Erzurum'da 1136 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 12
sırala 
  Tecer köy - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Delihacılar
k1928 K: Tecer [ Erm dacar' "kilise" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Ardıçyayla köy - Aşkale - Erzurum
hl: Bekolar
k1928 K: Dıngik [ Erm dngig "fidancık" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Karasu köy - Aşkale - Erzurum
k1946 MYK: Ağveyishan
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Kurtmahmut köy - Aşkale - Erzurum
E1900-: Kurtmahmut
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Altıntaş köy - Aşkale - Erzurum
E1900-: Altıntaş
■ 1860'li yillarda Haymana'dan göç eden bir kaç haneyle kurulan köy bugün 40 hane civarindadir. Manav
■ Eskiden Alevi (Türkmen) yerleşimi. Lâkin şimdi köyde hiç kimse kalmamıştır. Köyde kimse kalmayınca köyün idârî merkezi köye bağlı Dumanoğlu (komuna) mezrâına kaydırılmıştır. ZeMahşer
  Dumanoğlu mz - Aşkale - Erzurum
Kürd (Şêxbızın) yerleşimi
■ Altıntaş köyüne bağlı bir mezradır. Aslen Haymana'dan gelen Şêxbızın aşîretinden olan Dumanoğlu ailesi yaşamaktadır. ZeMahşer
  Özler köy - Aşkale - Erzurum
E1900-: Şoğik [ Erm ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Dallı köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Sos
E1902 Epr: Sôs [ Erm sôs "çınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Sazlı köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Lic
E1902 Epr: Lic [ Erm lic "göl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Gürkaynak köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Balimpertek
E1900-: Balımpertik [ Erm pertag/pertig "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Güneyçam köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Bacaburt/Bacavurt [ Erm partısr pert "yüksekkale" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Yaylaözü köy - Pazaryolu - Erzurum
k1928 K: Xozaxpür
E1902 Epr II.187: Xozağpür [ Erm "domuzçeşme" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yaylımlı köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Çirmit
E1902 Epr: Çırmud [ Erm "su kanalı (bahçelerin sulanmasında kullanılan suyun duvar altından geçmesi için " ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bozburun köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Gülabikomu [ Tr gülabi "aş." ]
■ Alevi Zaza ve Sünni Türklerin bir arada yaşadığı bir köydür. Mert Çakmak
■ Gülabi (komu) mezrâı, Hasbey (komu) mezrâı, Paşabey (Çırpoʼnun komu) mezrâı ve Gökeğin (Kopdibi komu) mezrâı olmak üzere 4 parça mezrâdan (komdan) oluşturulmuş bir köydür. Köyün idârî merkezi Gülabi (komu) mezrâıdır. ZeMahşer
  Pırnakapan köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Pırnakapan
E1900-: Pırnagaban [ Erm "derbent, müstahkem geçit" ]
OYu Adontz 43: Kleisurai [ Yun "derbent" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Köyde Alevi Türkmenler ve Sünnî Türkler beraber yaşamaktadır. ZeMahşer
  Güneysu köy - Pazaryolu - Erzurum
k1946 MYK: Süneyli
hy1919 UKOl: Süneru [ Erm tsüneru? "karlar" ]
  Çatalbayır köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Penek
1514 Krz 106: Penak [ Erm panag բանակ "ordu, ordugâh" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Topalçavuş köy - Aşkale - Erzurum
E1900-: Topalçavuş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy Karakeçili Türkmenlerinin kurduğu târihî bir köydür. Sonradan farklı yerlerden göç almış büyük bir köydür. Eski adı Gideverek'tir. ZeMahşer
