Kale'de 49 yerleşim bulundu.
sırala 
  İnceğiz köy - Kale - Denizli
k1928 K: İnceğiz
  Muslugüme köy - Kale - Denizli
k1928 K: Muslugüme [ Yun ]
  Doğan köy - Kale - Denizli
k1928 K: Doğan
  Künar köy - Kale - Denizli
k1928 K: Künar [ Tr "çam fıstığı" ]
h1911: Küyner
  Esenkaya köy - Kale - Denizli
k1928 K: Samurta
  Yenidere köy - Kale - Denizli
k1928 K: Kalaput
  Ortaköy köy - Kale - Denizli
k1928 K: Ortaköy
  Kurbağalık köy - Kale - Denizli
k1928 K: Kurbağalık [ Tr kurubağlık? ]
  Gölbaşı bld - Kale - Denizli
k1968 K2: Karagöl
  Gökçeören köy - Kale - Denizli
k1928 K: Armila
  Demirciler köy - Kale - Denizli
k1928 K: Demirciler
  Ortatepe köy - Kale - Denizli
k1928 K: Ortatepe
  Narlı köy - Kale - Denizli
h1911: Sarıyar
  Alanyurt köy - Kale - Denizli
k1928 K: Dirlisin
  Çamlarca köy - Kale - Denizli
k1928 K: Teynar
hy1890 Kiep: Tener
  Karaköy bld - Kale - Denizli
hy1890 Kiep: Karaköy
  Kale ilçe - Kale - Denizli
eç1660 k1928 , K: KaleiTavas [ Tr "Tavas kalesi" ]
1333 Batt: Tavas
Y17 Str: Tábai/Tabás (idari bölge) [ Yun "Taba'lar (?)" ]
■ 20. yy'a dek Tavas kazasının merkez kasabası idi. Daha sonra ilçe merkezi Şimdi Tavas adı verilen Yarangüme kasabasına taşındı. SN
■ MÖ 189 yılında Romalı Konsül Manlius Vulso'nun Hierakome, Antiocheia, Gordiou Teichos'dan sonra uğradığı; Tabae şehri Tavas olmalıdır. Çünkü b-v değişimi sözkonusudur. Ramazan Topraklı
  Özlüce köy - Kale - Denizli
k1928 K: Varalı
  Yeniköy köy - Kale - Denizli
1952- RG: Bören (mah)
■ 7.6.1952'de Bören ve Kaçarboğazı mahalleleri birleştirilerek Yeniköy adıyla köy oldu. SN
  Karayayla köy - Kale - Denizli
1956 RG: Karayayla
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Yukarıboğaz köyüne ait üç mahallenin birleştirilmesiyle kuruldu. SN
  Kıyıcak köy - Kale - Malatya
k1928 K: Pirut [ Erm prud բրուտ "çömlekçi" ]
  Erdemli köy - Kale - Malatya
k1928 K: Gevran [ Kürd gewran ]
  Bağlıca köy - Kale - Malatya
k1928 K: AşağıMestikan [ Kürd Mestikan "Mustafalar" ]
  Salkımlı mah Kale - Kale - Malatya
k1928 K: YukarıMestikan [ Kürd mestikan "Mustafalar" ]
  Tepeköy köy - Kale - Malatya
k1928 K: Kesrik [ Kürd qesrik "kalecik" ]
  Dedeköy mah Kale - Kale - Malatya
Alevi yerleşimi
  Kale ilçe - Kale - Malatya
1869 S-Di, K: İzoli [ Kürd îzolî "aş." ]
Y17 Str: Tomisa
Ur: Tumişki
Kürd yerleşimi
■ Keban Baraj göİü altında kalen eski İzoli (Tomisa) kasabasının kalıntısıdır. Urartu kralı II. Sardur yazıtında anılan Tomisa/Tumişki Eski Çağda Fırat üzerindeki başlıca geçiş noktası idi. ■ İzolî/İzollu aşiret adının Nusaybin'in kuzeyinde, Tur Abdin bölgesinin güney kesimini oluşturan (Süry.) İzala/İzlô dağıyla alakası açık değildir. SN
  Üçdeğirmen mah Kale - Kale - Malatya
k1928 K: Bekiran [ Kürd bekiran "Bekirler" ]
  Kumluyazı mah Kale - Kale - Malatya
k1928 K: Butan
  Kozluk köy - Kale - Malatya
Alevi yerleşimi
  Gülen köy - Kale - Malatya
k1928 K: Hanado
  Akuşağı köy - Kale - Malatya
■ © 12.01.1861 Divriği kazasında Sarıçiçek adlı mahalde iskan etmekte olan Karaçorlu Aşireti ile Akuşağı tabir olunan aşiretlerin ... © 11.08.1883 Eğin kazasında mutavattın Akuşağı ve Atmalı ekradının[Kürd] Pinkan karyeli ahaliyle ... deyar heyran
  Uyanık köy - Kale - Malatya
k1928 K: Köran [ Kürd gebran? "gâvurlar" ]
Kürd (Aluçlu) yerleşimi
  Akça köy - Kale - Malatya
k1928 K: Bekiran [ Kürd bekiran "Bekirler" ]
Kürd (Aluçlu) yerleşimi
  Uzunhüseyin köy - Kale - Malatya
Kürd (Aluçlu) yerleşimi
■ © »»» 26.11.1848 Harput'un Herdi, Bercigan, Zive, Behremaz ve Aluçlu nahiyelerine bağlı köyler ve mezralar ahalilerinin umur ve hususat-ı vakıalarının tesviyesine dair Harput Valisi Mustafa Sabri'nin yazısı. © »»» 16.12.1900 Aluçlu nahiyesindeki fahri müdürlüğünün lağvı üzerine açıkta kalan İbrahim'in Aluçlu Nahiyesi Müdürlüğü'ne tayini talebi. ****Aluçlu, Malatya ili Kale ilçesine bağlı Karahüseyin, Uzunhüseyin, Akça ( Bekiran ) ve Uyanık ( Körhane ) muhtarlıklarından oluşan bir bölgenin ortak adıdır. 1989 yılına kadar Pütürge ilçesine bağlı iken, Kale’ nin ilçe olmasından sonra bu dört muhtarlık yeni kurulan KALE ilçesine bağlanmıştır. Bu dört muhtarlık, toplam 18 köy veya mezradan oluşmaktadır. Bu köyler, bilinen eski isimleri ile; Bekiran, Gömesin Göşan, Dük, Hüsrevan, Bilazyan, Mıllan, Göryan, Bavköjan, İncan, Gedikan, Hacığallan, Höşan, Sılan, Temirhan, Mırtıkan, Kantülan, Körhana’ dır. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km