Yeşilova'da 39 yerleşim bulundu.
sırala 
  Güney bld - Yeşilova - Burdur
1919hb: Günü
  Salda bld - Yeşilova - Burdur
1968k: (Gökçe)
1478t, 1960: Salda
  Kırlı köy - Yeşilova - Burdur
1928k: Kırlı
1919hb: B. Kırlı
  Niyazlar köy - Yeşilova - Burdur
1968k: (Eşeler)
1928k: Niyazlar
  Kayadibi köy - Yeşilova - Burdur
1530ta: Kayadibi
■ Bir dönem Yeşilova/İrle kazasının idari merkezi idi. Ancak yerleşim adı 16. yy'dan beri Kayadibi olarak kaydedilmiştir. SN
  Bayındır köy - Yeşilova - Burdur
1928k: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Yeşilova ilçe - Yeşilova - Burdur
1928k: Satırlar
1478t, 1928k: İrle/Irla (idari bölge)
■ 1936'da teşkil olunan Yeşilova ilçesinin merkezi bir dönem Kayadibi, sonra Beylerli (halen Denizli Çardak'a bağlı kasaba) idi. 1967'de Satırlar kasabasına taşındı. SN
  Bayırbaşı köy - Yeşilova - Burdur
1928k: Bahyar [ Tr Bağ yer? ]
  Kavak köy - Yeşilova - Burdur
1928k: Kavak
  Bedirli köy - Yeşilova - Burdur
1919hb: Pederli
  Kayaköy mah Alanköy - Yeşilova - Burdur
1928k: Kayaköy
  Gençali köy - Yeşilova - Burdur
1928k: Gençali
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Büyükyaka köy - Yeşilova - Burdur
1928k: B. Yaka
1919hb: Kocayaka
  Onacak köy - Yeşilova - Burdur
1928k: Onacak
1919hb: Angıcak
  İğdir köy - Yeşilova - Burdur
1928k: İğdir [ Tr Iğdır/İğdir "aş." ]
  Yaraşlı köy - Yeşilova - Burdur
1928k: Yaraşlı
Y217y: Tákina [ Luw ]
■ İmparator Caracalla dönemine (211-217) ait Takina yazıtı için bk. Sencer Şahin & David French, Ein Document aus Takina, in Epigraphica Anatolica v. 10, 1987. SN
■ 19 Mart 1942 tarihli RG'de yayımlanan kararname ile Yaraşlı köyü mahalle olarak Navlı köyüne bağlanmıştır. Daha sonra ne zaman tekrar köy oldu bilmiyorum. Taner A.
  Elden köy - Yeşilova - Burdur
1928k: Elden


Grafik harita göster     haritada ara : km