Yalova Merkezde 63 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bozburun mv - Armutlu - Yalova
1660eç: Bozburun
Y150: Poseidonion/Poseidion (burun) [ Yun "Poseidon (sunağı) yeri" ]
■ Bozburun adı Poseidon'dan uyarlanmış olsa gerekir. Marmaris Bozburun ile Samos/Sisam adasında şimdi Poseidonion adı verilen Bozburun aynı geçmişe sahiptir. SN
  Armutlu ilçe - Armutlu - Yalova
1795h: Armudlu
■ 20. yy başında Rum/Gürcü yerleşimi.
■ Gürcü iskânina sahne oldu. Köye Armutlu isminden hâriç Gürci de denirdi. Manav
  Eskiköy mah - Çınarcık - Yalova
Y1922tb: Arvanitóxori [ Yun "Arnavut köyü" ]
1890hk: Arnavutköy
1795h: Y. Arnavudluk
  Mecidiye köy - Armutlu - Yalova
1911ht: Mecidiye
■ 20. yy başında Gürcü/Laz yerleşimi.
  Esenköy bld - Çınarcık - Yalova
1890hk: Katırlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Laz/Gürcü yerleşimi
■ 5.01.1954'te Esenköy adı verildi. SN
  Hayriye köy - Armutlu - Yalova
1911ht: Sultaniye
  Kapaklı köy - Armutlu - Yalova
1890hk: Kapaklı
  Selimiye köy - Armutlu - Yalova
1911ht: Selimiye
  Şenköy köy - Çınarcık - Yalova
1928k: Engürü
1890hk: Engürü | Ay.Kiriaki [ Yun Ayios Kyriakí ]
  Teşvikiye bld - Çınarcık - Yalova
1928k: Teşvikiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Çınarcık ilçe - Çınarcık - Yalova
1795h: Çınarcık
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Ortaburun köy - Çınarcık - Yalova
1928k: Ortaburun
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Batum’dan gelen Laz ve Gürcüler tarafından kurulmuştur. Türk
  Koru bld - Çınarcık - Yalova
1928k: Koru
■  Yunanistan’ın Selanik şehrinin, Drama ilçesinde yaşayan Türk nüfusu arasında yapılan mübadele neticesinde, belde nüfusunun tamamı Türk’lerden oluşmaktadır. Türk
  Termal ilçe - Termal - Yalova
1911ht: DağHamamı
Y1900~: Thérmes [ Yun "ılıcalar" ]
Y553: Pythia
  Üvezpınar mah Termal - Termal - Yalova
1928k: Üvezpınar
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Akköy köy - Termal - Yalova
1890hk: Akköy
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Yenimahalle köy - Termal - Yalova
Eski adı: -
  Gökçedere köy - Yalova_M - Yalova
1890hk: Gökçedere
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kurtköy köy - Yalova_M - Yalova
1890hk: Kurtköy
Eski adı: Delipazarı
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Samanlı köy - Yalova_M - Yalova
1890hk: Samanlı
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kadıköy bld - Yalova_M - Yalova
1890hk: Kadıköy
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Hacımehmet köy - Yalova_M - Yalova
1928k: Hacımehmet
Y1900~: ÁgiosXaralámbos [ Yun "aziz Haralambos" ]
■ Köy 18. yy'da Margaritopoulos ve Kociyorgos aileleri tarafından kurulmuş ve Yunan anakarasından göçmenlerle iskân edilmişti. SN
■ Dramanın Demirciören (Peristeria) köyünden getirilen mübâdiller burada oturur. Manav
  Safran köy - Yalova_M - Yalova
1928k: Safran
■ 20. yy başında Rum/Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 1885 yılında Batum'a bağlı Maradit Nahiyesi Oxordia Köyünden gelmişlerdir. Her Sülaleden bir kaç kişi İzmit'e bağlı Çubuklu Osmaniye Köyüne gitmişlerdir. Yalova Safran Köyü ile İzmit'e bağlı Çubuklu Osmaniye Köyü aynı Sülalelerin olduğu yakın akraba Köydür. Borçka'ya bağlı Oxordia Köyünde 1885 yılında gelmeyenlerin torunları olan aynı Sülalelerin günümüzdeki temsilcileri yaşamaktadır. Köy Halkı Lazca'yı çok iyi bilir ve konuşur. Cüneyt Malçok
  Yalova il - Aa - Yalova
1660eç: Yalakabad/Yalakova [ Tr ]
Y17: Pylai Πύλαι [ Yun "kapı" ]
■ Evliya Çelebi burada sadece bir hanın varlığından söz eder ve yerli halkın yakındaki dereye Yalak Deresi adını verdiğini bildirir. SN
  Soğucak köy - Yalova_M - Yalova
1890hk: Soğukcapınar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Güney köy - Yalova_M - Yalova
1928k: Reşadiye
Eski adı: Elmaalanı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Elmaalanı köyüne 1898'de Dağıstanlı muhacirler iskan edildi. 1909'dan sonra köye Reşadiye adı verildi. SN
  Kirazlı köy - Yalova_M - Yalova
