haritada ara :   km  
Yusufeli'de 165 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Olgunlar mah Yaylalar - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Meretet [ mereteti (მერეთეთი) "meydanlı" ]
Körahmet mah Yaylalar - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Koromet [ korometi (კორომეთი) "ağaçlık" ]
Yaylalar köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
hl 📖 Hevak
1928 📖 Xeveki Kiskim
E1776 📖 Xevak [ xevaki ხევაკი "küçük dere" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Hevek'in 18. yy'da din değiştirerek Müslüman olan Ermeni nüfusu ile ilgili Sergey Vardanyan'ın ayrıntılı makalesi akunq.net sitesinde bulunabilir. (http://akunq.net/tr/?p=1397). SN
Beşkavak mah Yüncüler - Yusufeli - Artvin
Yokuşlu köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1928 📖 Nixax
1282 📖 Nixax [ nixaxi ნიხახი ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ İbn Bîbî 1235 yılı olaylarında Gürcülere ait Xax ve Nixax diyarlarının feth ve yağmasını anlatır. Xax şimdi Tortum'a bağlı Bağbaşı (Xaxo) köyüdür. SN
Demirdöven köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876s 📖 Zemovan [ zemovani "yukarı mahalle" ]
Çifteler mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Dubet [ dubeti (დუბეთი) "alçak yer" ]
Yüncüler köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1928 📖 Hungamek ulya
1854h 📖 Hungamek [ Erm "beşi bir?" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Güzelce mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
1928 📖 Harat [ xarati (ხარათი) "öküzlü" ]
■ Gürcüce Xari (ხარი) - öküz. GEO
Ünlüce mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Lelvan [ lelvani (ლელვანი) "kamışlık" ]
Verimli mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Kıldıztav [ kldistavi (კლდისთავი) "kayabaşı" ]
Yamaç mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Kornet [ korneti (ყორნეთი) "kuzgunluk" ]
Köprügören köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1928 📖 Oşnak
1910h 📖 Oşnax
E506 📖 Orçnhağ [ Erm ]
■ 5.-6. yy Ermeni tarihçilerden Yeğişe ve Ğazar Parpetsi'nin Hamazasb oğlu Hımayag savaşlarında andığı Orçnhağ kalesinin etkileyici harabesi bulunur. 1846'da köyü ziyaret eden Koch köy halkının yeni Müslüman olduğunu ve henüz cami bulunmadığını belirtir. SN
Doruklu mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Pişnar [ piç'vnari "çamlık " ]
Dokumacılar köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1910h 📖 Hungamek süfla [ Erm ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Çubuklu mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 İndot [ indoti (ინდოთი) " " ]
Karbasan mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Cebriget [ cebirgeti (ჯებირგეთი) "bentli" ]
Gözecik mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Kaşget [ ]
Yassıkaya mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Kürget [ " " ]
Altıparmak köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876s 📖 Barhal
E474 E1075 📖 📖 Barxar [Parxar] Պարխար (dağ)
G00 📖 Parxali პარხალი (idari bölge) [ ]
■ Gürc Parxali (Erm Parxar), Kaçkar Dağları'nın adıdır. Kaçkar zirvesinin güney eteğinde olan köyde halen cami olarak kullanılan görkemli kilise 973 yılından önce Tao ülkesinin Ermeni kökenli Gürcü hükümdarı David Kuropalates'in eseridir. SN
Kaymaz mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Çala [ çala "çayır" ]
Yamaçüstü köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1946 📖 Çurkinis
1913hk 📖 Çorgens [ Erm çorkents "dörtler" ]
Çiçekdağı mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Carat [ carati (ჯარათი) ]
Sarıbulut mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Borovan [ borovani (ბოროვანი) "sarıköy" ]
Özgüven köy - Yusufeli - Artvin
1876s 📖 Gudasxev [ gudasxevi (გუდასხევი) "tulumdere" ]
Avcılar köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1946 📖 Kahnes
1913hk 📖 Kegnes [ Erm ]
Hav mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Hav [ Erm "dede, ata" ]
Çatallar mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Cateller [ catelebi (ჯათელები) "(öz.)" ]
Kontlar mah Avcılar - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Kontlar
Abramet mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Abramet [ abrameti (აბრამეთი) "Abram (öz.) yurdu" ]
İnceçam mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Erisman [ erisubani (ერისუბანი) " " ]
Çilvana mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Çilvana [ çilvana (ჭილვანა) "çili - bir tür bitki" ]
Marabalar mah Avcılar - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Marabalar [ Tr "ortakçılar" ]
Üçtepeler mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Keşant [ keşanti (ქეშანთი) "soy adı" ]
Kantagil mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Kantagil
