeli
h1910: Suadiye
Laz yerleşimi
  Pazarçayırı köy - Kartepe - Kocaeli
Eski adı: Rumpazarı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Köyde kurulan pazar nedeniyle Rum Pazari olarak nâmi vardi. Kilise enkazı görülebilmektedir. Manav
  Çepni mah - Kartepe - Kocaeli
h1910: Çepni
  Balaban köy - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
k1928 K: Balaban
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbi ertesinde kuruldu. Manav
  Nusretiye köy - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Gürcü/Kırım Tatarı yerleşimi.
  Hikmetiye mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
k1928 K: Hikmetiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  ŞirinSulhiye köy - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
h1910: ŞirinSulhiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Acısu mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
k1928 K: Acısu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Ağırlıkla Trabzon-Yomra göçmenidir. Manav
  Derbent mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkasya göçmeni yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ Büyükderbent (Maşukiye) kasabasının istasyon mevkii iken 19. yy sonlarında Çerkes, Gürcü ve daha sonra Laz muhacirler iskan edildi. SN
■ Abhazlar ve Abzeh Çerkeslerle birlikte Laz yerleşimi. cxaluri
  Kartepe ilçe - Kartepe - Kocaeli
h1910: Köseköy
1891 Ann: Keltepe (dağ)
■ 1970'li yıllarda Köseköy adıyla belediye, 2008'de Kartepe adıyla ilçe olmuştur. SN
■ Samanlı dağlarının bu taraftaki kısmı Kandıraya kadarki yerliler tarafından Kel Tepe diye isimlendirilmektedir. Manav
  Ketenciler köy - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
k1928 K: Ketenciler
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Maşukiye mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
hy1890 Kiep: Maşukiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Derbend adıyla tanınan mevkiye 1870'lerde Çerkes muhacirler yerleştirilerek Maşukiye adı verildi. SN
  Kazakburun mah - Kartepe - Kocaeli
Eski adı: -
  Uzuntarla mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
hy1890 Kiep: Uzuntarla
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Avluburun köy - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
k1928 K: Havliburun
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 1877-1878 savaşından sonra iskân edilmiştir. Aya Nikola mevkiinde 1400 yıllık kilise kalıntıları bulunmaktadır. Manav
  Eskieşme mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
h1910: EşmeMüslim
hy1890 Kiep: Eşme
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 20. yy başında 900 nüfuslu Rum yerleşimi Manav
  Eşmeahmediye köy - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
k1928 K: Eşmeahmediye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km