İzmir'de 827 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 9
sırala 
  Çiftlikköy köy - Çeşme - İzmir
1890 Kiep: Kato Panayia [ Yun "Aşağı Meryemana" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çeşme ilçe - Çeşme - İzmir
1680 : Çeşme
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Evliya Çelebi'de görülen Hoşabad adına, Çeşme kalesinin yazıtındaki şairane bir ifade dışındaki kaynaklarda rastlanmaz. Yunanca Krinos `çeşme` adı Türkçeden çeviridir. SN
  Dalyanköy köy - Çeşme - İzmir
1928 K: Köste
1890 Kiep: Ayia Paraskeví [ Yun "Azize Paraskevi" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ayayorgi mv - Çeşme - İzmir
1890 Kiep: AyiosGeorgios [ Yun "Aziz Yorgos" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ovacık köy - Çeşme - İzmir
1890 Kiep: Ovacık
  Karaada ada - Karaburun - İzmir
1890 Kiep: Goni [ Yun ]
  Denizgiren mv - Karaburun - İzmir
1891 S-Ay91: Denizkıran
1890 Kiep: Deniz Gereni
■ Karaburun yarımdasının tarihi coğrafyasını çalışan Joseph Keil'a göre burası antik çağda Erythrai/Ildırı'ya bağlı bir yerleşim olan Pteleon'dur. ahmet uhri
  Ilıca mv - Çeşme - İzmir
1890 Kiep: İlica
  Alaçatı bld - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1928 K: Alaçatı
Yun Kiep: Alatsata
1521 Pir: Alacaat?
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Sadece Piri Reis'in Kitabı Bahriye'sinde görülen Türkçe 'Alaca at' adının ciddiye alınması için bir sebep yoktur; Alatsata adı muhtemelen burada eskiden beri bulunan tuzlaların Yunanca adından mülhemdir. 1904'te kasabanın tümü Rum olmak üzere 15.000 civarında nüfusu vardı. SN
  Toprakada ada - Karaburun - İzmir
1890 Kiep: Plakiá [ Yun ]
  Salman köy - Karaburun (Küçükbahçe bucağı) - İzmir
1891 S-Ay91: Salman
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Alaçatı-Marina mv - Çeşme - İzmir
1890 Kiep: Agrília [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Parlak köy - Karaburun (Küçükbahçe bucağı) - İzmir
1891 S-Ay91: Boynak
1890 Kiep: Voynati
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Sazak mv - Karaburun - İzmir
1891 S-Ay91: Sazak
1890 Kiep: Sanzaki [ Tr Sancak? ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1922'de terkedilmiş eski bir Rum köyüdür. katpatuka
■ Patrikhane kaynaklarina göre Krini (Çeşme) Metropolitliği kayıtlarında köyün adı Σαζάκι ή Σατζάκι Sazaki veya Satzaki olarak kayıt edilmiş 1922 öncesi son rum nüfus 407 Rum vatandaş IraTzourou
  Sarpıncık köy - Karaburun - İzmir
1891 S-Ay91: Sarpıncık
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Hasseki köy - Karaburun - İzmir
1891 S-Ay91: Hasırseki?
1890 Kiep: Hasseki
  Yeniliman köy - Karaburun - İzmir
1890 Kiep: Yeniliman
■ Tepeboz köyünün iskele mevkii iken yakın dönemde büyümüştür. SN
  Tepeboz köy - Karaburun - İzmir
1890 Kiep: Tepeboz
■ Bozköy Tepe mahallesi anlamında. SN
  Germiyan köy - Çeşme - İzmir
1890 Kiep: Germeyan
  Bozköy köy - Karaburun - İzmir
1891 S-Ay91: Bozköy
  Karareisçiftliği mah - Karaburun - İzmir
1890 Kiep: Meli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1821'de Sakızlı mülteci Rumlar yerleşti. SN
  Karaköy köy - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1890 Kiep: Karaköy
■ Halen terk edilmiş ve harabe haldedir. SN
  Ildırı köy - Çeşme (Alaçatı bucağı) - İzmir
1890, Y1905 Kiep: Lithrí
Ark: Erythraí [ Yun erythrai "kızıllar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik adı olan Erythraia, geç dönem Rumcasında Lithri şeklini almıştır (sözcük başında vurgusuz /e/ sesinin düşmesi ve /r/ > /l/ evrimi tipiktir). Ildırı aynı adın Türkçeleşmiş halidir. Tankut Beygu
  Çullu mah Karaburun - Karaburun - İzmir
1891 S-Ay91: Çullu
  Karaburun ilçe - Karaburun - İzmir
1891 S-Ay91: Axırlı
1891 S-Ay91: Karaburun (idari bölge)
■ Yarımada üzerine tarihi coğrafya çalışması yapan Meritt'e göre Karaburun İskelesi antik çağın Sidoussa'sıdır. ahmet uhri
  Saip köy - Karaburun - İzmir
1891 S-Ay91: Saib
  Ambarseki köy - Karaburun - İzmir
1891 S-Ay91: Ambarseki
  Esendere mah Ambarseki - Karaburun - İzmir
  Kösedere köy - Karaburun (Mordoğan bucağı) - İzmir
1891 S-Ay91: Ağalarsekisi
1890 Kiep: Seki
■ Kösedere daha önce Kaynarpınar köyünün diğer adı iken, Ağalar Sekisi mahallesine bu ad verildi. SN
  Birgi köy - Urla (Uzunkuyu bucağı) - İzmir
1928 K: Birgi
1890 Kiep: Pirgi [ Yun pyrgí "kule, hisarcık" ]
1528 T: Birgicek
  Uzunkuyu köy - Urla (Uzunkuyu bucağı) - İzmir
1928 K: Uzunkuyu
■ Bir dönem Barbaros bucağı merkez köyü idi. SN
  İnecik köy - Karaburun (Mordoğan bucağı) - İzmir
1891 S-Ay91: İğnecik [ Tr eyinecik? "küçük cami" ]
  Balıklıova köy - Urla - İzmir
1891 S-Ay91: Balıklava
Ark: Polikhna?
