haritada ara :   km  
Varto'da 104 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Alabalık köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Mengel
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
Gölyayla köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Kuzik [ Kr "bükümlü" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
Güzeldere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Zengel [ Kr/Tr zengil "çan" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
Onpınar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Ömeran / Ameran [ Kr "Ömerler" ]
E1878b 📖: Amaran
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Bir kaç Ermeni vardır. Alevi Ermenilerdir. mahir
Köprücük köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Kasıman [ Kr "Kasımlar" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
Kartaldere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
K 📖: Civarikan [ Kr "besililer?" ]
1946 📖: Civarikler
1928 📖: Civar Beğler
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
Teknedüzü köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Badan [ Kr badiyan "çanak" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Köyün ismi Erzincan’a bağlı Badiyan köyünden esinlenerek konmuştur. Huk
Dağcılar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Caneseran
E ECanatsor
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 15. yy'a ait Ermenice bir belgede Canatsor köyü Muş'taki Yeğerdut manastırına ait mülkler arasında sayılır. SN
Çalıdere köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 1928 📖Horik/Xarik [ Erm "kuyucak?" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
Yeşildal köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖: Çorsan [ Kr "haşinler" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
Kaynarca köy - Varto - Muş
E1902 1916h 📖Pazgan/Baskan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün çoğu Kürtleşmiş Ermenilerden oluşuyor. mahir
Kolan köy - Varto - Muş
1916h 📖: Kolan
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Eryurdu köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Xaşxaş [ Kr "haşhaş" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Üçbulak köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1946 📖: KüçükÜstükran
1928 📖: Üstükran Ulya [ Kr "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
Küçüktepe köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Hamuk [ Kr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çağlek mz - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1901a 1916h 📖Çağılık/Çaxlek
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çaylar köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
Z 📖: Uskura
1946 📖: BüyükÜstükran
1928 📖: Üstükran Süfla [ Kr usturikîyan "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ölçekli köy - Varto - Muş
1901a 1916h 📖Diyadin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Beşikkaya köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Mûsikan/Musiyan [ Kr "Musalar" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Özkonak köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Karagivij [ Kr givij "alıç" ]
1554t 📖: Karagivic
■ 16. yy'da İslam yerleşimi. SN
Çayçatı köy - Varto - Muş
E1878b 1928 📖Gundemir [ Kr gundê mîr "beyköyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yayla köy - Varto - Muş
1916h 📖: -
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Tuzlu köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Şorik [ Kr "tuzluca" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
Güzelkent köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1960 📖: Ağaçköprü
E1902 1928 📖Tatan
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
■ 19. yy sonlarına dek birkaç Ermeni nüfus kaydedilmiştir. Bazı kaynaklarda köyün adı Kotan olarak geçer. SN
■ Bir kaç Ermeni vardır. mahir
Kuşburnu mz - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Çevliki Şeman
1916h 📖: Şeman (mz)
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Buzlugöze köy - Varto - Muş
1946 📖: Rindalı
1902hb 📖: Randuli
