Yamaç'da 15 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karakoç mz - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928 📖 Pul [ Erm pul փուլ "yıkıntı, harabe" ]
Zaza (Sünni) (Dakun) yerleşimi
  Yumaklı köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
Z 📖 Pakuni [ Erm ]
1928 📖 Pakedun [ Erm "mabet? haneleri" ]
Zaza (Sünni) (Dakun) yerleşimi
  İkizgöl mz - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928 📖 Tanzot [ Erm dantsod "armutlu" ]
Zaza (Sünni) (Dakun) yerleşimi
  Suvaran köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
Z 📖 Suarun
Zaza (Sünni) (Dakun) yerleşimi
  Gökdere köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928 📖 Miyalan
1550t 📖 Gökdere (idari bölge)
Zaza (Sünni) (Dakun) yerleşimi
■ 16. yy'dan beri anılan Gökdere nahiyesinin merkezi Miyalan köyüdür. SN
  Bahçeli köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
Z 📖 Mirye
1928 📖 Miril
Zaza (Sünni) (Haciyan) yerleşimi
  Dişbudak köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
Z 📖 Vinêrin [ Zz "dişbudaklı" ]
1928 📖 Venerin
Zaza (Sünni) (Dakun) yerleşimi
  Kıran köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
Z 📖 Kırrun
1928 📖 Keran [ Erm/Zz keran/kêran "kütük" ]
Zaza (Sünni) (Haciyan) yerleşimi
  Erdemli köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1968 📖 Kıltepe
1928 📖 Gözerek [ Zz gozerek "cevizlik" ]
Zaza (Sünni) (Haciyan) yerleşimi
  Yamaç köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928 📖 Musiyan [ Zz "Musalar" ]
1550t 📖 Mûsyan | Bulnax
  Gürpınar köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928 📖 Lotan [ Zz ]
  Olukpınar köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928 📖 Çölek
1550t 📖 Çor.lik
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Muşek mz - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928 📖 Muşek [ Erm ]
1550t 📖 Muşîk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Erentepe köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928 📖 Şinik [ Erm şinig "köycük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
  Gümüşlü köy - Bingöl_M (Yamaç bucağı) - Bingöl
1916h 📖 Teyirek
1550t 📖 Teyrek [ Zz "kuşcağız" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
■ 1550 tarihli tahrirde Alevi yerleşimi görünür. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km