Van'da 790 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 8
sırala 
  Gölgelik mah Daldere - Gevaş - Van
1928 K: Karmirat [ Erm ]
  Kardeşler mah Daldere - Gevaş - Van
1928 K: Derdis [ Erm ]
  Çiçekli köy - Bahçesaray - Van
E1900, 1946: İlvili
  Ulubeyli köy - Bahçesaray - Van
1928 K: Abdivan
1910 UK: Avdevan
  Pullupınar mah Daldere - Gevaş - Van
1928 K: Kutıs [ Erm ]
E1900 HSH: Kutus
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Sütlüce mah Daldere - Gevaş - Van
1928 K: Saxox
E1900 Epr: Tsaxoğ [ Erm "sol toprak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yaylakonak köy - Bahçesaray - Van
1928 K: Teremağ
E1900 Epr: Taramağ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Altıntas köy - Bahçesaray - Van
1928 K: Zertans/Zertas
E1900 Epr 2.238: Dzardants [ Erm ծառտանց ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün resmi adı, eski adın Kürtçe Zertas (`altıntas`) şeklinde yanlış yorumundan türemiştir. SN
  Papatya mah Çatbayır - Bahçesaray - Van
1928 K: Par [ Erm ]
  Doğanyayla köy - Bahçesaray - Van
1928 K: Arvas [ Erm arvadz? "aralık, yarık, iki tepe arasındaki çukur" ]
■ Meşhur Şeyh Arvasi sülalesinin yurdu olan köydür. Hizan ile Müküs arasındaki geçidi tutan köy SN
  Trakya mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
1928 K: Taris [ Erm ]
  Veligöl mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
1928 K: Vers [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Küçükköy mah Akyayla - Bahçesaray - Van
1946 MYK: Kiçakos/Kiçoğs
E1900 Thierry: Gıcoğs [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Thierry'nin bu köy yakınına yerleştirdiği Kuçğats Vank manastırı, köyün özgün adının Kuçğk'/Kuçğs olduğunu düşündürür. SN
  Çatbayır köy - Bahçesaray - Van
E1900: Arincik [ Erm ar'nçig ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Düzbaşı mah Çatbayır - Bahçesaray - Van
E1619, 1928 Md, K, K: Sors [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Küllüce mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
Eski adı: Poğonık [ Erm poğonk "oluklar" ]
  Konuk mah Akyayla - Bahçesaray - Van
1928 K: Gidave
  Daldere köy - Gevaş - Van
1928 K: Karkar
E1900 Epr: Gargar' [ Erm "tümülüs, höyük" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 19. yy ortalarında 20 köy içeren Gargar/Karkar nahiyesinin merkez köyü idi. 1895 olaylarına dek nüfusu büyük çoğunlukla Ermeni idi. SN
  Sakız mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
1928 K: Sakiz
E1900 Thierry: Sakıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Doruklu mah Daldere - Gevaş - Van
1928 K: Ziküh
E1900 Epr: Dzogu [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akyayla köy - Bahçesaray - Van
1928 K: Komas [ Erm komats "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çömlekçi köy - Bahçesaray - Van
1928 K: Nankas [ Erm ]
1901 UK: Nanğas
  Şenler mah Çömlekçi - Bahçesaray - Van
1928 K: Şityar/Şetyar
  Mengen mah Çömlekçi - Bahçesaray - Van
1928 K: Mamkone/Mamkome
  Keskin mah Çatbayır - Bahçesaray - Van
1928 K: Kinekas
E1447 Md: Kinegants [ Erm ]
  Oğuzeli mah Çömlekçi - Bahçesaray - Van
1928 K: Ağmus/Ağmos
  Kartal köy - Bahçesaray - Van
1928 K: Verezüz [ Erm ]
  Anaköy köy - Gevaş - Van
1946 MYK: Horotis [ Erm ]
E1900 HSH: Xorortents
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Beşadım mah Anaköy - Gevaş - Van
1941 US: Tap
E1900 Epr: Dap [ Erm "düzlük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Pınarbaşı mah Altıntas - Bahçesaray - Van
