Cihanbeyli'de 42 yerleşim bulundu.
sırala 
  Zaferiye köy - Cihanbeyli (Sülüklü bucağı) - Konya
Kr: Qayisole
Kürd (Gawestıyan) yerleşimi
■ 09.05.1973 Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Zaferiye köyünün, Cihanbeyli ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Beyliova köy - Cihanbeyli - Konya
Kr: Xereve
Kürd yerleşimi
■ 20. yy başlarında Hatırlı ve Kırkışla köyünden gelenler tarafından kurulmuştur. deyar heyran
  Tüfekçipınar köy - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ © »»» 22/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Yeniceoba Nahiyesinin Kandil Köyüne bağlı Tüfekcipınarı yaylası (Tüfekcipınarı) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
  Kadıoğlu bld - Cihanbeyli - Konya
h1910: Kadıoğlu
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ 1891 de Kürdler tarafından kurulmuştur. Hatırlı köyünden gelmedirler. Gavestiya (tr: "Öküzyoruldu") Aşireti. Bu Mirdesilerin Terikan-Têrikî grubunun Kahta'ya göçetmiş bölümünün adıdır. © »»» 10.03.1912 Konya'nın Katırlı [Hatırlı] köyüne altı saat mesafede bulunan Kadı mevkiinde Kadıoğlu namıyla köy teşkilinin tasvib edildiği. © »»» 06.05.1912 Akşehir'in Cihanbeyli nahiyesi dahilindeki Kadı mevkiinde Kadıoğlu namıyla bir köy teşkiline izin verildiği. deyar heyran
  Yünlükuyu köy - Cihanbeyli (Sülüklü bucağı) - Konya
Kr: YayleHacomeran [ Kürd "Hacıömerler yaylası" ]
Kürd (Canbeg/Têrikî ) yerleşimi
■ Köy kışın Haciömeroğlu köyünde yaşayan ve yazın burayı yayla olarak kullanan bir kaç aile tarafından 1930'larda kurulmuştur.1950'lerde daha önce Kars-Ağrı bölgesinden zorunlu göçe tabi tutulmuş bir kaç ailenin buraya çağırılmasıyla Yunak'a bağlı bir köy konumunu almıştır.1970'lerde Cihanbeyli ilçesine bağlanmıştır. deyar heyran
  Kandil bld - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
hy1912 Kiep: Kandil
Kürd (Sêvidî ) yerleşimi
  Çimen köy - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
h1910: Çimen
Kürd (Sêvidî ) yerleşimi
  Yeşildere köy - Cihanbeyli - Konya
Kr: ZozanaMewlîd [ Kürd "Mevlit yaylası" ]
Kürd (Sêvidî) yerleşimi
  Böğrüdelik köy - Cihanbeyli - Konya
1907-1934: Reşadiye [ Tr "Sultan Reşat yeri" ]
k1928 K: Cihanbeyli (idari bölge) [ Tr "aş." ]
Özbek yerleşimi
■ 1907'de Türkiye'ye iltica eden bir grup Özbek için Reşadiye adıyla iskân edilmiş, 1934'te adı Böğrüdelik olarak değiştirilmiştir. 1928'den itibaren kısa bir süre Cihanbeyli kaza merkezi oldu. SN
■ © 10.10.1910 Akşehir kazasının Böğrüdelik mevkiinde iskan edilen muhacirinin teşkil eyledikleri karyenin Reşadiye namıyla isimlendirilmesi. deyar heyran
  Kelhasan bld - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
hy1912 Kiep: Kelhasan
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. © 12.05.1744 Malatya'nın Şutili kazasındaki Cihanbeyli aşiretinin Rakka'ya iskanlarına ve Malatya'nın eşkıyadan temizlenmesine dair Diyarbekir Valisi Ali ve Malatya Mutasarrıfı Rişvanzade Mehmed Paşalara hüküm. g.tt © »»» 14.08.1749 İskan mahalleri olan Rakka'dan birkaç defa gelerek Malatya sancağının Şora kazasına tasallutlarından dolayı tenkil edildikleri halde yine gelip gasb, katl ve yangın gibi taaddiyatta bulunan Cihanbeyli aşiretinin Umranlı Kürdlerinden kurtarılmaları hususunda ahalinin talebi. g.tt © »»»06.03.1784 Erzurum ve Kars Çıldır taraflarındaki Badıllı ve tevabii Cihanbeyli, Tacirli