Karayazı'da 75 yerleşim bulundu.
sırala 
  Akarsu mah - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
1928k: Nedo [ Kürd "Nadir (öz.)" ]
Kürd yerleşimi
  Alemdağ mah - Karayazı (Söylemez bucağı) - Erzurum
1946k: Kirsin aş.
1928k: Kişo
Kürd yerleşimi
  Teco mz - Karayazı - Erzurum
1916ht: Teco
Kürd (Dimili) yerleşimi
■ Civarındaki köylere göre daha az nüfusa sahip olmasına rağmen daha eski bir yerleşim yeridir. Altın üzengili Bozbey(Bozbegê zenguzer)'in soyundan geldiklerini söylerler. Fuat
  Yahya mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928k: Yahya
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Dılxêri, Kurdki) yerleşimi
  Çaltılı mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928k: Zeyno [ Kürd zeyno/zeynelan ]
  Kırgındere mah - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
  Aşağıincesu mah - Karayazı - Erzurum
1916ht: İncesu aş.
Kürd (Cemaldini) yerleşimi
  Yeniköy mah - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
  Karasu mah - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
Kürd (Cemaldini) yerleşimi
  Kazbel mah - Karayazı - Erzurum
1928k: Kazbel
■ Alevi Zazaların geçici bir süreliğine yerleşip, sonrasında göç ederek yerini Kürtlere bıraktığı bir yerleşimdir. Kürd yerleşimi metonio
  Yeşilova mah - Karayazı - Erzurum
1928k: Yekmal [ Kürd "tek ev" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalören mah - Karayazı - Erzurum
1928k: Çatalviran
Kürd (Cemaldini) yerleşimi
  Salyamaç mah - Karayazı - Erzurum
1928k: Bayro [ Kürd "tanyeli" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Burada eskiden yaşayan Karakeçili Türkmen kökenli halk Pasinler ilçesi Bulkasım köyüne göç etmiştir. AYRICA, köyde Redki değil Banoki aşireti yaşamaktadır. metonio
  Karaağıl mah - Karayazı - Erzurum
1916ht: Karaağıl
Kürd (Cemaldini) yerleşimi
  Tahtırevan mz - Karayazı - Erzurum
1916ht: Tahtırevan
Kürd (Cemaldin) yerleşimi
■ Yücelik (Zorava) köyüne bağlı mezra, Kürtçe Textê Rewan. Köy halkı Cemaldin aşiretine mensup Kürtler olup Revan göçmenidirler. Fuat
  Yücelik mah - Karayazı - Erzurum
1916ht: Zorava [ Kürd "gürsu" ]
  Kurupınar mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928k: Süleymanixatto [ Kürd silêmanêxato "Hatemoğlu Süleyman (öz.)" ]
  Çepi mah - Karayazı - Erzurum
1928k: Çepi
  Karayazı ilçe - Karayazı - Erzurum
1916ht, 1928k: Bayraktar
Kürd yerleşimi
■ 1828-29 Osmanlı-Rus harbinden sonra bu yöredeki Ermenilerin Rusya Ermenistanına sığınmasından sonra Kürt yoğunluklu bir bölge haline gelmiştir. Halen günümüzde neredeyse tamamı homojen Kürt nüfusa sahip olan bir ilçedir. metonio
  Değirmenkaya mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928k: Karagiviç
E1912: Karagivij [ Kürd givij "alıç" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Üzengili mah - Karayazı - Erzurum
1928k: Espireş [ Kürd hespêreş "karaat" ]
  Köyceğiz mah - Karayazı - Erzurum
1928k: Küfri [ Kürd kefrê "köyceğiz" ]
Kürd (Badıli) yerleşimi
■ Badılli aşiretine eski Osmanlı ve Rus arşivlerinde Şadılli denilir. Mehrdad İzady, Kürtler adlı kitabında Şadılli ve Redkan aşiretlerinin bir dönem Sefevi Devleti tarafından Erivan'dan, İran Horasınına sürgün edildiklerini yazmış. Mar(d)astan
  Ağaçlı mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928k: Kami
Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Van'dan göç edip köye yerleşmişlerdir. Türk
  Çayırbeyli mah - Karayazı - Erzurum
1928k: Deliki
Kürd (Redkan ) yerleşimi
■ Bu köyün Karakeçili halkı Cumhuriyetten önce Pasinler'e göçtüler. Yerlerine Erivan kökenli Redki aşiretinden Kürtler yerleşti. metonio
  Sulutaş mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928k: Keşişan
E1912: Keşişveran [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Duruca mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928k: Kalo [ Kürd kalo "dede (aş.)" ]
  Alikülek mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928k: Alikülek [ Kürd "ali uşağı" ]
  Geventepe mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1916ht: Reşan [ Kürd reşan "karalar" ]
  Anıtlı mah - Karayazı - Erzurum
1928k: Avbeza [ Kürd avbeza "delisu" ]
  Çakmaközü mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1916ht: Çorava
■ Suriye'den göç etmiş ve Şanlıurfa'dan gelmiş Berazi Aşireti'nin mensuplarından biri olan şahıs tarafından kurulmuştur. Türk
■ Berazi aşiretinin geçen yüzyıla kadar yazları Erzurum'da, kışları ise Urfada yaşardı. Yerleşik hayata geçince Urfadakileri Beraziyê Ga westiyayi (öküzleri yorulan Beraziler), Erzurumdakilere ise Beraziyi ga mıri (öküzleri ölen Beraziler) denildi. Ama, Erzurumdaki Berazilerin çoğu Türkmen olarak kaydedilmiş sitede. Qazi
  Sini mah Sarıçiçek - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928k: Sini
  Yalındal mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928k: Velekor [ Kürd welekur "Velioğlu" ]
■ [Kürd Welekor "kör Veli"], [Kürd Welekur "Velioğlu"] Mar(d)astan
  Aydınsu mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1946k: Kaprik
Kürd yerleşimi
  Akpınar mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1946k: Kanisipi [ Kürd kanîsipî "akpınar" ]
  Yiğityolu mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1916ht: Mîrgexal [ Kürd ]
■ Burada yedi tane Kürt aşireti yaşar. Bunlardan biri Redkan'dır. Redkanlar Erivandan Arpaçay Mescitli köyüne. Oradan da 80 yıl önce bu köye göç etmişler. Mescitli ile yakın akrabalar. Mar(d)astan
  Uğurdalı mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1960-: Kalman [ Kürd kalmam? "ihtiyardede" ]
1946k: Kalmaz
  Güllü mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928k: Geri [ Kürd gerê "düzlük" ]
  Karabey mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928k: Rişvan [ Kürd reşan "karalar" ]
  Selenli mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1928k: Kancıyan [ Kürd qenciyan "evliyalar" ]
  Çalışkan mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1911ht: UseNasi [ Kürd ûsê nasê "Nasıroğlu Yusuf" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yeşilyurt mah - Karayazı - Erzurum
Eski adı: -
  Darağut mz - Karayazı - Erzurum
1911ht: Turğut
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ [Kürd Daraqut "kesik ağaç"], [Kürd Daraxot "kısa ağaç"] Mar(d)astan
  Dörtpınar mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1911ht: Kari [ Kürd karê "tuzla" ]
  Abdurrahman mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1911ht: Abdurrahman
■ Köye bağlı Darkut (Daraxot) mezrasında Erivan kökenli Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km