haritada ara :   km  
Yazıhan'da 35 yerleşim bulundu.
sırala 
Epreme mahalle - Yazıhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
hl 📖 : Ebreme
1928 📖 : Epreme
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 34' 51'' D, 37° 57' 9'' K
Sadıklı mahalle - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 : Sadıklı
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 39'' D, 37° 57' 27'' K
Çavuş mahalle - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 : Kürdlerderesi
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 35' 28'' D, 37° 58' 41'' K
İriağaç mahalle - Yazıhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖 : İriağaç
Sünni Türk yerleşimi
■ Ali Seydi Ocağı mensuplarının iddiasına göre evvelce Alevi idi. Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 33' 35'' D, 37° 58' 59'' K
Tahtalı mahalle - Yazıhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 📖 : Tahtalı
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 37' 14'' D, 37° 59' 18'' K
Böğürtlen mahalle - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 : Böğürtlen
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 35' 31'' D, 38° 1' 4'' K
Çivril mahalle - Yazıhan - Malatya
1928 📖 : Çivril
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 33' 40'' D, 38° 2' 18'' K
Alican mahalle - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 : Alican
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 38' 46'' D, 38° 3' 48'' K
Buzluk mahalle - Yazıhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖 : Ansur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 36' 3'' D, 38° 3' 48'' K
Zeynepoğlu mezra - Yazıhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖 : Zeynep
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 36' 4'' D, 38° 5' 31'' K
Sarsap mezra - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 : Sarsap
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 40' 13'' D, 38° 7' 4'' K
Mısırdere mahalle - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 : Mısırdere
■ Kısmen Kürt-Sünni (Drejan) yerleşimi
■ Xırabe ve Alxo isimli iki mezrası vardır. SN
■ Köyün merkezi Sünni Türktür, ancak bağlı olan üç mezrası da Drejan aşiretinden Kürttür. metonio
■ Koord: 38° 33' 34'' D, 38° 7' 18'' K
Akyazı mahalle - Yazıhan - Malatya
Eski adı: -
Kürt-Sünni (Drejan) yerleşimi
■ Koord: 38° 41' 17'' D, 38° 7' 22'' K
Hamidiye mahalle - Yazıhan - Malatya
1928 📖 : Hamidiye
1916h 📖 : Muhacir Köyü
■ 20. yy başında Azeri/Kafkas göçmeni (Drêjan) yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köy 1901 senesinde Azerbaycan'nın Karabağ bölgesinden gelen Azerbaycan Türkleri ile Dağıstan'dan gelen Dağıstanlı Avar ya da Çerkesler'in yerleşmesiyle kurulmuştur. Kubilay Aldemir
■ Koord: 38° 35' 24'' D, 38° 7' 27'' K
Fethiye mahalle - Yazıhan - Malatya
1928 📖 : Fethiye
1854h 1916h 📖 📖 : Hasanbadrik
S1190 📖 : Hesna-d'patrîq [ Süryanice "tekfur kalesi" ]
Y180 📖 : Pisonos [ Anadolu Dilleri ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Yun patríkios > Ar batrîq burada `Bizans soylusu` anlamındadır. 1058-1063 döneminde Hesnâ d’patrîq adıyla Süryani piskoposluk makamı idi. SN
■ © 08.07.1894 Malatya sancağı dahilinde kain Akçadağ kazasına merbut Görne nahiyesine tabi Hsnbatrik karyesinin Erguvan nahiyesine rabt ve ilhakına dair... deyar heyran
■ Koord: 38° 37' 34'' D, 38° 8' 10'' K
Bereketli mahalle - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 : Çirmige
Alevi-Türk yerleşimi
■ Halkı Ali Seydi Ocağı mensubudur. Cihad Gümüs
■ Koord: 38° 31' 8'' D, 38° 9' 6'' K
Boztepe mahalle - Yazıhan - Malatya
Eski adı: -
Kürt-Sünni (Drejan) yerleşimi
■ Koord: 38° 41' 5'' D, 38° 9' 8'' K
Koşar mahalle - Yazıhan - Malatya
K 📖 : Şebolar [ Kürtçe "öz." ]
Kürt-Sünni (Drejan) yerleşimi
■ Koord: 38° 42' 16'' D, 38° 10' 4'' K
Yazıhan ilçe - Yazıhan - Malatya
1891c 📖 : Yazıhan
■ Kısmen Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
■ Fethiye (Hasanbadrik) kasabası yakınına kurulmuş yeni yerleşimdir. 19. yy’ın orta ve sonlarına doğru Keban Madeni, Arapgir, Mamuretülaziz ve Divriği arasında göçebe yaşayan Terîkan ve Dırêjan Kürt aşiretlerinden bir kısmı burada zorunlu iskana tabi tutularak Hasanbadrik (daha sonra Fethiye ve Yazıhan) nahiyesi oluşturulmuştur. SN
