Karayazı'da 75 yerleşim bulundu.
sırala 
  Akarsu mah - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
1928: Nedo [ Kürd "Nadir (öz.)" ]
Kürd yerleşimi
  Alemdağ mah - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
1946: Kirsin aş.
1928: Kişo
Kürd yerleşimi
  Teco mz - Karayazı - Erzurum
1916h: Teco
Kürd (Dimili) yerleşimi
  Yahya mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928: Yahya
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Dılxêri, Kurdki) yerleşimi
  Çaltılı mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928: Zeyno [ Kürd zeyno/zeynelan ]
  Kırgındere mah - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
  Yeniköy mah - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
  Karasu mah - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
Kürd (Cemaldini) yerleşimi
  Yeşilova mah - Karayazı - Erzurum
1928: Yekmal [ Kürd "tek ev" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalören mah - Karayazı - Erzurum
1928: Çatalviran
Kürd (Cemaldini) yerleşimi
  Salyamaç mah - Karayazı - Erzurum
1928: Bayro [ Kürd bêro "mera" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Karaağıl mah - Karayazı - Erzurum
1916h: Karaağıl
Kürd (Cemaldini) yerleşimi
  Tahtırevan mz - Karayazı - Erzurum
1916h: Tahtırevan
Kürd (Cemaldin) yerleşimi
  Yücelik mah - Karayazı - Erzurum
1916h: Zorava [ Kürd "gürsu" ]
  Kurupınar mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928: Süleymani Xatto [ Kürd silêmanêxato "Hatemoğlu Süleyman (öz.)" ]
  Karayazı ilçe - Karayazı - Erzurum
1916h, 1928: Bayraktar
Kürd yerleşimi
  Değirmenkaya mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928: Karagiviç
E1912: Karagivij [ Kürd givij "alıç" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Üzengili mah - Karayazı - Erzurum
1928: Espireş [ Kürd espêreş "karaat" ]
  Köyceğiz mah - Karayazı - Erzurum
1928: Küfri [ Kürd kefrê "köyceğiz" ]
Kürd (Badıli) yerleşimi
  Ağaçlı mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928: Kami
Kürd yerleşimi
  Çayırbeyli mah - Karayazı - Erzurum
1928: Deliki
Kürd (Redkan ) yerleşimi
  Sulutaş mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928: Keşişan
E1912: Keşişveran [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Duruca mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928: Kalo [ Kürd kalo "dede (aş.)" ]
  Alikülek mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928: Alikülek [ Kürd "ali uşağı" ]
  Geventepe mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1916h: Reşan [ Kürd reşan "karalar" ]
  Anıtlı mah - Karayazı - Erzurum
1928: Avbeza [ Kürd avbeza "delisu" ]
  Sini mah Sarıçiçek - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928: Sini
  Yalındal mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928: Velekor [ Kürd welekor "Velioğlu" ]
  Akpınar mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1946: Kanisipi [ Kürd kanîsipî "akpınar" ]
  Yiğityolu mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1916h: Mîrgexal [ Kürd ]
■ Köyün kuzeyinde Ermenilerden kalma olduğu söylenen kale yıkıntısı vardır. SN
  Uğurdalı mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
<1960: Kalman [ Kürd kalmam? "ihtiyardede" ]
1946: Kalmaz
  Karabey mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928: Rişvan [ Kürd reşan "karalar" ]
  Selenli mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928: Kancıyan [ Kürd qenciyan "evliyalar" ]
  Çalışkan mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1914h: UseNasi [ Kürd ûsê nasê "Nasıroğlu Yusuf" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yeşilyurt mah - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
  Darağut mz - Karayazı - Erzurum
1914h: Turğut
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Dörtpınar mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1914h: Kari [ Kürd karê "tuzla" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km