Yahyalı'da 33 yerleşim bulundu.
sırala 
  Senir köy - Yahyalı - Kayseri
■ 1977'den itibaren iskân edilmiş ve 1985'te resmen köy statüsü kazanmıştır. SN
  Derebağı bld - Yahyalı - Kayseri
■ 1971 yılında Dereköy ve Elmabağı köylerinin birleştirilmesiyle belediye oldu. SN
  Elmabağı mah Derebağı - Yahyalı - Kayseri
k1928 K: Kestelic [ Yun kastelitza "kalecik" ]
  İlyaslı köy - Yahyalı - Kayseri
k1928 K: İlyaslı
■ 15. yy'da burada bulunan Abdal İlyas zaviyesinden dolayı adlandırılmış olmalıdır. SN
  Dereköy mah Derebağı - Yahyalı - Kayseri
k1928 K: Dereköy
  Ulupınar köy - Yahyalı - Kayseri
k1928 K: Barazama
hy1919: Barsama/Barsuma
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ Yerel rivayete nazaran nüfusu Ermeni veya Rum dönmesidir. SN
  Kirazlı köy - Yahyalı - Kayseri
k1928 K: Kirazlı
hy1919: KalınKilise [ Tr ]
  Yahyalı ilçe - Yahyalı - Kayseri
1851: Yahyalı
■ © 25.02.1851 1-Yahyalı'nın Niğde'den ayrılarak Kozan'a bağlanmasında madencilik vesaire açısından sakınca olup olmadığının tahkiki. deyar heyran
  Yerköy köy - Yahyalı - Kayseri
k1928 K: Yerköy
  Kopçu köy - Yahyalı - Kayseri
k1928 K: Kopçu
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Kapuzbaşı köy - Yahyalı - Kayseri
Türkmen (Varsak) yerleşimi
  Ağcaşar köy - Yahyalı - Kayseri
k1928 K: Ağcaşar [ Tr "akça şehir" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kalan eski köy boşaltılarak 1986'da bugünkü yerine taşındı. SN
  Büyükçakır köy - Yahyalı - Kayseri
1958 RG: Divriği
hy1919: Çakı[r]
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ Balcıçakırı köyüne bağlı Divriğiçakır ve Köykehri mahalleleri 15.11.1958'de Divriği adıyla müstakil köy oldu. Daha sonra adı Büyükçakır olarak düzeltildi. SN
  Çubukharmanı köy - Yahyalı - Kayseri
Eski adı: Horozpınarı
Türkmen (Varsak) yerleşimi
  Kuzoluk köy - Yahyalı - Kayseri
yerleşimi
  Çamlıca köy - Yahyalı - Kayseri
k1928 K: Faraşa
hy1919: Faraş
OYu Por: Barassós [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. /Türkmen yerleşimi
■ Antik Rodandós kasabasıdır. Barassos adı en erken Konst. Porphyrogenetos'ta (10. yy) görülür. Grég. 120. ■ 19. yy sonunda 350 haneli büyük bir Rum köyü ide. Ayios Minas manastırı ziyaretgâh idi. Nüfus mübadelesinde Selanik muhacirleri yerleştirilmiş ise de daha sonra çevre köylerden gelip yerleşen Varsak Türkmenleri çoğunluğa geçmiştir. SN
  Çavdaruşağı köy - Yahyalı - Kayseri
hy1919: Çavdaruşağı [ Tr Çavdar "aş." ]
■ Çamlıca köyüne bağlı mezra iken 1997'de köy statüsü kazandı. SN
  Denizovası köy - Yahyalı - Kayseri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Taşhan köyüne bağlı mezra iken 1954'te Denizovası adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Avlağı köy - Yahyalı - Kayseri
hl: Torun
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ 1930 dolayında Torun Osman Ağa adlı kişi tarafından kurulmuş, önceleri Delialiuşağı köyüne bağlı mezra iken 1960 yılında köy statüsü kazanmıştır. SN
  Yeşilköy köy - Yahyalı - Kayseri
hy1919: Eşekpınar
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ Delialiuşağı köyüne bağlı mezra iken ayrılarak Yeşilköy adını aldı. SN
  Sazak köy - Yahyalı - Kayseri
k1928 K: Sazak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ I. Dünya Savaşı sırasında Erzurum yöresinden gelen Kürt muhacirlere ek olarak 1930'larda Yunanistan muhacirleri iskân edilmiştir. SN
■ Eski bir Ermeni yerleşim merkezi olan köyde Erzurum-Kars muhacirleri, Trakya muhacirleri ve Yörük aileler bulunmaktadır. Ermenilerden sonra köye ilk olarak Erzurum'un Horasan ilçesinden 1913 yılında Kürt kökenli Tosun'lar sülalesi gelerek yerleşmiş olup, halen köyün önemli nüfusunu bu sülalenin fertleri oluşturmaktadır. Yörüklerden Müsüroğlu yerleşim yapmaktadır. Mert Çakmak
  Taşhan köy - Yahyalı - Kayseri
k1928 K: Taşhan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ 1922'de Erzurum Karayazı'dan gelen Kürt muhacirler iskân edilmiştir. SN
■ Göynük ovası doğusunda, ekilebilir arazisi çok olan merkezi bir köydür. Cumhuriyet öncesi sürgün edilen Ermeniler'in bıraktığı evlerden halen kullanılanı vardır. Kurtuluş Savaşı sonunda köye ilk yerleşenler, Yörüklerdir. Hasan Efendi adlı meşhur ağa ile çevreye kendini tanıtan köy, Karakoyunlu aşiretinin yurdu haline gelmiştir. Doksanüç muhaciri adıyla Erzurum ve Kars bölgesinden gelen Karapapak Türkleri halen Gürcistan'daki akrabalarıyla ilişki icindedir. Seferberlik muhaciri dedikleri Kürtler ise Erzurum Karayazı'dan gelen sülalelerdir. Mert Çakmak
  Dikme köy - Yahyalı - Kayseri
■ 19. yy sonlarında Kars taraflarından gelen Kürt muhacirler iskân edilmiştir. SN
■ Köyde Erzurum/Horasan göçmeni Türkmenler ve Aydın göçmeni Honamlı Yörük Türkmenler yaşamaktadır. Mert Çakmak
  Karaköy köy - Yahyalı - Kayseri
k1928 K: Karaköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Burhaniye köy - Yahyalı - Kayseri
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1880'li yıllarda Kafkasya muhaciri Çerkeslerce iskân edilmiş ve Sultan II. Abdülhamid'in oğlu Burhan adı verilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km