haritada ara :   km  
Yayladere'de 27 yerleşim bulundu.
sırala 
Akçadamlar mahalle (Yayladere bağ) - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Xubik
E1878 📖: Xubeg / Xubig [ Ermenice "tepecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 28'' D, 40° 3' 37'' K
Alınyazı köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Xozovit [ Ermenice xozhovid "domuz yayla" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 15' 16'' D, 40° 8' 54'' K
Aydınlar köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Çuğ
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 14'' D, 40° 3' 38'' K
Batıayaz köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Mırun + Xarsek [ Ermenice ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 3'' D, 40° 6' 22'' K
Bilekkaya ölü yerleşim - Yayladere - Bingöl
1901hb 1928 📖 📖: Herkap/Herkeb [ Ermenice հերքաբ "tarla kıyı" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Erm «herk» `sabanla toprağı sürme, sürülmüş tarla`; «ap» `su kenarı`. SN
■ Koord: 39° 11' 11'' D, 40° 11' 57'' K
Boğazköy köy - Yayladere - Bingöl
Eski adı: Asuran
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Alevi Zaza köyü idi. 1993’te boşaltılarak tahrip edildi. SN
■ Koord: 39° 15' 51'' D, 40° 3' 49'' K
Çalıkağıl köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Maskânı Herdif [ Zazaca Maskan "aş." ]
1901hb 📖: Herdif [ Zazaca "toplanma yeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1911-12 ders yılında iki ilkokulda 145 Ermeni öğrenci vardı. SN
■ Maskan aşiret adı, Herdif köyün eski adıdır. Köy halkı Alevi Zazadır. metonio
■ Koord: 39° 17' 33'' D, 40° 2' 58'' K
Çatalkaya köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Komık
E1902 📖: Kımek [ Ermenice "ağılcık" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 52'' D, 40° 4' 45'' K
Çayağzı köy - Yayladere - Bingöl
1518t 1901hb 📖 📖: Zimtik/Zimtek (aş.)
Zaza-Sünni (Zimtek) yerleşimi
■ Koord: 39° 6' 5'' D, 39° 56' 57'' K
Dalbasan köy - Yayladere - Bingöl
1908z 📖: Seter
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ © 09.11.1908 Kiği kazasının Seter köyünde senetli arazi ve emlakı, Zaza Aşireti Reisi Ali Çavuş ve adamları tarafından zaptedilen Yusuf b. İsmail ve arkadaşlarının müracaatı deyar heyran
■ Alevi Zaza yerleşimi metonio
■ Koord: 39° 9' 5'' D, 39° 59' 4'' K
Doğucak köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Cikoğlu [ Kürtçe/Türkçe "Çingene" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 9' 34'' D, 40° 4' 42'' K
Gökçedal köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Deştil [ Kürtçe deşttîl "höyükova" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Esasen Alevi Kürt köyü olup 90'lı yıllarda boşaltılmıştır. metonio
■ Koord: 39° 14' 11'' D, 40° 7' 43'' K
Güneşlik köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Heftaric
E1902 📖: Havdaric Հաւտառիճ [ Ermenice ]
1518t 📖: Haftaric aş. + yk.
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Koord: 39° 12' 27'' D, 40° 10' 22'' K
Günlük köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Anzivik?
1901hb 📖: Arzivig [ Ermenice "kartalcık?" ]
1518t 📖: Azm.nik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 41'' D, 40° 8' 26'' K
Haktanır mahalle (Yayladere bağ) - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Xup
E1902 📖: Xuptsor | Xubeg [ Ermenice խոփձոր "saban deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 11' 59'' D, 40° 3' 8'' K
Hasköy köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Xasköy
E1900~ E1900~: Xaçigyan
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Gırasor) yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 47'' D, 40° 4' 39'' K
Kalkanlı köy - Yayladere - Bingöl
1946 📖: Pargasor [ Ermenice pargatsor "sarp dere" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Parg sıfatı `keskin`, `ekşi` veya `sarp` anlamına gelebilir. Köyün altında Horivank (Erm `Kuyumanastır`) deresi bulunur. SN
■ Koord: 39° 8' 57'' D, 40° 1' 21'' K
Kırköy köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Kır/Xır
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 17' 17'' D, 40° 7' 32'' K
Korlu köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Şeyxan [ Kürtçe şêxan "şeyhler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 54'' D, 40° 9' 18'' K
Sarıtosun mahalle (Yayladere bağ) - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Conag/Cöneg
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 38'' D, 40° 5' 47'' K
Sülbüs dağ - Yayladere - Bingöl
E1902 📖: Surp Luys Սուրբ Լոյս [ Ermenice "kutsal ışık" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Ermeniler ve Alevilerce kutsal ziyaret yeri sayılmıştır. SN
■ Koord: 39° 15' 33'' D, 40° 1' 20'' K
Sürmelikoç köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Çemizeyni [ Kürtçe çemêzeyni "Zeynel kaynağı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 5' 56'' D, 40° 0' 33'' K
Yavuztaş köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Taru
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 13' 43'' D, 40° 0' 36'' K
Yaylabağ köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Ağdad [ Ermenice "tuzlu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 50'' D, 40° 5' 59'' K
Yayladere ilçe - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Xolxol [ Ermenice/Kürtçe "çağlayan" ]
■ Koord: 39° 13' 43'' D, 40° 4' 15'' K
Yolgüden mahalle (Yayladere bağ) - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Ekrek
E1901 📖: Akrag [ Ermenice "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1915 öncesinde 50 hane Ermeni nüfusu ve 1822 tarihli Surp Minas kilisesi vardı. SN
■ Koord: 39° 11' 8'' D, 40° 4' 36'' K
Zeynelli köy - Yayladere - Bingöl
1928 📖: Zeynallu [ Kürtçe "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 19'' D, 40° 11' 34'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.