haritada ara :   km  
Vize'de 29 yerleşim bulundu.
sırala 
Doğanca köy - Vize - Kırklareli
1909hb 📖: Doğanca
Pomak yerleşimi
Akıncılar köy - Vize - Kırklareli
1901h 📖: Tatarlı
Soğucak köy - Vize (Sergen bucağı) - Kırklareli
1901h 📖: Soğucak
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Yerleşim eskiden 2 km ilerideydi. Manav
■ Köy halkı yörükler, eski pomaklar ve yeni pomaklardan oluşmaktadır. Yeni pomaklar Yunanistan Drama İli Leşten köyünden gelmiştir. orhan biricik
Topçu köy - Vize - Kırklareli
1901h 📖: Topçu
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Çövenli köy - Vize - Kırklareli
1665 📖: Çöğenli
Pazarlı köy - Vize - Kırklareli
1909hb 📖: Bazarlıköy
Sergen bld - Vize (Sergen bucağı) - Kırklareli
1901h 📖: Sergin | Sarakino
Y1871 📖: Sarakína [ Yun "arap kızı (veya arapoğlu)" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Kasabanın kuzeybatı yakınında Ayios Georgios manastırı vardı. SN
■ Takriben 1913'te gelen Asenovgrada bağlı Çukurköylü Pomaklardan sonra mübâdele ile Dramanın Dračišta köyünden bir kafile burada iskân edildi. Kafilenin kalan kısmı da Bafranın Selemelik köyüne iskân edilmiştir. Manav
■ Mübadele ile Drama'nın Draçişte değil Drajenitski köyünden gelenler Sergen Ve Yenice köyüne iskan edilmişlerdir. Bulgaristan Asenovgrad Çukurköyün bulgarca adı zabırdo'dur. orhan biricik
Evrencik köy - Vize (Sergen bucağı) - Kırklareli
1909hb 📖: Evrencik | Sofidos [ Yun sofídes "sofiler" ]
1901h 📖: Evrencik
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Drama'nın Ilıca köyünden mübadele ile gelen Pomaklar Evrencik köyüne iskan edilmişlerdir. Şubilovalılar Pınarhisar ilçesi Yenice köyüne iskan edilmiştir. orhan biricik
Sofular köy - Vize (Sergen bucağı) - Kırklareli
1901h 📖: Sofiler-i Cebel
Y1900~a 📖: Sophídes [ Yun "sofiler" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Develi köy - Vize - Kırklareli
1928 📖: Develi
Hasboğa köy - Vize - Kırklareli
1909hb 📖: Azbağ
Y1905 📖: Ksylokeratia [ Yun "tahtaboynuz" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Müsellim köy - Vize - Kırklareli
1909hb 📖: Müsellim
Vize ilçe - Vize - Kırklareli
1484 📖: Vize
Y17 Y75 📖Bizyê / Byzê [ AnaD ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Strabon ve Plinius'a göre (1. yy) Thrak krallarının ordugâhı ve Thrak ülkesinin başlıca yerleşim merkezi idi. İsim muhtemelen Thrak diline ait olup Bizanthe (Tekirdağ) ve Byzantion (İstanbul) ile benzerlik gösterir. SN
Düzova köy - Vize - Kırklareli
Y1905 📖: Magariótissa [ Yun makarótissa "azize Meryem" ]
1901h 📖: Mengeret
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 15. yy'da burada zuhur eden mucizevî Panagia Makariótissa ikonu ünlü idi. 1903'te 1500 Rum nüfusu vardı. SN
■ Mübâdil Pomaklar yerleşmiştir, meşnik dedikleri soğanlı börekleri bulunur. Manav
Küçükyayla köy - Vize - Kırklareli
1901h 📖: Ayana
Y1900~ 📖: Áyios İoánnis [ Yun "Aziz Yahya (manastırı)" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yörede bulunan Belica, Černa Mesta, Breznica, Kamenica gibi Melnik köyleri ile Svetivrač (Sandanski) Pomakları 1913'de Tekirdağ'a gemiyle geldiler. 1914'te Bulgarların boşalttığı Pineka'da bir iki sene Petriçlilerle oturan Melnikliler Ayanalı Rum Ortodoks Helenler sürgün edilmeye başlamasıyla Ayana'yı zapteder. Helen ordusu girince evine dönen Helenler, birkaç hâne dışında herkesi kovunca Pineka köyündeki kalan Petričli Pomaklara sığınırlar. En nihâyetinde Ayana, Urgas ve Midye köyleri Helenistan'a geçer. Melnikliler tekrar Ayana'ya döner. 1924 ile Drama'nın Černak ve Karlovo köylerinden mübâdil eklenir. Manav
