haritada ara :   km  
Bulanık'da 70 yerleşim bulundu.
sırala 
? mezra - Bulanık (Aktuzla bucağı) - Muş
1916h 📖: Gılındor/Kılındor
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 39° 17' 57'' D, 42° 15' 23'' K
Abdalbayazıt köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
R1904: Abdalbazit
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 4'' D, 42° 10' 58'' K
Adıvar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1916h 📖: Şirvanşeyh [ Kürtçe/Türkçe "Şirvan şeyhi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Azerbaycan evliyalarından Şeyh Amr Rabbani silsilesinden gelen şeyhlere Şirvan-Şeyh unvanı verilir. SN
■ Şirvanşeyhte yalnızca iki Ahıska Türkü aile kaldı. Türklerin büyük çoğunluğu 90'lı yıllarda topraklarını Kürtlere satıp Batıya göçmek zorunda kaldılar. metonio
■ Koord: 39° 13' 6'' D, 42° 10' 35'' K
Akçaarmut köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Mollakorik [ Kürtçe melle Kork ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Xırbê Tello isimli bir mezrası olup, mezrada Redkanlılar yaşar. Kağızman Karakuş köyünden göç etmişler. Mar(d)astan
■ Koord: 38° 55' 4'' D, 41° 58' 34'' K
Akçakaynak köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Şirazlar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 25'' D, 41° 58' 32'' K
Alagez köy - Bulanık - Muş
R1904: Alagyâz
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 54' 11'' D, 42° 3' 46'' K
Altınoluk köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1556b 📖: Tırconk [ Ermenice tırçunk թռչունք "kuşlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 3'' D, 42° 0' 57'' K
Arakonak köy - Bulanık - Muş
1928 📖: Odunçur
1916h 📖: Yotnçur [ Ermenice "yedisu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912’de 1254 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Köyün üç mezrası var; Goma İbrahim, Zozanê Hêşîn ve Goma Heci Doğan. Goma İbrahim'de Kürtler (Nezoyi), Goma Heci Doğan'da Çerkezler yaşar. Köyün kendisinde ise Kürtler (Redkan) ve bir-iki ev Terekeme yaşar. Qazi
■ Odunçorda Çerkes yok. metonio
■ Koord: 39° 6' 19'' D, 42° 9' 16'' K
Arıköy köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Ari
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 52' 59'' D, 42° 7' 59'' K
Aşağıbüklü köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Dalikan [ Kürtçe ]
1916h 📖: Aş. Dalik
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı Dalik olmak üzere iki köydür. SN
■ Koord: 38° 55' 44'' D, 41° 53' 22'' K
Balotu köy - Bulanık - Muş
1928 📖: Téğut [ Kürtçe ]
E1902 📖: Teğud Թեղուտ [ Ermenice "karaağaçlı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912’de nüfusu 1168 Ermeni ile 93 Harbi muhaciri Türkler idi. (VanV). Ahlat ilçesinde bir bağka Teğut vardır. SN
■ Bu köye Têxuta Kopê diğerine ise, Têxuta Xelatê denilir. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 6' 48'' D, 42° 7' 55'' K
Bilican dağ - Bulanık - Muş
K1597 📖: Bilêcan
1556b 📖: Bilican
■ Osmanlı döneminde Bilîcan nahiyesine adını veren dağdır. Bellibaşlı dorukları 20. yy başında Ermenice adlarıyla Düman, Pertisar, Şıxis, Zoç-hayat, Küçük Hayat, Xancar, Kosasar, Zoç-jaxnots, Şakarbulak olarak kaydedilmiştir (Epr I.404). SN
■ Koord: 38° 57' 33'' D, 42° 11' 31'' K
Bingüldek köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Kanisipi [ Kürtçe "akpınar" ]
Kürt-Sünni (Banoki) yerleşimi
■ Koord: 39° 5' 29'' D, 42° 2' 54'' K
Bostancılar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
R1904 1928 📖: Arincik/Arınçik [ Ermenice arınçig ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Lynch, Arıncik’i küçük bir Kürt köyü diye tasvir eder. Teotik, soykırımdan önce köyde iki Ermeni hanesi bulunduğunu belirtir. (Arıncik, Harıncik) IraTzourou
■ Koord: 39° 6' 49'' D, 41° 58' 9'' K
Bulanık ilçe - Bulanık - Muş
1928 📖: Kop
