haritada ara :   km  
Erzurum'da 1148 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 12
sırala 
Tecer mah - Aşkale - Erzurum
1960 📖 Delihacılar
1928 📖 Tecer [ Tr Tecer/Tecir "aş." ]
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Sivas-Ulaş Tecer maddesine bakınız. SN
Ardıçyayla mah - Aşkale - Erzurum
hl 📖 Bekolar
1928 📖 Dıngik [ Erm dngig "fidancık" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
Karasu mah - Aşkale - Erzurum
1946 📖 Ağveyishanı
Alevi (Türk) yerleşimi
Altıntaş mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Altıntaş
■ 1860'li yillarda Haymana'dan göç eden bir kaç haneyle kurulan köy bugün 40 hane civarindadir. Manav
■ Eskiden Alevi (Türkmen) yerleşimi. Lâkin şimdi köyde hiç kimse yoktur. Köyde kimse kalmayınca köyün idârî merkezi köye bağlı Dumanoğlu (komuna) mezrâına kaydırılmıştır. Üstte bahsedilen Haymanaʼdan gelenler köye bağlı Dumanoğlu mezraına yerleşmiş orada yaşamaktadırlar. ZeMahşer
Kurtmahmut mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Kurtmahmut
Alevi (Türk) yerleşimi
Dumanoğlu mz - Aşkale - Erzurum
hl 📖 Dumanoğlu Komu
Kürt (Sünni) (Şêxbızın) yerleşimi
Özler mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Şoyuk
E1902 📖 Şoğik [ Erm "özlüce (ıslak yer)" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
Dallı mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Sosı
E1902 📖 Sôs [ Erm "çınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
Sazlı mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Liç
E1902 📖 Lic [ Erm "göl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
Gürkaynak mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Balimpertek [ Erm pertag/pertig "kalecik" ]
1916h 📖 Balınpetek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
■ Eski Ermenice birkaç kale adında görülen Balin/Bağin sözcüğünün anlamı açık değildir. Dersim-Mazgirt Bağin'de bulunan Urartu yapısı kale, sözcüğün Ermenice-öncesi bir dilden kalıntı olabileceğini düşündürür. SN
Taşlıçayır mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Taşlıçayır
Alevi (Türk) yerleşimi
Güneyçam mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Bacaburt / Bacavurt [ Erm partısr pert "yüksekkale" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
Saptıran mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Saptıran
Yaylaözü mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Xozaxpür
E1902 📖 Xozağpür [ Erm "domuzçeşme" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Yaylımlı mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Çırmıt
E1902 📖 Çırmud [ Erm "su kanalı (bahçe arkının duvar altından geçen kanalı) " ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Bozburun mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Gülabi Komu [ Tr gülabi "aş." ]
■ Alevi Zaza ve Sünni Türklerin bir arada yaşadığı bir köydür. Mert Çakmak
■ Gülabi (komu) mezrâı, Hasbey (komu) mezrâı, Paşabey (Çırpoʼnun komu) mezrâı ve Gökeğin (Kopdibi komu) mezrâı olmak üzere 4 parça mezrâdan (komdan) oluşturulmuş bir köydür. Köyün idârî merkezi Gülabi (komu) mezrâıdır. ZeMahşer
Koçbaba mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kabunduruk
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köyün ismi (Ga+Bonduruk) Zazacaʼda öküz ma'nâsına gelen “Ga” kelimesi ile Türkçeʼde çift sürerken öküzlerin boynunun üzerine koyulan tahta parçası ma'nâsına gelen “Boyunduruk” kelimesinin birleşmesinden oluşmuştur. [Şüpheli bilgi - SN] ZeMahşer
