Yeşilyurt'da 70 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çırdak köy - Yeşilyurt (Sulusaray bucağı) - Tokat
1907hk: Çardak
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Çerkesler'den ve Abhazlar'dan oluşmaktadır. Ayrıca köye dışarıdan gelen Kürdler'de yerleşmiştir. Berk Ulusoy
  Yeniköy köy - Yeşilyurt - Tokat
1925h: Yeniköy
■ Köy halkı Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Doğanca köy - Yeşilyurt (Sulusaray bucağı) - Tokat
1925h: Tanışman
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Kuzey Kafkasyanın Kabardey bölgesinden gelen ailelerden kurulmuştur. Çerkezce köy adı: Hatuksogey'dir. Sonra Çerkez Danişment olmuştur. Sonrada Doğanca köyü olmuştur. Şimdide köy halkının kararı ile Çerkez Danişment ismini tekrar almıştır. Hapatuko
■ Köy halkı Çerkesler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Sekücek köy - Yeşilyurt (Sulusaray bucağı) - Tokat
1925h: Sökücek
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yeşilyurt ilçe - Yeşilyurt - Tokat
1925h: Arabacımusa
1907hk: Musaköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Resmi adı, 1987'de ilçe olana kadar Arabacımusa idi. Ama halk Musaköy derdi. Tren istasyonundaki levhada bile öyle yazardı. Köy adıyla ilçe olunmaz diye düşünülmüş olmalı ki resmi adı Yeşilyurt olarak değiştirildi. Burak Ertaştan
■ İlçemizin temelini 'Musaköy' oluşturmaktadır. 13 hane ile kurulan köy, 1864 Kafkas göçmenleri, 1877 - 1878 Osmanlı Rus harbi Kars-Erzurum, Bayburt ve Artvin göçmenleri ile büyümüş, 1932'de tren hattının gelişiyle ivme kazanmıştır. 1950'den itibaren 'Arabacı Musaköy' olarak anılmaya başlayan köy 1972 yılında belde statüsü kazanmış, 1984 -1986'te 114 hane Afgan göçmenlerinin iskanı ile canlılık kazanmış, nihayet 4 Temmuz 1987 tarihinde ilçe olarak ilan edilmiştir. Hapatuko
  Doğlacık köy - Yeşilyurt - Tokat
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karagözgöllüalan köy - Yeşilyurt (Sulusaray bucağı) - Tokat
1925h: -
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Beğdili Boyu'na bağlı olan Sıraç Oymağı'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Yağmur köy - Yeşilyurt - Tokat
1907hk: Kuşçu
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Damlalı köy - Yeşilyurt - Tokat
1925h: Kösürük
■ Köy halkı Yeşilyurt'un yerlisi olan Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ekinli köy - Yeşilyurt - Tokat
1928: Tucuk
1907hk: Tuncuk
■ Yöre halkı hâlâ Tucuk der. Burak Ertaştan
■ Köy halkı Yeşilyurt'un yerlisi olan Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Büğet köy - Yeşilyurt - Tokat
1928: Büget [ Tr "su birikintisi, gölet" ]
■ Köy halkı Yeşilyurt'un yerlisi olan Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kavunluk köy - Yeşilyurt - Tokat
1907hk: Kavunluk
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Çerkesler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Karaoluk köy - Yeşilyurt - Tokat
1925h: Karaoluk
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Sivri köy - Yeşilyurt - Tokat
1925h: Sivri
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Doğangeçit mah Cumhuriyet - Yeşilyurt - Malatya
1928: Mamazar
  Cumhuriyet mah - Yeşilyurt - Malatya
Eski adı: -
■ Boşaltılan Onatlı, Doğangeçit, Kırlangıç, Oluklu, Işıklı köylerinin halkını iskan etmek amacıyla kurulmuş yeni köydür. SN