1869s 📖: Bulanık (idari bölge)
E347y 📖: Gop [Kop] Կոփ [ Ermenice "çukur/oyuk? taş ocağı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Eski Ermenistan’ın Hark ilinin merkezi olan Gop/Kop kasabası 347 yılında vefat eden Suriyeli Aziz Daniel türbesi münasebetiyle anılır. ■ Önceden ilçe nüfusunun büyük bölümünü oluşturan Ermeniler 1895 olaylarında topluca Müslümanlığı benimsemiş olup, 20. yy başlarında birçok köyde Kürtçe konuşan Hıristiyan ve Müslüman aileler bir arada yaşamış görünür. O dönemde boşalan 16 dolayında köye Kafkasya muhaciri Karapapak. Ahıska Türkü ve Osetler iskan edilmiştir. SN
■ © 15.07.1856 Malazgirt ve Bulanıklar civarındaki köylere Sebki Aşireti'nin iskanından dolayı memnun olunduğu. deyar heyran
■ Bulanık Müslüman mezarlığının altında Ermeni Mezarlığı bulunmaktadır. Etrafı surlarlar ile çevrilmiş olup kısmen tahrip olmuştur. Merkez jandarma karakolunun ana girişleri,eski kilisenin taş sutunlardır.Halen Kado Deresi mevkiinde Eski Ermeni Mezarlıkları, define avcılaarı tarafından tahrip edilmiştir. Serhat Ronî
■ 1935 yılında kasaba merkezinde 76 Kurmanci anadilli Kürt dışında 1.480 kişilik Türkçe anadilli Karapapak nüfus bulunuyordu. 40'lı yılların sonunda Ahıska, Şavşat ve Gümüşhane'den gelen Türklerle daha kozmopolit ve modern bir yapıya kavuşmuş olup 90'lı yıllarda büyük çoğunlukla köyleriyle beraber nüfusu boşalmış ve her yıl çoğu açıdan geriye gitmektedir. Kütük nüfusunda Türk ve Kürt oranı birbirine yakınken ilçe nüfusunun yüzde doksandan fazlası Kürttür. metonio
■ Koord: 39° 5' 32'' D, 42° 15' 59'' K
Bulanık idari birim - Bulanık - Muş
1869s 📖: Bulanık
E630 📖: Hark Հարք
■ İdari bölge adı, Bulanık Çayından alınmıştır. SN
■ Koord: 39° 5' 59'' D, 42° 13' 42'' K
Cankurtaran köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1916h 📖: Gebolan [ Kürtçe "lapalar" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912’de 250 Ermeni ile daha fazla sayıda Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Koord: 39° 3' 47'' D, 42° 4' 56'' K
Çataklı köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Hasangoran [ Kürtçe hesingiran "demirciler" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 57' 11'' D, 41° 54' 9'' K
Çaygeldi köy - Bulanık - Muş
1928 📖: Alibonciyan / Alibocan [ Kürtçe alîbonciyan "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 48'' D, 42° 26' 42'' K
Değirmensuyu köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
<1968 📖: Memanlı Mehiği
1902hk 📖: Mexik
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Memanlı, köyün bitişiğindeki Samanyolu köyünün eski adıdır. SN
■ Köyün ismine Mıhık ve Mıhıka Memani denilir. Köyde Redkan ve Memani aşiretleri yaşar. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 10' 23'' D, 42° 4' 37'' K
Demirkapı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Akrak [ Ermenice akrag "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; Erivan kökenli Kürt Redkan aşiretinden 14 aile, 1916 yılında Erivan'dan Iğdır ve çevresine, oradan ise Akrag (Demirkapı) köyüne göç ederler. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 5' 31'' D, 41° 54' 21'' K
Doğantepe köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Şeyxberat [ Kürtçe "öz." ]
1916h 📖: Şarbahat
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 6' 0'' D, 41° 57' 0'' K
Dokuzpınar köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Koğak
E1902 📖: Goğank [ Ermenice "Koğ (?) manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912’de 472 Ermeni ve 780’i aşın Kürt nüfus vardı. ■ Merkez köy olan Koxak baraj gölü altında kalmıştır. Kenêr, Pırnaşin, Şêx Mirze, Çırê adlı mezraları meskundur. SN
■ Mezraları dahil edilirse Bulanık'ın en büyük Kürt köyüydü. Baraj yapımından sonra büyük çoğunluğu İstanbul'a göç etti. Esenyurt'ta önemli bir Koğak'lı nüfus var. metonio
