haritada ara :   km  
Yakutiye'de 38 yerleşim bulundu.
sırala 
Akdağ mahalle - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
152t E1902 📖: Akdağ/Ağdağ [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 68 Müslüman ve 9 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 6' 10'' D, 41° 20' 52'' K
Aktoprak mahalle - Yakutiye - Erzurum
1928 📖: Xaçikvank
E1902 📖: Xaçgavank [ Ermenice "küçük haç manastırı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 7. yy’da kurulan ve hakiki haçın bir parçasını barındırdığı rivayet edilen Xaçik Manastırı bu köydedir. 1895’te yağmalandı. Yazar ve sözlükçü Simon Kapamaciyan (1863-1942) bu köylüdür. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 60 Müslüman ve 3 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 3' 41'' D, 41° 11' 51'' K
Altınbulak mahalle - Yakutiye - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖: Tıvnik/Tıvnig [ Ermenice "küçük tvin?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ermenistan’daki Dvin/Tvin kenti ile Tercan ve Muş’taki Dvnig/Tıvnig köyleri bulunur. Dvin adının kökeni açık değildir. ■ 1895’te tamamen yağmalandı, kilise yakıldı. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 56 Müslüman ve 165 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 0' 28'' D, 41° 11' 19'' K
Altıntepe mahalle - Yakutiye - Erzurum
E1902 📖: Komk [ Ermenice "ağıllar" ]
1522t 1928 📖 📖: Kömk / Gönk
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 69 Müslüman ve 86 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Küçük [Komk] k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 1' 38'' D, 41° 9' 1'' K
Arıbahçe mahalle - Yakutiye - Erzurum
1522t 1928 📖 📖: Iğdasor/Uğdasor [ Ermenice uğd? "deve" ]
E1902 📖: Ağdatsor [ Ermenice ağd? "tuzla, şor" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 58 Müslüman ve 90 Gayrimüslim nüfus bulunuyor, ve adı Iğdasor olarak geçiyor. metonio
■ Halk dilinde: İğdasor. 1522 kaydında: İğdasor k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 4' 28'' D, 41° 10' 0'' K
Aydınlık mahalle - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1968 📖: Dumlu
E1902 📖: Hintsk Հինձք [ Ermenice ]
1522t 1928 📖 📖: Hins
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha sonra Mıxitarist Katolik tarikatını kuran ünlü reformcu Mıxitar 1697-1699 yıllarında bu köydeki Kızıl Manastır’da hoca idi. 1880’de 692 Ermeni, 89 Müslim nüfus kaydedilmiştir. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 33 Müslüman ve 156 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 3' 44'' D, 41° 21' 47'' K
Çayırca mahalle - Yakutiye - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖: Badişen/Badişin [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1895’te yağmalanıp halkı din değiştirmeye zorlanan köyler arasında sayılır. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 18 Müslüman ve 79 Gayrimüslim nüfus, 1896 yılı erkek nüfus sayımında ise 28 Müslüman ve 185 Gayrimüslim bulunuyor. Din değiştirme olmuş olsa bile büyük çaplı olacağını sanmıyorum. metonio
■ Koord: 39° 59' 21'' D, 41° 10' 46'' K
Çayırtepe mahalle - Yakutiye - Erzurum
E1662 📖: Mudurga Մուտուռկա [ Ermenice madurga "kilisecik" ]
1522t 1928 📖 📖: Müdürge
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bu köyün güneydoğu dışında bulunan Aziz Krikor Lusavoriç manastırı 19. yy’a dek Erzurum Ermenilerinin dinî merkezi ve piskoposluk makamı idi. SN
■ Mıdırge (Çayırtepe) köyündeki Kürtler, Redkan ve Azizi aşiretlerinden olup, Ağrıdan göç etmişler. Mar(d)astan
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 18 Müslüman ve 200 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. Köy Türk ve Kürt karışık olup Kürtler Ağrı üzerinden gelmiş Erivan Kürtleridir. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın aslen bu köyün Kürtlerindendir. metonio
