Karayazı'da 75 yerleşim bulundu.
sırala 
  Akarsu köy - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
k1928 K: Nedo [ Kürd "Nadir (öz.)" ]
Kürd yerleşimi
  Alemdağ köy - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
k1946 MYK: Aşağıkirsin
k1928 K: Kişo
Kürd yerleşimi
  Payveren köy - Karayazı - Erzurum
1835 ÜK, K: Payviran
  Çavuş köy - Karayazı - Erzurum
k1928 K: Çavuş
  Teco mz - Karayazı - Erzurum
h1916 EHHas: Teco
Kürd (Dimili) yerleşimi
■ Civarındaki köylere göre daha az nüfusa sahip olmasına rağmen daha eski bir yerleşim yeridir. Altın üzengili Bozbey(Bozbegê zenguzer)'in soyundan geldiklerini söylerler. Fuat
  Yahya köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
k1928 K: Yahya
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Dılxêri, Kurdki) yerleşimi
  Çaltılı köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
k1928 K: Zeyno [ Kürd zeyno/zeynelan ]
  Kırgındere köy - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
  Aşağıincesu köy - Karayazı - Erzurum
h1916 EHHas: İncesuSüfla
Kürd (Cemaldini) yerleşimi
  Yeniköy köy - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
  Karasu köy - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
Kürd (Cemaldini) yerleşimi
  Kazbel köy - Karayazı - Erzurum
k1928 K: Kazbel
■ Alevi Zazaların geçici bir süreliğine yerleşip, sonrasında göç ederek yerini Kürtlere bıraktığı bir yerleşimdir. Kürd yerleşimi metonio
  Yeşilova köy - Karayazı - Erzurum
k1928 K: Yekmal [ Kürd "tek ev" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalören köy - Karayazı - Erzurum
k1928 K: Çatalviran
Kürd (Cemaldini) yerleşimi
  Salyamaç köy - Karayazı - Erzurum
k1928 K: Bayro [ Kürd "tanyeli" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Burada eskiden yaşayan Karakeçili Türkmen kökenli halk Pasinler ilçesi Bulkasım köyüne göç etmiştir. AYRICA, köyde Redki değil Banoki aşireti yaşamaktadır. metonio
  Karaağıl köy - Karayazı - Erzurum
h1916: Karaağıl
Kürd (Cemaldini) yerleşimi
  Tahtırevan mz - Karayazı - Erzurum
h1916 EHHas: Tahtırevan
Kürd (Cemaldin) yerleşimi
■ Yücelik (Zorava) köyüne bağlı mezra, Kürtçe Textê Rewan. Köy halkı Cemaldin aşiretine mensup Kürtler olup Revan göçmenidirler. Fuat
  Yücelik köy - Karayazı - Erzurum
h1916 EHHas: Zorava [ Kürd "gürsu" ]
  Kurupınar köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
k1928 K: Süleymanixatto [ Kürd silêmanêxato "Hatemoğlu Süleyman (öz.)" ]
  Turnagöl köy - Karayazı - Erzurum
k1928 K: TurnaGölü [ Tr ]
h1916 EHHas: Göllüçimen
  Çepi köy - Karayazı - Erzurum
k1928 K: Çepi
  Karayazı ilçe - Karayazı - Erzurum
h1916 EHHas, K, K: Bayraktar
Kürd yerleşimi
■ 1828-29 Osmanlı-Rus harbinden sonra bu yöredeki Ermenilerin Rusya Ermenistanına sığınmasından sonra Kürt yoğunluklu bir bölge haline gelmiştir. Halen günümüzde neredeyse tamamı homojen Kürt nüfusa sahip olan bir ilçedir. metonio
  Değirmenkaya köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
k1928 K: Karagiviç
E1900- HSH: Karagivij [ Kürd givij "alıç" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Üzengili köy - Karayazı - Erzurum
k1928 K: Espireş [ Kürd espêreş "karaat" ]
  Köyceğiz köy - Karayazı - Erzurum
k1928 K: Küfri [ Kürd kefrê "köyceğiz" ]
Kürd (Badıli) yerleşimi
  Ağaçlı köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
k1928 K: Kami
Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Van'dan göç edip köye yerleşmişlerdir. Türk
  Çayırbeyli köy - Karayazı - Erzurum
k1928 K: Deliki
Kürd (Redkan ) yerleşimi
■ Bu köyün Karakeçili halkı Cumhuriyetten önce Pasinler'e göçtüler. Yerlerine Erivan kökenli Redki aşiretinden Kürtler yerleşti. metonio
  Sulutaş köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
k1928 K: Keşişan
E1900- HSH: Keşişveran [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Duruca köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
k1928 K: Kalo [ Kürd kalo "dede (aş.)" ]
  Alikülek köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
k1928 K: Alikülek [ Kürd "ali uşağı" ]
  Geventepe köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
h1916 EHHas: Reşan [ Kürd reşan "karalar" ]
  Anıtlı köy - Karayazı - Erzurum
k1928 K: Avbeza [ Kürd avbeza "delisu" ]
  Ulucanlar köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
k1928 K: Alucar
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
  Çakmaközü köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
h1916 EHHas: Çorava
■ Suriye'den göç etmiş ve Şanlıurfa'dan gelmiş Berazi Aşireti'nin mensuplarından biri olan şahıs tarafından kurulmuştur. Türk
■ Berazi aşiretinin geçen yüzyıla kadar yazları Erzurum'da, kışları ise Urfada yaşardı. Yerleşik hayata geçince Urfadakileri Beraziyê Ga westiyayi (öküzleri yorulan Beraziler), Erzurumdakilere ise Beraziyi ga mıri (öküzleri ölen Beraziler) denildi. Ama, Erzurumdaki Berazilerin çoğu Türkmen olarak kaydedilmiş sitede. Qazi
  Sini mah Sarıçiçek - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
k1928 K: Sini
  Yalındal köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
k1928 K: Velekor [ Kürd welekor "Velioğlu" ]
  Aydınsu köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
k1946 MYK: Kaprik
Kürd yerleşimi
  Akpınar köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
k1946 MYK: Kanisipi [ Kürd kanîsipî "akpınar" ]
  Uğurdalı köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1960- DİE: Kalman [ Kürd kalmam? "ihtiyardede" ]
k1946 MYK: Kalmaz
  Güllü köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
k1928 K: Geri [ Kürd gerê "düzlük" ]
  Karabey köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
k1928 K: Rişvan [ Kürd reşan "karalar" ]
  Sukonak köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
k1928 K: Kürdikan [ Kürd "beyoğlu" ]
  Selenli köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
k1928 K: Kancıyan [ Kürd qenciyan "evliyalar" ]
  Çalışkan köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
h1911 EHKki: UseNasi [ Kürd ûsê nasê "Nasıroğlu Yusuf" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yeşilyurt köy - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
  Darağut mz - Karayazı - Erzurum
h1911 EHKki: Turğut
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Dörtpınar köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
h1911 EHKki: Kari [ Kürd karê "tuzla" ]
  Abdurrahman köy - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
h1911 EHKKi: Abdurrahman
■ Köye bağlı Darkut (Daraxot) mezrasında Erivan kökenli Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km