ve Pirebadıllı aşiretleri mukataatının Rakka'ya ilhakı. © »»» 08.09.1784 Şora kazası havalisinde mukim olup Fırat Nehri'ni geçerek Ergani Madeni'ne merbut karyelere tecavüz ve katl-i nüfusda bulunan İmranlı Kürd Aşireti hakkında Keban ve Ergani Madeni eminine ferman. © »»» Konya Vilâyetinin Cihanbeyli Kazasına bağlı Böyrüdelik Nahiyesi lağvedilmiştir. Bu nahiyeye bağlı Köyler ilişik cetvelde gösterilen Kaza ve Nahiyelere bağlanmıştır. [05.07.1934]Konya Vilâyetinin Cihanbeyli Kazasına bağlı Böyrüdelik Nahiyesine merbut Köylerin yeniden bağlandığı yerleri gösterir cetvel;Cihanbeyli Kazasına; - Kuyuluzebir Çeşmelizebir Kadıoğlu Böyrüdelik → &←Cihanbeyli Kazasının Yeniceoba Nahiyesine; - Kelhasan →&← Cihanbeyli Kazasının Sülüklü Nahiyesine; - Boyalı Karabıyık Başkuyu (RsGz:2774 1934) deyar heyran
  Büyükbeşkavak köy - Cihanbeyli - Konya
hy1912 Kiep: BüyükBeşkavak
Kürd (Sêvidî ) yerleşimi
■ © »»»»» 25.02.1676 Hınıs kazasında Bulanık nahiyesine bağlı köy ve mezraanın boş olduğundan yurtluk ve ocaklık olmak ve avarız verilmek şartıyla Süveydi Aşireti Reisi İsmail Bey'e ihsanı hakkında... © »»»»» 09.02.1719 Karaman Valisi'ne Suveydi (Sêvidî) aşireti tevabiinden Aksaray sancağında sakin olanların rüsum ve adet-i ağnamları hakkında... deyar heyran
  Turanlar köy - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ 11.5.1956'da Büyük ve Korkmaz yaylalarının birleştirilmesiyle köy oldu ve Turanlar adı verildi. SN
■ Kürd:Yaylê Tozê (Turanlar) - Delala (Korkmazlar). deyar heyran
  Çölyaylası köy - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
h1910: ÇalYaylası
Kürd (Sêvidî ) yerleşimi
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. . . . . © 22/7/1954 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Yeniceoba Nahiyesinin Büyükbeşkavak Köyüne bağlı Çöl yaylasının (Çölyaylası) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmişdir. deyar heyran
  Küçükbeşkavak köy - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
hy1912 Kiep: Küçükbeşkavak
Kürd (Sêvidî ) yerleşimi
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir. deyar heyran
  Hodoğlu köy - Cihanbeyli - Konya
h1910 EHIl10: Hodoğlu
■ © 1/4/1955 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Merkez Nahiyesinin Karabağ Köyü Hodoğlu mevkiinde iskân edilmiş bulunan Göçmen Mahallesi ile aynı köye bağlı Hodoğlu ve Örnek mahalleleri birleştirilerek (Hod­oğlu) adıyla bağımsız bir köy haline getirilmişdir. [RsGz:9034] deyar heyran
  Kuşça bld - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
hy1912 Kiep: Kuşcalı*Hacılar
Kürd (Nasiran) yerleşimi
■ Danimarkalı araştırmacı Jan Hjarnø 1969 yılından bu yana otuz yıldır bu yöre insanları konusunda etnolojik ve değişik araştırmalar yapmaktadır. Manav
  Kütükuşağı bld - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
Kr: Kutigan [ Kürd "aş." ]
Kürd yerleşimi
■ © »»» 14.08.1858 Sinkanlı, Halkanlı, İmranlı [Ömeran], Belikanlı, Cudkanlı ve Kütük Uşağı aşiretlerinin Konya'ya ilhakının mahzurlu olduğuna dair© »»» 01.10.1858 Seyfkanlı, Halkanlı, İmranlı [Ömeran], Tacirli, Belikanlı, Cudkanlı ve Ketük Uşağı [Kütükuşağı] Aşiretlerinin, Ankara eyaletinden tefrikiyle Konya'ya ilhakı... © »»» 30.07.1863 Niğde Sancağı toprağında Koçhisar Kasaba ve memlahasının yakınında meskun olup idaresi Ankara ve Yozgat sancaklarına merbut olan Reşvan Ekradından Belkanlı, Sefkanlı, Hicbanlı, Çorkanlı [Cudkanlı] ve İmranlı [Ömeran] aşiretlerinin ahalisinden bazı kesanın... deyar heyran