  Tokça köy - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
k1928 K: Sos
E1902 Epr: Sôs [ Erm sôs "çınar" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Konakyeri köy - Pazaryolu - Erzurum
k1928 K: Kösgor/Koskor
1642 Av: Koksor [ Erm ]
  Kapıkale köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Dencik
E1902 Epr: Dantzig [ Erm "armutçuk" ]
  Korkut köy - Pazaryolu - Erzurum
hy1919 UKOl: Gorgot [ Erm ]
  Akören köy - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
k1928 K: Ağviran
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Laleli köy - Pazaryolu - Erzurum
k1928 K: Gındıs [ Erm ]
  Bayındır köy - Pazaryolu - Erzurum
k1928 K: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Habiboğlu mz - Aşkale - Erzurum
Eski adı: HabiboğluKomu
■ Musatanışman (Musadanişmend) Köyü'ne bağlı bir mezradır. ZeMahşer
  Köşeyolu köy - Pazaryolu - Erzurum
hy1919 UKOl: Xantis [ Erm "meralar" ]
  Kükürtlü köy - Aşkale - Erzurum
E1900-: Kükürtlü
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Karaca köy - Çat - Erzurum
k1928 K: Karaca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sergenkaya köy - Pazaryolu - Erzurum
hy1919 UKOl: Mirgons [ Erm ]
  Ocaklı köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Persor
E1902 Epr: Pirtsor [ Erm ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Yaylalı köy - Pazaryolu - Erzurum
k1928 K: Cırasor [ Erm çıratsor "suludere" ]
  Meşebaşı köy - Pazaryolu - Erzurum
k1928 K: Arnas [ Erm ]
  Hacıhamza köy - Aşkale - Erzurum
E1900-: Hacıhamza
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Çiftlik köy - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
k1928 K: Çiftlik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Karakoç köy - Pazaryolu - Erzurum
k1928 K: Karakoç
E1900- HSH: Karaxaç [ Erm "taş haç" ]
  Cennetpınarı köy - Pazaryolu - Erzurum
k1946 MYK: Pahnıs
k1928 K: Paxnis [ Erm pağnik, pağnits "hamamlı" ]
  Hacılar köy - Pazaryolu - Erzurum
k1928 K: Decerek [ Erm dacarig "kilisecik" ]
  Karataş köy - Pazaryolu - Erzurum
k1928 K: Engücek [ Erm ınguzag? "kozlu" ]
hy1919 UKOl: Angecik
  AvÇukuru köy - Pazaryolu - Erzurum
Eski adı: Kızkasor [ Erm ]
  Sarıbaba köy - Aşkale - Erzurum
E1900-: Sarıbaba
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Köyde Alevi Türkmenler ile köye sonradan Doğubeyazıtʼtan gelen Sünni Kürdler yaşamaktadır. ZeMahşer
  Kozlu köy - Pazaryolu - Erzurum
hy1919 UKOl: Traxt [ Erm tıraxd "cennet" ]
  Mescitli köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
k1928 K: Vartinik
E1900- HSH: Vartenik [ Erm "güllük" ]
  Tozluca köy - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
k1928 K: Tozluca
■ Kureyşan aşiretinin Türkmen olduğuna dair iddialar da vardır. Alevi (Türkmen veya Zaza) (Kureyşan) dersek daha doğru olur diye düşünüyorum. Köy 18. yy başlarında Fransaʼya göçen [?? - SN] Sıvacıyan ailesinden satın alınmıştır. ZeMahşer
  Dikmetaş köy - Pazaryolu - Erzurum
k1946 MYK: Kıpanıs
E1902 Epr: Kıpants [ Erm ]
  Kolağası mz - Aşkale - Erzurum
hl: Arabkomu
■ Kısmen Alevi (Abdalan) yerleşimi
■ Bu mezranın “Abdal” olarak adlandırılan Alevi grupla alâkası yoktur. Bu mezrada Dersimʼden göçenler yaşamaktadır. Alevi (Türkmen veya Zaza veya Kürt) olan “Abdalan” aşîretine mensûb olanlar yaşamaktadır. Hatta bir başka aşiret mensûbları da vardır. Bu yüzden kısmen Alevi (Türkmen veya Zaza veya Kürt) (Abdalan) yerleşimi diyebiliriz. ZeMahşer
