Van'da 797 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 8
sırala 
  Gölgelik mah Daldere - Gevaş - Van
1928k: Karmirat [ Erm ]
  Kardeşler mah Daldere - Gevaş - Van
1928k: Derdis [ Erm ]
  Çiçekli mah - Bahçesaray - Van
E1900, 1928k: İlvili
  Ulubeyli mah - Bahçesaray - Van
1928k: Abdivan
1901hb: Avdevan
  Pullupınar mah Daldere - Gevaş - Van
1928k: Kutıs [ Erm ]
E1912: Kutus
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Sütlüce mah Daldere - Gevaş - Van
1928k: Saxox
E1902: Tsaxoğ [ Erm "sol toprak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yaylakonak mah - Bahçesaray - Van
1928k: Teremağ
E1902: Taramağ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Altıntas mah - Bahçesaray - Van
E1902: Dzardants [ Erm ծառտանց ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün resmi adı, eski adın Kürtçe Zertas (`altıntas`) şeklinde yanlış yorumundan türemiştir. SN
  Papatya mah Çatbayır - Bahçesaray - Van
1928k: Par [ Erm ]
  Doğanyayla mah - Bahçesaray - Van
1928k: Arvas [ Erm arvadz? "aralık, yarık, iki tepe arasındaki çukur" ]
■ Meşhur Şeyh Arvasi sülalesinin yurdu olan köydür. Hizan ile Müküs arasındaki geçidi tutan köy SN
  Trakya mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
1928k: Taris [ Erm ]
  Veligöl mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
1928k: Vers [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatbayır mah - Bahçesaray - Van
E1900~: Arincik [ Erm ar'nçig ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Küçükköy mah Akyayla - Bahçesaray - Van
E1900~: Gıcoğs [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Thierry'nin bu köy yakınına yerleştirdiği Kuçğats Vank manastırı, köyün özgün adının Kuçğk/Kuçğs olduğunu düşündürür. SN
  Düzbaşı mah Çatbayır - Bahçesaray - Van
E1619, 1928k: Sors [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Küllüce mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
Eski adı: Poğonık [ Erm poğonk "oluklar" ]
  Konuk mah Akyayla - Bahçesaray - Van
1928k: Gidave
  Daldere mah - Gevaş - Van
1928k: Karkar
E1902: Gargar [ Erm "tümülüs, höyük" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 19. yy ortalarında 20 köy içeren Gargar/Karkar nahiyesinin merkez köyü idi. 1895 olaylarına dek nüfusu büyük çoğunlukla Ermeni idi. SN
  Sakız mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
1928k: Sakiz
E1900~: Sakıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Doruklu mah Daldere - Gevaş - Van
1928k: Ziküh
E1902: Dzogu [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akyayla mah - Bahçesaray - Van
1928k: Komas [ Erm komats "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kürt Yerleşimi Türk
  Çömlekçi mah - Bahçesaray - Van
1928k: Nankas [ Erm ]
1901hb: Nanğas
  Şenler mah Çömlekçi - Bahçesaray - Van
  Mengen mah Çömlekçi - Bahçesaray - Van
  Keskin mah Çatbayır - Bahçesaray - Van
1928k: Kinekas
E1447: Kinegants [ Erm ]
  Oğuzeli mah Çömlekçi - Bahçesaray - Van
1928k: Ağmus/Ağmos
  Kartal mah - Bahçesaray - Van
1928k: Verezüz [ Erm ]
  Anaköy mah - Gevaş - Van
1916ht: Horodis [ Erm ]
E1912: Xorordents
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Beşadım mah Anaköy - Gevaş - Van
1916ht: Tap
E1902: Dap [ Erm "düzlük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Pınarbaşı mah Altıntas - Bahçesaray - Van
1928k: Pranış[en]
E1466: Pırnaşen [ Erm բռնաշէն "zorbaköy" ]
  Şişli mah - Bahçesaray - Van
1946k: Sip
E1603: Seb [ Erm ]
  Sungurlu mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1928k: Şéngiris
  Gençler mah İn - Gevaş - Van
1928k: Tağik [ Erm tağig "mahallecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Paşaköy mah - Bahçesaray - Van
1928k: Perinkas [ Erm ]
1901hb: Peringos
  Atmaca mah Paşaköy - Bahçesaray - Van
1928k: Pilurıs [ Erm plurs "tepeler" ]
  Elmayaka mah - Bahçesaray - Van
1928k: Sıpkans
E968: Sırpganants [ Erm Սուրբ Կանանց "azize hatunlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 968 yılından önce inşa edilmiş olan Surp Ganants Manastırı 4. yy'da yaşadığı rivayet edilen Azize Hıripsime ve yoldaşlarına adanmıştır. Harabesi mevcuttur. SN
  İriköy mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