Pırnakapan mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Bırnakaban
E1900~ E1900~Pırnagaban [ Erm "derbent" ]
Y553 📖 Kleisura [ Yun "derbent" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Ermenice Pırnagapan adı, 6. yy tarihçisi Prokopios'un imp. Jüstinyen'in inşaatları arasında saydığı Kleisura'nın (`derbent, geçit karakolu`) tam çevirisidir. SN
■ Alevi (Türk) + Sünni (Türk) yerleşimi. Köyde Alevî Türkmenler ile Sünnî Türkler beraber yaşamaktadır. ZeMahşer
Güneysu mah - Pazaryolu - Erzurum
1946 📖 Süneyli
1919hb 📖 Süneru [ Erm tsüneri/tsüneru? "karlar" ]
1642b 📖 Sünîli/Soneylî
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 2 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. Kayıtta "Sonili" olarak geçer. metonio
Çatalbayır mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Penek
1514 📖 Penak [ Erm panag բանակ "ordu, ordugâh" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
Topalçavuş mah - Aşkale - Erzurum
1902a 📖 Topalçavuş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Tokça mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Sos
E1902 📖 Sôs [ Erm "çınar" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Konakyeri mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Kösgor / Koskor
1642b 📖 Koksor [ Erm ]
Kapıkale mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Dinçik / Dencik
E1902 📖 Dantzig [ Erm "armutçuk" ]
Korkut mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Gorgot [ Erm ]
Hacıbekir mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 HacıbekirHanı
Akören mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ağviran
Türkmen (Avşar) yerleşimi
Laleli mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Ğındıs
1910h 📖 Kındîs [ Erm ]
Bayındır mah - Pazaryolu - Erzurum
1642b 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
■ Eskiden İspire bağlıdır. 1835 Osmanlı Nüfus sayımına göre köy 22 hane ve 61 erkek nüfus olduğu belirtilmiştir. Köyün imamı 30 yaşındaki, Ahmed oğlu Ali’dir. Hasan oğlu Hacı Mustafa ise 75 yaşında olup köy muhtarı olarak kaydedilmiştir. Hemmeoğlu ve Nasifoğlu sülale isimleriyle belirtilen hanelerdir. 80 yaşındaki İsmail oğlu Receb köyün en yaşlısı, 3 aylık olan Ali oğlu Mehmet en küçüğüdür. Köyden üç kişi piyade alayında nefer şeklinde kaydedilmiştir. Bölgeden Sakız’a ve Erzurum’a göç edenler olduğu gibi dışarıdan köye 3 kişi gelmiştir. Köyde 1845 yılına kadar yapılan nüfus yoklamalarında 13 kişi vefat etmiş, 8 kişi ise dünyaya gelmiştir. bıktımüyeolmaktan
Köşeyolu mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Xantis [ Erm ]
■ Eskiden İspire bağlıdır. 1835 Osmanlı Nüfus sayımına göre köy 10 hanesi ve 34 erkek nüfusu olan bir yerlşim yeridir. Köyün imamı 41 yaşındaki Ahmed oğlu Mustafa’dır. 62 yaşında olan Abdullah oğlu Ali ise köy muhtarıdır. Köyde Kulakoğlu olarak belirtilen bir sülale varken, en yaşlı kişi 90 yaşındaki Hasan oğlu Yakub, en ufak ise 6 aylık olan, Mustafa oğlu Halil’dir. Defterde iki kişinin yekçeşm, bir kişinin ise âma olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Erzurum’a göç eden bir hane olduğu kaydedilmiş, 1845 yılına kadar köyde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise doğduğu belirtilmiştir bıktımüyeolmaktan
Kükürtlü mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Kükürtlü
Alevi (Türk) yerleşimi
Ovacık mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Ovacık
Karaca mah - Çat - Erzurum
