Zara'da 131 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Karacahisar köy - Zara - Sivas
1928k: Karacahisar
Türkmen yerleşimi
  Akören köy - Zara - Sivas
1928k: Akviran
Sünni yerleşimi
  Canova köy - Zara - Sivas
1960k: Bulakbaşı
E1877: Cancik [ Erm "arılı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Natanyan'ın 1877 tarihli tanıklığına göre `eskiden` köyde 400 hane Ermeni varken baskılar sonucu halk Müslümanlığı kabul etmiş ve geriye 48 hane Ermeni kalmıştı. SN
■ Üst maddedeki iddia doğrudur. Hattâ köyün İslam'a geçiş tarihi ve yolu da, köyün dışarıdan herhangi bir göç almamış olması da bu iddiayı destekler. Köy halkı soylarını başka yerlere dayandıramamaktadırlar. metonio
  Ilıca köy - Zara - Sivas
1916ht: Ilıca
  Kuşçu köy - Zara - Sivas
1928k: Kuşçu
  Kısık köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1928k: Kısık
Alevi yerleşimi
  Tödürge köy - Zara - Sivas
1968k, 2000: Demiryurt
1928k: Tödürge
1912hk: Todurga
E1902: Todorag/Teotorag [ Erm T'eotorag? "küçük Teotoros (öz.)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 70 hane Ermeni nüfusu ve Surp Hagop kilisesi ile bir kısım Türk nüfusu vardı. Resmen Demiryurt adı verildi ise de, aynı adı taşıyan turistik göl nedeniyle 2005 veya 2006'da Tödürge adı iade edildi. SN
  Yapak köy - Zara - Sivas
1928k: Yapak
  Yayıközü köy - Zara - Sivas
1928k: Pağnik
1912hk: Paynik [ Erm pağnik "ılıca" ]
  Belentarla köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1960k: Muratpaşa
1928k: Es. Xargün
■ Zazaca: Dewa Pasayî ("paşaköyü"). Evrim Karakas
■ © GNo:13256 FonKodu: ML.VRD.TMT.d... Divriği kazası, Hargün karyesi, Cihanbeyli Aşireti'nin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Burhaniye köy - Zara - Sivas
1928k: Burhaniye
  Kavasbaşı köy - Zara - Sivas
1928k: Kavasbaşı
■ Kavasbaşı bundan 4 göbek önce Gümüşhane Şiran dan gelerek buraya yerleşmiş iki kardeşden meydana gelmiştir. Türk
  Çatören köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk: Çatviran
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Eymir köy - Zara - Sivas
1928k: Eymir [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ Eymür ismi Oğuz Han'ın oğullarından Üçoklardan Dağhan'ın oğlu Eymür'den gelmektedir. Eymür Oğuz Türklerinin Üçoklar boyunun bir koludur. Türk22
  Mahmutağaçiftliği köy - Zara - Sivas
1928k: Mahmudağa
Alevi yerleşimi
  Tuzlagözü köy - Zara - Sivas
1912hk: Tuzla
  İkideğirmen köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1928k: Zeyve [ Tr zaviye "bucak (veya misafirhane)" ]
Alevi yerleşimi
■ Dimılice-Zazaca: ''Zewiye'' Yenok Solmaz
  Ütük köy - Zara - Sivas
1912hk: Ütük
  Yarağıl köy - Zara - Sivas
1928k: Yarağıl
Kürd yerleşimi
  Yarımkaya köy - Zara - Sivas
1928k: Reşollu
Alevi yerleşimi
  Esenler köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
■ Miladi 1877-1878 Osmanlı / Rus Savaşı sırasında altı aile Kars iline 7 km. mesafede bulunan bölgeden ayrılarak 'Kurucaabat Köyü'ne yerleşmişler. Yayla zamanı o köylülerle birlikte yaylaya çıkmışlar. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra Karslılar yaz kış yaylaya yerleşmişler. Böylelikle Kurucaabat Yaylası ayrı köy haline gelmiştir. Türk
  Selimiye köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928k: Selimiye
Eski adı: Çatalkaya
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı, Kafkas Dağıstan Mahaçkale göçmenidir. Türk
  Ekinli köy - Zara - Sivas
E1877: Devekse
E1902: Tevotsavank [ Erm "Devler (cinler) manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün yakınındaki Surp Kevork manastırı, rivayete göre putperestlik çağında tev (dev) adı verilen şeytanların barındığı yer iken Aziz Georg himmetiyle şeytanlar kovulmuş ve yerine manastır inşa edilmiştir. 19. yy sonunda manastır metruk fakat ayaktaydı. Şimdi izi kalmamıştır. SN
  Beypınarı köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
Zz: Bekpar
1928k: Beypınarı
■ © 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen [tamamen] Kürdlerden meskûn olunduğuna... dair. deyar heyran
