haritada ara :   km  
Yahyalı'da 36 yerleşim bulundu.
sırala 
Çubuklu mah - Yahyalı - Kayseri
1928 📖: Karamadazı
Y390 📖: Mátaza [ AnaD ]
Senir mah - Yahyalı - Kayseri
Eski adı: -
■ 1977'den itibaren iskân edilmiş ve 1985'te resmen köy statüsü kazanmıştır. SN
Dereköy mah Derebağı - Yahyalı - Kayseri
1928 📖: Dereköy
Derebağı mah - Yahyalı - Kayseri
■ 1971 yılında Dereköy ve Elmabağı köylerinin birleştirilmesiyle belediye oldu. SN
Elmabağı mah Derebağı - Yahyalı - Kayseri
1928 📖: Kestelic [ Yun kastelitza "kalecik" ]
İlyaslı mah - Yahyalı - Kayseri
1928 📖: İlyaslı
■ 15. yy'da burada bulunan Abdal İlyas zaviyesinden dolayı adlandırılmış olmalıdır. SN
Yuları mah - Yahyalı - Kayseri
1630 📖: Yuları
Ulupınar mah - Yahyalı - Kayseri
1928 📖: Barazama
1919hb 📖: Barsama / Barsuma [ Erm "Aziz Barsam (köyü)" ]
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ Yerel rivayete nazaran nüfusu Ermeni veya Rum dönmesi imiş. `Varsak Türkmeni` tezi teyide muhtaçtır. SN
■ Anadolu topraklarında herkes birbirine şaka yoluyla veya ciddi yolla iftira etmeye bayılır. metonio
Kirazlı mah - Yahyalı - Kayseri
1925h 📖: Kalınkilise
Yahyalı ilçe - Yahyalı - Kayseri
Eski adı: Gazibendli
1851z 📖: Yahyalı (idari bölge)
■ © 25.02.1851 Yahyalı'nın Niğde'den ayrılarak Kozan'a bağlanmasında madencilik vesaire açısından mahzur olup olmadığının tahkiki. deyar heyran
Çiğilli mah - Yahyalı - Kayseri
1925h 📖: Çiğilli
Fethullah mah - Yahyalı - Kayseri
1925h 📖: Fethullah
Yerköy mah - Yahyalı - Kayseri
1925h 📖: Yerköy
Mustafabeyli mah - Yahyalı - Kayseri
1925h 📖: Mustafabeyli
1900~ 📖: Taşpınar
İsmet mah - Yahyalı - Kayseri
1925h 📖: İsmet
Kopçu mah - Yahyalı - Kayseri
1928 📖: Kopçu
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yerel Türkmenler, Elazığlı Türkler, Ağrılı Karapapaklar ve Özal döneminde Kuzey Irak'tan gelip vatandaşlık verilen Kürt ailelerin birlikte yaşadığı bir köydür. Köyün tahminen beşte biri Kürtlerden oluşuyor. metonio
Kapuzbaşı mah - Yahyalı - Kayseri
Eski adı: - [ Tr kapuz "iki dağ arasındaki dar boğaz" ]
Türkmen (Varsak) yerleşimi
Ağcaşar mah - Yahyalı - Kayseri
1925h 📖: Ağcaşar (başka yer) [ Tr "akça şehir" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kalan eski köy boşaltılarak 1986'da bugünkü yerine taşındı. SN
Büyükçakır mah - Yahyalı - Kayseri
1958 📖: Divriği
1928 📖: Divrik Çakırı
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ Balcıçakırı köyüne bağlı Divriğiçakır ve Köykehri mahalleleri 15.11.1958'de Divriği adıyla müstakil köy oldu. Daha sonra adı Büyükçakır olarak düzeltildi. SN
Çubukharmanı mah - Yahyalı - Kayseri
1981g 📖: Atatürk
1960 📖: Horozpınarı
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ 12 Eylül rejimi döneminde adı siyasi gerekçelerle `Atatürk Köyü` olarak değiştirildi. Ancak bu isim benimsenmedi. SN
■ Ağır muhafazakar bir köydür. metonio
Kuzuoluk mah - Yahyalı - Kayseri
1925h 📖: Buzoluk
Yörük yerleşimi
Çamlıca mah - Yahyalı - Kayseri
1928 📖: Faraşa
Y1909 📖: Barássos [ AnaD ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Yunanistan göçmeni/Türkmen yerleşimi
■ 19. yy sonunda 350 haneli büyük bir Rum köyü idi. Ayios Minas manastırı ziyaretgâh idi. (Grég. 120). Mübadelede Selanik muhacirleri yerleştirilmiş ise de daha sonra çevre köylerden gelip yerleşen Varsak Türkmenleri çoğalmıştır. SN