  Gözene mah - Yeşilyurt - Malatya
1902hb: Gözene
Sünni Türk yerleşimi
■ Gözene adı muhtemelen Süryanice `cevizli` anlamına gelen bir isimden uyarlanmıştır. 13. yy'a ait Süryanice Ebül Ferec vekayinamesinde köy yakınında bulunan dağın adı Bêth Gôzê `cevizyurdu` olarak kaydedilir. TİB 2.184. SN
■ Bu çevrede bulunan tek Sünni Türk köyüdür. alamut1
  Işıklı mah Cumhuriyet - Yeşilyurt - Malatya
1928: Budalauşağı [ Tr "abdal" ]
  Oluklu mah Cumhuriyet - Yeşilyurt - Malatya
1902hb: Zeydanlı [ Kürd "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Halk arasında Yukarı Zeydanlı olarak adlandırılır. alamut1
  Onatlı mah Cumhuriyet - Yeşilyurt - Malatya
1928: Kilise
  Çayırköy mah - Yeşilyurt - Malatya
1928: Pirpirimler [ Erm/Kürd pirpirim "semizotu" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Tohma mah - Yeşilyurt - Malatya
■ 2000 yılından sonra inşa edilen yeni yerleşim alanına Tohma Çayı'nın adı veridli. Tohma Çayı, Gürün ve Darende'den gelip Fırat'a kavuşan ırmağın adıdır. Daha fazla bilgi için Gürün ilçesine bakınız. SN
  Görgü mah - Yeşilyurt - Malatya
1902hb: Cafana
Türkmen yerleşimi
■ Eski Görgü köyü 4 km kadar güneydedir. SN
  Fatih mah - Yeşilyurt - Malatya
Eski adı: -
  Duruldu mah - Yeşilyurt - Malatya
1902hb: Elemendik
Türkmen yerleşimi
  Göktarla mah - Yeşilyurt - Malatya
1916h: Pertek [ Erm pertag "kalecik" ]
  Özal mah - Yeşilyurt - Malatya
1928: Molikan aş. + yk. [ Kürd molîkan "aş." ]
  Tepeköy mah - Yeşilyurt - Malatya
1916h: Kasrik [ Kürd "kalecik" ]
  Topraktepe mah - Yeşilyurt - Malatya
1916h: Topraktepe
■ Sütlüce köyünden ayrıldı. SN
  Samanköy mah - Yeşilyurt - Malatya
1928: Samanköy
Kürd (Drêjan) yerleşimi
  Dilek mah - Yeşilyurt - Malatya
1916h, 1928: Tilek [ Kürd "höyücek" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Alevi-Sünni Türk yerleşimi önder
  Yeşilyurt ilçe - Yeşilyurt - Malatya
1928: İsmetpaşa
E1878, 1902hb: Çırmıxti [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bostanbaşı mah - Yeşilyurt - Malatya
1928: Barguzu
1902hb: Barguzi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Uğrak mah Dilek - Yeşilyurt - Malatya
1928: Hilan
  Pınarbaşı mv - Yeşilyurt - Malatya
1902hb: Pınarbaşı
■ Yeşilyurt ve Malatya'yı sulayan Pınarbaşı Çayının ana kaynağıdır. Eski kaynaklarda anılan Zernuk ırmağının burası mı, daha güneyde mi olduğu anlaşılamadı. SN
  Kozluk mah Cumhuriyet - Yeşilyurt - Malatya
1928: Kozluk
  Su mah - Yeşilyurt - Malatya
1928: Banazi aş.
1914hk: Banasi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kiltepe mah Malatya - Yeşilyurt - Malatya
1946: Çarmuzu
  Tecde mah Malatya - Yeşilyurt - Malatya
1928: Tecde / Decde [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Aşağıköy mah - Yeşilyurt - Malatya
1928: Porga (idari bölge)
■ Porga nahiyesi merkez köyü idi. SN
  Salkonak köy - Yeşilyurt - Malatya
1902hb: Bügezi / Büyezi [ Kürd bigezî ]
  Öncü mah - Yeşilyurt - Malatya
1902hb e: Zerne
Y1057: Atzarnouk (neh) [ Ar az-zarnûk ]
Y961: Zarnuxos (neh)
■ I. Basileos'un 872-873 Toros seferi dolayısıyla vekayinamelerde anılan Zarnoux/Atzarnouk ırmağı, Yeşilyurt (Çırmıktı) ilçesine akan Pınarbaşı değil burası olmalıdır. ■ Zerne köyü bir dönem Adıyaman Çelikhan ilçesine bağlı idi. SN
  Yaka mah - Yeşilyurt - Malatya
Eski adı: Bidim


Grafik harita göster     haritada ara : km