1928 📖 Karaca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Eyüpoğlu mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1946 📖 Eyüpoğlu Komu
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Sergenkaya mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Mirgons [ Erm ]
1910h 📖 Mirğânis
Ocaklı mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Persor
E1902 📖 Pirtsor [ Erm pert-tsor "kaledere" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
Yaylalı mah - Pazaryolu - Erzurum
1642b 1928 Cırasor [ Erm çıratsor "suludere" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane ve 3 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
■ Eskiden İspire bağlıdır. 1835 Osmanlı Nüfus sayımına göre köy 5 hane ve 18 erkek nüfus olarak yazılmıştır. Köyün imamı yoktur. Köy muhtarı ise 60 yaşındaki Mehmed oğlu Mustafa’dır. Durakoğlu adında bir sülale göze çarpmaktadır. 120 yaşındaki Mustafa oğlu Mehmed âma ve köyün en yaşlısı, 1 yaşındaki Ömer oğlu Mustafa ise en küçük bireyidir. Bayburd kazasından ve Bayındur karyesinden köye gelen haneler olmuştur. Köyde 1845 yılına kadar 5 kişi vefat etmişken yalnızca 1 kişi dünyaya gelmiştir. bıktımüyeolmaktan
Taşağıl mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Taşağıl
Meşebaşı mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Arnas / Ernas [ Erm ]
■ Eskiden İspire bağlıdır. 1835 Osmanlı Nüfus sayımına göre köy 15 hane ve 46 erkek nüfustan oluşuyordu. Köyün imamı Ömer oğlu Timur olup 30 yaşındadır. Muhtarı ise 60 yaşında olan Hüseyin oğlu Hasan’dı. Arnas’ta Yetimoğlu adlı bir sülale dikkati çekerken, köyün en yaşlısı 70 yaşındaki Mehmed oğlu İsmail ve aynı yaştaki Mustafa oğlu Yusuf’tu. Köyde yaşça en küçük ise Yusuf’un torunu Hasan olup sayımın yapıldığı tarihte sadece 2 aylıktı. Kut (kötürüm) ve sağır olan kişilerin olduğu dikkat çeken bu köye civar bölgelerden göç eden bir hane vardır. 1845 tarihli nüfus yoklamalarında nüfusun yarısından fazlasını teşkil eden 25 kişinin öldüğü, buna karşın 2 kişinin dünyaya geldiği kaydedilmiştir. bıktımüyeolmaktan
Musadanışman mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Musadanişmend
Hacıhamza mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Hacıhamza
Alevi (Türk) yerleşimi
Çiftlik mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Çiftlik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
Karakoç mah - Pazaryolu - Erzurum
1642b 📖 Karakoç
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 25 Müslüman hane yaşamaktadır. Kayıtta "Karakoç" olarak geçer. metonio
Cennetpınarı mah - Pazaryolu - Erzurum
1946 📖 Pahnis
1928 📖 Paxnis [ Erm pağnik gen. pağnits "hamamlı" ]
Hacılar mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Decerek [ Erm dacarag "kilisecik" ]
■ Eskiden İspire bağlıdır. 1835 Osmanlı Nüfus sayımına göre köy 19 hanede 53 erkek nüfusuna sahip olup köyün imamı 40 yaşındaki Yahya oğlu Ali, köy muhtarı ise 60 yaşında olan Hasan oğlu İsmail’dir. Eğilmezoğlu ve İmamoğlu adıyla 2 sülale ismi dikkat çekerken, köyün en yaşlısı 90 yaşındaki Ali oğlu İbrahim, en küçüğü ise 2 yaşında olan Beşir’in oğlu Abdülgani’dir. Köyde bedensel ve zihinsel engelli iki kişiden bahsedilmiş ve bir kişinin ise ilim talebesi olduğu belirtilmiştir. Köyden Samsun, Gümüşhane, Anzir ve Erzurum’a göçler olmuş, Erzurum’dan ise köye bir hane gelmiştir. 1845’te yapılan nüfus yoklamalarında 15 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise doğduğu görülmektedir. bıktımüyeolmaktan
Karataş mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Angecik