  Topaktaş köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1928k: Topaktaş
Alevi yerleşimi
  İğdir köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1928k: İğdir [ Tr Iğdır/İğdir "aş." ]
  Kadriye köy - Zara - Sivas
1928k: Kadriye
■ Köyde Kars göçmenleri yerleşik olduğundan eski Kars/Erzurum Kürt kültürü hakimdir. Türk
■ Köy Kürtlerden değil, Kars/Erzurum muhaciri Sünni Türkmenlerinden oluşmaktadır ve bu civarda Kars/Erzurum muhaciri Sünni Kürt nüfus bulunmamaktadır. metonio
■ Sivas ilindeki Kars muhaciri göçmenlerin tamamı Sünni Türktür. artistik
  Armutçayırı köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk: Armutçayı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Mübadele zamanında köye Boşnak yurttaşların yerleşmesi dışında, Alevi ve Sünni kökenli yurttaşlar köy halkını oluşturmaktadır Türk
  Kayılıkaya köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Atalan köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
Eski adı: -
  Üngür köy - Zara - Sivas
1928k: Üngür
Alevi yerleşimi
  Akyazı köy - Zara - Sivas
1968k: Kuzören
Kürd yerleşimi
  Karaçayır köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1758d: Karaçayır
Alevi yerleşimi
■ © 06.06.1758 Levend eşkıyasından Gavur Hacı ve Kör Mehmed ve İnce Arab namındaki şakiler 2700 kadar levend ile Erzurum tarafından kalkıp Sivas dahilinde Kangal ile Zara arasında Kara çayır denilen mahalde ikamet eyledikleri... deyar heyran
  Karslılar köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928k: Karslılar
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Köyün adı köyün yaşlılarına göre Kars'tan gelen bir aileden dolayı verilmiştir. Fakat bu aile bu köyden de göçmüştür. Horasan'dan geldikleri rivayet edilen Türkmen Aleviler bu köye yerleşmiştir. Türk
  Bektaş köy - Zara - Sivas
1928k: Bektaş
■ 1897 tarihinde Dersim Erzincan'ın Birastik Köyü'nden göç ederek bu havzaya gelen Bektaş oğlu Mahmut tarafından kurulmuş baba adı, köy adı olarak verilmiştir Türk
  Dereköy mah Şerefiye - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk: Dereköy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Boşnak yerleşimi
■ Mübadele sonrasında Selanik göçmenleri yerleşmiştir. Bunların göç etmesi sonucu buraya Boşnak muhacirler yerleşti. Halen Boşnak köyüdür. Türk
  Zara ilçe - Zara - Sivas
1282b: Zara
Lt180: Zara
1886: Koçgiri (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 19. yy sonunda nüfusu yarı yarıya Ermeni ve Türk olmak üzere 500 hane idi. Kökeni ve anlamı belirsiz olan Zara yer adı ile Zarêtis bölge adı Roma imp. döneminden beri kaydedilmiştir. 1886'da Koçgiri kaza merkezi buraya taşındı. Asıl Koçgiri şimdiki Erzincan Refahiye Gümüşkuşak köyüdür. SN
■ © 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen [tamamen] Kürdlerden meskûn olunduğuna ve hükûmetten iftirak etmeleri için hiç bir teşebbüste bulunmadıklarına dair. (Sivas) deyar heyran
■ Zara kasabasına 93 Harbi yıllarında Osmanlı hükümeti tarafından Erzurum/Horasan civarından Sünni Türkler yerleştirilmiştir. İlçe genelinde 80 köyde Aleviler yaşamaktadır, bunların 47si Koçgiri yöresinden, 15i Dersim kökenli Alevi Zaza, 12si ocak talibi Türkmen ve 6sı da İzol ve Şadıllı aşiretlerinden Kürttür. metonio
  Ağlıkçay köy - Zara (Beypınarı bucağı) - Sivas
1912hk: Ağılçay
■ Bir Alevi köyü olan Ağlıkçay'da Turkmen kültürü etkindir. Türk22
  Şerefiye bld - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
Zz: Eves
1928k: Abeş
1912hk: Habeş
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köyün içinden geçen dere Habeş Deresi ve kuzeyindeki dağ Habeş Dağısır. Adlandırmanın gerekçesi anlaşılamadı. SN
■ © 28.01.1866 Beydağı, Çit ve Abeş kazalarının eskiden olduğu gibi Koçgiri sancağında ibkası. deyar heyran
■ Yerli Sünni Türklerin, Koçgirili Alevilerin ve Boşnak kökenlilerin bir arada yaşadığı bir yerleşimdir. Bu beldedeki Rumlar mübadele döneminde Kuzey Yunanistan'a yerleştirilmiştir. metonio
  Kayadibi köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk: Kayadibi
Boşnak yerleşimi