  Yeniköy köy - Cihanbeyli - Konya
Eski adı: -
  Uzuncayayla köy - Cihanbeyli - Konya
Eski adı: -
  Pınarbaşı köy - Cihanbeyli - Konya
T1896: Pınarbaşı
■ © »»» 02.09.1896 Konya sancağı İnevi nahiyesine tabi Akviran karyesinde Pınarbaşı yaylasında bir cami ve okul bulunduğundan mezkur karyede Pınarbaşı adıyla bir karye teşkili. deyar heyran
  Bulduk bld - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
hy1912 Kiep: Buldık
Kürd (Sêfkan ) yerleşimi
■ © © 13.10.1700 Konya civarında Karinözü kazasında vaki Bulduk Dede Zaviyesi meşihat ve tevliyetinin tevcihine dair Konya Naibi Osman ve Karinözü Kadısı Musa ve Şeyh Bostan ibn-i Mevlana vesaire tarafından yazılan arz. © 13.12.1842 Ankara eyaletinde bulunan Seyifhanlı [Sefkanlı], Şeyh Bezenli, Mikailli ve Tokallar (?) aşiretlerine diğer perakende aşiretlerin iskanları ile nüfuslarının tahriri (kayıt edilmesi). deyar heyran
  Karabağ bld - Cihanbeyli - Konya
hy1912 Kiep: Karabağ
  İnsuyu bld - Cihanbeyli - Konya
T1662: İnsuyu
■ Konya livasına tabi Larende, Hatunsaray, Belviran, İnsuyu, ..... ait muhtelif timar tevziatına gösterir ruznamçe defteri. Not: Mezkur defterin bir yerinde (1072)[= Miladi 1661-1662] tarihine tesadüf edilmiştir. deyar heyran
  Yeniceoba bld - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
Kr: Încov [ Tr yeniceoba ]
h1910 Katr: Yeniceoba
T1902: İnevi (idari bölge)
Kürd (Nasiran ) yerleşimi
■ İnevi nahiyesi merkez kasabası bir dönem burası iken daha sonra şimdiki Cihanbeyli kasabasına taşındı. SN
■ © 19.01.1903 Aslen Ankara vilayetine tabi Haymana kazası ahalisinden İnönü (Inevi=încov) nahiyesinin Beşkardeş isimli mahalline gelerek tavattun etmiş olan altmış hanede üç yüz nüfusun bulunduğu, yerin köy olarak teşkil edilip askerlik ve nüfus kayıtlarının Konya Vilayeti'ne yapılmasına müsaade... deyar heyran
■ Bayburd Kazasında Yeniceoba’ya bağlı Beşağıl karyesi hududunda ziraatle uğraşan es-Seyyid Halil Çelebi... 3 Zi’l-ka’de 1128 (19/10/1716) hkart
■ Kütüğe göre halkının %95i Kürt, %5i Tatar kökenlidir. metonio
  Kayı köy - Cihanbeyli - Konya
h1910: Kırkuyusu
Türkmen yerleşimi
  Kırkışla köy - Cihanbeyli - Konya
h1910 EHIl10: Kırkışla
Kürd (Molikan) yerleşimi
■ © 05.03.1843 Konya eyaletinde kain Rişvan Aşireti'nin iskanları icra kılınmış ise de Melikanlı [Molikanlı] Cemaati ahalisinin tedib ve terbiyelerine ve Ekrad [Kürd] hakkında olan tasavvurat-ı vakıasına dair... deyar heyran
  Kale köy - Cihanbeyli - Konya
Eski adı: -
  Damlakuyu köy - Cihanbeyli - Konya
k1928 K: Çorca [ Tr "tuzluca" ]
hy1912 Kiep: Çorcahöyük
■ Türkmen ve Kürd yerleşimi. ------- © 30/4/1954 Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazasının Kulu Nahiyesine bağlı Ömeranlı Köyü ile, aynı kazanın Yeniceoba Nahiyesi bölgesindeki iki na­hiye arası sınır, ilişik krokisinde gösterildiği veçhile, (Celep, Kartal yolunun kavuşak noktasından başlayarak Pazarözü yaylası önündeki tepenin hattı balasını takiben Ömeranlı, Yeniceoba yo­lu ile Çorca yolunun birleştiği kavuşak noktasından Çorca yolunun garbındaki tepenin hattı balâsından bir hattı müstakimle Nofel ağılı yanın­daki karataşa ve oradan yine bir hattı müstakimle Nebi Bekâr tarlasın­dan Çorca yolunda nihayet bulan hat) olarak