1910h 📖 Engücek [ Erm ınguzig "kozlu" ]
■ Eskiden ispire bağlıdır. 1835 Osmanlı nüfus sayımına göre 30 hane vardır ve bu hanelere bağlı olarak 110 erkek nüfus sayılmıştır. İmamın ve muhtarın olmadığı köyde göze çarpan sülaleler şunlardır: İslamoğlu, Ağbaloğlu, Hacı Mahmudoğlu, Köseoğlu, Çolakoğlu, Kaçınoğlu, Habiboğlu, Tumanoğlu, Bektaşoğlu ve Polatoğlu’dur. Köyün en büyükleri 70 yaşındaki Mustafa oğlu Ali, Hacı Ahmed oğlu İsmail ve Ali oğlu Hüseyin’dir. 1 yaşındaki Mustafa oğlu Ahmed ise köyün en küçüğüdür. Köyde hacı lakaplı biri vardır. Tortum’a göç edenler olmuştur. 1845 yılına kadar yapılan nüfus yoklamalarında 23 kişinin vefat ettiği görülmektedir. 4 kişi ise yeni doğmuştur. bıktımüyeolmaktan
Avçukuru mah - Pazaryolu - Erzurum
Eski adı: Kıskasor [ Erm "Kisag deresi" ]
Sarıbaba mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Sarıbaba
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Köyde Alevi Türkmenler ile köye sonradan Doğubeyazıtʼtan gelen Sünni Kürdler yaşamaktadır. ZeMahşer
Çomoğlu mz - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Çomoğlu
Türkmen yerleşimi
Kozlu mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Tıraxt [ Erm tıraxd "cennet" ]
Mescitli mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Vartinik + Hacılar
E1912 📖 Vartenik [ Erm "güllük" ]
■ Köy Vartinik ve Hacılar olarak iki mahalledir. 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 3 Müslüman hane (Hacılar mevkii), 2 Gayrimüslim hane (Vartinik mevkii), 4 askeri görevli ve bir din görevlisi yaşamaktadır. metonio
■ 1835 Osmanlı Nüfus sayımına göre 17 hanede 47 erkek nüfusa sahip olup köyde imam ve muhtar yoktur. Veysioğlu, Kavakçıoğlu, Mesluoğlu ve Keleşoğlu adında sülaleler mevcuttur. Köyün en yaşlısı 65 yaşındaki Veli oğlu Mustafa iken, köyün en ufakları ise 1 yaşındaki İsmail oğlu İbrahim ve Numan oğlu Ahmed’dir. Bayburd’a, Erzurum’a, İstanbul’a ve Masad’a göç edenler olmuştur. İlerleyen tarihlerde köy nüfusunu oluşturan 7 kişi vefat etmiştir. 6 kişi ise yeni doğanlar olarak kaydedilmiştir. bıktımüyeolmaktan
Tozluca mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Tozluca
■ Kureyşan aşireti çoğunluğu Zaza kökenli olan, fakat bazı yerleşimlerinde Türk/Türkmen veya Ermeni kökenli ailelerin de bulunduğu bir Alevi topluluğudur. SN
■ Kureyşan Aşireti olarak anılan grup Kureyşan ocakzadeleridir. Kureyşan ocakzadeleri Kureyşan Ocağı'nın kurucusunun soyundan gelir, ocakzadelerin bir bölümü aslen bu soydan değildir (dikme dedelik veya evlatlık yoluyla ocakzade olmuşlardır). Kureyşan Ocağı hakkında sözlü ve yazılı kaynaklara bakarak görülecek göç hattı Arabistan-Horasan-Anadolu göç hattıdır. Yazılı, sözlü kaynaklar ve genetik sonuçların bize gösterdiği sonuç Kureyşanlıların Arap asıllı olduğudur. Qizilbash
Dikmetaş mah - Pazaryolu - Erzurum
1946 📖 Kıpanis
E1902 📖 Kıpants [ Erm ]
Kolağası mz - Aşkale - Erzurum
hl 📖 Arab Komu
■ Kısmen Alevi (Abdalan) yerleşimi
Gümüşseren mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Şıxviran
Alevi (Türk) yerleşimi
Çavdarlı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Zırnık / Zernık [ Tr "zırnık (arsenik sülfit)?" ]
Kılıççı mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Kılıçlı
Demirkıran mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Danzut
E1902 📖 Dantsud [ Erm "armutlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Cevizlidere mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Çopurgenis
