haritada ara :   km  
Zeytinlik'de 14 yerleşim bulundu.
sırala 
Dokuzoğul köy - Artvin_m (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1876s 📖 Binat
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köyde halen Gürcüce konuşulur. SN
Sarıbudak köy - Artvin_m (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Melo [ mela (მელა) "tilki" ]
Ballıüzüm köy - Artvin_m (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1927 📖 Direnk
1914h 📖 Melikankur (mah)
Ahıska Türkü yerleşimi
Oruçlu köy - Artvin_m (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1914h 📖 Oruçok
1876s 📖 Orcuk [ ]
■ Köyün büyük bölümü Çoruh baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Köyün adı büyük olasılıkla Gürcüce'dir. İki (Ori) ve Değenek (Coxi) ორი-ჯოხი kelimelerinden oluşmuştur. meriç
Dikmenli köy - Artvin_m (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1927 📖 Baket [ vaketi "düzlük, ovalık" ]
1913hk 📖 Bakta [ "düz mahalle" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Aşağımaden köy - Artvin_m (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1876s 📖 Xod aş. [ Erm xod "otlak" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Eprigyan'a göre halkı Müslüman Gürcü olup `pek kötü` Gürcüce konuşmaktaydı. Yayla ve mevki adlarının çoğu Ermenicedir. Bakır ve çinko madenleri tarihöncesi dönemden beri işletilmiştir. SN
Zeytinlik köy - Artvin_m (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Tsriya
1876s 📖 Sirya
■ Köyün aşağı bölümü Çoruh baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Köyün adı Gürcüce Tsra (ცრა) kelimesinden geliyor olması muhtemeldir. Tsra, kelimesi 'çise,çisenti' anlamı taşır. Tsria, ise 'çisentili yer' anlamı taşır. meriç
Yukarımaden köy - Artvin_m (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1876s 📖 Xod yk. [ Erm xod "otlak" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Aşağımaden köyüne bakınız. SN
■ Eski bir Ermeni yerleşim yeri. Aşağı Xod'da kilise kalıntısı var.1700'lerin ortalarından itibaren İslamiyet kabul edildi. Yer adlarının çoğu Ermenice ve Gürcücedir.Saralot, Axalet gibi. Ali Eskici
Hızarlı köy - Artvin_m (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Xüzor
1876s 📖 Hezor
Kalburlu köy - Artvin_m (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1876s 📖 İşxalbur
Derinköy köy - Artvin_m (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Gurcan + Vartisxev
1876s 📖 Gurcan Vartisxev [ vartisxevi "güldere" ]
Köseler köy - Artvin_m (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1927 📖 Geyisxana [ korusxana? "arpa tarlası" ]
1913hk 📖 Şurtum
■ 1927 tarihli Muvahhid Zeki listesinde görülen `Geyisxane` belki komşu Gümüşhane köyü adının yanlış okunmasından ibarettir. Köyün aşağı mahallesi Çoruh baraj gölü altında kalmıştır. SN
Ağıllar köy - Artvin_m (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1927 📖 Agara [ "yayla" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Okumuşlar köy - Artvin_m (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Boselt [ "ahırlar" ]
■ Ünlü Şatberdi Gürcü manastırının kalıntıları bu köy yakınında teşhis edilmiştir. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.