Yüksekova'da 152 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Kolbaşı köy - Yüksekova - Hakkari
1946h: Şevute
1928: Şevîta
S1840: Şawûtha [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Ünlüce mz - Yüksekova - Hakkari
K: Şêxmeman [ Kürd "Şeyh Mehmetler" ]
  Armutdüzü köy - Yüksekova - Hakkari
1946h: Matulanis
1928: Metolanis [ Erm ]
■ Zap Suyu vadisinde Bilican adı verilen bölgenin merkez köyüdür. SN
  Aktoprak mz - Yüksekova - Hakkari
K: Axêspi [ Kürd "aktoprak?" ]
1946h: Ahespi
  Basamak mz - Yüksekova - Hakkari
K: Nirdivan [ Kürd "basamak" ]
  Damlacık mz - Yüksekova - Hakkari
1946h: Dirik [ Kürd "kilise" ]
  Erdal mz - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Erdal
  Tatlı köy - Yüksekova - Hakkari
1946h: Bityan [ Kürd ]
  Yeniışık köy - Yüksekova - Hakkari
K: Kuneruvi [ Kürd "tilkiini" ]
  Gürkaynak mz - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Kanireş [ Kürd "karapınar" ]
  Ortaç köy - Yüksekova - Hakkari
1946h: Bavanıs [ Erm ]
1916hb: Bawanis
  Gümüşlü mz - Yüksekova - Hakkari
1928: Zîva [ Kürd "tarla" ]
1916hb: Zewa
  Dağlıca köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1916hb: Oramar
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Oramar adı muhtemelen Süryanicedir. Oramar aşiretinin adı yer adından gelir. SN
  Akocak köy - Yüksekova - Hakkari
1928: Helayiş
1916hb: Elais
  Bozyaka mz - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1916hb: Avathrai [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Yerkaya x - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
K: Xiyarta
1916hb: Hiyarta
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Boşaltılmış ve terkedilmiştir. SN
  Yeşiltaş köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1916hb: İştazin
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ İştazin bir düzine kadar köyü içeren bölgenin adıdır. 1916 tarihli haritada Bubawa, Matriya, Şemsiki, Bebakşi, Maspira mahalleleri görülür. 19. yy'da nüfusu tümüyle Süryanice konuşan Nasturilerden ibaretti. SN
  Gökyurt köy - Yüksekova - Hakkari
K: Tekurava [ Kürd "tekfur imareti" ]
1916hb: Tekurabad
  Odabaşı mz - Yüksekova - Hakkari
1946h: Dedin
1916hb: Dadi
  Kadıköy köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Kadiyan [ Kürd "kadılar (öz.)" ]
  Kalımlı mz - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Xalidawa [ Kürd "Halit düzü" ]
  Tuğlu köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928: Haciyan [ Kürd "hacılar" ]
  Köşkönü köy - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928: Pişkasır [ Kürd "köşk önü" ]
  Dilektaşı köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Mans / Manis
■ Köy halkı Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çalımlı mz - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Dizberan / Dizbaran [ Kürd "Dize (Yüksekova) değirmenleri" ]
  Kurucak mz - Yüksekova - Hakkari
K: Kânixeci [ Kürd "? pınarı" ]
  Karataş mz - Yüksekova - Hakkari
K: Rezki [ Kürd "bağlar" ]
  İkiyaka x - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1928: Sat
■ Boşaltılmış ver terk edilmiştir. SN
  Köprücek köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Kerpil
1891c: Kerpel
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Cuinet'e göre 1891'de 600 Ermeni nüfusu vardı. 15 Ağustosta yapılan panayırı Osmanlı ülkesi ve İran'n her yanından onbini aşkın ziyaretçi çekerdi. SN
■ Köy halkı Kürtleşmiş Ermeniler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Bulaklı köy - Yüksekova - Hakkari
1928: Memikan [ Kürd "Mehmetçikler" ]
1916hb: Mamekan
  Ortacık mz - Yüksekova - Hakkari
1946h: Varegoz [ Kürd "cevizlik" ]
  Bataklık köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Sliwana [ Kürd "Süleymanlar" ]
  Gürdere köy - Yüksekova - Hakkari
1928: Civyan [ Kürd çivyan "büklümler" ]
1916hb: Ceviyan
  Kayakonak mz - Yüksekova - Hakkari
K: Hisark [ Kürd "hisarcık" ]
1946h: Hisar
  Aksu köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Gagawra [ Kürd gagewran "kır inekler" ]
  Tatlıcak mz - Yüksekova - Hakkari
1946h: Zevkan [ Kürd zewkan "tarlacıklar" ]
  Vezirli köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Vezirava [ Kürd "vezir imareti" ]
  Keçili köy - Yüksekova - Hakkari
K: Sorê [ Kürd "kızıl" ]
  Karlı köy - Yüksekova - Hakkari
1928: Befircan [ Kürd befirçan "karlı" ]
1916hb: Beprişen
  Çiçeközü mz - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Gevrik [ Kürd gewrik "bozca" ]
  Yüksekova ilçe - Yüksekova - Hakkari
1928: Dize [ Kürd dîz "kale" ]
1916hb: Diza
1928: Gevar (idari bölge) [ Erm kavar "nahiye" ]
■ Gevar/Gever ovanın, Dizé kasabanın adıdır. SN
■  © 23.01.1892 Musul ve Revanduz sancakları aşairinden olup her sene Van sancağı dahilinde Gevar ve Şemdinan kazaları yaylaklarına gelip mezalim ve taaddiyata cüret etmekte olan Heriki nam göçer aşiretinin taaddilerinin engellenmesi için icab eden mahallere asker ikamesi. deyar heyran
  Yazılı x - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
K: Talani
S1840: Thilânâ
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Boşaltılmış ve haritadan silinmiştir. SN
  Kuruköy mah Yüksekova - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Maksudawa [ Kürd "Maksut düzü" ]
  Bölük köy - Yüksekova - Hakkari
1916hb: Bölük
■ Köy halkı Kürtleşmiş Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km