Yaygın'da 25 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ulukaya köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Orux/Örüx
E1914: Uruğ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1912'de 480 nüfuslu Ermeni köyü idi. (VanV). SN
  Karabey köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Karabey
■ Köy halkı Zazalar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çengilli köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Çengilli [ Tr çanlı kilise "çanlı (kilise)" ]
E1902: SurpGarabed [ Erm "Aziz Yahya (manastırı)" ]
E967: Klagavank [ "Klag manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 6. yy'dan önce inşa edilen ünlü Surp Garabed (veya Klag) Manastırının bulunduğu yerdir. 1910'lara dek manastır kompleksinden başka yerleşim bulunmadığı, o döneme ait fotoğraflardan anlaşılır. Halen manastır tamamen yıkılarak taşlarıyla küçük bir Kürt köyü inşa edilmiştir. SN
■ Redkan aşireti haricinde, burada bir kaç hane Moti aşireti de yaşar. Mar(d)astan
  Yelalan köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Dersim [ Kürd dersîm? "Dersimli" ]
1902hk: Dersin
  Bilek köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Pazu
E967, E1902: Pazum [ Erm "şenlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Muş Tarihi yazarına göre 3200 haneden oluşan köyün adı da `kalabalık` anlamına gelmekteydi. SN
  Köşk köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
E1912: Köşk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yukarıyongalı köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1960-: Page yk. [ Erm/Kürd pag "avlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; 1932 yılında Iğdır'dan, Redkan aşiretinden dört aile bu köye göç eder. Mar(d)astan
  Gölköy köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
Kr: GolaEbuleyl [ Kürd "Ebuleyli gölü" ]
1928k: Gölköy
■ 1902 Kiepert haritasında Ebuleyli ve Göl iki ayrı yerleşimdir. SN
  Ziyaret köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
E1902: Ziyaret
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ünlü Surp Kevork manastırının karayolu durağı olduğu için Ziyaret adını almıştır. 20. yy başlarına dek yoğun bir dini ziyaret trafiğinin odak noktası idi. SN
  Aşağıyongalı köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1960-: Page aş. [ Erm/Kürd pag "avlu" ]
1928k: Sordar [ Kürd "kızılağaç?" ]
1902hk: Sordaş?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1934 yılındaki bir belgeye göre; o yıl Kürt Redkan aşireti bu köye iskan edilmiştir. Mar(d)astan
■ Kısmen yanlış bilgi. Yukarı Page köyü olarak bölünen kısım Cumhuriyetin ilk yıllarında Erzurum civarından göçen Türkler tarafından, Aşağı Page köyü olarak bölünen kısım ise Erivan Kürtleri tarafından iskân edilmiştir. Daha sonra bu iki taraf anlaşamadığı ve ufak çaplı çatışmalar çıktığı için köy ikiye ayrılmış, ve nihayetinde 80'li yıllarda Erzurum muhacirleri yukarı köyden göç etmeye başlayınca köyün ezici çoğunluğu Kürt olarak kalmıştır. 93 Harbi yıllarında Muş Merkez'den bu köye atanmış bir Hamidiye alayı komutanı, bir ağıl ve bir kaç Kürt evi hariç 1915 yılına kadar köyün tamamına yakını Ermeni kökenliydi. metonio
  Ağartı köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Sahak
E1912: Sahag [ Erm "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yaygın bld - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Miğdi/Meğdi
1902hk: MeğdikNorşen [ Erm norşén "yeniköy" ]
E967: Meğdi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ MÖ 716 yılına ait Sargon vekâyinamesinde Asurca U-mildiş adıyla anılan yer olmalıdır. Karş. Justi, Iranisches Namenbuch, s. 57, Bagadâta maddesi altında. ■ Daron Tarihi vakanüvisinin aktardığı kuruluş efsanesine göre kral Vağarşag zamanında (MÖ 2. yy) Hindistan'dan gelerek Aşdişad tapınağını kuran Hintli bir rahibin üç oğlundan biri olan Meğdés, kendi adıyla anılan kasabayı kurmuştur. ■ 1902 tarihli Kiepert haritasına göre Meğdik köyü biraz daha kuzeydoğuda, belki şimdiki Kardeşler mezrası yerinde olup, bugünkü yerleşim Norşen (`yeniköy`) adıyla gösterilmiştir. ■ 1912'de 380 nüfuslu Ermeni köyü idi. SN
■ Redkan aşiretinden Ahmet oğlu Hasan, Abdurrahman oğlu Hasan, Cafer oğlu Hasan ve Hasan oğlu Mahmut, 1932 yılında Iğdır'dan buraya göç etmiştir. Bu dört aile, Iğdır'a ise 336 (eski takvim) yılında Revan'dan (Erivan) göç etmiştir (1932 yılına ait bir belge). Qazi
  Dağarası mah Yaygın - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: BağluMeğdik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Meğdik (Yaygın) kasabasının Bağlı mahallesi anlamında. ■ Eremyan'ın 10. yy haritasında bu yer Barex/Prex adıyla gösterilmiştir. Ancak ayrıntılı kaynak bulunamadı. SN
■ 1932 yılına ailt bir belgeye göre, 1932 yılında Kürt Redki (Redkan) aşiretinden 17 aile, Iğdır'dan bu köye göç eder. Bu 17 aile Iğdır'a ise 1928 yılında Revan'dan göç etmiş. Belgeye göre gelen aileler, Şebap oğulları: Ömer, Mehmet, Aptullah, Mirze ve Hasan. Hali oğlu Şebap. Eylo oğlu Şebap. Rızgo oğlu Şebap. Yusuf oğlu Mirze, Ali ve Abdi. Heso oğlu Halit, Heso oğlu Mecit. Kadir oğlu Yusuf. Sait oğlu Süleyman. Evdo oğlu Ahmet. Mirze oğlu Ali. Mar(d)astan
  Yoncalıöz köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
E1902, 1928k: Ğeybiyan [ Kürd xeybiyan "yabancılar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Savaşçılar köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Gaziyan [ Kürd "tepeler" ]
Kürd yerleşimi
  Konukbekler bld - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Anzar [ Erm andzar'? "ağaçsız" ]
1902hk: Azar
  Körpeağaç mah Konukbekler - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1902hk, 1928k: Tom/Dom
E967: Dump Տումբ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Beşparmak köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Gemig
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Nadaslık köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Hergift
1902hk: Herküft
E967: Ayrgerd [ Erm "in-hisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1932 yılına ait bir belgeye göre; Redki aşiretinden Hüseyin oğlu Emir, İsmail oğlu Emir, eski takvime göre 336 yılında Rewan'dan Iğdır'a, oradan ise 1932 yılında aileleri ile birlikte Muş Ahino köyüne göç ederler. Daha sonra oradan Hêrget'e (Nadaslık) göç ederler. Belgede 1932 yazar ancak, Emç ailesi bireyleri, ailenin 1920'de Muş'a göç ettiğini belirtir. Emiroğlu ailesi daha sonra Iğdır'a geri döner, 1954 yılında akrabaları tarafından tekrar Hêrget'e getirilirler. Mar(d)astan
  Yeroluk mah Konukbekler - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Palas
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bozbulut köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Kömüs
1902hk: Goms
E1902: Komk/Komıs [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni nüfusu, Surp Stepannos kilisesi ve 1870'te inşa edilmiş taş mektebi vardı. SN
  Erencik köy - Muş_M (Yaygın bucağı) - Muş
1928k: Alaaddin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km