1928k: İr
E1900~: Hér [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Evbark mah Anaköy - Gevaş - Van
E1848: Mülk [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akhisar mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
  Yaşlıkavak mah - Bahçesaray - Van
1928k: Tinisnizar [ Kürd nîzar "kuzey Tinis (?)" ]
  Cuma mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
1928k: Çum/Çüm
  Güneyyamaç mah - Bahçesaray - Van
1928k: Tinisberuj [ Kürd beroj "güney" ]
1901hb: Tinnis
E1912: Dımnis
  Tokluca mah Anaköy - Gevaş - Van
1928k: Miçkans
E1902: Mıcgants [ Erm "Micik'ler (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Püsküllü mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
Eski adı: Kırtünüt [ Erm ]
  Mercanlı mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
Eski adı: Merekas [ Erm? marag "samanlık" ]
  Ağin mah İn - Gevaş - Van
1928k: Ağin
■ Tivapuyn (`Şeytan Yuvası`) Manastırı harabesi köyün kuzeyindeki yarımadanın ucunda, göl kıyısındadır. Yapım tarihi 927-931 dolayı olmalıdır. SN
  Görenek mah Anaköy - Gevaş - Van
1916ht: Arkinis
E1912: Arkents [ Erm "haneler?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Barışık mz - Gevaş - Van
1916ht: Miçaros [ Erm miç-arôs "orta nadaslık" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yoldöndü mah - Gevaş - Van
1928k: Inzak
1916ht: Kilise
E390, E1902: Indzak [ Erm ındzayk ընծայք "adaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün sırtındaki Alacabük dağı eski çağlardan beri Indzak'isar `Indzak' dağı` adıyla kaydedilmiştir. Burada bulunan Indzayk' Surp Hagop manastırı 10. yy öncesinden beri mevcuttu. SN
  Çığır mah Anaköy - Gevaş - Van
1916ht: Kiç
E1902: Kıçi [ Erm kiç "az?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Özbeyli mah Güneyyamaç - Bahçesaray - Van
1928k: Sampas
  Bahçesaray ilçe - Bahçesaray - Van
1928k: Müküs
A892: Muks (idari bölge)
Y378: Moksoênê (idari bölge)
E490, E967: Mogk/Moks (idari bölge) [ Erm "Mok'lar (?)" ]
■ Ermenice isim ülke ve beylik adı olarak 4. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Yalın hali Mogk, belirtme hali (akkuzativ) Mogs biçimini alır. Arapça/Türkçe Müks adı ikincisinden türemiştir. SN
■ Kürt Yerleşimi Türk
  Balcılar mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1928k: Purant/Porant [ Erm ]
  Hakkıbey mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1928k: Norevanıs
E1900~: Noravants [ Erm noravants "yenikent" ]
  Kuşluk mah - Gevaş - Van
1928k: Taxmans
E1912: Taxmants [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Şerefhan mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928k: Ağin
E1900~: Hağin [ Erm ]
  Liman mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1928k: Liçan
E1608: Lıcan [ Erm ]
  Akıncılar mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928k: Askincaz
E1900~: Hasgncats [ Erm Asdicants "basamaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski adı muhtemelen ünlü Anabad manastırına çıkan basamaklı yola işaret eder. SN
  Taşköy mah Ünlüce - Bahçesaray - Van
1901hb: Kasrik [ Kürd "kalecik" ]
  Töreli mah - Gevaş - Van
1916ht: Ext
E1902: Hağt [ Erm "güçlü? hakim?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün kuzeydoğusundaki büyük dağ kütlesi tarihte Hağt Dağı adıyla anılır. SN
  Bahçedere mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928k: MezreiHüsam [ Kürd ]
  Tımar mah - Gevaş - Van
E1902: Tımar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aktaş mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928k: Keretas
E1409: Gaytants [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Aziz Tomas'a adanmış kilisesi vardı. SN
  Petekli mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
Eski adı: Petetex [ Erm pertitağ "kale mahallesi" ]
  Rüzgârlı mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1946k: Raman
  Yıldırım mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
Eski adı: MezreGuri [ Kürd ]
  Balaban mah Kuşluk - Gevaş - Van
E1912, 1916ht: Şevgut/Şevkût [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Laleli mah Ünlüce - Bahçesaray - Van
1928k: DêreAliağa [ Kürd "Aliağa kilisesi" ]
