Vize'de 27 yerleşim bulundu.
sırala 
  Doğanca köy - Vize - Kırklareli
1909hb 📖 Doğanca
Pomak yerleşimi
  Akıncılar köy - Vize - Kırklareli
1901h 📖 Tatarlı
  Soğucak köy - Vize (Sergen bucağı) - Kırklareli
Y1922 📖 Kryónero [ Yun "soğuksu" ]
1901h 📖 Soğucak
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Yerleşim eskiden 2 km ilerideydi. Manav
  Topçu köy - Vize - Kırklareli
1901h 📖 Topçu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Çövenli köy - Vize - Kırklareli
1665 📖 Çöğenli
  Pazarlı köy - Vize - Kırklareli
1909hb 📖 Bazarlıköy
  Sergen bld - Vize (Sergen bucağı) - Kırklareli
1901h 📖 Sergin | Sarakino
Y1871 📖 Sarakína [ Yun "arap kızı (veya arapoğlu)" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Kasabanın kuzeybatı yakınında Ayios Georgios manastırı vardı. SN
■ Takriben 1913'te gelen Asenovgrada bağlı Çukurköylü Pomaklardan sonra mübâdele ile Dramanın Dračišta köyünden bir kafile burada iskân edildi. Kafilenin kalan kısmı da Bafranın Selemelik köyüne iskân edilmiştir. Manav
  Çavuşköy köy - Vize - Kırklareli
1928 📖 Çeribaşı
  Evrencik köy - Vize (Sergen bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖 Evrencik | Sofidos [ Yun sofídes "sofiler" ]
1901h 📖 Evrencik
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Dramanın Šubilovo (Resmi ismi Yeşil mahalle) köyünden Pomaklar buraya iskân edilmiştir. Šubilovo çevresindeki köyler silme Pomak köyleriydi; Lešten, Radiboš, Tomal, Banovo, Kestenđik, Trigrad. Ilıca (Halı) ve Hıdır köylerinden de gelen olmuştur. Manav
  Sofular köy - Vize (Sergen bucağı) - Kırklareli
1901h 📖 Sofiler-i Cebel
Y1900~a 📖 Sophídes [ Yun "sofiler" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Develi köy - Vize - Kırklareli
1928 📖 Develi
  Hasboğa köy - Vize - Kırklareli
1909hb 📖 Azbağ
Y1905 📖 Ksylokeratia [ Yun "tahtaboynuz" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Müsellim köy - Vize - Kırklareli
1909hb 📖 Müsellim
  Vize ilçe - Vize - Kırklareli
1484 📖 Vize
Y17 Y75 📖 📖 Bizyê / Byzê [ AnaD ]
■ Strabon ve Plinius'a göre (1. yy) Thrak krallarının ordugâhı ve Thrak ülkesinin başlıca yerleşim merkezi idi. İsim muhtemelen Thrak diline ait olup Bizanthe (Tekirdağ) ve Byzantion (İstanbul) ile benzerlik gösterir. SN
  Düzova köy - Vize - Kırklareli
Y1905 📖 Magariótissa [ Yun makarótissa "azize Meryem" ]
1901h 📖 Mengeret
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 15. yy'da burada zuhur eden mucizevî Panagia Makariótissa ikonu ünlü idi. 1903'te 1500 Rum nüfusu vardı. SN
■ Mübâdil Pomaklar yerleşmiştir, meşnik dedikleri soğanlı börekleri bulunur. Manav
  Küçükyayla köy - Vize - Kırklareli
1901h 📖 Ayana
Y1900~ 📖 Áyios İoánnis [ Yun "Aziz Yahya (manastırı)" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Okçular köy - Vize - Kırklareli
1909hb 📖 Baştatarlı
1665 📖 Tatarlı
  Akpınar köy - Vize - Kırklareli
1901h 📖 Akpınar
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Evrenli köy - Vize - Kırklareli
1901h 📖 Evrenli
1665 📖 Ayayorgi [ Yun áyios Yorgios "aziz Georgios" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Çakıllı bld - Vize - Kırklareli
Y1922 📖 Xalíkia [ Yun "çakıllı" ]
1665 📖 Çakıllı
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
  Kömür köy - Vize - Kırklareli
1928 📖 Pinaka
1909hb 📖 Pineka [ Yun pínakas "levha" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Bulgar nüfus 1913'te boşalmış, 1922'den sonra Drama'lı Pomak muhacirler yerleştirilmiştir. SN
■ Petriç ve Menlikli Pomaklar birinci Balkan harbinde Doyran yakınındaki Demirhisar (Sidirokastro) tren garında toplandılarsa da köylerine dönerler ve barakalarda yaşarlar. İkinci Balkan harbinde Selânik civârına kaçarlar. Gemiyle Tekirdağa bırakılırlar. Yaya olarak ulaştıkları Silivri'de Çanta, Karabıçak ve Kavacık köylerinde zor şartlarda oturan Pomak kâfileden Petriçliler birkaç ay sonra Bulgaristan'a iltica eden Pinekalıların evlerine taşınır. Helen kontrolünde iken Pinekadan kovulan Pomaklar Mengeret (Düzova), Hasboğa ve Ahmetbey köylerine iskân edilir. 1922'de Helenistan'a kaçan Ayanalıların evlerine de Menlikliler yerleşir, Pineka tekrar Petriçli Pomaklara kalır. Manav
  Kızılağaç köy - Vize - Kırklareli
1901h 📖 Yatros [ Yun iatrós "hekim" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Bulgar kilisesine geçmiş olan 60 âile 1913'de Bulgaristan Ahtopol şehrine ve Vardara köyüne, Rum Patrikhânesine bağlı kalanlar Nisan 1914'te Selânike geçer bu kâfileden 4 âile daha sonra oradan Bulgaristan Burgasa geçmiştir. 1922-23'de Pomaklara kalan köyde ''Božanka'' isimli bir ottan yemek yapılır. ''Klapanik'' dedikleri otlu mısır çöreği pişirirler. Manav
  Kışlacık köy - Vize - Kırklareli
1909hb 📖 Urgaz | Sofires
1901h 📖 Orgaz
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Balkaya köy - Vize (Kıyıköy bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Apartos
1909hb 📖 Portes [ Yun "kapılar?" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köy çevresinde Bizans dönemine ait bir dizi mağara kilisesi bulunur. SN
  Hamidiye köy - Vize (Kıyıköy bucağı) - Kırklareli
1928 📖 Hamidiye
  Aksicim köy - Vize (Kıyıköy bucağı) - Kırklareli
1901h 📖 Aksicim
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Kıyıköy bld - Vize (Kıyıköy bucağı) - Kırklareli
1665 1901h 📖 📖 Midya
Y1400~a 📖 Mêdeia
Y-399 📖 Salmydêssós / Mydêssós [ AnaD Salmudassa ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Antik Salmydessos adı, kasabanın 1 km kuzeyindeki Servez Plajında korunmuştur. SN
■ Beldenin 800 mt. güneybatısında Jüstinyen dönemine (MS 527-565) ait Aya Nikola Manastırı bulunmaktadır. Uğur Güngör


Grafik harita göster     haritada ara : km