■ 19. yy'ın orta ve sonlarına doğru Keban Madeni, Arapgir, Mamuretülaziz ve Divriği arasında göçebe yaşayan Terîkan ve Dırêjan Kürd aşiretlerinden bir kısmı Yazıhan'da zorunlu iskana tabii tutularak bir nahiye oluşturulmuştur. deyar heyran
■ İlçe merkezinin yerlisinin çoğunluğu Sünni Kürt olmakla beraber Alevi/Sünni Türkler de bulunmaktadır. Bu ilçe karakteristik olarak Gaziantep ilinin Yavuzeli ilçesine çok benzer, zira iki ilçe de yerleşim sayısı açısından 1/3 Sünni Kürt, 1/3 Sünni Türk, 1/3 Alevi Türk dağılımlı gibidir. Ve ayrıca iki ilçenin de kasaba merkezlileri genelde Sünni kökenlidir. metonio
■ Koord: 38° 35' 46'' D, 38° 10' 47'' K
Kömüşhan mahalle - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 : Kömüşhan
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 44'' D, 38° 11' 18'' K
Yıldırım mahalle (Durucasu bağ) - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 : Atikân [ Kürtçe "eskiler (aş.)" ]
Eski adı: Pirinçli
Alevi yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 25'' D, 38° 12' 36'' K
Karaca mahalle - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 : Karaca
Alevi-Türk (Hacımsultan) yerleşimi
■ Koord: 38° 40' 0'' D, 38° 13' 0'' K
Gövük mahalle - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 : Kovik aş. + yk.
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
■ Koord: 38° 35' 8'' D, 38° 13' 10'' K
Durucasu mahalle - Yazıhan - Malatya
1928 📖 : Birmik
Kürt-Sünni (Drejan) yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 14'' D, 38° 13' 38'' K
Boyaca mahalle - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 : Boyaca
Alevi-Türk/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 37' 21'' D, 38° 14' 18'' K
Külümürağa mahalle - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 : Külümürağa
■ Koord: 38° 29' 0'' D, 38° 15' 10'' K
Sürür mahalle - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 : Sürürlü
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 20'' D, 38° 15' 13'' K
Balaban mahalle - Yazıhan - Malatya
1869s 📖 : Balaban (başka yer)
Alevi-Türk yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yerde yeniden kurulmuştur. SN
■ © 08.07.1894 Malatya sancağında Besni kazasına tabi Balaban nahiyesi merkezinin Harapşehir nam mevkiye nakl ve tahvili istizanına dair... deyar heyran
■ Alevi Türk yerleşimi, bir mezrası Sünni Kürttür. Halkı Ali Seydi Ocağı mensubudur. metonio
■ Koord: 38° 33' 57'' D, 38° 15' 27'' K
Bahçelievler mahalle - Yazıhan - Malatya
Eski adı: -
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 58'' D, 38° 15' 47'' K
Sinanlı mahalle - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 : Sinanlı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalan eski Sinanlı yerine kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
■ Koord: 38° 32' 25'' D, 38° 17' 5'' K
Tecirli mahalle - Yazıhan - Malatya
1928 📖 : Tecirli
Alevi-Türk (Dedekargın) yerleşimi
■ Köyün büyük bölümü baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 30' 17'' D, 38° 17' 11'' K
Ambarcık mahalle - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 : Ambarcık
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy merkezi Türk-Alevidir, köye bağlı Şevkiçiftliği mezrası Drejan aşiretinden Kürt-Sünnidir. metonio
■ Koord: 38° 34' 45'' D, 38° 18' 37'' K
Dedekargın mahalle - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 : Kargın [ Türkçe "aş." ]
Alevi-Türk (Dedekargın) yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 49'' D, 38° 19' 20'' K
Eğribük mahalle - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 : Eğribük
Alevi-Türk yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yerde yeniden kurulmuştur. SN
■ Koord: 38° 33' 25'' D, 38° 19' 50'' K
Şevkiçiftliği mahalle (Ambarcık bağ) - Yazıhan - Malatya
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
■ Ermenilere ait arazi 19.yy sonu 20.yy basinda Sevki Bey isimli Malatya ahalisinden bir memurun zimmetine gecirilmis, daha sonra göcebe Drejan asireti mensuplarina satilmistir. 2020 itibariyle Yazihan ilcesi Ambarcik mahallesinde bir "sokak" statüsündedir. drejan
■ Koord: 38° 35' 48'' D, 38° 20' 8'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.