■ Koord: 39° 57' 46'' D, 41° 19' 43'' K
Çiftlik mahalle - Yakutiye - Erzurum
1916h 📖: Çiftlik
E1902 📖: Gagaric Կակառիճ [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880’de 1143 Ermeni, 234 Türk nüfusu vardı. Çok sayıda Ermenice yer adında görülen «aric» sözcüğünün anlamı açık değildir. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 75 Müslüman ve 240 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 39° 56' 43'' D, 41° 12' 34'' K
Dadaşkent mahalle (Aziziye bağ) - Yakutiye - Erzurum
E1902 📖: Gan
1522t 1928 📖 📖: Kân
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 300 hane Ermeni ve 100 hane İslam nüfusuyla Erzurum ovasının en önemli Ermeni yerleşimi idi. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 158 Müslüman ve 798 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 39° 56' 38'' D, 41° 15' 12'' K
Değirmenler mahalle - Yakutiye - Erzurum
1916h 📖: Kerinç / Gerinç
E1902 📖: Grinçk / Griçk [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 38 Müslüman ve 144 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında geçen şu yer olabilir: Kirenge (?) k., Keçik n.: 871 zdm
■ Koord: 40° 0' 56'' D, 41° 13' 23'' K
Gökçeyamaç mahalle - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916h 1902 📖 1902: Tavit / Tafta
E1902 📖: Tavtakeğ [ Ermenice "Davut köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 10 Müslüman ve 10 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. Taftaköy'ün yerli Müslümanları Türktür, bu köyün tehcir neticesinde boşalan Ermeni evlerine ise Hemşinliler yerleşmiştir. Bugün köy yarı yarıya Türk ve Hemşinlidir. Köyün Ermenileri bugün büyük çoğunlukla Gürcistan/Tsalka'daki Kızılkilise köyünde yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 40° 5' 24'' D, 41° 22' 47'' K
Gülpınar mahalle - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1928 📖: Xedelemek?
E1912 📖: Xaramelik [ Türkçe "kara melik" ]
■ 1928 Dahiliye listesinde görülen ve sonraki yayınlarda tekrarlanan Xedelemek veya Hedelemek adı, eski yazıda ra yerine dal okumaktan ileri gelen bir yazım hatası olmalıdır. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 27 Müslüman ve yalnızca bir Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 4' 13'' D, 41° 20' 6'' K
Güngörmez mahalle - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Güngörmez
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 28 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 9' 19'' D, 41° 22' 0'' K
Güzelova mahalle - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Tıvantsk Թվանցք [ Ermenice ]
1522t 1916h 📖 📖: Tuvanc/Tufanç
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 238 Müslüman ve 42 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 1' 57'' D, 41° 19' 50'' K
Güzelyayla mahalle - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1809z 📖: Kızılkilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan’a göre köyün eski Ermeni nüfusu 1828’de Rusya’ya göçmüş, boşalan köye Hemşin köylerinden göçen Müslüman ve Ermeni nüfus yerleşmiştir. Eprigyan buradaki Hemşinli Ermenilerin Müslümanlarla yakın akrabalık ve hısımlık ilişkileri olduğunu anlatır. ■ 12.08.1949’da Güzelyayla adı verildi. SN
■ © 11.08.1809 Erzurum'a tabi Zağki karyesi ahalisinin arazilerini suladıkları suyu Kızılkilise karyesi ahalisi vermediklerinden müdahalenin men'i için gereğinin yapılması. deyar heyran
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 40 Müslüman ve 45 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. Hemşinliler muhtemelen Rusyaya göçen Ermenilerin olduğu hanelere yerleşmiş. metonio
■ Koord: 40° 12' 33'' D, 41° 28' 0'' K
İbrahimhakkı mahalle - Yakutiye - Erzurum
1928 📖: Şeyxköy
E1902 📖: Şıxnots [ Ermenice "şeyh yeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 55 Müslüman ve 98 Gayrimüslim nüfus bulunuyor ve kayıtta "Şeyh Köyü" olarak geçiyor. metonio