1928 K: Pranış[en]
E1466 Md: Pırnaşen [ Erm բռնաշէն "zorbaköy" ]
  Şişli köy - Bahçesaray - Van
1946 MYK: Sip
E1603 Md: Seb [ Erm ]
  Sungurlu mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1928 K: Şéngiris
  Gençler mah İn - Gevaş - Van
1928 K: Tağik [ Erm tağig "mahallecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Paşaköy köy - Bahçesaray - Van
1928 K: Perinkas [ Erm ]
1901 UK: Peringos
  Atmaca mah Paşaköy - Bahçesaray - Van
1928 K: Pilurıs [ Erm plurs "tepeler" ]
  Elmayaka köy - Bahçesaray - Van
1928 K: Sıpkans
E1306 Md: Sırpganants [ Erm Սուրբ Կանանց "Azize Hanımlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 968 yılından önce inşa edilmiş olan Surp Ganants Manastırı 4. yy'da yaşadığı rivayet edilen Azize Hıripsime ve yoldaşlarına adanmıştır. Harabesi mevcuttur. SN
  İriköy mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
1928 K: İr
E1900 Thierry: Hér [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Evbark mah Anaköy - Gevaş - Van
E1900 Sark, K: Mülk [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akhisar mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
1928 K: Ekilvan/Akilvan
  Yaşlıkavak köy - Bahçesaray - Van
1928 K: Tinisnizar [ Kürd nîzar "kuzey Tinis (?)" ]
  Cuma mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
1928 K: Çum/Çüm
  Güneyyamaç köy - Bahçesaray - Van
1928 K: Tinisberuj [ Kürd beroj "güney" ]
1901 UK: Tinnis
E1900 Thierry: Dımnis
  Tokluca mah Anaköy - Gevaş - Van
1928 K: Miçkanis
E1900 Epr: Mıcgants [ Erm "Micik'ler (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Püsküllü mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
Eski adı: Kırtünüt [ Erm ]
  Mercanlı mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
Eski adı: Merekas [ Erm? marag "samanlık" ]
  Ağin mah İn - Gevaş - Van
1928 K: Ağin
■ Tivapuyn (`Şeytan Yuvası`) Manastırı harabesi köyün kuzeyindeki yarımadanın ucunda, göl kıyısındadır. Yapım tarihi 927-931 dolayı olmalıdır. SN
  Görenek mah Anaköy - Gevaş - Van
1946 MYK: Arkinis
E1900 HSH: Argents [ Erm "haneler?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Barışık mz - Gevaş - Van
E1900 K: Miçaros [ Erm miç-arôs "orta nadaslık" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ En az 1946'ya dek tam teşekküllü köy statüsünde idi. Ermenice méç, bileşiği miç- `orta` veya `geri`, arôs `ekilmemiş arazi, nadas`. SN
  Yoldöndü köy - Gevaş - Van
1928 K: Anzak
E390, E1902 Pav 27, Epr: Indzak [ Erm ındzayk ընծայք "adaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün sırtındaki Alacabük dağı eski çağlardan beri Indzak'isar `Indzak' dağı` adıyla kaydedilmiştir. Burada bulunan Indzayk' Surp Hagop manastırı 10. yy öncesinden beri mevcuttu. SN
  Çığır mah Anaköy - Gevaş - Van
1940 US: Kiç
E1900 Epr: Kiçi [ Erm kiç "az?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Özbeyli mah Güneyyamaç - Bahçesaray - Van
1928 K: Sampas
E1900 Epr 2.240: Dzapants [ Erm Ծափանց ]
  Bahçesaray ilçe - Bahçesaray - Van
1928 K: Müküs
Arab Bala: Muks (idari bölge)
Ark Amm: Moksoêna (idari bölge)
EEr ZKl, Parp 74: Mogk/Moks (idari bölge) [ Erm "Mok'lar (?)" ]
■ Ermenice isim ülke ve beylik adı olarak 4. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Özne hali (nominativ) Mogk', nesne hali (akkuzativ) Mogs biçimini alır. Arapça/Türkçe Müks adı akkuzativden türemiştir. SN
  Balcılar mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1928 K: Purant/Porant [ Erm ]