1890hk: Kiresli
  Esadiye köy - Yalova_M - Yalova
1911ht: Esadiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Elmalık köy - Yalova_M - Yalova
1928k: Elmalık
■ Dramanın Demirciören (Peristeria) köyünden getirilen mübâdiller burada oturur. Muharrem İnce bu köydendir. Manav
  Çiftlikköy ilçe - Çiftlikköy - Yalova
Eski adı: KadıÇiftliği
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Çiftliğe Şumenli 93 muhâcirleri iskân edildi. Manav
  Sultaniye mah - Çiftlikköy - Yalova
1928k: Sultaniye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Sugören köy - Yalova_M - Yalova
1548, 1928k: Çengiler [ Tr "çalgıcılar, Çingeneler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında 5.000'e yakın Ermeni nüfusu olan köyde Surp Minas ve Surp Anardzad kiliseleri ile toplam 900 öğrencinin devam ettigi Hripsimyan ve Mesropyan okulları bulunuyordu. İpekböcekçiliği ve zeytincilik gelişmişti. Sona Derebeyian'ın 1973 Paris basımı mufassal Çengiler tarihine göre Çengiler adının ilk kaydedildiği tarih 1548 idi. 1948 yılında Sugören olarak değiştirildi. SN
  Dereköy köy - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
1928k: Dereköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kılıç köy - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
E1902: Kılıç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 500 Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. Eski haritalarda buraya yakın görünen Çağşak köyünün yerini tespit etmek mümkün olmadı. SN
■ Kocaeli vilayetinin Yalakabad kazasına bağlı Şağşak ve Kılıç karyelerinde sakin Ermeni ve Rum zimmilerin her sene kiraz mevsiminde beşer yüz çeki odun keserek istenilen iskeleye indirmek şartıyla hıdemat-ı şakka ve yave cizyelerinden muaf olduklarına dair ellerinde ferman var iken (1672) deyar heyran
  Taşköprü bld - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
1928k: Taşköprü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çukur köy - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eski askeri haritalarda Müslim ve Gayrimüslim olarak iki yerleşim görünür. SN
  Örencik köy - Altınova - Yalova
Eski adı: -
  Ahmediye köy - Altınova - Yalova
Eski adı: -
  Karadere köy - Altınova - Yalova
1928k: Karadere
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Feyziye köy - Altınova - Yalova
1928k: Feyziye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Çavuşçiftliği köy - Altınova - Yalova
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Aktoprak köy - Altınova - Yalova
Eski adı: -
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Subaşı bld - Altınova - Yalova
Eski adı: -
■ Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
  Hersek köy - Altınova - Yalova
1928k: Hersek
L378, Y553: Helenopolis [ Yun "Helena kenti" ]
L378: Drepanon [ Yun drépanon "orak" ]
■ Prokopios'a göre, İstanbul'un kurucusu I. Konstantin'in annesi olan Azize Helena'nın doğum yeridir. Konstantin bu yere annesinin onuruna Helenopolis adını vermiştir. ■ Hersek dükü Stefan Vukçiç'in oğlu olan sadrazam Hersekzade Ahmet Paşa'nın 1508'de burada vakfettiği cami nedeniyle Hersek köyü adını almıştır. Hersek sözcüğü Almanca Herzog (dük) kelimesinin Slavca ve Türkçeye uydurulmuş şeklidir. Hırvat ileri gelenlerinden Stepan Vukçiç 1448'de Bosna'nın güneyinde Alman imparatoru III. Friedrich'in desteğiyle ayrı bir dükalık ilan etmişti. Bu bölgeye günümüze dek Hersek-ili veya Herzegovina (`dükalık`) adı verilir. SN
  Soğuksu köy - Altınova - Yalova
1928k: Ayazma [ Yun agíasma "kutsal yer, ziyaret" ]
  Altınova ilçe - Altınova - Yalova
Eski adı: -
■ 1929'da Altınova adıyla iskân edildi, 1987'de belediye 2005'te ilçe oldu. SN
  Kaytazdere bld - Altınova - Yalova
1928k: Kaytazdere
■ 93 Harbinden sonra 1879 ile 1890 arasinda 40 hane iskan edildi. Manav
  Tokmak köy - Altınova - Yalova
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ 1929'da Bulgaristan ve Romanya göçmeni Aleviler tarafindan kuruldugu söylenir. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km