■ Koord: 39° 2' 30'' D, 41° 54' 42'' K
Elmakaya belediye - Bulanık - Muş
1928 📖: Leter
E1902 📖: Latar
E390 📖: Talarik? Դալարիք [ Ermenice "yeşil" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Yak. 350 yılında II. Şahpur komutasındaki İranlıların Ermeni kralı Diran/Tiran’ı esir ederek gözlerini kör ettiği Talarik/Talaris köyü olması güçlü olasılıktır. ■ 1830’lu yıllarda 300 hane Ermeni nüfusu olan köye Bitlisli şeyhlerin yerleşmesi sonucunda Ermenilere ait tapuların nasıl şeyhlere geçtiği ve kasabanın Kürtleştiğine dair ilginç bir makale 1882 yılında Masis dergisinde yayımlanmıştır. SN
■ Ermenilerin göçünden sonra Gümüşhane/Şiran civarından Türkler iskan edildi. 80'li yıllardan sonra büyük kısmı bu köyden göç etti. Bugün bazı Türk aileler dışında çoğu Celali ve Xelesini aşiretlerinden Kürttür. metonio
■ Koord: 39° 1' 48'' D, 42° 28' 43'' K
Erentepe belediye - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1968 📖: Camili
1556b 1928 📖 📖: Liz [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Banoki) yerleşimi
■ 1912’de 1500 Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Daha önce köyde bulunan Karapapak nüfus yoğun dış göçler neticesinde yerini Kürtlere bırakmıştır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Patriklik sayımında 1499 Ermeni, 113 Türk (Karapapak) ve 75 Kürt nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 39° 0' 59'' D, 42° 3' 21'' K
Ericek köy - Bulanık - Muş
1928 📖: Girkamo [ Kürtçe girik ˁamo "Ömer tepesi" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 57' 15'' D, 42° 22' 13'' K
Esenlik köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1556b 1928 📖 📖: Abri
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy sonunda nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Kürt idi; Kürt nüfusun `Rumdan dönme` olduğu rivayet edilirdi. Ermeni ve Müslümanlar tarafından ziyaret edilen ünlü bir yatırı bulunmaktaydı. SN
■ Koord: 39° 1' 0'' D, 42° 6' 0'' K
Eskiyol köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Alibonciyan / Alibocan [ Kürtçe alîbonciyan "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1928-1950 : Alibonco-Aliboncu ishak levent
■ Koord: 39° 13' 27'' D, 42° 2' 27'' K
Gölyanı köy - Bulanık - Muş
1916h 📖: Haçlı
1901a 📖: Xaçlu
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 0'' D, 42° 16' 59'' K
Göztepe köy - Bulanık - Muş
1928 📖: Pîran [ Kürtçe "dedeler, şeyhler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912’de 446 Ermeni ve 149 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 58' 47'' D, 42° 17' 59'' K
Gülçimen köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1916h 📖: Muhacir Köyü
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Koord: 39° 1' 25'' D, 42° 3' 43'' K
Güllüova köy - Bulanık - Muş
1928 📖: Şeyx Yakub
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1912’de 1400 Ermeni nüfusu ve iki kilisesi vardı. (VanV). SN
■ Hâlen Türk çoğunlukludur. Kürtler Güllüova'nın en fazla yüzde yirmi ilâ yirmi beşini oluşturmaktadırlar. Kimse Şeyhyakup ismini kullanmaz. metonio
■ Buradaki Kürtler, Redkan aşiretindendir. Bulanık Koxak (Dokuzpınar) köyü baraj altında bırakıldıktan sonra, Taşdemir, Kuzey ve Ekici aileleri Güllüova köyünün arazilerinin çoğunu satın alıp, bu köye yerleşmişler. Köy normalde Türk köyüdür. Mar(d)astan
■ Koord: 39° 3' 41'' D, 42° 18' 52'' K
Gümüşpınar köy - Bulanık - Muş
1928 📖: Pulur
E1912 📖: Plur [ Ermenice "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yakın tarihe kadar tamamına yakını Karapapak yerleşimi iken günümüzde birkaç aile hariç nüfus Gölyanı ve Söğütlü köylerinden gelen Kürtlerden oluşur. SN
■ Pulur'da yalnızca bir Terekeme aile kaldı. Geri kalan nüfusun tamamı adı geçen köylerden gelen Kürtlerden ibaret. metonio
■ Koord: 39° 3' 46'' D, 42° 22' 43'' K