belirtilmiştir. [ Resmi Gazete: 8726 ] © »»» 11/10/1973 Karar Sayısı: 12706 Konya İli Cihanbeyli İlçesi Merkez Bucağına bağlı Damlakuyu(Çorca) Köyü ile, Kulu İlçesi Merkez Bucağına bağlı Acıkuyu Köyü bölgesindeki iki ilçe arası sınır, özel krokisinde de gösterildiği üzere; (Köpek gölünün kuzeyindeki en uç noktasından başlayarak, bu­radan Kızılçukur mevkiindeki Çifte Karataş'a - buradan Yurt yolunun Gördoğlu/Koçhisar yolu ile kesiştiği noktaya - buradan Gördoğlu/Koçhisar yolunu Güneybatı istikametine takiben T u z yolu ile kesiştiği nok­taya-buradanTuz yolunu Kuzeybatı istikametinde takiben Ankara as­faltı ile kesiştiği noktaya - buradan da Yeniceoba yolununun eski Celep yolu ile kesiştiği noktaya çekilecek hat) olarak tespit edilmiştir. [RsGz:14691] deyar heyran
■ Türkmen yerleşimi, köyde Kürt yoktur. metonio
  Cihanbeyli ilçe - Cihanbeyli - Konya
hy1912 Kiep: İnevi*Esbkeşan
h1910: İnevi
k1928 K: Mürseliefendi (idari bölge)
Os NAk: Esbkeşan (idari bölge) [ Tr esbkeş "Atçeken (aş.)" ]
■ Bölgede daha önce göçebe olarak yaşayan ve Osmanlı idari sisteminde aşiret kazası olarak tanımlanan Atçeken (Osmanlı resmi dilinde Esbkeşan) Aşireti bulunmaktaydı. İlçenin şimdiki adı 18. yy'da Urfa yöresinden buraya gelen Kürt Rişvan aşiretinin bir kolu olan Cihanbeyli [Canbegli] aşiretinden alır. Kaza merkezi eskiden şimdiki Böğrüdelik (Cihanbeyli) köyünde iken, 19. yy'da şimdi bulunduğu İnevi mevkiine taşındı. SN
  Yeşiltepe mah Bulduk - Cihanbeyli - Konya
Eski adı: -
  Karatepe köy - Cihanbeyli - Konya
hy1912 Kiep: Karatepe
  Üzerliktepe köy - Cihanbeyli - Konya
Eski adı: -
  Yapalı bld - Cihanbeyli - Konya
Kr: Qameran [ Kürd "esmerler" ]
T1841: Yapalı
Kürd (Xalîkan) yerleşimi
■ © 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren (en son olarak, son zamanlarda) Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekalüflerini edada (vergilerini ödemede) gayreti görülen Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi... deyar heyran
  Sağlık köy - Cihanbeyli - Konya
Kr: Qolita [ Kürd ]
Kürd (Xalîkan) yerleşimi
■ Köpek Gölü adlı gölün yanındadır. SN
  Günyüzü bld - Cihanbeyli - Konya
k1928 K: KethüdaCudkanlı [ Kürd cudikan "aş." ]
h1910: Güdgânlı
Kürd (Cudikan) yerleşimi
■ © 03.09.1816 Malatya Kazası'nın Şiro[Pötürge] Nahiyesi'ne tabi Tenniç ve Balyanlu Köyüne, Tepehane Köyünden ve Cihanbekli, Sinan, Melukanlı [Molikanlı], Teştekanlu[?], Kotanlu [Cudkan] aşireti halkından bazı kimseler basıp harab ve yağma ettiklerinden tedîpleri hakkında kuvvetler sevkine dair. deyar heyran
  Taşpınar bld - Cihanbeyli - Konya
h1910: Taşpınar
Türkmen yerleşimi
  Gölyazı bld - Cihanbeyli - Konya
Kr: Xelko
k1946 MYK: AşağıHalkanlı
h1910: Dondurma*Xalkânlı [ Kürd Xalikanlı "(aş.)" ]
Kürd (Xalîkan ) yerleşimi
■ © »»» 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren (en son olarak, son zamanlarda) Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekalüflerini edada (vergilerini ödemede) gayreti görülen ve aşiret halkını memnun eden Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi (rütbe vermek). © »»» 14.10.1902 Konya merkez vilayete bağlı İnevi nahiyesindeki Hakanlı [=Xelkan] karyesinin büyük olması hasebiyle kırk hanenin karyeden ayrılarak Ümraniye [? Yapalı(Qameran); Sağlık(Qolita) ? ] adıyla yeni bir yer teşkil edilmesi. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km