Erzurum'da 1138 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 12
sırala 
  Tecer mah - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Delihacılar
1928k: Tecer [ Erm dacar' "kilise" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Ardıçyayla mah - Aşkale - Erzurum
hl: Bekolar
1928k: Dıngik [ Erm dngig "fidancık" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Karasu mah - Aşkale - Erzurum
1946k: Ağveyishan
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Kurtmahmut mah - Aşkale - Erzurum
E1900~: Kurtmahmut
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Altıntaş mah - Aşkale - Erzurum
E1900~: Altıntaş
■ 1860'li yillarda Haymana'dan göç eden bir kaç haneyle kurulan köy bugün 40 hane civarindadir. Manav
■ Eskiden Alevi (Türkmen) yerleşimi. Lâkin şimdi köyde hiç kimse kalmamıştır. Köyde kimse kalmayınca köyün idârî merkezi köye bağlı Dumanoğlu (komuna) mezrâına kaydırılmıştır. ZeMahşer
  Dumanoğlu mz - Aşkale - Erzurum
Kürd (Şêxbızın) yerleşimi
■ Altıntaş köyüne bağlı bir mezradır. Aslen Haymana'dan gelen Şêxbızın aşîretinden olan Dumanoğlu ailesi yaşamaktadır. ZeMahşer
  Özler mah - Aşkale - Erzurum
E1900~: Şoğik [ Erm "özlüce (ıslak yer)" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Dallı mah - Aşkale - Erzurum
1928k: Sos
E1902: Sôs [ Erm sôs "çınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Sazlı mah - Aşkale - Erzurum
1928k: Lic
E1902: Lic [ Erm lic "göl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Gürkaynak mah - Aşkale - Erzurum
1928k: Balimpertek
E1900~: Balımpertik [ Erm pertag/pertig "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Güneyçam mah - Aşkale - Erzurum
1928k: Bacaburt/Bacavurt [ Erm partısr pert "yüksekkale" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Yaylaözü mah - Pazaryolu - Erzurum
1928k: Xozaxpür
E1902: Xozağpür [ Erm "domuzçeşme" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yaylımlı mah - Aşkale - Erzurum
1928k: Çirmit
E1902: Çırmud [ Erm "su kanalı (bahçelerin sulanmasında kullanılan suyun duvar altından geçmesi için " ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bozburun mah - Aşkale - Erzurum
1928k: Gülabikomu [ Tr gülabi "aş." ]
■ Alevi Zaza ve Sünni Türklerin bir arada yaşadığı bir köydür. Mert Çakmak
■ Gülabi (komu) mezrâı, Hasbey (komu) mezrâı, Paşabey (Çırpoʼnun komu) mezrâı ve Gökeğin (Kopdibi komu) mezrâı olmak üzere 4 parça mezrâdan (komdan) oluşturulmuş bir köydür. Köyün idârî merkezi Gülabi (komu) mezrâıdır. ZeMahşer
  Pırnakapan mah - Aşkale - Erzurum
1928k: Pırnakapan
E1900~: Pırnagaban [ Erm "derbent, müstahkem geçit" ]
Y550: Kleisurai [ Yun "derbent" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Köyde Alevi Türkmenler ve Sünnî Türkler beraber yaşamaktadır. ZeMahşer
  Güneysu mah - Pazaryolu - Erzurum
1946k: Süneyli
1919hb: Süneru [ Erm tsüneru? "karlar" ]
  Çatalbayır mah - Aşkale - Erzurum
1928k: Penek
1514fk: Penak [ Erm panag բանակ "ordu, ordugâh" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Topalçavuş mah - Aşkale - Erzurum
E1900~: Topalçavuş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy Karakeçili Türkmenlerinin kurduğu târihî bir köydür. Sonradan farklı yerlerden göç almış büyük bir köydür. Eski adı Gideverek'tir. ZeMahşer
  Tokça mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928k: Sos
E1902: Sôs [ Erm sôs "çınar" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Konakyeri mah - Pazaryolu - Erzurum
1642ave: Koksor [ Erm ]