Günbatmaz köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1556b 1928 📖 📖: Adgon/Hadgon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912’de 754 Ermeni, 89 Türk ve 85 Kürt nüfusu kaydedilmiştir. (VanV). SN
■ Koord: 38° 58' 59'' D, 42° 1' 59'' K
Gündüzü köy - Bulanık - Muş
1928 📖: Molla Mustafa [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 0'' D, 42° 16' 0'' K
Günyurdu köy - Bulanık - Muş
1916h 📖: Tırtop [ Ermenice tırdap? դռտափ "kapı düzü" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912’de 30 hane Kürt ve 4 hane Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 55' 0'' D, 42° 15' 0'' K
Hoşgeldi köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1902hk 📖: Hoşgeldi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912’de 1018 Ermeni ile az sayıda Türk ve Kürt nüfus kaydedilmiştir. (VanV). SN
■ Koord: 39° 3' 4'' D, 41° 59' 15'' K
Karaağıl belediye - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
K 📖: Keregil
1916h 📖: Karaağıl
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Ermeni nüfuslu olan köye bir miktar Oset muhacir iskan edildi. Halen nüfusun tamamı Kürttür. SN
■ Erivan muhaciri Kürt Redkan aşiretinden 18 aile Ağrı'dan bu köye nakil edildi (331 ve 335 yılları ). Qazi
■ 30 yıl öncesine kadar Karaağıl'ın köy merkezinde Osetler yoğunluktayken mezraları hep Ağrı kökenli Kürtlerden ibaretti. Yalnız bu mezralar o dönemde o kadar büyük nüfuslu olmamakla birlikte Osetlerin yoğun dış göçü neticesiyle günümüzde Karaağıl'da Kürtler çoğunluktadır. metonio
■ Beldeyi kuranlar ve ilk nüfusunu oluşturanlar Asetinler ve Osetler'dir. İstanbul'a yoğun göç veren kasabaya Ağrılı Kürtler yerleşti. Mustafa
■ Koord: 39° 8' 17'' D, 42° 5' 12'' K
Karaburun köy - Bulanık - Muş
1928 📖: Pîran Mexiği [ Kürtçe pîran "Göztepe (Pîran) köyü" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 57' 19'' D, 42° 16' 31'' K
Karacaören köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1916h 📖: Karacaviran
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 20'' D, 42° 2' 34'' K
Kırkgöze köy - Bulanık - Muş
1928 📖: Kekerli
E1912 📖: Kakarlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Daha önce Karapapaklar iskan edilmişken şimdi nüfus neredeyse tümüyle Kürttür. SN
■ Kekeli'de yalnızca üç Terekeme aile kaldı. Geri kalan nüfusun tamamı çevre yerleşimlerden, Malazgirtten ve Ağrıdan gelen Kürtlerden oluşuyor. metonio
■ Koord: 39° 1' 0'' D, 42° 22' 59'' K
Kotanlı köy - Bulanık - Muş
1928 📖: Kotanlı [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kotanlı, Muş yöresinde ve Ermenistan Cumh. güney kesiminde adı geçen bir Moğol veya Tatar aşiretinin adıdır. SN
■ Koord: 39° 8' 30'' D, 42° 14' 54'' K
Koyunağılı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Hérgiz
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 6'' D, 41° 56' 44'' K
Köprüyolu köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
R1904 1928 📖: Bitlü/Bitli
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 0'' D, 42° 1' 0'' K
Kurganlı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Simo
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Kafkasya muhaciri Osetler iskan edildi. Halen Kürt yerleşimidir. SN
■ Köyü Asetinler ve Osetler kurdular. Bölgedeki Sipkan Kürtleri ile dönem dönem gerginlikler yaşandığı bilinir. Mustafa
■ Simo'da 90'lı yılların sonlarından beri azalan Osetlerden bugün köyde kimse kalmamıştır. Ayrıca Asetin ve Oset aynı şeydir. metonio
■ Koord: 39° 14' 21'' D, 42° 5' 41'' K
Mescitli köy - Bulanık - Muş
1556b 📖: Mescidlü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 16. yy’da Hınıs kazasına bağlı Ermeni köyü. 1914’te 850 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Koord: 39° 5' 7'' D, 42° 19' 33'' K
Meşeiçi köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Alikulekan [ Kürtçe "topal Aliler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 7' 0'' D, 41° 53' 58'' K