Okçular köy - Vize - Kırklareli
1909hb 📖: Baştatarlı
1665 📖: Tatarlı
Akpınar köy - Vize - Kırklareli
1901h 📖: Akpınar
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Evrenli köy - Vize - Kırklareli
1901h 📖: Evrenli
1665 📖: Ayayorgi [ Yun áyios Yorgios "aziz Georgios" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Çakıllı bld - Vize - Kırklareli
Y1922 📖: Xalíkia [ Yun "çakıllı" ]
1665 📖: Çakıllı
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Kömür köy - Vize - Kırklareli
1928 📖: Pinaka
1909hb 📖: Pineka [ Yun pínakas "levha" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Bulgar nüfus 1913'te boşalmış, 1922'den sonra Drama'lı Pomak muhacirler yerleştirilmiştir. SN
■ Petriç ve Melnikli Pomaklar birinci Balkan harbinde Doyran yakınındaki Demirhisar (Sidirokastro) tren garında toplandılarsa da geri döndürüldüler, yıkılan köylerinde bir müddet barakalarda yaşarlar. İkinci Balkan harbi başlayınca Selânik civârına kaçarlar. Gemiyle Tekirdağa bırakılırlar. Yaya olarak ulaştıkları Silivri'nin Çanta, Saray'ın Karabürçek ile Kavacık gibi köylerde çadırlarda yatıp tarlada yövmiyeli çalışırlarken Petriçli kafile Bulgaristan'a iltica eden Slav dilli Pinekalıların evlerine taşınır. Belli ki Pinekanın hepsi Bulgaristan'a geçmez. Helen kontrolünde iken Pinekadan kovulan Pomaklar Mengeret (Düzova), Hasboğa ve Ahmetbey köylerine iskân edilir. 1922'de Helenistan'a kaçan Ayanalıların evlerine de Melnikliler yerleşir, Pineka tekrar Petriçli Pomaklara kalır. Petriçliler Petrič merkez, Konarne ve Kluč köylülerinden oluşmaktaydı. 1924 ile Drama'nin Dolno Alibejkoj köyünden mübâdiller eklendi. Manav
Kızılağaç köy - Vize - Kırklareli
1901h 📖: Yatros [ Yun iatrós "hekim" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Bulgar kilisesine geçmiş olan 60 âile 1913'de Bulgaristan Ahtopol şehrine ve Vardara köyüne, Rum Patrikhânesine bağlı kalanlar Nisan 1914'te Selânike geçer bu kâfileden 4 âile daha sonra oradan Bulgaristan Burgasa geçmiştir. 1922-23'de Pomaklara kalan köyde ''Božanka'' isimli bir ottan yemek yapılır. ''Klapanik'' dedikleri otlu mısır çöreği pişirirler. Manav
Kışlacık köy - Vize - Kırklareli
1909hb 📖: Urgaz | Sofires
1901h 📖: Orgaz
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Balkaya köy - Vize (Kıyıköy bucağı) - Kırklareli
1928 📖: Apartos
1909hb 📖: Portes Kışlası [ Yun pórtes "kapılar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köy çevresinde Bizans dönemine ait bir dizi mağara kilisesi bulunur. SN
Hamidiye köy - Vize (Kıyıköy bucağı) - Kırklareli
1928 📖: Hamidiye
A1910 📖: -
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Aksicim köy - Vize (Kıyıköy bucağı) - Kırklareli
1901h 📖: Aksicim
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Kıyıköy bld - Vize (Kıyıköy bucağı) - Kırklareli
1665 1901h 📖Midya
Y1400~a 📖: Mêdeia
Y-399 📖: Salmydêssós / Mydêssós [ AnaD Salmudassa ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Antik Salmydessos adı, kasabanın 1 km kuzeyindeki Servez plajında korunmuştur. SN
■ Beldenin 800 mt. güneybatısında Jüstinyen dönemine (MS 527-565) ait Aya Nikola Manastırı bulunmaktadır. Uğur Güngör
Kastro koy - Vize - Kırklareli
A1910 📖: Kastro Koyu


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.