■ Koord: 39° 57' 11'' D, 41° 16' 9'' K
Karagöbek mahalle - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Karagöbek
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 71 Müslüman ve 5 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 10' 6'' D, 41° 26' 2'' K
Kırkgöze mahalle - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖: Çipağ/Çipak
■ Karş. Tortum-Akbaba (Şipek) ve Adıyaman-Kâhta-Eceler (Çipek). SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 16 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 6' 30'' D, 41° 22' 36'' K
Kırmızıtaş mahalle (Yakutiye bağ) - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1960 📖: Alacasırt
1522t 1916h 📖 📖: Kambur/Kamber
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 69 Müslüman nüfus bulunuyor ve kayıtta "Kanber" olarak geçiyor. metonio
■ Koord: 40° 5' 10'' D, 41° 18' 51'' K
Kösemehmet mahalle - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Kösemehmet
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 30 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 39° 59' 58'' D, 41° 22' 22'' K
Köşk mahalle - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖: Köşk
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 39 Müslüman ve 8 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 5' 29'' D, 41° 25' 54'' K
Muratgeldi mahalle - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Dinarikom [ Ermenice ]
1522t 1916h 📖 📖: Dīnār-kom
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 78 Müslüman ve 89 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 3' 18'' D, 41° 19' 7'' K
Mülk mahalle - Yakutiye - Erzurum
1522t 📖: Mülk
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 39° 59' 56'' D, 41° 12' 4'' K
Ortadüzü mahalle - Yakutiye - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖: Keraxor/Kevaxor
E1902 📖: Keğaxor Գեղախոռ [ Ermenice "köyahır? güzelahır?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 80 Müslüman ve 74 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 0' 6'' D, 41° 14' 15'' K
Soğucak mahalle - Yakutiye - Erzurum
E1902 1916h 📖 📖: Soğukçermik [ Türkçe "soğuk ılıca" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 93 Müslüman ve 55 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 39° 58' 0'' D, 41° 17' 59'' K
Söğütyanı mahalle - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Kaylhovid [ Ermenice "kurt yaylası" ]
1522t 1916h 📖 📖: Kelevid/Kelevüd
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 51 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 7' 7'' D, 41° 23' 54'' K
Şenyurt mahalle - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1809z 📖: Zağki
E506 📖: Dzağik gen. Dzağgi [ Ermenice "çiçek" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 5. yy sonunda İran egemenliğine karşı Vahan Mamikonyan’ın başlattığı isyan dolayısıyla adı geçen Dzağik köyüdür. (Adontz 21). Dzağgi aynı adın tamlayan halidir. SN
■ © 11.08.1809 Erzurum'a tabi Zagki karyesi ahalisinin arazilerini suladıkları suyu Kızılkilise karyesi ahalisi vermediklerinden müdahalenin men'i için gereğinin yapılması. deyar heyran
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 7 Müslüman ve 5 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 11' 14'' D, 41° 29' 6'' K
Tasmasor mevki - Yakutiye - Erzurum
E1902 📖: Tasmantsor [ Ermenice "dizme deresi?" ]
1522t 1928 📖 📖: Tasmasor
■ Erm «tasumn», tamlayan hali «tasman» `dizme, sıraya koyma, düzenleme`. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 34 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: [Tasmasor k.], bk. Asmasor k., Erzurum-ābād zdm
■ Koord: 39° 57' 55'' D, 41° 20' 17'' K
Umudum mahalle - Yakutiye - Erzurum
E1902 1916h 📖 📖: Umudum | Pağnik [ Türkçe ]
