Yapraklı'da 42 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yakadere köy - Yapraklı - Çankırı
1928k: Urvay [ Yun ]
  Buğay köy - Yapraklı - Çankırı
1928k: Biğay [ Yun ]
  Yapraklı ilçe - Yapraklı - Çankırı
1530ta, 1928k: Tuxt [ Erm "yaprak" ]
■ 19. ve 20. asırda şehrin aşağı mahallesinde takriben 20 hâne Rum otururdu. Kilise ile mektepleri de vardı. Kalaycı, çerçi, kılıçcı, terzi, bezzaz, dülger, boyacı mesleklerden geçimlerini sağlıyorlardı. Manav
  İğdir köy - Yapraklı - Çankırı
1928k: İğdir [ Tr Iğdır/İğdir "aş." ]
  Kıvçak köy - Yapraklı - Çankırı
1928k: Kıvcak [ Tr kapıcak ]
  Subaşı köy - Yapraklı (İkizören bucağı) - Çankırı
1928k: KırZeyve
■ Antik çağa ait kaya mezarları vardır. SN
  Gürmeç köy - Yapraklı (İkizören bucağı) - Çankırı
1928k: Gürmeç
■ Köyün adının Kurmanç sözcüğünden geldiği rivayet edilir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km