Balcıçakırı mah - Yahyalı - Kayseri
1928 📖: Balcıçakırı
Türkmen (Varsak) yerleşimi
Çavdaruşağı mah - Yahyalı - Kayseri
1919hb 📖: Çavdaruşağı [ Tr "aş." ]
■ Çamlıca köyüne bağlı mezra iken 1997'de köy statüsü kazandı. SN
Denizovası mah - Yahyalı - Kayseri
1925h 📖: Denizli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Taşhan köyüne bağlı mezra iken 1954'te Denizovası adıyla köy statüsü kazandı. SN
Avlağı mah - Yahyalı - Kayseri
1960 📖: Torun
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ 1930 dolayında Torun Osman Ağa adlı kişi tarafından kurulmuş, önceleri Delialiuşağı köyüne bağlı mezra iken 1960 yılında köy statüsü kazanmıştır. SN
Yeşilköy mah - Yahyalı - Kayseri
1919hb 📖: Eşekpınar
Türkmen (Varsak) yerleşimi
■ Delialiuşağı köyüne bağlı mezra iken ayrılarak Yeşilköy adını aldı. SN
Sazak mah - Yahyalı - Kayseri
1928 📖: Sazak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ I. Dünya Savaşı sırasında Erzurum yöresinden gelen Kürt muhacirlere ek olarak 1930'larda Yunanistan muhacirleri iskân edilmiştir. SN
■ "Eski bir Ermeni yerleşim merkezi olan köyde Erzurum - Kars muhacirleri, Trakya muhacirleri ve Yörük aileler bulunmaktadır. Ermenilerden sonra köye ilk olarak Erzurum'un Horasan ilçesinden 1913 yılında Kürt kökenli Tosun'lar sülalesi gelerek yerleşmiş olup, halen köyün önemli nüfusunu bu sülalenin fertleri oluşturmaktadır. Yörüklerden Müsüroğlu yerleşim yapmaktadır." metonio
Taşhan mah - Yahyalı - Kayseri
1928 📖: Taşhan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1922'de Erzurum Karayazı'dan gelen Kürt muhacirler iskân edilmiştir. SN
■ Göynük ovası doğusunda, ekilebilir arazisi çok olan merkezi bir köydür. Cumhuriyet öncesi sürgün edilen Ermeniler'in bıraktığı evlerden halen kullanılanı vardır. Kurtuluş Savaşı sonunda köye ilk yerleşenler, Yörüklerdir. Hasan Efendi adlı meşhur ağa ile çevreye kendini tanıtan köy, Karakoyunlu aşiretinin yurdu haline gelmiştir. Doksanüç muhaciri adıyla Erzurum ve Kars bölgesinden gelen Karapapak Türkleri halen Gürcistan'daki akrabalarıyla ilişki icindedir. Seferberlik muhaciri dedikleri Kürtler ise Erzurum Karayazı'dan gelen sülalelerdir. Mert Çakmak
Dikme mah - Yahyalı - Kayseri
1928 📖: Dikme
Türkmen (Honamlı) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Kars taraflarından gelen Kürt muhacirler iskân edilmiştir. SN
■ Köyde Erzurum/Horasan göçmeni Türkmenler ve Aydın göçmeni Honamlı Yörük Türkmenler yaşamaktadır. Mert Çakmak
■ 1940'lı yılların sonunda Aydın'dan göç eden Honamlı yörükleri yerleşmiştir. Köyde kürt ve Honamlı aileleri ile bir de ermeni ailesi yaşamaktadır. Murat Türk
Delialiuşağı mah - Yahyalı - Kayseri
1928 📖: Delialiuşağı
Türkmen (Varsak) yerleşimi
Burhaniye mah - Yahyalı - Kayseri
1926h 📖: Burhaniye
Y1922 📖: Yeŋiköy
1900~ 📖: İnderesi
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Kaberdey) yerleşimi.
■ Daha önce Yörüklerin ve bazı Rumların ekip biçtiği İnderesi mezralarına 1880'li yıllarda Çerkesler iskân edilerek Sultan II. Abdülhamid'in oğlu Burhaneddin Ef. adı verildi. İki mahalleden oluşan köye Rumlar Türkçe Yen(g)iköy adını verirdi. SN
Karaköy mah - Yahyalı - Kayseri
1928 📖: Karaköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.