Yakutiye'de 38 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yazıpınar mah - Yakutiye - Erzurum
1928k: Terkini
E1902: Tarkuni [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 52 hane Ermeni ve 6 hane müslim nüfus ile Surp Hagop kilisesi vardı. SN
  Uzunyayla mah - Yakutiye - Erzurum
E1902: Ortuği [ Erm "bağyolu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Altıntepe mah - Yakutiye - Erzurum
1928k: Kömk/Gönk
E1902: Komk [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  ArıBahçe mah - Yakutiye - Erzurum
E1902: Ağdatsor [ Erm "şorderesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Köyün kurucusu Ermeniler'dir. Daha sonraları ise yaklaşık 15 veya 16. yüzyıllarda köye Türkler yerleştirilmiştir. 1915-1916 yıllarında Ermeniler, Suriye ve Lübnan'a tehcir edilmiştir. Günümüzde köyde Türkler yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Çayırca mah - Yakutiye - Erzurum
E1902, 1916ht: Badişen/Badişan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yerlisu mah - Yakutiye - Erzurum
1928k: Erkinis
E1902: Ergnisd [ Erm երկնիստ "işyurdu?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Altınbulak mah - Yakutiye - Erzurum
1916ht: Tifnik
E1902: Tıvnig [ Erm "Dvin'cik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermenistan'da ünlü Dvin/Tvin kenti ile Tercan ve Urfa'daki Dvnig/Tvnig köylerinde görülen Dvin adının anlamı ve kökeni açık değildir. SN
  Aktoprak mah - Yakutiye - Erzurum
1928k: Xaçikvank
E1902: Xaçgavank [ Erm "Xaçik (öz.) manastırı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 7. yy'da kurulan ve hakiki haçın bir parçasını barındırdığı rivayet edilen Xaçik Manastırı bu köydedir. Ermeni nüfusu 1895'te imha edildi. SN
  Mülk mah - Yakutiye - Erzurum
1916ht: Mülk [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Çiftlik mah - Yakutiye - Erzurum
1916ht: Çiftlik
E1902: Gagaric [ Erm Կակառիճ ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 1143 Ermeni, 234 Türk nüfusu vardı. Çok sayıda Ermenice yer adında görülen <> sözcüğünün anlamı açık değildir. SN
  Yeşilova mah - Yakutiye - Erzurum
E1902: Gırçınkots [ Erm "kamışlı?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 180 Ermeni 36 Türk nüfusu vardı. SN
  Ortadüzü mah - Yakutiye - Erzurum
1916ht: Kevaxor
E1902: Keğaxor Գեղախոռ [ Erm "köyahır? güzelahır?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Umudum mah - Yakutiye - Erzurum
E1902, 1916ht: Umudum | Pağnik [ Erm բաղնիք "ılıca" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 60 hane Ermeni nüfusu ve Surp Hagop adına yeraltı kilisesi mevcuttu. SN
  Dadaşkent mah Aziziye - Yakutiye - Erzurum
1928k: Gân
E1902: Gan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 300 hane Ermeni ve 100 hane İslam nüfusuyla Erzurum ovasının en önemli Ermeni yerleşimi idi. SN
  İbrahimhakkı mah - Yakutiye - Erzurum
1928k: Şeyxköy
E1902: Şıxnots [ Erm "şeyh yeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yeşilyayla mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916ht, 1928k: Arziti/Arzutu
E490, E1902: Ardzati [ Erm "gümüşlü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan'a göre 19. yy sonlarında 10 hane Ermeni, 50 hane Katolik Ermeni ve 20 hane Müslüman nüfusu vardı. Yine Eprigyan'ın aktardığı başka bir kaynağa göre 1880 nüfusu 210 Ermeni ve 130 Türk idi. Köyün yakınında bulunan Surp Lusavoriç manastırı Erzurum bölgesindeki Katoliklerin en önemli ziyaret yeri idi. SN
  Yakutiye ilçe - Yakutiye - Erzurum
Eski adı: -
■ Erzurum şehir merkezinde İlhanlı vezirlerinden Emir Cemaleddin Yakut tarafından 1310 yılında inşa ettirilen Yakutiye medresesine istinaden 2008'de yaratılmış yeni ilçedir. SN
  Soğucak mah - Yakutiye - Erzurum
E1902, 1916ht: Soğukçermik [ Tr "soğuk ılıca" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yolgeçti mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916ht, 1928k: Sitavuk/Sitavuğ
E1902: Tsitahoğ [ Erm ձիթահող/ձիթհող "yağ toprak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880 nüfusu 1187 Ermeni ve 72 Türk idi. SN
  Kırmızıtaş mah Yakutiye - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1960k: Alacasırt
1916ht: Kamber
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Muratgeldi mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916ht: Dinarikom [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çayırtepe mah - Yakutiye - Erzurum
1928k: Müdürge
E1902: Mudurga [ Erm Մատուռկա "kilisecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Bu köyün güneydoğu dışında bulunan Aziz Krikor Lusavoriç manastırı Osmanlı döneminde 19. yy'a dek Erzurum Ermenilerinin dinî merkezi ve piskoposluk makamı idi. SN
■ Mıdırge (Çayırtepe) köyündeki Kürtler, Redkan ve Azizi aşiretlerinden olup, Ağrıdan göç etmişler. Mar(d)astan
  Güzelova mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916ht: Tufanç
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gülpınar mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1928k: Xedelemek?