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 19. yy'a dek Ermeni kilise ve mezarlığının bulunduğu ve yakındaki Surp Garabed Ermeni manastırının anahtarlarının bu köyde saklandığı anlatılır. SN
İlbey köy - Varto - Muş
E1878b 1916h 📖Dodan [ Kr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1878 ve 1901 tarihli seyyah kayıtlarında yaklaşık 40 haneli Hıristiyan Ermeni köyü olarak görünür. SN
Taşlıyayla köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖: Şeman [ Kr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yılanlı köy - Varto - Muş
K 📖: Înalî [ Tr ]
1916h 1928 📖İlanlı/Yılanlı
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 20. yy başına ait kayıtlarda eski Ermeni kilisesi ve mezarlığı kalıntıları kaydedilmiştir. Eski askeri haritalarda görülen İğneli adı, Yılanlı'nın yerel telaffuzundan türemiş olmalıdır. SN
Hüseyinoğlu köy - Varto - Muş
1916h 📖: Hüsonun Komu
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Haksever köy - Varto - Muş
1916h 📖: Habiban [ Kr hebîban "Habipler" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 20. yy başında kilise kalıntısı ve eski Ermeni haçkarları kaydedilmiştir. SN
Doğanca köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖: Sofiyan [ Kr "sûfiler" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Armutkaşı köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1916h 📖: Danzik [ Erm dantsig "armutçuk" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Bu köy Ortodoksluktan Aleviliğe, Ermenilikten Kürtlüğe dönen Ermenilerin yaşadığı yerdir. mahir
Kalecik köy - Varto - Muş
1916h 📖: Kalecik/Ğalecix
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Dutözü köy - Varto - Muş
1928 📖: Darabii Varto
1916h 📖: Darabî [ Kr "söğüt" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
İçmeler köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928 📖: Rakkasan [ Kr reqasan "rakkaslar" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Hormek) yerleşimi
■ Zazaca "Reqasa". asmen
Dallıöz köy - Varto - Muş
1916h 1928 📖Komagörgö / Komakorko [ Kr gomagurgo? "kurt mezrası" ]
Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
■ Gomagorgo şeklinde yazılır, Kurt sürüsü ya da Kurtların evi gibi anlamları olabilir. gewrerani
Karameşe köy - Varto - Muş
1916h 📖: Karameşe
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Diktepeler köy - Varto - Muş
1928 📖: Sîgiran [ Kr sêgiran "üç tepe" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
Yayıklı köy - Varto - Muş
1928 📖: Muziran [ Kr misurkî/misuran "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Leylek köy - Varto - Muş
1916h 📖: Leylek
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kaygıntaş köy - Varto - Muş
1916h 1928 📖Kımsoran [ Kr "kızılbaşlar" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ocaklı köy - Varto - Muş
1928 📖: Sultanşén [ Kr/Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Taşçı köy - Varto - Muş
1916h 📖: Taşçı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Yerel halk tarafından Taççi olarak bilinmektedir. Huk
Sağlıcak köy - Varto - Muş
1928 📖: Dapak [ Erm dapag "düzlük" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Bir kaç Ermeni vardır. mahir
Zorabat köy - Varto - Muş
1928 📖: Zorava/Zorabad [ Kr zorava "güçlü su kaynağı" ]
1916h 📖: Karameşe Mezrası
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sazlıca köy - Varto - Muş
K 📖: Qerqerut
1928 📖: Karkarut / Gargarut [ Erm gargarud "höyüklü" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bölgede köyün adı '' Qerqerut '' olarak bilinir. Köyün nüfusunun tamamına yakınını '' Qerbaşi '' aşiretinin mensupları oluşturmaktadır. Huk
Yukarıalagöz mah - Varto - Muş
1928 📖: Alagöz yk.
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Bölgede '' Alangoza Jorin '' olarak bilinmektedir. Huk
Yarlısu köy - Varto - Muş
1928 1926 📖Goşkar/Göşkar [ Kr goşker "kulak veren" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Goşkar Baba (`kulakveren baba`) yatırı ziyaret edilir. SN
Ağaçaltı köy - Varto - Muş
1928 📖: Xalefan [ Kr xelefan "halifeler" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Aşağıalagöz köy - Varto - Muş
1928 📖: Alagöz aş.