■ Barrington Atlas'ta Polichna olarak gösterilen yer olması muhtemeldir. Türkçe isim buradan türemiş olmalıdır. SN
■ Yarımada üzerine çalışma yapan Meritt'e göre burası antik çağda Klazomenai'ye bağlı Polikhna'dır. ahmet uhri
  Gülbahçe köy - Urla - İzmir
Yun: Rodónes [ Yun "gülbahçe" ]
1891 S: Gülbahçe
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  İçmeler mah Urla - Urla - İzmir
1528 T: Malkoç
■ Halen Malkoç'tan türeyen Malkaca adıyla da anılır... ahmet uhri
  Demircili köy - Urla - İzmir
1478, 1890 T, Kiep: Demircili
Ark: Airai
■ Köyün iskelesinin bulunduğu yerde var olan antik kent Airai adıyla Thukidídes'te geçmekte. ahmet uhri
  Yağcılar köy - Urla - İzmir
1891 S-Ay91: Yağcılar
  Özbek köy - Urla - İzmir
1915 UK: Sebiki
1890 Kiep: Zebeki
1528 T: Uzbeg
■ Adının muhtemelen bir kişi adından geldiği ve Özbekistan ile alakalı olmadığı muhakkaktır. SN
  Torasan mah Urla - Urla - İzmir
  Uzunada ada - Urla - İzmir
Yun: Makronísi [ Yun "uzun ada" ]
1890 Kiep: Kösten
Ark: Drymoússa [ Yun ]
  Kızılca x - Urla - İzmir
1478 T: Kızılca
■ Halen terkedilmiş ve harabe halindedir. SN
  Denizli mah - Urla - İzmir
1915 UK: Denizli
  Kuşçular köy - Urla - İzmir
1891 S-Ay91: Kuşçular
  Foça ilçe - Foça - İzmir
1333 Batt 2.144: Foca
Ark Her, Xe: Phôkaia
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ En erken MÖ 5. yy'da kaydedilen rivayete göre daha eski bir tarihte, belki MÖ 1000 dolayında Yunan kolonistleri tarafından Phôkaia adıyla kuruldu. ■ Yunancadan alıntılarda, ince sesliye bitişen /k/ sesinin /ç/ye dönmesi tipiktir. SN
  Urla ilçe - Urla - İzmir
Yun: Vurlá
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Strabon ve Hierokles'te anılan Bríoula/Príoulla adlı yerle birleştirilmesi spekülatiftir. Karş. Zgusta #172-1. Yunanca Vurlá biçimi geç Bizans döneminden itibaren kaydedilmiştir. SN
  Hekim Adası ada - Urla - İzmir
1891 S: HekimAdası
1890 Kiep: Kiliseli * İatronisi [ Yun iatrónisi "hekim adası" ]
Ark: Pélai
  Urlaİskelesi mah Urla - Urla - İzmir
1890 Kiep: Urlaİskelesi
  Sığacık mah Seferihisar - Seferihisar - İzmir
1567 Müh: Sığacık
Byz: Sigalê [ Yun "sakin liman" ]
Ark Her: Teôs
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Sığacık adı Yunanca Sigali adından Türkçeye uyarlanmış olsa gerekir. SN
  Karantina adası ada - Urla - İzmir
■ İngiliz gezgin Chandler'in 1764 tarihli eserinde bu adla anılır. Adayı sahile bağlayan kumsalı Piri Reis 1512'de zikretmiştir. SN
  Turgut köy - Seferihisar - İzmir
1891 S-Ay91: Durgut
  Denizköy köy - Dikili - İzmir
■ 1980 dolayında iskân edilmiş ve (halen metruk olan) Hasanağa köyü ahalisi yerleşmiştir. SN
  İhsaniye köy - Seferihisar - İzmir
1891 S-Ay91: İhsaniye
  Yücesahil mah - Merkez-Karabağlar - İzmir
Eski adı: Kalabak
■ Eski İzmir-Çeşme yolu üzerindeki bu mahallenin adı Kalabak'tı. Sanırım 1980'lerde yoldaki tabela "Yücesahil" olarak değişti. Levent Çağatay
  Düzce köy - Seferihisar - İzmir
1890, 1928 Kiep, K: Hereke
  Tepecik mv - Seferihisar - İzmir
1891 S-Ay91: Hereketepeciği
1467 T: Tepecik
  Bahçeli köy - Dikili - İzmir
1891, 1946 S-Ay91, MYK: Kansız