Yazılı mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Darabız [ darabisi (დარაბისი) "konak?" ]
Corehana mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Corehana [ corikana "katır tarla" ]
■ Mahallenin adı Gürcüce olup cori (ჯორი) ve kana (ყანა) kelimelerinin değişime uğramış halidir. Gürcü dilinde cori 'katır' kana ise 'tarla' anlamı taşır. Corikana da 'katır tarlası' anlamı taşır. meriç
Binektaşı mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Kelensev [ ]
Arslanlı mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Karap [ karapi (ქარაფი) ]
Alanbaşı köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Kiskim
1854h 📖 Gisgim
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Yusufeli (Kiskim) ilçesinin eski merkezi ve eski adının kaynağıdır. SN
Kurtlar mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
Ilıcak mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Pişnarxev [ piç'vnarxevi "çamlıdere " ]
Gürcü yerleşimi
Börekli mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Kilyon
Turnalar mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Koçvat [ koçvati (კოჩვათი) "Koçva'lar (öz.) yeri" ]
■ K'oçva (კოჩვა) - Gürcüce(Lazca) bir soyadı'dir. GEO
Kumlu mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Kuldiget [ kurdiketi (ქურდიკეთი) "Kurdikidze'ler (öz.) yeri" ]
Kansas mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Kansas [ k'andzasi (კანძასი) ]
■ Gürcüce K'andzi (კანძი) Koyunculuk ile ilgili bir terimdir. GEO
Uluçam mah Çevreli - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Çamkertan
Kuprat mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Kuprat [ kuprati (კუპრათი) "Kupra'lar (öz.) yeri" ]
Demirkalem mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Lazgil
Maçhetler mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Maçhetler [ maçxeti (მაჩხეთი) "Maçkalılar (öz.)" ]
Beykavak mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Misingil
Kuledibi mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Deviskara [ deviskara (დევისკარა) "büyük kapı" ]
Gürcü yerleşimi
Bozkuş mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
Eski adı: Yet [ "yurt" ]
Gürcü yerleşimi
■ Oblekar, Sadgikana ve Merkez olmak üzere üç alt-mahalleden oluşur. SN
■ Mahallenin adı Gürcüce olup anlamı basit yapılıdır. Gürcüce yer,yurt eki olan -eti sonekinden meydana gelmiş olup bu sonek eski Gürcüce ve Güney Gürcü lehçelerinde -yeti şeklindedir. Bu ad da yer,yurt,alan anlamı taşır. meriç
Konoban mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Konoban [ kvenobani (ქვენობანი) "aşağı mahalle" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Kodğikar mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Kodğikar [ kotxikari (კოთხიკარი) "Kotği (?) kapısı" ]
Gülpınar mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Perset [ perseti (ფერსეთი) ]
Bıçakçılar köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1928 📖 Xeveki Livane
1913hk 📖 Xeva [ xevaki (ხევაკი) "küçük vadi" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Konoban, Baslekar, Godgekar, Doleciyankar, Krayekar, Çetliyankar (Merkez Camii Mahallesi), Dvalekar olmak üzere yedi mahalleden ve Vaçekar, Hampiyankar, Pisnakev, Kelazor, Serekar, Çedliyankar, Şabaniyankar, Baslekar olmak üzere sekiz mezradan oluşur. SN
■ Bozkuş Mah.Eski Adı:iaeti (gü:ia=menekşe)Mahallenin anlamı ia 'dan sonra yer eki olan -eti eki almıştır.Zaman içinde türkçeye Yet olarak yerleşmiştir. Armazi.R
Dolupınar mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 İlyasxev [ ilyasxevi "İlyasdere " ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Goriyet ve Ukanoba olmak üzere iki alt-mahalleden oluşur. SN
Artan mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
Eski adı: Artan [ artani (არტანი) "Art'lar (öz.)" ]
Gürcü yerleşimi
Balcılı köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1928 📖 Balhi
1913hk 📖 Balxi [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Yakın döneme kadar resmi adı Balcılı iken eski adı olan Balhibar/Balhıbar iade edildi. SN
Göriyet mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Göriyet [ gorieti (გორიეთი) " " ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Yağmurçay mah Balcılı - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Tsaltiskaro [ ]
Gürcü yerleşimi
Yüksekoba köy - Yusufeli - Artvin
1876s 📖 Kobak [ kobaki (ქობაკი) "çukurluk" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Taşkıran köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1968 📖 Sarıgöl
1913hk 📖 Sarıgel
1876s 📖 Zığapor [ Erm tsgapor? "balıkçukuru" ]
Bakırtepe köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1928 📖 Tüngenis [ Erm ]
1913hk 📖 Tunges
■ İçişleri'nin 1928 listesinde Tüngens, 1946'da Tünkes, 1968'de Tünges. Doğru biçim ilki olmalıdır. SN
Bağlık mah Balcılı - Yusufeli - Artvin