E1902 📖 Cobırgents [ Erm "çopurlar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy son yıllarında köyde `muhteşem` bir kilise inşa edildiğini Eprigyan aktarır. SN
■ Eskiden ispire bağlıdır. 1835 Osmanlı nüfus sayımına göre 6 hane ve 16 erkek nüfus olarak belirtilmiş olup, köyde imam ve muhtar yoktur. Saluoğlu, Davutoğlu, Hacıoğlu ve Kadaloğlu adında sülaleler vardır. 70 yaşındaki Yakub oğlu Ömer köyün en büyüğüdür. 1 yaşındaki Mehmed oğlu Hüseyin ise köyün en küçüğüdür. Buradan Gümüşhane’ye, Rize’ye, İstanbul’a göç edenler olmuştur. 1845 yılına kadar 3 kişi vefat etmiş. 4 kişi ise yeni doğan olarak kayda geçilmiştir. Köyün 20.yy başlarında Ermeni yerleşimi olduğu tartışmalıdır. bıktımüyeolmaktan
Sadaka mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Sadağ [ Erm ]
1910h 📖 Sadka
■ Karş. Gümüşhane-Kelkit-Sadak (Sadağ) köyü. SN
■ Eskiden ispire bağlıdır. 1835 Osmanlı nüfus sayımına göre 7 hanede 23 erkek nüfusa sahip olup köyün imamı ve muhtarı yoktur. Kayıtlarda Keşanoğlu adlı sülale göze çarpmaktadır. Köyün en yaşlıları 70 yaşındaki Mürteza oğlu Mustafa ve Molla Musa oğlu Sadullah, en küçüğü ise 1 yaşındaki Mehmed oğlu Habib’dir. Köyde molla lakaplı birisi vardır. Erzurum’dan ve başka yerlerden köye 6 kişi gelmiştir. İlerleyen tarihlerde 7 kişi vefat etmiş, 2 kişi ise doğmuştur. bıktımüyeolmaktan
Saltaş mah - Çat - Erzurum
1928 📖 Girvan [ Kr "tepeler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Tekdiş mz - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Tekdiş
Karabey mah - Çat - Erzurum
1902hb 📖 Karabeg
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1915 öncesinde 40 hane Ermeni nüfus ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
Çatören(Merkez) mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Çatviran
■ 1642 tarihli Tercan avârız defterinde 24 Müslüman hane bulunmaktadır. Günümüzde Sünni Türk köyüdür. metonio
■ Eskiden Tercan kazasına bağlı olan Çatören bu değildir. Diğeri yani Nahiye Çatören köyü Tercan kazasına bağlıdır. ZeMahşer
Elmapınar mah - Çat - Erzurum
2000 📖 Yoğunpetek
1928 📖 Mağara
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy ve civar köyler halkının tümü Dersim ve Varto göçmeni Alevi Zazadır. SN
Halilkaya mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Halilkaya
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 44 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Haydarhacı mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Haydarhacı
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köyün büyük çoğunluğu 93 Harbinde Ardahan/Göle/Samandöken (Sinot) köyünden göçmüş Ahıska Türkleridir. Bir kısım aileler de Yozgat, Erzurum-Narman ve Aşkalenin Yayla köyünden gelmiştir. Günümüzde Samandöken-Sinot köyünün bir kaç Ahıskalı aile hariç tamamı Çarlık döneminde yerleşmiş Kürttür. metonio
Aşkale ilçe - Aşkale - Erzurum
1865 📖 Aşkale [ Tr ağaçkale? ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
Yeniköy mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Yeniköy
Kızılhasan mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h 📖 Kızılhasan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 Osmanlı Nüfus sayımına göre 9 hane olarak belirtilmiştir ve bu hanelere bağlı olarak 34 erkek nüfus bulunmaktadır. İmam ve muhtar bulunmamaktadır. Erzincanlıoğlu adında bir sülale vardır. Yusuf oğlu Ali 65 yaşında olup köyün en büyüğüdür. 1 yaşındaki Abdülaziz oğlu Hasan ise en küçük kişidir. Köyden Bayburd’a göç edenler olmuştur. Nüfus yoklamalarında ilerleyen yıllarda 6 kişinin vefat ettiği 1 kişinin ise doğduğu görülmektedir. bıktımüyeolmaktan