Molladavut köy - Bulanık - Muş
R1904: Molladavut
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 55' 0'' D, 41° 54' 20'' K
Mollakent belediye - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1916h 📖: Mollakend
1556b 📖: Mevlana Mehmed Kendi
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912’de 200 Ermeni ve 780 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 57' 12'' D, 42° 4' 1'' K
Oğlakkaya köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
E1902 📖: Prkaşen Բրգաշեն [ Ermenice "burçköy, burgaz" ]
1556b 1928 📖 📖: Pırkaşen/Pürkaşin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912’de 38 hane Ermeni ve 4 hane Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
■ 2000 yılında köy kavgası sonucu köy halkının yarısı köyden göç ederek Bitlis Tatvana yerleşti. serkan
■ Patriklik sayımında 517 Ermeni, 65 Kürt ve 46 Türk (Karapapak) bulunuyor. metonio
■ Koord: 38° 57' 24'' D, 41° 57' 56'' K
Okçular köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Şeyxveliyan [ Kürtçe "Şahveliler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ 1912 nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Çerkes muhacirden ibaretti. (VanV). SN
■ Köyün eski ismi Şêxweliya olup, Erivan muhaciri Redkan aşireti yaşar. Qazi
■ Koord: 39° 3' 13'' D, 41° 57' 38'' K
Olurdere köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
E1900~a 📖: Kopo
■ 20. yy başında Ermeni/Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi.
■ 20. yy başında nüfusu çoğunlukla Kürt ve daha az sayıda Ermeni’den oluşmaktaydı. SN
■ Tarihi Rus haritasına göre ismi Kopoçerkes olarak geçer. Köyde, 1870’lere kadar sadece Ermeniler yaşamaktaydı. 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Kafkas göçmeni (Oset) nüfusun iskan edilmesi ile birlikte Kafkas göçmeni (Oset)/Ermeni yerleşimi olmuştur. Necmettin Kabirli
■ Koord: 38° 59' 43'' D, 41° 55' 48'' K
Örenkent köy - Bulanık - Muş
E1902 1928 📖 📖: Xarabeşehir [ Kürtçe xarabêşar "şehirören" ]
E474 📖: Haygaşén [ Ermenice "Hayk köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermeni kaynaklarında 5. yy’dan itibaren kaydedilen Haykaşen harabesidir. Tarihçi Horenli Movses’in aktardığı rivayete göre Ermeni kavminin kurucusu olan Hayk, Van’a gitmeden önce ilk olarak Hark ilçesindeki bu yere yerleşerek bir köy kurmuştur. 1912’te 572 Ermeni ve 100 dolayında Kürt nüfus vardı. SN
■ Köyde halen aslen Ermeni olup Müslüman ve Kürtleşen aileler mevcuttur. Serhat Ronî
■ Koord: 39° 1' 59'' D, 42° 15' 0'' K
Rüstemgedik belediye - Bulanık - Muş
1928 📖: Rüstemgedik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 1'' D, 42° 18' 15'' K
Samanyolu köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Memanlı/Memani [ Kürtçe "Mehmetler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 23'' D, 42° 6' 18'' K
Sarıpınar belediye - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Hamzaşeyh [ Kürtçe/Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912’de bini aşkın Ermeni nüfusu olan köye, yüzyıl başında birkaç hane Nogay ve Çerkes (Kaberdey) muhacir yerleşmişti. SN
■ Redkan aşireti haricinde, birkaç hane de Bılıka aşireti var. Bılıkalarda Erivan muhaciridir. 1918 yılında Erivan'dan Redkanlılarla beraber sürülmüşler. Mar(d)astan
■ Köyde Kürtlerden önce Kafkasya muhaciri Osetler ve iki Nogay aile yaşıyordu. Nogaylar Osetlerin içinde Çerkes olarak sayılmıştır. Türk olarak kaydedilen nüfus Kars üzerinden gelen Ahıska Türkleridir. 90'lı yıllarda üç kesim de köyden topluca göç etmiştir. Kürtlerin bu köye 1918 yılında geldiği bilgisi kaynaksızdır. Bu köyden olan hangi Kürt hemşehrime sorsam geç dönemde Ağrı üzerinden geldiklerini söylüyorlar. metonio
