Yazıhan'da 35 yerleşim bulundu.
sırala 
  Epreme mah - Yazıhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
hl 📖 Ebreme
1928 📖 Epreme
Sünni Türk yerleşimi
  Sadıklı mah - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 Sadıklı
Sünni Türk yerleşimi
  Çavuş mah - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 Kürdlerderesi
Sünni Türk yerleşimi
  Tahtalı mah - Yazıhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 📖 Tahtalı
Sünni Türk yerleşimi
  İriağaç mah - Yazıhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖 İriağaç
Sünni Türk yerleşimi
  Böğürtlen mah - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 Böğürtlen
Sünni Türk yerleşimi
  Çivril mah - Yazıhan - Malatya
1928 📖 Çivril
Sünni Türk yerleşimi
  Buzluk mah - Yazıhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖 Ansur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Alican mah - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 Alican
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Zeynepoğlu mz - Yazıhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1916h 📖 Zeynep
  Sarsap mz - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 Sarsap
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Mısırdere mah - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 Mısırdere
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Drejan) yerleşimi
■ Xırabe ve Alxo isimli iki mezrası vardır. SN
■ Köyün merkezi Sünni Türktür, ancak bağlı olan üç mezrası da Drejan aşiretinden Kürttür. metonio
  Akyazı mah - Yazıhan - Malatya
Eski adı: -
Kürt (Sünni) (Drejan) yerleşimi
  Fethiye mah - Yazıhan - Malatya
1928 📖 Fethiye
1854h 1916h 📖 📖 Hasanbadrik
S1190 📖 Hesna-d'patrîq [ Sür "tekfur kalesi" ]
Y180 📖 Pisonos [ AnaD ]
Alevi yerleşimi
■ Yun patríkios > Ar batrîq burada `Bizans soylusu` anlamındadır. 1058-1063 döneminde Hesnâ d'patrîq adıyla Süryani piskoposluk makamı idi. SN
■ © 08.07.1894 Malatya sancağı dahilinde kain Akçadağ kazasına merbut Görne nahiyesine tabi Hsnbatrik karyesinin Erguvan nahiyesine rabt ve ilhakına dair... deyar heyran
  Hamidiye mah - Yazıhan - Malatya
1928 📖 Hamidiye
1916h 📖 Muhacir Köyü
■ 20. yy başında Azeri/Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Drêjan) yerleşimi
■ Köy 1901 senesinde Azerbaycan'nın Karabağ bölgesinden gelen Azerbaycan Türkleri ile Dağıstan'dan gelen Dağıstanlı Avar ya da Çerkesler'in yerleşmesiyle kurulmuştur. Kubilay Aldemir
  Bereketli mah - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 Çirmige
Alevi (Türk) yerleşimi
  Boztepe mah - Yazıhan - Malatya
Eski adı: -
Kürt (Sünni) (Drejan) yerleşimi
  Koşar mah - Yazıhan - Malatya
K 📖 Şebolar [ Kr "öz." ]
Kürt (Sünni) (Drejan) yerleşimi
  Yazıhan ilçe - Yazıhan - Malatya
1891c 📖 Yazıhan
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
■ Fethiye (Hasanbadrik) kasabası yakınına kurulmuş yeni yerleşimdir. 19. yy'ın orta ve sonlarına doğru Keban Madeni, Arapgir, Mamuretülaziz ve Divriği arasında göçebe yaşayan Terîkan ve Dırêjan Kürt aşiretlerinden bir kısmı burada zorunlu iskana tabii tutularak Hasanbadrik (daha sonra Fethiye ve Yazıhan) nahiyesi oluşturulmuştur. SN
■ 19. yy'ın orta ve sonlarına doğru Keban Madeni, Arapgir, Mamuretülaziz ve Divriği arasında göçebe yaşayan Terîkan ve Dırêjan Kürd aşiretlerinden bir kısmı Yazıhan'da zorunlu iskana tabii tutularak bir nahiye oluşturulmuştur. deyar heyran
■ İlçe merkezinin yerlisinin çoğunluğu Sünni Kürt olmakla beraber Alevi/Sünni Türkler de bulunmaktadır. Bu ilçe karakteristik olarak Gaziantep ilinin Yavuzeli ilçesine çok benzer, zira iki ilçe de yerleşim sayısı açısından 1/3 Sünni Kürt, 1/3 Sünni Türk, 1/3 Alevi Türk dağılımlı gibidir. Ve ayrıca iki ilçenin de kasaba merkezlileri genelde Sünni kökenlidir. metonio
  Kömüşhan mah - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 Kömüşhan
Kürt (Sünni) (Drêjan) yerleşimi
  Karaca mah - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 Karaca
Alevi (Türk) (Hacımsultan) yerleşimi
  Gövük mah - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 Kovik aş. + yk.
Kürt (Sünni) (Drêjan) yerleşimi
  Durucasu mah - Yazıhan - Malatya
1928 📖 Birmik
1916h 📖 Tilkideliği + Akoğlan
Kürt (Sünni) (Drejan) yerleşimi
  Boyaca mah - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 Boyaca
■ Sünni Kürt/Alevi Türk karışık yerleşim metonio
  Pirinçli mah Durucasu - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 Atikân [ Kr "eskiler (aş.)" ]
Kürt (Sünni) (Drejan) yerleşimi
  Külümürağa mah - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 Külümürağa
  Sürür mah - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 Sürürlü
Kürt (Sünni) (Drêjan) yerleşimi
  Balaban mah - Yazıhan - Malatya
1869s 📖 Balaban (başka yer)
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yerde yeniden kurulmuştur. SN
■ © 08.07.1894 Malatya sancağında Besni kazasına tabi Balaban nahiyesi merkezinin Harapşehir nam mevkiye nakl ve tahvili istizanına dair... deyar heyran
■ Alevi Türk yerleşimi, bir mezrası Sünni Kürttür. metonio
  Bahçelievler mah - Yazıhan - Malatya
Eski adı: -
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sinanlı mah - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 Sinanlı
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalan eski Sinanlı yerine kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
  Tecirli mah - Yazıhan - Malatya
1928 📖 Tecirli
Alevi (Türk) (Dedekargın) yerleşimi
■ Köyün büyük bölümü baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Ambarcık mah - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 Ambarcık
■ Köy merkezi Türk-Alevidir, köye bağlı Şevkiçiftliği mezrası Drejan aşiretinden Kürt-Sünnidir. metonio
  Dedekargın mah - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 Kargın [ Tr "aş." ]
Alevi (Dedekargın) yerleşimi
  Eğribük mah - Yazıhan - Malatya
1916h 📖 Eğribük
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yerde yeniden kurulmuştur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km