Arapgir'de 58 yerleşim bulundu.
sırala 
  Tarhan köy - Arapgir - Malatya
1643, k1928 Ç, K: DecdeSüfla
  Taşdibek köy - Arapgir - Malatya
1643, k1928 Ç, K: DecdeUlya
Alevi yerleşimi
  Yıldızlar köy - Arapgir - Malatya
Eski adı: Zompa
  Sugeçti köy - Arapgir - Malatya
1643, k1928 Ç, K: Arxud [ Erm ]
  Kalınharman mah Sugeçti - Arapgir - Malatya
1895: Kalınharman
  Yeşilyayla köy - Arapgir - Malatya
k1968 K2: Kızılca
Alevi yerleşimi
  Suceyin köy - Arapgir - Malatya
1895: Suceyin
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Eynir köy - Arapgir - Malatya
k1928 K: Eğnir [ Erm agner "pınarlar" ]
1895: Egnir/Eknir
Alevi yerleşimi
  Çiğnir köy - Arapgir - Malatya
1643, k1928 Ç, K: Çignir/Çiknir
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Harbuzik mah Çiğnir - Arapgir - Malatya
1643, k1928 Ç, K: Xarbuzik/Xarpuzik
  Çakırsu köy - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1643, k1928 Ç, K: Amran
OYu TİB: Ámara
■ Aslı belki Erm Amrapert `sağlamkale`. ■ Yunanca Amara adıyla anılan hisar 843/44 yılında Pavlikçi mezhebi önderi Karbeas tarafından tahkim edildi. 871'de Bizans imp. I. Basil tarafından tahrip edilen Abara adlı yer aynı yer olmalıdır. SN
  Meşeli köy - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
k1968 K2: Tocolar [ Tr "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Boğazlı köy - Arapgir - Malatya
E1902 AY, Epr: Sağmıga [ Erm "yavrucuk" ]
1643, k1928 Ç, K: Semegi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Sargızı mah Boğazlı - Arapgir - Malatya
k1928 K: Sargızi [ Erm sarkisi "Sarkis'in (öz.) köyü" ]
  Konducak köy - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
k1928 K: Satiki/Satikli [ Kürd satik/satiyan "aş." ]
  Bedre mah Boğazlı - Arapgir - Malatya
k1928 K: Bedre [ Erm bedrosi "Bedros'un (öz.) köyü" ]
  Gözeli köy - Arapgir - Malatya
k1928 K: Mişelli
Alevi yerleşimi
  Aktaş köy - Arapgir - Malatya
1643, k1928 Ç, K: Gocu/Göci
  Yazılı köy - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
k1928 K: Saldek
1643 Ç&K: Salordek
Alevi yerleşimi
  Günyüzü köy - Arapgir - Malatya
k1928 K: Gebük/Kebik [ Erm gabig "bağca, küçükbağ" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Palanga mah Günyüzü - Arapgir - Malatya
k1928 K: Palanga
  Arapgir ilçe - Arapgir - Malatya
k1968 K2: Arapkir
1282 Bibi: Arapkir/Arapgir
■ Kasabanın 1020 civarında Bizans tarafından buraya iskân edilen Van'ın Ermeni hükümdarı Tavit Senekerim zamanında kurulmuş olması güçlü olasılıktır. Ancak Erm Arapkir `Arapça yazı` yorumu kuşkuludur. Belki Erm Arapgerd `Araphisar`. ■ 2000'den sonra adının resmi yazımı Arapgir olarak düzeltildi. SN
  Kayakesen köy - Arapgir - Malatya
E1902 Epr I.132: Ampırga/Ambırga [ Erm amprig/amprga "ambarcık" ]
1643, k1928 Ç, K: Ambarga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 500 kadar Ermeni nüfusu ve Surp Nşan kilisesi vardı. SN
  Dişterik mah Aktaş - Arapgir - Malatya
k1928 K: Dişterik
  Taşdelen köy - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1895, k1928: Mutmur
Alevi yerleşimi
  Levenge mah Kaynak - Arapgir - Malatya
1643 Ç, K: Levenge
  Budak köy - Arapgir - Malatya
k1946 MYK: Pağnikveranbeği
1643, k1928 Ç&K, K: PağnikiEvrenbeğ [ Erm pağnik բաղնիք "ılıca" ]
  Yaylacık köy - Arapgir - Malatya
E1900- AY: Şepik
1643 Ç&K: Şebük
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Eskiarapgir köy - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
k1968 K2: Karaca
1643, k1928 Ç, K: EskiArapgir
  Rutik mah Kayakesen - Arapgir - Malatya
k1928 K: Rotik/Rutik
  Düzce köy - Arapgir - Malatya
k1946 MYK: Pağnikkundu
k1928 K: PağnikGundî*KüçükPağnik [ Kürd pağnikê gundî "köylü hamamı" ]
1643 Ç&K: PağnikSüfla [ Erm pağnik բաղնիք "ılıca" ]
  Ulaçlı köy - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
1893: Dirgen
1643, k1928 Ç, K: Daregan [ Erm "çavdar" ]
Alevi yerleşimi
■ © 17.06.1893 Arabgir kazasına bağlı Dirgen köyünden Gedeleoğlu Şakir Ağa ile Koçalioğulları arasında bir rehin maddesinden dolayı cereyan edip ... deyar heyran
  Deregezen köy - Arapgir (Taşdelen bucağı) - Malatya
Kr: Buban [ Kürd "gelincikler" ]
k1928 K: Deregezen
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Dırêjan aşireti de var. Mar(d)astan
  Onar köy - Arapgir - Malatya
1643 Ç&K: Onar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Şerek mah Gebeli - Arapgir - Malatya
k1928 K: Şerek
  Koruköy köy - Arapgir - Malatya
1643, k1928 Ç, K: Tepte
  Ballıca mah Sinikli - Arapgir - Malatya
  Selamlı köy - Arapgir - Malatya
1643 Ç&K: Selamlı
  Yoluklu mah Sinikli - Arapgir - Malatya
k1928 K: Yoluklu
  Çimen köy - Arapgir - Malatya
k1946 MYK: Çümen
1643 Ç, K: Çimen
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Haraç mah Pirali - Arapgir - Malatya
1895: Haraç
■ Köy adı eski kayıtlarda ha harfiyle yazıldığı için, `vergi, fidye` anlamındaki haraç sözkonusu olamaz. SN
  Ormansırtı köy - Arapgir - Malatya
1643, k1928 Ç, K: Cücügân [ Kürd çûçikan "cüceler" ]
Türkmen yerleşimi
  Çaybaşı köy - Arapgir - Malatya
k1946 MYK: Peküsü
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km