1902hb 📖 Balhibar [ ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
Çevreli köy - Yusufeli - Artvin
E1662 📖 Pertakrag [ Erm "kale-çiftlik" ]
1574t 📖 Pertekrek
■ 16. yy'da Yusufeli ilçesi ile Artvin merkezin bir bölümünü kapsayan Pertekrek sancağının merkez yerleşimi idi. 1846'da yöreyi gezen Koch'a göre Pertekrek kasabası ile civar köylerin Ermeni halkı 18. yy sonlarında `Türkleşmiş` olup, eski kiliselerin harabeleri 19. yy sonunda görülmekteydi. SN
Aligil mah Çevreli - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Aligil
Cinnar mah Çevreli - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Cinnar
Van mah Taşkıran - Yusufeli - Artvin
Ballıdut mah Çevreli - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Givnar [ givnari (გივნარი) ]
Guruyet mah Çevreli - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Guruyet [ ]
Kılıçkaya bld - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1914h 📖 Kiskim | Ersis
1876s 📖 Ersis / Arsis [ "Arsi yeri" ]
G00 📖 Arsiani (dağ)
E630 📖 Arsik gen. Arseats (idari bölge) [ Erm "Arse/Arsi diyarı" ]
Y17 📖 Arsenênê (idari bölge) [ Yun "Arsen diyarı" ]
■ Eski Ermeni tarihinde Arseats Por (`Arsi'ler çukuru`) adı verilen ve bugünkü Yusufeli ilçesine tekabül eden yörenin merkez kasabası idi. Ersis adı yapıca çoğul olan Arsik sözcüğünün belirtme halinden türemiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kiskim nahiyesi merkezi olduğundan Kiskim adı da bazen kullanılır. SN
Gündüzler mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Deftisa [ devtisa (დევთისა) ]
Gürcü yerleşimi
Kurunget mah Çevreli - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Kurunget
Kirazlı mah Çevreli - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Maraş
Sarıgöl köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1913hk 📖 Sarıgel
Çeltikdüzü köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1914h 📖 Köcek / Kücek
Bahçeli köy - Yusufeli - Artvin
1960 📖 Avcılı
1913hk 📖 Kinsporot [ Erm ]
1854h 📖 Kesborat
Tekkale köy - Yusufeli - Artvin
1928 📖 Dörtkilise
E1136 📖 Çordvank [ Erm "dört manastır?" ]
G1014 📖 Otxta Eklesia [ "dört kilise." ]
■ Gürc Çordvani ve Erm Çordvank adları 10. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Bu kalenin hakimi olan Çordvaneli sülalesi 11. yy'da Bizans ve Ermeni tarihlerinde sıklıkla anılır. SN
Küplüce köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876s 📖 Vanisxev [ vanisxevi "manastırdere" ]
Dereiçi köy - Yusufeli - Artvin
1913hk 📖 Xamrut [ Erm ]
Beltepem mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Çetevre [ çetevri (ჩეტევრი) ]
Ketevre mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Ketevre [ ketevri (კეტევრი) ]
Bostancı köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876s 📖 Utav [ rutavi (რუთავი) "çaybaşı" ]
Ulaş mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Ğomelt [ ğomelti (ღომელთი) "Gomeller (soy adı)" ]
■ Limyra adının kökeni M.Ö. 2. bin yıl Hitit metinlerinde Zumarri olarak adlandırılan yerleşimden gelmiş ve Lykçe'ye Zẽmuri olarak geçmiş olmalıdır. (bkz. J. Borchhardt, Die Steine von Zẽmuri (Wien 1993). [asilyaman] GEO
Yongalı mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Bukaze [ bukadze (ბუკაძე) "soy adı" ]
Balalan köy - Yusufeli (Öğdem bucağı) - Artvin
1876s 📖 Arcivan [ arçvani (არჩვანი) "ayıköy" ]
Doğukaya mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Baleze [ balidze "(öz.)" ]
Üçelma mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Dağeze [ dagadze (დაგაძე) "soy adı" ]
Yenikonak mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Dubeteller [ dubeteli (დუბეთელი) "alçakyerli" ]
Yusufeli ilçe - Yusufeli - Artvin
1876s 📖 Axalt [ axaleti "yeniyurt" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Yusufeli kaza merkezi 20. yy başında Ersis (Demirkent), 1926'dan itibaren Ögdem (Sarıgöl) idi. 1950'de eski Axalt mahallesi yakınına yeni ilçe merkezi (bugünkü Yusufeli) kuruldu. 2014'ten sonra kasaba merkezi baraj gölü altında kaldı. SN
Boyalı köy - Yusufeli (öğdem bucağı) - Artvin
1876s 📖 Sacveret [ sacvareti (საჯვარეთი) "haç yurdu" ]
Kisnagara mah Boyalı - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Kisnagara [ agara აგარა "yayla" ]
Mutlugün köy - Yusufeli - Artvin
Eski adı: Sarzep [ sardzepi (სარძები) "süthane" ]
Akarsu mah Esendal - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Coybar [ bari (ბარი) "oba, alan" ]
Ormandibi köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1914h 📖 Kirvanis [ Erm kirvants "kirveler" ]
Kocayurt mah Esendal - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Görlak
Köseoğlu mah Boyalı - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Köseoğlu
Kosket mah Boyalı - Yusufeli - Artvin
2009a 📖 Kosket


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.