1522t 📖: Pağni [ Ermenice "ılıca" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1895’te yağmalandı ve nüfusunun bir bölümünü kaybetti. 1902’de 60 hane Ermeni nüfusu ve Surp Hagop adlı yeraltı kilisesi vardı. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 97 Müslüman ve 132 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Umudum ismi Seyyid Ümidim Baba Hazretleriʼnden ötürüdür... zdm
■ Koord: 40° 1' 41'' D, 41° 14' 40'' K
Uzunyayla mahalle - Yakutiye - Erzurum
1522t 1928 📖 📖: Ortuzi/Ortuği
E1902 📖: Ortuği [ Ermenice "bağyolu" ]
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 61 Müslüman bulunuyor. Gayrimüslim nüfusa dair herhangi bir şey bulunamadı. metonio
■ Koord: 40° 4' 17'' D, 41° 7' 55'' K
Yakutiye ilçe - Yakutiye - Erzurum
■ Erzurum şehir merkezinde İlhanlı vezirlerinden Emir Cemaleddin Yakut tarafından 1310 yılında inşa ettirilen Yakutiye medresesine istinaden 2008’de yaratılmış yeni ilçedir. SN
■ Koord: 39° 54' 21'' D, 41° 16' 33'' K
Yazıpınar mahalle - Yakutiye - Erzurum
E1902 📖: Tarkuni [ Ermenice ]
1522t 1928 📖 📖: T.rküni
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 52 hane Ermeni ve 6 hane müslim nüfus ile Surp Hagop kilisesi vardı. 1895’te yağmalandı. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 44 Müslüman ve 106 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Tarküni k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 2' 21'' D, 41° 6' 46'' K
Yerlisu mahalle - Yakutiye - Erzurum
1928 📖: Erkinis [ Ermenice arkunis "saray, konak" ]
E1902 📖: Ergnisd Երկնիստ
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 68 Müslüman ve 10 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 2' 43'' D, 41° 11' 15'' K
Yeşildere mahalle - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
E1902 📖: Giragosag [ Ermenice "Giragos'çuk (öz.)" ]
1522t 1916h 📖 📖: Giregösek
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 50 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 8' 18'' D, 41° 24' 38'' K
Yeşilova mahalle - Yakutiye - Erzurum
E1902 📖: Gırçınkots [ Ermenice "kamışlı?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880’de 180 Ermeni 36 Türk nüfusu vardı. 1895’te tamamen yağmalandı. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 19 Müslüman ve 51 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 0' 24'' D, 41° 12' 59'' K
Yeşilyayla mahalle - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1522t 1928 📖 📖: Arzati / Arzıti
E506 📖: Ardzati Արծաթի [ Ermenice "gümüşlü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan’a göre 19. yy sonlarında 10 hane Ermeni, 50 hane Katolik Ermeni ve 20 hane Müslüman nüfusu vardı. Yine Eprigyan’ın aktardığı başka bir kaynağa göre 1880 nüfusu 210 Ermeni ve 130 Müslim idi. Köyün yakınında bulunan Surp Lusavoriç manastırı Erzurum bölgesindeki Katoliklerin en önemli ziyaret yeri idi. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 56 Müslüman ve 8 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Halk dilinde: Arzıti. 1522 kaydında: Arzati k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 40° 3' 16'' D, 41° 16' 33'' K
Yolgeçti mahalle - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1522t 1928 📖 📖: Sitavux / Sitavuğ
E1902 📖: Tsitahoğ/Tsitoğ Ձիթահող/ձիթհող [ Ermenice "yağlı toprak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Ahıska Türkü yerleşimi
■ 1880 nüfusu 1187 Ermeni ve 72 Müslim idi. Vartiter K. Hovannisian'ın Ձիթող դաշտի Կարնոյ [Erzurum Ovasında Tsitoğ köyü] adlı eseri 11972'de Beyrut'ta basılmıştır. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında 43 Müslüman ve 423 Gayrimüslim nüfus bulunuyor. metonio
■ Erzurum ve çevresi Rus-Ermeni yönetiminden kurtulduktan sonra köye Ahıska kökenli Türkler yerleşmiştir. Köyün büyük kısmını oluşturmaktadırlar. İbrahim Ahıskalı
■ Koord: 40° 1' 49'' D, 41° 18' 17'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.