  Göktepe köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk: Göktepe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Emirhan köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1912hk: Emirhan
Alevi yerleşimi
■ Yukarıköy denilen yerin Erzincan dan göçen Alevi kökenli olduğu söylenir. Türk
  Çulhaali köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928k: ÇulhaAli
Alevi yerleşimi
■ Köyün adı Culha Avşar Türkmenlerinden gelmektedir Türk22
  Yoğunpelit köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1912hk: Yoğunpelit
Alevi yerleşimi
  Akdede köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928k: Cimilti
Alevi yerleşimi
  Akdeğirmen köy - Zara - Sivas
1916ht: Xalxavi
■ Alevi Türkmen yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Alişir köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928k: Meryemana
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Manastırdan iz kalmadığı halde o zaman dikilmiş ağaçlar halen mevcuttur. Rumların tasfiyesinden sonra Boşnak muhacirler yerleştirilmiş, ancak onlar da tutunamayıp gitmiştir. SN
  Büyükkaya köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1916ht: Araplar
Alevi yerleşimi
  Yeşilköy mah - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ 17.5.1956'da Kayabaşı köyüne bağlı Topraklı ve İnönü mahallelerinin birleştirilmesiyle köy statüsü kazandı. SN
■ Eski adı Topraklı olan köy, 1947 yılında Kürt Kazım ve Kürt Rıza Akar kardeşleri tarafından kurulmuştur. Türk
  Zoğallı köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928k: Zoğallı [ Erm/Tr zoğal "kızılcık (ağacı ve meyvesi)" ]
Alevi yerleşimi
  Kümbet köy - Zara - Sivas
1912hk: Kümbet
  Söğütlü köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928k: Söğütlü
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Bağlama köy - Zara - Sivas
1916ht: Bağlama
Alevi yerleşimi
  Pazarcık köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1912hk: Pazarcık
Alevi yerleşimi
  Bozkır köy - Zara - Sivas
1912hk: Bozkır
  Şafaklı köy - Zara - Sivas
1916ht: Xolos
  Atgeçmez köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1912hk: Atgeçmez
Alevi yerleşimi
  Alişanağılı köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1912hk: Alişan
Alevi yerleşimi
  Güllüali köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928k: Güllüali
Alevi yerleşimi
  Çorak köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928k: Çorak
Alevi yerleşimi
  Çevirmehan köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk: Çevirmehan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Erzincan ili Refahiye ilçesi Gümüş akar nahiyesi (Eski Koçgiri)'nden yaklaşık olarak 1750'li yıllarda Sivas ili zara ilçesi Karaman köyüne gelip yerleşmişler.Oradan da 1770'li yıllarda bu günki köylerine gelip yerleşmişlerdir Türk
  Aluçbel köy - Zara - Sivas
1916ht: Yılanlı
  Yeşildere köy - Zara (Bulucan bucağı) - Sivas
1928k: Kırkkilise
Alevi yerleşimi
  Karahasan köy - Zara - Sivas
1928k: Karahasan
Alevi yerleşimi
■ Malatya İlinin Arguvan İlçesine bağlı Kızık köyünde yaşamakta olan üç kardeş (Karahasan, Karaali,Karaabdullah), Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim dönemindeki Alevilere yönelik ayaklanmalar bastırılırken,öldürülmemek için kaçarak Sivas İli Zara İlçesine bağlı şimdiki yere gelerek yerleşmişlerdir Türk
■ Alevi Türkmen yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Osmaniye köy - Zara - Sivas
1928k: Osmaniye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Sucak köy - Zara - Sivas
Eski adı: -
  Şenyayla köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928k: İbikaşı
Alevi yerleşimi
  Kızık köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1912hk: Kızık
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Rumlar buradan 1916 senesinde Fatsaya sürüldüler. Manav
  Büyükgüney köy - Zara (Şerefiye bucağı) - Sivas
1928k: B. Güney
Alevi yerleşimi
  Sorkun köy - Zara - Sivas
1928k: Sorkun
Alevi yerleşimi
  Sedille köy - Zara - Sivas
1912hk: Sedille


Grafik harita göster     haritada ara : km