  Hakkıbey mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1928 K: Norevanıs
E1900 Thierry: Noravants [ Erm noravants "yenikent" ]
  Kuşluk köy - Gevaş - Van
1928 K: Taxmanıs
E1900 HSH: Taxmants [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Şerefhan mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928 K: Ağin
E1900 Thierry: Hağin [ Erm ]
  Liman mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1928 K: Liçan
E1608 Md: Lıcan [ Erm ]
  Akıncılar mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928 K: Askincaz
E1900 Thierry: Hasgncats [ Erm Asdicants "basamaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski adı muhtemelen ünlü Anabad manastırına çıkan basamaklı yola işaret eder. SN
  Taşköy mah Ünlüce - Bahçesaray - Van
1901 UK: Kasrik [ Kürd "kalecik" ]
  Töreli köy - Gevaş - Van
1946 MYK: Aht
E1900 Epr: Hağt [ Erm "güçlü? hakim?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün kuzeydoğusundaki büyük dağ kütlesi tarihte Hağt Dağı adıyla anılır. SN
  Bahçedere mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928 K: Mezrei Hüsam [ Kürd ]
  Tımar köy - Gevaş - Van
E1902, 1928 Epr II.39, K: Tımar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aktaş mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928 K: Keretas
E1409 Md: Gaytants [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Aziz Tomas adında kilisesi vardı. SN
  Petekli mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
Eski adı: Petetex [ Erm pertitağ "kale mahallesi" ]
  Rüzgârlı mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1946 MYK: Raman
  Yıldırım mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
Eski adı: Mezre Guri [ Kürd ]
  Balaban mah Kuşluk - Gevaş - Van
E1900 HSH: Şevgut [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Laleli mah Ünlüce - Bahçesaray - Van
1928 K: Dêre Aliağa [ Kürd "Aliağa kilisesi" ]
  Anapınar mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
E1900, 1946: Anabad [ Erm "manastır" ]
■ Dzıbad veya Anabad adıyla anılan Surp Pırgiç Ermeni manastırı 1369 yılından itibaren kaydedilmiş ve 1870'li yıllara dek varlığını sürdürmüştür. Harabesi ayaktadır. SN
  Atlıhan köy - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 K: Celikan [ Kürd cêlikî/cêlikan ]
1916 UK: Celiki
  Aydınocak köy - Gevaş - Van
1928 K: Şatvan
E1900 Epr: Şadvan [ Erm şadavan "otağ, hükümdar çadırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 2009 yilinda eski bir Ermeni mezarligi uzerine okul yapilmasi tartisma konusu oldu. Manav
  Karşıgeçit mah Kuşluk - Gevaş - Van
1928 K: Verpan
E1900 HSH: Varban [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Ünlüce köy - Bahçesaray - Van
1928 K: Mezreşeyxan [ Kürd mezraşêxan "şeyhler mezrası" ]
  Değirmitaş köy - Gevaş - Van
1928 K: Engelor
E1900 HSH: Angalur
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Beyoğlu mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1928 K: Nanıs
E1376 Md: Nanents [ Erm "Nano'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çağrı mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1946 MYK: Lolis/Luris
E1900 Thierry: Lulents [ Erm "Lulo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  İnköy köy - Gevaş - Van
1928 K: İnköy
E1900 HSH: Hinkeğ [ Erm "eskiköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ünsal mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1946 MYK: Keytas [ Erm ]