  Kapıkale mah - Aşkale - Erzurum
1928k: Dencik
E1902: Dantzig [ Erm "armutçuk" ]
  Korkut mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb: Gorgot [ Erm ]
  Akören mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928k: Ağviran
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Laleli mah - Pazaryolu - Erzurum
1928k: Gındıs [ Erm ]
  Bayındır mah - Pazaryolu - Erzurum
1928k: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Habiboğlu mz - Aşkale - Erzurum
Eski adı: HabiboğluKomu
■ Musatanışman (Musadanişmend) Köyü'ne bağlı bir mezradır. ZeMahşer
  Köşeyolu mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb: Xantis [ Erm "meralar" ]
  Kükürtlü mah - Aşkale - Erzurum
E1900~: Kükürtlü
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Karaca mah - Çat - Erzurum
1928k: Karaca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sergenkaya mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb: Mirgons [ Erm ]
  Ocaklı mah - Aşkale - Erzurum
1928k: Persor
E1902: Pirtsor [ Erm ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Yaylalı mah - Pazaryolu - Erzurum
1928k: Cırasor [ Erm çıratsor "suludere" ]
  Hacıhamza mah - Aşkale - Erzurum
E1900~: Hacıhamza
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Çiftlik mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928k: Çiftlik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Karakoç mah - Pazaryolu - Erzurum
1928k: Karakoç
E1912: Karaxaç [ Erm "taş haç" ]
  Cennetpınarı mah - Pazaryolu - Erzurum
1946k: Pahnıs
1928k: Paxnis [ Erm pağnik, pağnits "hamamlı" ]
  Hacılar mah - Pazaryolu - Erzurum
1928k: Decerek [ Erm dacarig "kilisecik" ]
  Karataş mah - Pazaryolu - Erzurum
1928k: Engücek [ Erm ınguzag? "kozlu" ]
1919hb: Angecik
  AvÇukuru mah - Pazaryolu - Erzurum
Eski adı: Kızkasor [ Erm ]
  Sarıbaba mah - Aşkale - Erzurum
E1900~: Sarıbaba
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Köyde Alevi Türkmenler ile köye sonradan Doğubeyazıtʼtan gelen Sünni Kürdler yaşamaktadır. ZeMahşer
  Kozlu mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb: Traxt [ Erm tıraxd "cennet" ]
  Mescitli mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928k: Vartinik
E1912: Vartenik [ Erm "güllük" ]
■ Köy iki mahalledir, mahalle isimlerinden biri Vartinik diğeri Hacılar'dır. metonio
  Tozluca mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928k: Tozluca
■ Kureyşan aşireti çoğunluğu Zaza kökenli olan, fakat bazı yerleşimlerinde Türk/Türkmen veya Ermeni kökenli ailelerin de bulunduğu bir Alevi topluluğudur. metonio
■ Kureyşan aşiretinin Türkmen olduğuna dair iddialar da vardır. Alevi (Türkmen veya Zaza) (Kureyşan) dersek daha doğru olur diye düşünüyorum. Köy 18. yy başlarında Fransaʼya göçen [?? - SN]= [Köydeki söylenti öyledir. Teyid etmeniz adına yazdım.] Sıvacıyan ailesinden satın alınmıştır. ZeMahşer
  Dikmetaş mah - Pazaryolu - Erzurum
1946k: Kıpanıs
E1902: Kıpants [ Erm ]
  Kolağası mz - Aşkale - Erzurum
hl: Arabkomu
■ Kısmen Alevi (Abdalan) yerleşimi
■ Bu mezranın “Abdal” olarak adlandırılan Alevi grupla alâkası yoktur. Bu mezrada Dersimʼden göçenler yaşamaktadır. Alevi (Türkmen veya Zaza veya Kürt) olan “Abdalan” aşîretine mensûb olanlar yaşamaktadır. Hatta bir başka aşiret mensûbları da vardır. Bu yüzden kısmen Alevi (Türkmen veya Zaza veya Kürt) (Abdalan) yerleşimi diyebiliriz. ZeMahşer
  Çavdarlı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928k: Zırnık [ Tr "zırnık (arsenik sülfit)?" ]