1901a 📖: Alagöz
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Bölgede Kürtçe "Alangoza Jêrin" olarak bilinmektedir. Huk
Seki köy - Varto - Muş
1928 📖: Giçan/Keçan [ Kr ]
Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
Yukarıhacıbey köy - Varto - Muş
1916h 📖: Hacıbey Ulya
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Acarkent köy - Varto - Muş
K 📖: Zaçex
1916h 📖: Zatişeyx [ Kr "şeyh makamı" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çobandağı köy - Varto - Muş
1916h 📖: Gestemerd [ Zz "açlıktan ölmüş" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
Taşdibek köy - Varto - Muş
1928 📖: Xırbe Yakub [ Kr "Yakupören" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Yerel dilde zamanla meydana gelen yuvarlamalar sebebiyle '' Xırbaqub '' olarak da bilinmektedir. Huk
Oğlakçı köy - Varto - Muş
1916h 1928 📖Kofik [ Kr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Varto ilçe - Varto - Muş
1554t 📖: Gümgüm
1916h 📖: Gümgüm | Varto (idari bölge)
1554t 📖: Varto (idari bölge) [ Erm Varto kavar "Vart (öz.) ilçesi" ]
■ En az 16. yy'dan beri bölge adı olan Varto muhtemelen Erm Vartan kişi adıyla ilgilidir; ancak adın kökenine ilişkin tarihi kayıt yoktur. İlçe merkezi Gümgüm/Gımgım adını taşır. 18. yy'a dek ilçe nüfusu hemen tümüyle Ermeni iken, bu tarihte Celali Kürtlerinin ilçenin kuzey ve batı kesimlerine yerleşmesi ve Ermenilerin büyük bir bölümünün 1828'de Rusya'ya göçüyle nüfus yapısı değişmiştir. Kalan ermenilerin bir bölümünün Alevi Hormek aşiretinin korumasına sığınarak Alevi törelerini benimsediği anlaşılıyor. SN
■ 1946 ve 1966 yıllarında olmak üzere iki büyük depremde ilçe merkezi yerle bir olmuştur. Huk
Kayalık köy - Varto - Muş
1916h 📖: Zırınk/Zirnek
E680 📖: Tsernag Ձեռնակ [ Erm "kırlangıç" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen/Avar) yerleşimi.
■ 7. yy'da Arşarunik (Varto-Karlıova) ilinde Tsernak Kalesi adıyla anılan yerdir. SN
■ Köy halkı Çerkesler, Lezgiler, Avarlar, Çeçenler'den oluşuyor. Mustafa
Sönmez mah Varto - Varto - Muş
Eski adı: İnönü mah.
1928 📖: Xoşan/Xoşav [ Kr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Varto içinden geçen Xoşan deresinin adını taşıyan mahalleye 1940'lı yıllarda bir dönem İnönü adı verildi. SN
Aydınpınar mah Varto - Varto - Muş
1928 📖: Kalçık
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ulusırt köy - Varto - Muş
1960 📖: Çerkez Eynan
1928 📖: ˁAynani Varto [ Kr "Varto gözeleri" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen+) yerleşimi.
■ Daha önce terk edilmiş bir Ermeni yerleşimi iken 1860'larda Kafkas muhacirleri iskan edilmiştir. SN
■ Yoğun olarak Çerkeslerin yerleştiği köye daha sonraları Çeçenler ve İnguşlar da yerleşti. Mustafa
Doğdap x - Varto - Muş
E1902a 1916h : Doğdap
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Çeçen) yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Çeçen yerleşimi olan köy baraj gölü altında kalmıştır. Doğdap Kalesinde definecilerden arta kalan birkaç taş baraj gölünün batı ucundaki tepe üzerinde görülebilir. SN
■ Kafkasya'dan gelen Çeçenler ve İnguşlar yaşamaktaydı. Baraj yapılınca köy sular altında kaldı. Mustafa
Yedikavak köy - Varto - Muş
1946 📖: Derikvarto
1928 📖: Deriki Varto [ Kr dêrika varto "Varto manastırı" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Tepeköy köy - Varto - Muş
1928 📖: Tepeköy
1902hb 📖: Çarbaxur Tepe
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Oset) yerleşimi.
