Zeytinlik'de 14 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dokuzoğul köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1876s 📖 Binat
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köyde halen Gürcüce konuşulur. SN
  Sarıbudak köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Melo [ mela (მელა) "tilki" ]
  Ballıüzüm köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1927 📖 Direnk
1914h 📖 Melikankur (mah)
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Oruçlu köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1914h 📖 Oruçok
1876s 📖 Orcuk [ ]
■ Köyün büyük bölümü Çoruh baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Köyün adı büyük olasılıkla Gürcüce'dir. İki (Ori) ve Değenek (Coxi) ორი-ჯოხი kelimelerinden oluşmuştur. meriç
  Dikmenli köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1927 📖 Baket [ vaketi "düzlük, ovalık" ]
1913hk 📖 Bakta [ "düz mahalle" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
  Aşağımaden köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1876s 📖 Xod aş. [ Erm xod "otlak" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
■ Eprigyan'a göre halkı Müslüman Gürcü olup `pek kötü` Gürcüce konuşmaktaydı. Yayla ve mevki adlarının çoğu Ermenicedir. Bakır ve çinko madenleri tarihöncesi dönemden beri işletilmiştir. SN
  Zeytinlik köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Tsriya
1876s 📖 Sirya
■ Köyün aşağı bölümü Çoruh baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Yukarımaden köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1876s 📖 Xod yk. [ Erm xod "otlak" ]
"Ahıska Türkü" yerleşimi
■ Aşağımaden köyüne bakınız. SN
  Hızarlı köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Xüzor
1876s 📖 Hezor
  Derinköy köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Gurcan + Vartisxev
1876s 📖 Gurcan Vartisxev [ vartisxevi "güldere" ]
  Kalburlu köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1876s 📖 İşxalbur
  Köseler köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1927 📖 Geyisxana [ korusxana? "arpa tarlası" ]
1913hk 📖 Şurtum
■ 1927 tarihli Muvahhid Zeki listesinde görülen `Geyisxane` belki komşu Gümüşhane köyü adının yanlış okunmasından ibarettir. Köyün aşağı mahallesi Çoruh baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Ağıllar köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1927 📖 Agara [ "yayla" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Okumuşlar köy - Artvin_M (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Boselt [ "ahırlar" ]
■ Ünlü Şatberdi Gürcü manastırının kalıntıları bu köy yakınında teşhis edilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km