Yüksekova'da 153 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Kolbaşı köy - Yüksekova - Hakkari
1946ht: Şevute
1928k: Şevîta
S1840: Şawûtha [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Ünlüce mz - Yüksekova - Hakkari
Kr: Şêxmeman [ Kürd "Şeyh Mehmetler" ]
  Armutdüzü köy - Yüksekova - Hakkari
1946ht: Matulanis
1928k: Metolanis [ Erm ]
■ Zap Suyu vadisinde Bilican adı verilen bölgenin merkez köyüdür. SN
  Aktoprak mz - Yüksekova - Hakkari
Kr: Axêspi [ Kürd "aktoprak?" ]
1946ht: Ahespi
  Basamak mz - Yüksekova - Hakkari
Kr: Nirdivan [ Kürd "basamak" ]
  Damlacık mz - Yüksekova - Hakkari
1946ht: Dirik [ Kürd "kilise" ]
  Erdal mz - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Erdal
  Tatlı köy - Yüksekova - Hakkari
1946ht: Bityan [ Kürd biyan "söğütler" ]
  Yeniışık köy - Yüksekova - Hakkari
Kr: Kuneruvi [ Kürd kuneruvi "tilkiini" ]
  Gürkaynak mz - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Kanireş [ Kürd "karapınar" ]
  Ortaç köy - Yüksekova - Hakkari
Kr: Bawernis
1946ht: Bavanıs [ Erm ]
1916hb: Bawanis
  Gümüşlü mz - Yüksekova - Hakkari
1928k: Zîva [ Kürd "tarla" ]
1916hb: Zewa
  Dağlıca köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1916hb, 1928k: Oramar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Oramar adı muhtemelen Süryanicedir. Oramar aşiretinin adı yer adından gelir. SN
  Akocak köy - Yüksekova - Hakkari
1928k: Helayiş
1916hb: Elais
  Bozyaka mz - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1916hb: Avathrai [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Dibekli köy - Yüksekova - Hakkari
1946ht: Avart
1928k: Avard/Averd
  Yerkaya x - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
Kr: Xiyarta
1916hb: Hiyarta
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Boşaltılmış ve terkedilmiştir. SN
  Yeşiltaş köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928k: İştazin
S1851: İştazin
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ İştazin bir düzine kadar köyü içeren bölgenin adıdır. 1916 tarihli haritada Bubawa, Matriya, Şemsiki, Bebakşi, Maspira mahalleleri görülür. 19. yy'da nüfusu tümüyle Süryanice konuşan Nasturilerden ibaretti. SN
  Gökyurt köy - Yüksekova - Hakkari
Kr: Tekurava
1916hb: Takurabad [ Kürd tekurava "Takur? düzü" ]
  Yeşilyurt mz - Yüksekova - Hakkari
1928k: Kalanis [ Erm ]
1916hb: Kalans
  Odabaşı mz - Yüksekova - Hakkari
1946ht: Dedin
1916hb: Dadi
  Sülük mz - Yüksekova - Hakkari
Kr: Solik
1916hb: Sulik
  Kadıköy köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Kadiyan [ Kürd "kadılar (öz.)" ]
  Kalımlı mz - Yüksekova - Hakkari
Kr: Xalidabad
1916hb: Xaldawa [ Kürd "Halit düzü" ]
  Tuğlu köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928k: Hacıyan [ Kürd heciyan "hacılar" ]
  Köşkönü köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928k: Pişkasır [ Kürd "köşk önü" ]
  Dilektaşı köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb, 1928k: Mans/Manis
  Çalımlı mz - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Dizberan/Dizbaran [ Kürd "Dize (Yüksekova) değirmenleri" ]
  Kurucak mz - Yüksekova - Hakkari
Kr: Kânixeci [ Kürd "hacı çeşmesi" ]
  Adaklı köy - Yüksekova - Hakkari
Kr: Alekanan
1928k: Alikan [ Kürd "Aliler" ]
  İkiyaka x - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928k: Sat
■ Boşaltılmış ver terk edilmiştir. SN
  Köprücek köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Kerpil
1891c: Kerpel
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Cuinet'e göre 1891'de 600 Ermeni nüfusu vardı. 15 Ağustosta yapılan panayırı Osmanlı ülkesi ve İran'n her yanından onbini aşkın ziyaretçi çekerdi. SN
  Bulaklı köy - Yüksekova - Hakkari
1928k: Memikan [ Kürd "Mehmetler" ]
1916hb: Mamekan
  Bataklık köy - Yüksekova - Hakkari
Kr: Silivana
1916hb: Sliwana [ Kürd "Süleymanlar" ]
  Gürdere köy - Yüksekova - Hakkari
1928k: Civyan [ Kürd çivyan "büklümler" ]
1916hb: Ceviyan
  Kayakonak mz - Yüksekova - Hakkari
Kr: Hisark [ Kürd "hisarcık" ]
1946ht: Hisar
  Aksu köy - Yüksekova - Hakkari
Kr: Gagevran [ Kürd gagewran "bozöküz" ]
1916hb: Gagawra
  Tatlıcak mz - Yüksekova - Hakkari
1946ht: Zevkan [ Kürd zewkan "tarlacıklar" ]
  Vezirli köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Wazirawa [ Kürd "vezirdüzü" ]
  Keçili köy - Yüksekova - Hakkari
Kr: Sore [ Kürd sorê "kızıl" ]
  Karlı köy - Yüksekova - Hakkari
1928k: Befircan [ Kürd befirçan "karlı" ]
1916hb: Beprişen
  Çiçeközü mz - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Gevrik [ Kürd gewrik "akça" ]
  Çatma köy - Yüksekova - Hakkari
1928k: Susiyan [ Kürd sûsiyan "meyankökü" ]
  Yüksekova ilçe - Yüksekova - Hakkari
1928k: Dize [ Kürd dîz "kale" ]
1916hb: Diza
1928k: Gevar (idari bölge) [ Erm kavar "nahiye" ]
■ Gevar/Gever ovanın, Dizé kasabanın adıdır. SN
■  © 23.01.1892 Musul ve Revanduz sancakları aşairinden olup her sene Van sancağı dahilinde Gevar ve Şemdinan kazaları yaylaklarına gelip mezalim ve taaddiyata cüret etmekte olan Heriki nam göçer aşiretinin taaddilerinin engellenmesi için icab eden mahallere asker ikamesi. deyar heyran
  Yazılı x - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
Kr: Talani
S1840: Thilânâ
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Boşaltılmış ve haritadan silinmiştir. SN
  Kuruköy mah Yüksekova - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Maksudawa [ Kürd "Maksut düzü" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km