Karaseydi mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642b 📖 Karaseydi
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda bir Müslüman hane ve bir askeri görevli yaşamaktadır. metonio
■ 1835 Osmanlı Nüfus sayımına göre 8 hane ve 25 erkek nüfuslu olarak belirtilmiştir. Köyün imamı ve muhtarı yoktur. Köyde Hıntıklıoğlu adında bir sülale vardır. En büyük kişiler 50 yaşındaki Mustafa oğlu Hüseyin ve Ahmed oğlu Mustafa’dır. En küçük ise 1 yaşındaki Durmuş oğlu Mehmed’dir. Köyden Kurddere’nin Söğütlü köyüne, Bayburd’a ve Kemah’a göç edenler vardır. Bayburd’dan ve Kızılhasan karyesinden de köye gelenler olmuştur. Karaseydi köyünde 7 kişi çeşitli tarihlerde vefat etmiş, 3 kişi ise yeni doğmuştur. bıktımüyeolmaktan
Hatuncuk mah - Aşkale - Erzurum
1928 📖 Hatuncuk
■ 1951 yılına ait kayıtta 34 Müslüman hanenin bulunduğu bir köydür. Günümüzde Sünni Türk köyü olup Ahıska ile bir bağları bulunmamaktadır. metonio
■ Köyde yerli aileler halen var mıdır bilmiyorum lâkin köye sonradan Kars muhacirleri de yerleşmiştir. Bu Kars muhacirleri ise Ahıska Türkü olduklarını söylerler. ZeMahşer
Tosunlu mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kandal Komu [ Kr goma kandal "bayırağıl" ]
Çiftepınar mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Badirgenis [ Erm badırgents "patrikler/bedrikler?" ]
1919hb 📖 Badirges
■ Belki `Bizans soylusu` anlamında patrikios düşünülebilir. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane ve 3 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
? mah Akyazı - Aziziye - Erzurum
1916h 📖 Zakaroğlu Hanları
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Pamukludağ mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Gındeherek
1919hb 📖 Gunderek [ Erm ]
Söbeçayır mah - Çat - Erzurum
1902hb 📖 Şelikan [ Kr ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Karahasan mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Karahasan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 407 Ermeni, 167 Türk nüfusu vardı. Köy adı eskiden beri Karahasan'dır. SN
Akyazı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Genepe aş. + yk.
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Gölyanı mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Xontas
Yunus mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642 1642Yunus
Nahiyeçatören mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Çatviran
Yeşiltepe mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642b 1928 Persor [ Erm pert-tsor "kaledere" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 2 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
■ 1835 Osmanlı Nüfus sayımına göre 12 hane ve 28 erkek nüfus vardır. Iİmamı ve muhtarı olmayan köyde, Bekiroğlu, Latifoğlu, Kaçıroğlu ve Kasapoğlu adlı sülaleler mevcuttur. 60 yaşındaki Salih oğlu Ahmed ile Beşir oğlu Mustafa köyün en büyüğü iken, 2 yaşındaki Ömer oğlu Hasan ve Hasan oğlu Mehmed en küçükleridir. Erzurum’a göç edenler olmuştur. 1845 yılına kadar 2 kişinin vefat ettiği köyde 1 kişi ise yeni doğmuştur. bıktımüyeolmaktan
Kumaşlı mah - Çat - Erzurum
1902hb 📖 Kumaşli
Zaza (Sünni) yerleşimi
? mz - Pazaryolu - Erzurum
E1902 📖 Kisak [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İspir veya Pazaryolu ilçesinde büyük bir Ermeni yerleşimi olduğunu Eprigyan belirtir. Yeri ve bugünkü adı tespit edilemedi. SN