  Gümüşseren köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Şıxviran
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Çavdarlı köy - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
k1928 K: Zırnık [ Tr "zırnık (arsenik sülfit)?" ]
  Kılıççı köy - Pazaryolu - Erzurum
hy1919 UKOl: Kılıçlı [ Tr ]
  Demirkıran köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Danzut
E1902 Epr: Dantsud [ Erm dantsud "armutlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Saltaş köy - Çat - Erzurum
k1928 K: Girvan [ Kürd "tepeler" ]
Kürd yerleşimi
  Tekdiş mz - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Tekdiş
■ Küçükova köyüne bağlı bir mezradır. Lâkin şimdi köyde kimse kalmamıştır. ZeMahşer
  Karabey köy - Çat - Erzurum
hy1901 UKErz: Karabeg
Kürd yerleşimi
  Elmapınar köy - Çat - Erzurum
2000: Yoğunpetek
k1928 K: Mağara
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy ve civar köy halkının tamamı Dersim ve Varto göçmeni Alevi Zazadır. alkur
  Aşkale ilçe - Aşkale - Erzurum
1865: Aşkale [ tr Ağaçkale? ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Çomoğlu mz - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Çomoğlu
Türkmen yerleşimi
  Sadaka köy - Pazaryolu - Erzurum
k1928 K: Sadaka
hy1919 UKOl: Sadağ [ Erm ]
■ Karş. Gümüşhane-Kelkit-Sadak (Sadağ) köyü. SN
  Hatuncuk köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Hatuncuk
Ahıska Türkü yerleşimi
  Tosunlu köy - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
k1928 K: Kandalkomu [ Kürd komakandal "bayırağıl" ]
  Çiftepınar köy - Pazaryolu - Erzurum
k1928 K: Badirgens [ Erm badırgents "patrikler?" ]
hy1919 UKOl: Badirges
■ Patrik burada muhtemelen `Bizans soylusu` (patrikios) anlamında. SN
  Pamukludağ köy - Pazaryolu - Erzurum
hy1919 UKOl: Gunderek
k1928 K: Gındeherek [ Erm ]
  Söbeçayır köy - Çat - Erzurum
hy1901 UKErz: Şelikan [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Karahasan köy - Aşkale - Erzurum
E1900-: Karahasan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 407 Ermeni, 167 Türk nüfusu vardı. Köy adı eskiden beri Karahasan'dır. SN
  Gölyanı köy - Pazaryolu - Erzurum
hy1919 UKOl: Xontas
  Yeşiltepe köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
k1928 K: Persor [ Erm pert-tsor? "kaledere" ]
  Kumaşlı köy - Çat - Erzurum
hy1901 UKErz: Kumaşli
Zaza yerleşimi
  Göztepe köy - Pazaryolu - Erzurum
k1928 K: Mezgirik
E1900- UKOl: Medzakrag [ Erm medz akrag "büyük çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşpınar köy - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
k1928 K: Kotanıs/Kütens
E1900-: Kotenots [ Erm kotan "ağıl?" ]
  Ballıtaş köy - Aşkale - Erzurum
k1928 K: Karor
E1902 Epr: K'arvor [ Erm k'arvor/k'aror "taşlı" ]
  Çaydere köy - Pazaryolu - Erzurum
k1928 K: Vakşen [ Erm ]
  Muratçayırı köy - Çat - Erzurum
hy1901 UKErz, K, K: Karinkes [ Erm ]
Alevi (Abdal) yerleşimi
■ Ermenice karinges քարինկէս `taşın yarısı` demektir. Daha muhtemel olan karngents գառնկենց ise `kuzucuklar` veya yaygın bir erkek adı olan Karnik'ten `Karnikgiller` anlamına gelebilir. SN
■ Köye bağlı Beykom mezrası Sünni Türktür. metonio
  Şehitlik köy - Pazaryolu - Erzurum
k1928 K: Ekiger [ Erm ]
  Geyik köy - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
E1900-: Geğik/Keğik [ Erm գեղիկ "köycük" ]
  Aşağıcanören köy - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
k1928 K: CanörenSüfla [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km