  Bademli köy - Dikili - İzmir
1928 K: Bademli
1891 S-Ay91: Ancanos [ Yun anxíalos "yalıköy" ]
■ `Ancanos adlı bir Rum` tarafından kurulduğuna ilişkin yaygın inanış cehalet mahsulüdür. SN
  Bademler köy - Urla - İzmir
1891 S: Bademler
Alevi yerleşimi
  Tepecik mah Seferihisar - Seferihisar - İzmir
1890 Kiep: Tepecik
■ Seferihisar ilçesinde Tepecik adlı iki yerleşim vardır. SN
  Seferihisar ilçe - Seferihisar - İzmir
1680, 1890 , Kiep: Sivrihisar
1467 T: Sivrihisar (idari bölge)
■ Eski adı Sivrihisar iken Eskişehir Sivrihisar'la karıştırılmaması için 1890'larda posta idaresi tarafından vav üstüne nokta ile yazılmasına karar verilmiş ve bunun sonucu olarak yanlışlıkla Sifrihisar/Seferihisar olarak anılmıştır. Cuinet'ye göre 19. yy sonlarında nüfusu 2000 İslam ve 1500 Rum olmak üzere 3640 idi. SN
  Boklukaya mv - Dikili - İzmir
1906 Kiep: Boklu Kaya
■ Terk edilmiş büyük bir köy harabesi mevcuttur. SN
  Yenifoça bld - Foça (Yenice bucağı) - İzmir
1968 K2: Yenice
1928 K: YeniFoça
Byz: NéaPhôkaia [ Yun "yeni Foça" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1290 yılı civarında Cenevizli Benedetto Zaccaria tarafından Nea Focea adıyla inşa edildi. Eski Foça'nın 1329'da yeniden Bizans hakimiyetine geçmesinden sonra da Yeni Foça'da Cenevizli A. Cattaneo egemendi. SN
  Yenibağarası köy - Foça - İzmir
Eski adı: -
  Merdivenli köy - Dikili - İzmir
1891 S-Ay91: Nerdübanlı [ Tr "merdivenli" ]
  Salihler köy - Dikili - İzmir
1891 S-Ay91: Salihler
  Çıfıtadası ada - Seferihisar - İzmir
Ark: Myonêssos [ Yun "yarımada" ]
■ `Çıfıt Adası` adı II. Selim devrinde Ege Adaları hakimi olan Musevi Josef Nasi'yi çağrıştırır. SN
  Bölükburun y.ada - Seferihisar - İzmir
1890 Kiep: Makria Akra [ Yun "uzak burun" ]
  Kocamehmetler mah Bağarası - Foça - İzmir
1928 K: Kocamehmetler
  Doğanbey mah Seferihisar - Seferihisar - İzmir
1928 K: Doğanbey
1890 Kiep: İpsili [ Yun υψιλη "yüksek" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Esasen küçük bir köy olan Doğanbey'in adı 1999'da Ürkmez'i de içeren geniş kıyı yağması şeridinde kurulan belediyeye verilmiş, ancak daha sonra belediye lağvedilerek Seferihisar'a bağlanmıştır. SN
  Hasanağa mv - Dikili - İzmir
1891, 1968 S-Ay91, K2: Hasanağa
■ Köy 20. yy'da terkedilmiş ve halkın bir kısmı sonradan kurulan Denizköy'e yerleşmiştir. SN
  Gökçeağıl köy - Dikili - İzmir
1946 MYK: Kemente
  Katıralanı köy - Dikili - İzmir
1891 S-Ay91: Katıralanı
  Çiğli ilçe - Çiğli - İzmir
1928 K: Çiğli
1890 Kiep: Çikli
  Kanlı ada - Seferihisar - İzmir
Yun Kiep: Polemonisi [ Yun "savaş adası" ]
■ Hangi olaydan ötürü `Kanlı` ve `Savaş aası` adını edindiği belirlenemedi. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Görece kale - Menemen - İzmir
Ark: Temnos
■ Bir diğer adı Kayacık Tepesi'dir. Herodot'un bahsettiği 12 Aiolis eski Yunan kentinden birisidir. Şu anda harabe durumdadır. İsmail Kurun
  Arapçiftlik x - Aliağa - İzmir
1890 Kiep: Arapçiftlik
■ Petkim tesislerinin yerinde bulunan küçük yerleşimden geriye iz kalmamıştır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km