  Taşköprü mah Ünlüce - Bahçesaray - Van
1928 K: Kerçikans [ Erm ]
1901 UK: Kerçikas
  Arnas mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1928 K: Arnas
1901 UK: Arnost
  Altınsaç köy - Gevaş - Van
1928 K: Kanzak
E1900 HSH: Kantsag [ Erm Գանձակ "gömüce" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün 1 km kuzeyinde tepe üzerinde bulunan Surp Tovmas manastır kilisesi 1339 tarihinden itibaren kaydedilmiştir. SN
  Hasbey köy - Gevaş - Van
1928 K: Norküx
E1900 HSH: Norküğ [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Övecek köy - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928 K: Ferhinıs [ Erm ]
1916 UK: Noraşin Farxi [ Erm "Farxi yeniköyü" ]
  Altındere köy - Bahçesaray - Van
E1524 Md: Arinç
E905 Mam: Arantsnak [ Erm առանձնակ "yalınca? ayrı yer?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Varis mv - Gevaş - Van
E1900 HSH: Varents [ Erm Վառենց "yanıklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Halen terk edilmiş harabedir. SN
  Yanıkçay köy - Gevaş - Van
1928 K: Arpit
E1900 Epr: Arpert [ Erm "? kalesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kırıkhan mah Altındere - Bahçesaray - Van
1946 MYK: Kitris [ Erm ]
  Yuva köy - Gevaş - Van
1928 K: Sarik [ Erm sarik "yaylacık" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bağlama köy - Gevaş - Van
1928 K: Pagan [ Kürd ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dikmetaş mah Altındere - Bahçesaray - Van
1928 K: Dimkar
E1900 Thierry: Témkar [ Erm դէմքար "diktaş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Koçak köy - Gevaş - Van
1946 MYK: Poğonis
E1900 HSH: Poğants [ Erm poğonts "oluklar?, arklar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Göründü köy - Gevaş - Van
1928 K: Mıxrabet
E1300: Moxrapert [ Erm "külkale" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 13. yy'da Cevanşir'in Gürcü Tarihi'nde Moxrpert adıyla anılan köydür. Köyün batısındaki vadide bulunan Garmir Agn (veya Garmırag) Manastırının kökeni 10. yy'a dayanır. SN
  Kazanç köy - Gevaş - Van
E1902, 1946: Pahvanıs
E1900 HSH: Paxvants [ Erm "kaçaklar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Arpert Surp Asdvadzadzin manastırı bu köyde bulunmaktaydı. SN
  Yemişlik köy - Gevaş - Van
1928 K: Narik
E940: Narek [ Erm Նարեկ ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 940 yılından önce burada kurulan, 1895'ten sonra terk edilen ve 1950'ye dek ayakta olan ünlü Narég manastırından geriye iz kalmamıştır. Büyük şair Krikor Naregatsi (951-1003) bu manastırda yaşamıştı. ■ Manastırın adının Ermenice açıklaması yoktur. SN
  Kurultu köy - Gevaş - Van
1928 K: Verindanıs
E1900 HSH: Verındants [ Erm "kovulmuşlar?" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Dalbastı köy - Çatak (Narlı bucağı) - Van
E1900 HSH, K: Xumar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Korulu köy - Çatak - Van
1946 MYK: İninıs
E1900: Hinents [ Erm "eskiler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köye bağlı Albıçak mezrasında bulunan anıtsal kilise, önce okul daha sonra samanlik olarak kullanıldı. Manav
  Akdamar bld - Gevaş - Van
1960 DİE: Uysal
1928 K: Vergonis
E1900 Epr: Vırgunis [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Dereağzı (İşkirt) ve Güzelkonak (Pişvank) köyleri 1989'da Uysal beldesine katıldı. Beldeye 2008'de turistik nedenlerle Ahtamar/Akdamar adasının adı verildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km