  Anapınar mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
E1900~, 1928k: Anabad [ Erm "manastır" ]
■ Dzıbad veya Anabad adıyla anılan Surp Pırgiç Ermeni manastırı 1369 yılından itibaren kaydedilmiş ve 1870'li yıllara dek varlığını sürdürmüştür. Harabesi ayaktadır. SN
  Aydınocak mah - Gevaş - Van
E1902, 1928k: Şadvan/Şatvan [ Erm şadavan "otağ, hükümdar çadırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 2009 yilinda eski bir Ermeni mezarligi uzerine okul yapilmasi tartisma konusu oldu. Manav
  Karşıgeçit mah Kuşluk - Gevaş - Van
1928k: Verpan
E1912: Varban [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Ünlüce mah - Bahçesaray - Van
1928k: Mezreşeyxan [ Kürd mezraşêxan "şeyhler mezrası" ]
  Değirmitaş mah - Gevaş - Van
1928k: Engelor
E1912: Angalur
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Beyoğlu mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1928k: Nanıs
E1376: Nanents [ Erm "Nano'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çağrı mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1946k: Lolis/Luris
E1900~: Lulents [ Erm "Lulo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  İnköy mah - Gevaş - Van
1928k: İnköy
E1912: Hinkeğ [ Erm "eskiköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ünsal mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1946k: Keytas [ Erm ]
  Taşköprü mah Ünlüce - Bahçesaray - Van
1928k: Kerçikans [ Erm ]
1901hb: Kerçikas
  Dövecik mz - Gevaş - Van
1916ht: Taxtis
  Arnas mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1928k: Arnas
1901hb: Arnost
  Atlıhan mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928k: Celikan [ Kürd cêlikî/cêlikan ]
1916ht: Celiki
  Altınsaç mah - Gevaş - Van
1928k: Kanzak
E1912: Kantsag Գանձակ [ Erm "gömüce" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün 1 km kuzeyinde tepe üzerinde bulunan Surp Tovmas manastır kilisesi 1339 tarihinden itibaren kaydedilmiştir. SN
  Hasbey mah - Gevaş - Van
E1912, 1928k: Norküğ/Norküx [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Altındere mah - Bahçesaray - Van
E1524: Arinç
E666, E905: Arantsnak [ Erm առանձնակ "yalınca? ayrı yer?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Varis mv - Gevaş - Van
E1912: Varents Վառենց [ Erm "yanıklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Terk edilmiş harabedir. SN
  Yanıkçay mah - Gevaş - Van
1928k: Arpit
E1902: Arpert [ Erm "? kalesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kırıkhan mah Altındere - Bahçesaray - Van
1946k: Kitris [ Erm ]
  Yuva mah - Gevaş - Van
1928k: Sarik [ Erm sarik "yaylacık" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bağlama mah - Gevaş - Van
1928k: Pagan [ Kürd "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dikmetaş mah Altındere - Bahçesaray - Van
1928k: Dimkar
E1900~: Témkar [ Erm դէմքար "diktaş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Koçak mah - Gevaş - Van
1916ht: Boğons
E1912: Poğants [ Erm poğonts "oluklar?, arklar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Göründü mah - Gevaş - Van
1928k: Mıxrabet
E1300-: Moxraberd [ Erm "külhisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 13. yy'da Cevanşir'in Gürcü Tarihi'nin Ermenice yazmasında Moxrpert adıyla anılan köydür. Köyün batısındaki vadide bulunan Garmir Agn (veya Garmırag) Manastırının kökeni 10. yy'a dayanır. SN
  Kazanç mah - Gevaş - Van
1928k: Paxvans
E1912: Paxvants [ Erm "kaçaklar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Arpert Surp Asdvadzadzin manastırı bu köyde bulunmaktaydı. SN
  Yemişlik mah - Gevaş - Van
1928k: Narik
E940: Narek Նարեկ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 940 yılından önce burada kurulan, 1895'ten sonra terk edilen ve yapıları 1950'ye dek ayakta olan ünlü Narek manastırından geriye iz kalmamıştır. Şair Krikor Naregatsi (951-1003) bu manastırda yaşamıştı. SN
  Kurultu mah - Gevaş - Van
1928k: Verindans
E1912: Verındants [ Erm "kovulmuşlar?" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.Haritada yeri belli olmayanlar.
  Çadır dağ - Aa - Van
1977k: Artos
  Kepçe dağ - Aa - Van
1977k: Arnas


Grafik harita göster     haritada ara : km