Yenipazar'da 43 yerleşim bulundu.
sırala 
  Alhan mah - Yenipazar - Aydın
1928k: Alhan
  Yenipazar ilçe - Yenipazar - Aydın
1891c: Yenipazar
■ 17. yy sonlarında Donduran kazası halkı tarafından 'Yenipazar' adıyla kuruldu. SN
  Güney mah - Yenipazar - Aydın
1928k: Güney
  Donduran mah - Yenipazar - Aydın
Y-146 Y17: Orthôsía [ Yun "doğruca; tanrıça Artemis'in bir unvanı" ]
1660eç: Donduran (idari bölge)
■ MÖ 7. yy'dan beri kaydedilen ve ortaçağda piskoposluk statüsünde olan Orthosia kasabası kalıntıları köyün batısında Ortas adı verilen tepe üzerindedir. Evliya Çelebi döneminde Donduran kazası merkezi idi. Ilıman iklimli bölgede 'Donduran' adının Türkçe olamayacağı açıktır. B. Umar *Dandrawana benzeri bir ad önerir. SN
  Direcik mah Yenipazar - Yenipazar - Aydın
1916ht: Direcik
  Alamut mah - Yenipazar - Aydın
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Kavacık köy - Yenipazar - Bilecik
1902hk: Kavacık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Caferler köy - Yenipazar - Bilecik
1902hk: Caferler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Tekeciler, Teyran (Esenköy), Ümitler ve Kavanozlar köyleri buraya tabi alt köylerdi. Caferler ile Karahasanlar köyleri berâber kurulmuş olup kurucu Cafer ile Hasan iki kardeşti. 1994 senesinde yıkılan câmii 1888'de yapılmıştı. Manav
  Esenköy köy - Yenipazar - Bilecik
1487t: Teyran
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1930larda Tekeciler, Ümitler ve Kavanozlar köyleriyle berâber Caferler divânına bağlıydı. Manav
  Yumaklı köy - Yenipazar - Bilecik
1902hk: Yumaklı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Sorguncukahiler köy - Yenipazar - Bilecik
1487t: Sorgun
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Tohumlar köy - Yenipazar - Bilecik
1902hk: Tohumlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Dereköy köy - Yenipazar - Bilecik
1928k: Dereköy
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Belkese köy - Yenipazar - Bilecik
1487t: BelKilise [ Yun palaio eklísia "eski kilise" ]
  Doğubelenören köy - Yenipazar - Bilecik
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Yakın tarihte Belenören köyünden ayrıldı. SN
  Kuşça köy - Yenipazar - Bilecik
1521t: Kuzca [ Tr "karanlık, gölgelik" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Yenipazar ilçe - Yenipazar - Bilecik
1928k: Yenipazar
1573t: Xırka/Kırka
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Olucak köy - Yenipazar - Bilecik
1928k: Ulucak
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Çöte mah Yenipazar - Yenipazar - Bilecik
1902hk: Köte
  Selim köy - Yenipazar - Bilecik
1487t: Selim
  Katran köy - Yenipazar - Bilecik
1487t: Katran
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Kükürt köy - Yenipazar - Bilecik
1487t: Kükürt
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Danişment köy - Yenipazar - Bilecik
1902hk: Tanışman
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Aşağıboğaz köy - Yenipazar - Bilecik
1928k: Boğaz aş.
■ 20. yy başında Manav/Rum yerleşimi.
  Aşağıçaylı köy - Yenipazar - Bilecik
1928k: Nardin aş.
1487t: Nardin
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Fa/Tr nardin: maydanozgillerden hayvan yemi olarak kullanılan bitki, eryngium campestris. SN
  Yukarıçaylı köy - Yenipazar - Bilecik
1928k: Nardin yk.
1478t: Nardin
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Yukarıboğaz köy - Yenipazar - Bilecik
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Kösüre köy - Yenipazar - Bilecik
1487t: Köstere [ Yun ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 3 mahallesi olan büyük bir köy olan Kösüre 1997 senesine kadar Bolu vilâyetinin Göynük ilçesine bağlıydı. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km