E1912: Xaramelik [ Tr "kara melik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1928 Dahiliye listesinde görülen ve sonraki yayınlarda tekrarlanan Xedelemek veya Xedelemek adı, eski yazıda ra yerine dal okumaktan ileri gelen bir yazım hatası olmalıdır. SN
  Tasmasor mv - Yakutiye - Erzurum
1928k: Tasmasor
E1902: Tasmantsor [ Erm "dizme deresi?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Erm <>, tamlayan hali <> `dizme, sıraya koyma, düzenleme`. SN
  Akdağ mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
E1902: Ağdağ [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Aydınlık mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1960k: Dumlu
1916ht, 1928k: Hins
E1902: Hintsk [ Erm Հինձք ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha sonra Mıhitarist Katolik tarikatını kuran ünlü reformcu Mıxitar 1697-1699 yıllarında bu köydeki Kızıl Manastır'da hoca idi. 1880'de 692 Ermeni, 89 Müslim nüfus kaydedilmiştir. SN
  Güngörmez mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916ht: Güngörmez [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kırkgöze mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1946k: Şipek
E1902, 1916ht: Çipağ/Çipak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gökçeyamaç mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916ht, 1928k: Tavit/Tafta
E1902: Tavtakeğ [ Erm "Davut köyü" ]
  Söğütyanı mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916ht: Kelevürt
E1902: Kaylhovid [ Erm "kurtdere" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Köy halkının soyu Kıpçak Türkleri'ne dayanmaktadır. Köyün eski adı Kelevürt olarak geçer ki aslı Keleve'dir. Keleve adı ise Eski Türkçe'de demet ve bağlam anlamlarına gelir. Günümüzde köyde Türkler yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Yeşildere mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916ht: Giregösek
E1902: Giragosag [ Erm "Giragos'çuk (öz.)" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Köyün kurucusu Ermeniler'dir. Daha sonraları ise yaklaşık 15 veya 16. yüzyıllarda köye Türkler yerleştirilmiştir. Türklerin nüfusu Ermenileri geçince köyün adı da Görsek olarak değiştirildi. 1915-1916 yıllarında Ermeniler, Suriye ve Lübnan'a tehcir edilmiştir. Günümüzde köyde Türkler yaşamaktadır. Berk Ulusoy
  Köşk mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916ht: Köşk [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Karagöbek mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916ht: Karagöbek [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Güzelyayla mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1809d: Kızılkilise [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan'a göre köyün eski Ermeni nüfusu 1828'de Rusya'ya göçmüş, boşalan köye Hemşin köylerinden göçen Müslüman ve Ermeni nüfus yerleşmiştir. Eprigyan buradaki Hemşinli Ermenilerin Müslümanlarla yakın akrabalık ve hısımlık ilişkileri olduğunu anlatır. ■ 12.08.1949'da Güzelyayla adı verildi. SN
■ © 11.08.1809 Erzurum'a tabi Zağki karyesi ahalisinin arazilerini suladıkları suyu Kızılkilise karyesi ahalisi vermediklerinden müdahalenin men'i için gereğinin yapılması. deyar heyran
  Şenyurt mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1928k: Zağgi
E1902: Dzağgi [ Erm "çiçekli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 11.08.1809 Erzurum'a tabi Zagki karyesi ahalisinin arazilerini suladıkları suyu Kızılkilise karyesi ahalisi vermediklerinden müdahalenin men'i için gereğinin yapılması. deyar heyran
  Değirmenler mah - Yakutiye - Erzurum
1916ht: Kerinç/Gerinç
E1902: Grinçk/Griçk [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km