  Demirkıran mah - Aşkale - Erzurum
1928k: Danzut
E1902: Dantsud [ Erm dantsud "armutlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Saltaş mah - Çat - Erzurum
1928k: Girvan [ Kürd "tepeler" ]
Kürd yerleşimi
  Tekdiş mz - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Tekdiş
■ Küçükova köyüne bağlı bir mezradır. Lâkin şimdi köyde kimse kalmamıştır. ZeMahşer
  Karabey mah - Çat - Erzurum
1901hb: Karabeg
Kürd yerleşimi
  Elmapınar mah - Çat - Erzurum
2000: Yoğunpetek
1928k: Mağara
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy ve civar köy halkının tamamı Dersim ve Varto göçmeni Alevi Zazadır. alkur
  Haydarhacı mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928k: Haydarhacı
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Ekseriyetle Ardahanʼın Göle kazasının Sinot (Samandöken) köyünden göç etmiş olan Ahıska Türkleri yaşamaktadır. Lâkin sınır komşusu Yayla köyünden, Erzurumʼun Narman kazasından ve Yozgatʼtan göç eden aileler de bulunmaktadır. ZeMahşer
  Aşkale ilçe - Aşkale - Erzurum
1865: Aşkale [ tr Ağaçkale? ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ “Ahıska Türkü yerleşimi” olarak işaretlenen 9 köy 93 Harbi yüzünden göç etmiş Kars muhacirlerinin yaşadığı köylerdir. Kahir ekseriyetle Ahıska kökenli Türklerdir. Lâkin aralarında Terekeme/Azerî kökenli olanlar ve Karsʼın yerleşik Türklerinden olanlar da bulunabilir. ZeMahşer
  Çomoğlu mz - Aşkale - Erzurum
1928k: Çomoğlu
Türkmen yerleşimi
  Sadaka mah - Pazaryolu - Erzurum
1928k: Sadaka
1919hb: Sadağ [ Erm ]
■ Karş. Gümüşhane-Kelkit-Sadak (Sadağ) köyü. SN
  Hatuncuk mah - Aşkale - Erzurum
1928k: Hatuncuk
Ahıska Türkü yerleşimi
  Tosunlu mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928k: Kandalkomu [ Kürd komakandal "bayırağıl" ]
  Çiftepınar mah - Pazaryolu - Erzurum
1928k: Badirgens [ Erm badırgents "patrikler?" ]
1919hb: Badirges
■ Patrik burada muhtemelen `Bizans soylusu` (patrikios) anlamında. SN
  Söbeçayır mah - Çat - Erzurum
1901hb: Şelikan [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Karahasan mah - Aşkale - Erzurum
E1900~: Karahasan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 407 Ermeni, 167 Türk nüfusu vardı. Köy adı eskiden beri Karahasan'dır. SN
  Yeşiltepe mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928k: Persor [ Erm pert-tsor? "kaledere" ]
  Kumaşlı mah - Çat - Erzurum
1901hb: Kumaşli
Zaza yerleşimi
  Yumruveren mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928k: Yumruviran
■ Ahıska Türkü yerleşimi. ZeMahşer
  Göztepe mah - Pazaryolu - Erzurum
1928k: Mezgirik
E1900~: Medzakrag [ Erm medz akrag "büyük çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşpınar mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
E1900~: Kotenots [ Erm kotan "ağıl?" ]
  Ballıtaş mah - Aşkale - Erzurum
1928k: Karor
E1902: K'arvor [ Erm k'arvor/k'aror "taşlı" ]
  Çaydere mah - Pazaryolu - Erzurum
1928k: Vakşen [ Erm ]
  Muratçayırı mah - Çat - Erzurum
1901hb, 1928k: Karinkes [ Erm ]
Alevi (Abdal) yerleşimi
■ Ermenice <> քարինկէս `taşın yarısı` demektir. Daha muhtemel olan <> գառնկենց ise `kuzucuklar` veya yaygın bir erkek adı olan Karnik'ten `Karnikgiller` anlamına gelebilir. SN
■ Köye bağlı Beykom mezrası Sünni Türktür. metonio
  Şehitlik mah - Pazaryolu - Erzurum
1928k: Ekiger [ Erm ]
  Geyik mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
E1900~: Geğik/Keğik [ Erm գեղիկ "köycük" ]Haritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km