■ Kasaba'da Ermeniler, Çerkesler ve Ahıska Türkleri yaşamaktaydı. Ermeniler tehcir edilince onların yerine yoğun bir Asetin ve Oset nüfusu yerleşti. Ayrıca sonraları Nogay Tatarı aileler de geldiler. Kasabanın kütük nüfusu Çerkesler, Ahıskalılar, Asetinler, Osetler, Nogay Tatarlarından oluşuyor. Mustafa
■ Koord: 39° 12' 13'' D, 42° 8' 35'' K
Seçme köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Néftik [ Kürtçe niftik "kükürtlü" ]
Kürt-Sünni (Bilikan ) yerleşimi
■ Koord: 39° 8' 39'' D, 41° 49' 50'' K
Sıradere köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Endiris
1916h 📖: İdrisin Köyü
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ 1642 yılı kayıtlarında Handırıs adında Hınıs'a bağlı bir nahiyedir. metonio
■ Koord: 39° 16' 36'' D, 42° 10' 51'' K
Söğütlü köy - Bulanık - Muş
R1904: Söğütlü
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 59' 10'' D, 42° 21' 57'' K
Sultanlı köy - Bulanık - Muş
1928 📖: Sultanlı
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Osmanlı'nın 19. yüzyıl sonlarında Hamidiye alayları için kurdurduğu Kürt köylerinden biridir. metonio
■ Koord: 39° 10' 28'' D, 42° 19' 37'' K
Şatırlar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Şatıryan / Şatırlar [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 16' 10'' D, 42° 8' 4'' K
Şehittahir köy - Bulanık - Muş
1850z 📖: Kuştiyan [ Kürtçe "cinayetli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 26.08.1850 Muş sancağı Malazgird kazası Guştiyan köyünden ve Ekrad taifesinden Şer, Havzi ve Ferho isimli üç hanın köylerden kaldırılması için karye ahalisinin talepte bulundukları. deyar heyran
■ Koord: 39° 14' 6'' D, 42° 16' 31'' K
Şehitveren köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Şehidan [ Kürtçe şehîdan "şehitler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 38'' D, 42° 2' 3'' K
Toklular köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 📖: Masala / Masella
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 0'' D, 42° 1' 59'' K
Uzgörür belediye - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1928 📖: Neynik/Neynük [ Kürtçe "ayna" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 59'' D, 42° 4' 59'' K
Üçtepe köy - Bulanık - Muş
1916h 📖: Merbar / Mirbar [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1912’de 50 hanede 472 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Bulanıkta Türklerin çoğunluk olarak kaldığı üç yerleşimden biridir. Piran ve Söğütlü'den gelip toprak alan Kürtler köyün yaklaşık yüzde yirmisini oluşturuyor. Geri kalan nüfus Terekemedir. Köyün yaklaşık on katı kadar Terekeme nüfus Batı'da yaşıyor. metonio
■ Koord: 39° 4' 7'' D, 42° 20' 58'' K
Yazbaşı köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1916h 📖: Murad Beği
Kürt-Sünni (Berjeri) yerleşimi
■ Köy halkının büyük bir kısmı Siirt/Pervari, geri kalan kısmı da Erzurum/Karayazı ve Muş/Malazgirt kökenlidir. metonio
■ Koord: 39° 16' 51'' D, 42° 13' 33'' K
Yemişen belediye - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1556b 1928 📖 📖: Piyonk [ Kürtçe "süngertaşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 5'' D, 42° 5' 17'' K
Yokuşbaşı köy - Bulanık (Erentepe bucağı) - Muş
1916h 📖: Semerşeyx
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy’da yaşamış Nakşibendi Halidi şeyhlerinden Molla Abdullah-ı Semerşeyhî anılır. SN
■ Koord: 38° 54' 29'' D, 41° 59' 52'' K
Yoncalı belediye - Bulanık - Muş
E1902 1916h 📖 📖: Yoncalı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy sonunda bir kısmı Protestan olmak üzere 1400 Ermeni nüfusu vardı. Daha sonra bazı Karapapak aileler iskan edildi. SN
■ Bugün dış göçten ötürü belde nüfusunun en fazla yüzde yirmisi Karapapaklardan oluşuyor. Kalan yüzde seksenlik nüfus çeşitli yerlerden gelen Kürtlerden ibarettir. metonio
■ Koord: 39° 7' 42'' D, 42° 11' 16'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.