■ Çarbahur deresi vadisinin başlıca yerleşimidir. SN
■ Köye ilk olarak Çeçenler ve İnguşlar geldi. Daha sonraları bunlara Osetler de dahil oldu. Mustafa
Özenç köy - Varto - Muş
1916h 1928 📖Karaseyid
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sırasöğütler mah Varto - Varto - Muş
1916h 1928 📖İnax / İnak
■ Nüfusun büyük bölümü köy yakınında inşa edilen Yenimahalle'ye iskan edilmiştir. SN
Taşlıyaka x - Varto - Muş
1916h 📖: Gülikan [ Kr gulikan "gülcükler? püsküller?" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Bağiçi köy - Varto - Muş
1902hb 1916h 📖Çarbaxur/Çalbuğur
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (İnguş+) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çarbuhur adıyla kurulan köyün şimdiki adı Bağiçi'dir. Köy halkı Çerkesler, Lezgiler, Çeçenler oluşuyor. Vartodaki Kürtler genellikle Alevi oldukları için Kafkas Muhacirlerinin köylerine kabul edilmezler. Mustafa
Çaltılı köy - Varto - Muş
1916h 📖: Mışko [ Kr mişko "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Baltaş köy - Varto - Muş
K 📖: Kevirhingiv [ Kr "baltaşı" ]
1916h 📖: Baltaşı
Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
Benzer mz - Varto - Muş
1916h 📖: Bengzer / Beğzer
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kuşluk köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Yekmal [ Kr "tek hane" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Boylu köy - Varto - Muş
1928 📖: Kers
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Başkent köy - Varto - Muş
1901a 1916h 📖Başkend
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kend Türkçede 20. yy'a dek `köy` anlamındadır. Halen kullanılan Kürtçe Paytext biçimi Türkçeden çeviridir. SN
Çayıryolu köy - Varto - Muş
1916h 📖: Mergimist (mah) [ Kr mêrga Misto "Mustafa çayırı" ]
■ 12.05.1954'te Mergemist adıyla köy statüsü verildi. SN
Dönertaş köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1916h 📖: Sarinc [ Erm/Kr "buzluk" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
Koçyatağı köy - Varto - Muş
K 📖: Komazilo [ Kr "kamışağılı" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Gelintaşı köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1946 📖: Gakır
1928 📖: Kakır / Kaxır
Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
Kayalıdere köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Xınzor/Xınzorik aş. [ Erm xıntsor "elma" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ağaçkorur köy - Varto - Muş
1902hb 1916h 📖Sevrek/Sifrek
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kayadelen köy - Varto - Muş
1916h 📖: Kunar / Kunav [ Kr kunav "su deliği" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Göltepe köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Şıxpir [ Kr şêxpîr "şeyhdede" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
Görgü köy - Varto - Muş
1928 📖: Kurçik [ Kr qûrçik "taş yığını? " ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Daha önce Hınıs'a bağlı iken Varto'ya geçti. SN
Kayalıkale köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Xınzor/Xınzorik yk. [ Erm xıntsor "elma" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çayönü köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1916h 📖: Derban/Dırban [ Kr "kapıcı" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Eski köy terk edilmiş ve 2 km kadar güneybatıda afet evleri modeline göre yeniden kurulmuştur. SN
Yeşilpınar köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Vıranc
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sanlıca köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1902hk 1928 📖Şib/Şipk [ Kr şîp "çağlayan, gürlek" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Omcalı köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Kéranlık [ Erm/Kr keran/kêran "kütük" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Zazaca "Kêranlığ". asmen
Durucabulak köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
K 📖: Eynani Lolanan [ Kr "Lolan (aş.) gözeleri" ]
1928 📖: ˁAynani Anér [ Kr "Aner gözeleri" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
Anlıaçık köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1916h 📖: Serçuk/Sarçak
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Karaköy köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1916h 📖: Karaköy [ Erm karaküğ? "taşköy" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Ermeni kökenliler vardır. mahir
Değerli köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Nefsi Anér
E1902 E1912 📖Aner/Haner
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza/Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Aner/Anir nahiyesi merkezi idi. Nahiye merkezi daha sonra Karaköy ve Kiranlık köylerine taşındı. SN
■ Nüfusunun neredeyse yarısı Ermeni kökenlidir. mahir
Ünaldı köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1916h 📖: İskender
Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
Kumlukıyı köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Deriki Anér [ Kr "Aner kilisesi" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Karapınar köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: Karapungal [ Tr karapınar ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kürtçe Qerepungal adı şüphesiz Türkçeden uyarlanmış ve Kürtçe pungal (`yuva`) sözcüğüne benzetilmiştir. SN
Yurttutan köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 📖: İspehan [ Kr "sipahiler" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.