Yumruveren mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Yumruviran
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
Küçükova mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 KortiKarakilisesi
Ahıska Türkü yerleşimi
Çatakbahçe mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Kadmir
1642 1642Ğadmonir
■ 1642 tarihli avarız defterine göre nüfusu gayrimüslim idi. 20. yy başında gayrimüslim nüfus görülmez. SN
Göztepe mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Mezgirik
E1902 📖 Medzakrag [ Erm medz akrag "büyük çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Hacımahmut mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Hacımahmut
Taşpınar mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖 Kotanis / Kütenis
E1902 📖 Kotents [ Erm ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 53 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
Ballıtaş mah - Aşkale - Erzurum
1916h 📖 Kâror
E1902 📖 Karvor [ Erm karvor/karor "taşlı" ]
Çaydere mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Vakşen [ Erm vağşen "eskiköy" ]
Muratçayırı mah - Çat - Erzurum
1902hb 1928 📖 📖 Karinges [ Erm ]
Alevi (Abdal) yerleşimi
■ Ermenice «karinges» քարինկէս `taşın yarısı` demektir. Daha muhtemel olan «karngents» գառնկենց ise `kuzucuklar` veya yaygın bir erkek adı olan Karnik'ten `Karnikgiller` anlamına gelebilir. SN
■ Köye bağlı Beykom mezrası Sünni Türktür. metonio
Büyükdere mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 B. Kocuktur / Kocoktor [ Erm ]
■ Eskiden İspire bağlıdır. 1835 Osmanlı Nüfus sayımına göre köyde 37 hane ve 165 nüfus vardır. Köyün imamı 30 yaşındaki Hasan’ın oğlu Hasan’dır. Köyün muhtarı ise Yusuf oğlu Ahmed olarak belirtilmiş olup 45 yaşındadır. Köyün hatibi ise 20 yaşındaki Mehmed oğlu Halid’dir. Dayuoğlu, Kırmalıoğlu ve Koçakoğlu adlarıyla sülaleler bulunmaktadır. Köyün en büyükleri 80 yaşında olan, Hasan oğlu İsmail, Yusuf oğlu Ali ve Ahmed oğlu Salih’tir. Köyün en ufakları ise 3 aylık olan İsmail oğlu Mehmed ve Mustafa oğlu Hasan’dır. Bir çolak ve bir yekçeşm vardır. Bir kişinin ilim talebesi olarak belirtildiği köyde Kaptan lakaplı birisi vardır. Bir kişi piyade alayında nefer olarak kaydedilmiştir. Köyden, Erzurum’a, Cirasor’a ve İstanbul’a göç edenler olmuştur. Nüfus yoklamalarında 30 kişinin vefat ettiği belirtilirken, 12 kişi yeni doğan kişiler olarak yazılmıştır. bıktımüyeolmaktan
Şehitlik mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Ekiger [ Erm ]
Süleymanbağı mah - Pazaryolu - Erzurum
1642b 📖 Süleymanbağı
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 3 Müslüman hane ve 2 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
■ Eskiden ispire bağlıdır. 1835 Osmanlı nüfus sayımına göre 20 hane ve 63 erkek nüfus sayılmıştır. İmamı ve muhtarı olmayan köyün Karazoğlu, Millioğlu, Bedeloğlu, Çolakoğlu, Tabioğlu, Tataroğlu ve Kadıoğlu adlarında sülaleleri kayıt altına alınmıştır. En büyük kişiler Musa oğlu Osman ve Musa oğlu Hasan 72 yaşında olup, en ufak kişiler ise Mustafa oğlu Ahmet ve Numan oğlu Mehmet 1 yaşındadır. Buradan Bayburd’a, Rize’ye göç edenler olmuştur. 1845 yılına kadar 18 kişi vefat etmiştir. 4 kişi ise yeni doğmuştur. bıktımüyeolmaktan
Yaylaköy mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928 📖 Yaylaköy
Geyik mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Geyik
E1902 📖 Geğik / Keğik [ Erm գեղիկ "köycük" ]
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 31 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.