haritada ara :   km  
Yalakdere'de 13 yerleşim bulundu.
sırala 
Sametler mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Sametler
Kızderbent mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖 Kızderbent
1536 📖 Derbendi Kazıklu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Matrakçı Nasuh'un 1534-36 olaylarını anlatan Menazil-i Sefer-i Irakeyn eserinde Derbend-i Kazıklu olarak gecer ve İznik'i gösteren minyatürde yer alır. SN
■ Köy halkı kendilerini Türk olarak biliyor ve sülale lakapları slavca değildir.Yukarıda yazılan pomak oldukları bilgisi doğru değildir. Birgocmen
■ Georgi Popayanov dışında Lekani veya Darova'ya kimse Pomak dememiş. Ayrıca Vasil Kunçov, 1900 yılına ait kayıtlarda Lekanide 350, Darıova-Darovo'da 100 Türkün yaşadığını söyler. Sarışaban yöresi mübadilleri ağırlıkla Türk kökenliyken neden buralarda bir çok yer ısrarla Pomak gösterilir anlamış değilim. metonio
■ 18. asırda Ohrid-Bitola bölgesinden gelmiş göçmenlerin iskân edildiği Slav köyü Rum Ortodoks kilisesine bağlıydı. Mübâdale ile Kavala yakınlarındaki Sarışaban kasabasının Darovo (Kechrokampos), Kozluca (Ano Karyofito) ile Muncinos (Osmanlı resmi kaydında Mencus bugünkü ismi Lekani) köylüleri yerleştirildi. Sülâle lâkapları slavca isimler görülür. Manav
İnebeyli mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖 İnebeyli
■ 20. yy başında kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi.
Çamdibi mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖 Kürtköy
Yalakdere mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1902a 📖 Yalakdere
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 17. yy'da kurulmuş Ermeni yerleşimi idi. 19. yy sonunda 140 hanede 650 Ermeni nüfusu ve Surp Hreşdagabed kilisesi vardı. ■ Antik Basilinoúpolis yerleşimi muhtemelen bu yerin yakınındaydı. 12. yy sonlarına dek piskoposluk makamı olarak kaydedilmiş, daha sonra izi dahi kalmamıştır. SN
■ Güney Makedonyanın Nivor köyünden Pomaklar mübâdele ile iskân edilmiştir. Pomaklık daha çok, Batı Trakya'da konuşsa da bu köyün halkı Makedonya bölgesinden gelmesine rağmen pomaklığı sahiplenmiştir. Pomaklar hâricinde 50 hâne Krajina ve de Karadağ Bijelo Poljeli Boşnak halk muhtemelen 1930'larda civârdaki 93 muhâciri Boşnak köylerinde iskân edilemediği için buraya aktarılmıştır. Boşnakça ve Pomakça canlıdır. Ermenilerden kalan tek tük katlı evler kıymet verilmediği için korunmamış, yerlerine basit yeni evler inşâ edilmiştir. Karamürsel’de bulunan biri Rumların, ikisi Ermenilerin terk ettiği üç köye 590 hane mübadil, 56 hane Balkan Harbi göçmeni bizzat boş evlere ve inşa edilen barakalara, 113 hanelik Karacaova mübadili de çadırlara iskân edilmişlerdir. Fakat kış geldiği için çadırlarda bulunanlar, evlere yerleştirilen diğer mübadillerin yanına dağıtılmışlardır. Böylelikle bir evde birkaç hane birden yaşamaya başlamışlardır. Mübadiller bu hanelerde uzun süre kaldıkları için ve izdiham yaşandığı için ihtiyaç sahiplerinin bir an önce kendi evlerini yapmaları ve emval-i metruke evlerinin tamiri için hükümet tarafından Kocaeli Valiliği’ne 25 bin lira ödenek gönderilmiştir. Bu ödenekle Karamürsel’in Yalakdere beldesinde Ağustos 1924 itibariyle 360 hane yapılmıştır. Bunlar “numune köy” evleri idi. Manav
Hayriye mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖 Karaova
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ Eski isimlerinden biri: Vâlideköprü Manav
Avcıköy mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖 Merdigöz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Mübâdele ile Selânik köylerinden âileler iskân edildi. Mübâdillerin içinde Çingeneler de mevcuttu. 1932'de Yörükler eklendi. Köyün müzesi bulunur. Manav
İhsaniye mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
hl 📖 Novo Selo [ Bul "yeniköy" ]
1928 📖 İhsaniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ 1878 Berlin Antlaşmasından sonra Bulgaristan'dan göçen Stolats Korneiç köylüleri. Manav
Fulacık mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Fulacık
1890hk 📖 Fuğlacık
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Fulacık'a H. 1317 târihinde Helen mektebi için ruhsat verildiği. 1920'ye gelindiğinde köylüler hâlen türkofon idi. Komşu Rum Ortodoks Kızderbent ise kendi şivesiyle helence konuşmaya başlamıştı. 375 âileden toplam 1600 civârında nüfusu vardı. İki papazı olan Ayos Yorgi kilisesi ile şapeli vardı. İpek böcekciliği için evlerin zemin katı kullanılırdı, üst katlarda oturulurdu, 2 katlı da oluyordu kimi evler. Kız oğlan karışık 80 talebesi olan mektebi vardı. Vassilios Tsakiris'in beyânatına göre Rum Ortodoks halkı Niğde'nin 2500 nüfuslu Andaval (Aktaş) bir depremden sonra Müslüman köyü olan Fulacık'a göçmüş, zaten az olan Müslüman nüfus daha sonra yan köylere taşınmış ve Fulacık tamâmen rumlaşmışsa da câmii dedikleri mevkii ile mezarlıklar bilinmekteydi. Bosnadan gelen muhâcir yerlilerle bilhassa Hristiyanla dâima geçimsizlik hâlindeydi. Amele taburlarına çağrılan Fulacıklılar Kıran ve Uludağ dağlarına kaçıyor, açlık ve susuzluktan muzdarip oluyordu. 23 haziran 1920'de Helen ordusu Bursa'ya gelince, aynı gün İznikli kemalist jandarma Cemal ile 600 adamı köye gelip 14 yaşından büyük 300 erkeği konuşacağız deyip Ayos Yorgos kilisesinde topladı. 70 yaşındaki papaz ile köyden yetişme genç papazı işkenceyle katletti, kapıyı kilitleyip ateşle yaktırdı. Kapıyı kıran masumları bu kez tüfekle vurdurttu. 10 kızı alıp soydurup oynattı. Bu zülmden kaçmak için kendini çocuklarıyla uçurumdan atan babalar oldu. Tespit edilen insan kaybı 182. 25 haziranda ordu Karamürsel'e ulaştığında iş işten geçmiş, kurtarılacak halk kalmamıştı (Kirmizidis) Jandarma Cemal 14 ve 15 ağustos 1920 günlerinde İznik'te, 14 eylülde Kızderbent'te aynı zulmü tekrar etmiştir. Manav
Akçat mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖 Akçat
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 93 Harbi ile Laz, Gürcü ve Çerkes âileler iskân edildi. Mübâdele ile de Pomaklar iskân edildi. Manav
Tahtalı mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Tahtalı
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ 1895 yılında iskan edildi. Manav
Kadriye mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Kadriye
Eski adı: Pilavtepe
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Halk arasında Pilavtepe olarak bilinir. 93 harbi sonrası Bulgaristan Varna civarından getirilen muhacirler yerleştirilmiştir. İBRAHİM KIZILKAYA
Senaiye mah - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
hl 📖 Başkiraz
1928 📖 Senaiye [ Tr sena "hamd, şükran" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.