Yoğun'da 20 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ağaçhan mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928k: Ağaçhan
Zaza yerleşimi
  İkiçeltik mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Pağnik [ Erm "ılıca" ]
Kürd yerleşimi
  Örenkuyu mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Birviran [ Kürd "kuyuören" ]
Zaza yerleşimi
  Çalıtepe mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917ht, 1928k: Herbetal/Herbetali
Zaza yerleşimi
  Yoğun mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Oğîn
■ Köy halkı Karakoyunlu Türkmenleri ile Kafkasya'dan Kıpçak Türkleri'nden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Alabuğday mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928k: Rutan [ Kürd rûtan "çıplaklar (aş.)" ]
Zaza yerleşimi
  Akçörten mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928k: Apikan [ Kürd apikan "amcalar" ]
Zaza yerleşimi
  Kırmatepe mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Terbil
Zaza yerleşimi
■ Köy halkı Kafkasya'dan gelen Kıpçak Türkleri'nden ve Kırmanç Zazalar'ından oluşmaktadır. Kaynak: Sosyolojik Yönden Türk Yer Adları ve Kıpçak Türkleri: Siyasi ve Dini Tarihi kitaplarıdır. Berk Ulusoy
  Baykal mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928k: Hacımelik
Türkmen yerleşimi
■ Köy yerlileri Karakoyunlu Türkmenleridir. Ferhat
  Başarı mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Allos
■ Kısmen Türkmen yerleşimi
■ Ziya Gökalp'in köyüdür. Türkmen veya Kürt yerleşimi olduğu ileri sürülür. SN
■ Köyün 400 yıllık geçmişi olduğu söylenir.Köy halki Beydilli Türkmenleri soyundan gelir. Yerlileri Harput Türkçesi konuşur. Köyün bir kısmı ise Abdülhamit döneminde Kafkasya bölgesinden yerleştirilen göçmenlerdir.Köye Siverek tarafindaki Kürt ve Zazalarda son yüzyılda yerleşmiştir. Aslen Çüngüş Elyos köyünden olan Ziya Gökalp ailesinin bu köye yerleşmesiyle burada dünyaya gelmiştir. Ferhat
■ Köy halkı Türkmen'dir. Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Beğdili/Beydili Boyu'na dayanmaktadır. Ziya Gökalp köken itibariyle Halep Türkmeni'dir. Babası Halep'ten Diyarbakır'a göç etmiştir. Annesi Diyarbakır'ın köklü Türkmen Aileleri'nden Pirinççizadeler'e mensuptur. Berk Ulusoy
  Konuksever mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Xalilan [ Kürd xelîlan "Haliller" ]
Kürd yerleşimi
  İncili mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1928k: B. Tolik [ Kürd tolik "taş kemerli ev" ]
  Toplu mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1960-: Betvan yk.
1928k: Bedvan yk.
Zaza yerleşimi
  Alakoç mah - Çermik (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
E1917, 1928k: Karto
Zaza yerleşimi
  Malköy mah - Ergani (Yoğun bucağı) - Diyarbakır
1917ht: Högeci [ Kürd hogeçî "toklu" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km