Van'da 822 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 9
sırala 
  Gölgelik mah Daldere - Gevaş - Van
1928: Karmirat [ Erm ]
  Kardeşler mah Daldere - Gevaş - Van
1928: Derdis [ Erm ]
  Ulubeyli mah - Bahçesaray - Van
1916hb: Abdivan
E1900~a: Avdevan
  Pullupınar mah Daldere - Gevaş - Van
1928: Kutıs [ Erm ]
E1912: Kutus
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Sütlüce mah Daldere - Gevaş - Van
1928: Saxox
E1902: Tsaxoğ [ Erm "sol toprak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yaylakonak mah - Bahçesaray - Van
1916hb: Teremağ
E1902: Taramağ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Altıntas mah - Bahçesaray - Van
1916hb: Zerdas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün resmi adı, eski adın Kürtçe Zertas (`altıntas`) şeklinde yorumundan türemiştir. SN
  Doğanyayla mah - Bahçesaray - Van
1928: Arvas [ Erm arvadz? "aralık, yarık, iki tepe arasındaki çukur" ]
■ Meşhur Şeyh Arvasi sülalesinin yurdu olan köydür. Hizan ile Müküs arasındaki geçidi tutan köy SN
  Trakya mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
1916hb: Naris / Taris? [ Erm ]
  Sakız mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
1928: Sakiz
E1900~b: Sakıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatbayır mah - Bahçesaray - Van
1916hb: Arinçik [ Erm arınçig "küçük arinç (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Düzbaşı mah Çatbayır - Bahçesaray - Van
1916hb: Sorsi + Vank
E1619: Sors (manast) [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Küllüce mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
E1900~b: Poğonk [ Erm "oluklar" ]
  Küçükköy mah Akyayla - Bahçesaray - Van
1916hb: Kiçğos
E1900~b: Gıcoğs [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Thierry'nin bu köy yakınına yerleştirdiği Kuçğats Vank manastırı, köyün özgün adının Kuçğk/Kuçğs olduğunu düşündürür. SN
  Daldere mah - Gevaş - Van
1928: Karkar
E1902: Gargar [ Erm "tümülüs, höyük" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 19. yy ortalarında 20 köy içeren Gargar/Karkar nahiyesinin merkez köyü idi. 1895 olaylarına dek nüfusu büyük çoğunlukla Ermeni idi. SN
  Veligöl mah Doğanyayla - Bahçesaray - Van
1928: Veris [ Erm "yukarı" ]
1916hb: Vidis?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Doruklu mah Daldere - Gevaş - Van
1928: Ziküh
E1902: Dzogu [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akyayla mah - Bahçesaray - Van
1916hb: Kömas [ Erm komats "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kürt Yerleşimi Türk
  Papatya mah Çatbayır - Bahçesaray - Van
1916hb: Par [ Erm ]
■ Bahçesaray ilçe merkezinin kuzeybatısında Çatbayır köyüne çıkan vadi halen Par Deresi olarak anılır. SN
  Şenler mah Çömlekçi - Bahçesaray - Van
  Keskin mah Çatbayır - Bahçesaray - Van
1928: Kinekas
E1447: Kinegants [ Erm ]
  Oğuzeli mah Çömlekçi - Bahçesaray - Van
1916hb: Akmos
  Konuk mah Akyayla - Bahçesaray - Van
1928: Gidave
  Anaköy mah - Gevaş - Van
1916hb: Horodis [ Erm ]
E1912: Xorordents
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Beşadım mah Anaköy - Gevaş - Van
1916hb: Tap
E1902: Dap [ Erm "düzlük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mengen mah Çömlekçi - Bahçesaray - Van
  Pınarbaşı mah Altıntas - Bahçesaray - Van
1928: Pranış[en]
E1466: Pırnaşen [ Erm բռնաշէն "zorbaköy" ]
  Sungurlu mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1916hb: Şinkiris [ Erm "binalar" ]
  Gençler mah İn - Gevaş - Van
1928: Tağik [ Erm tağig "mahallecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Şişli mah - Bahçesaray - Van
1916hb: Sip / Sep
E1603a: Seb [ Erm ]
  Paşaköy mah - Bahçesaray - Van
1928: Perinkas [ Erm ]
E1900~a: Peringos
  Atmaca mah Paşaköy - Bahçesaray - Van
1928: Pilurıs [ Erm plurs "tepeler" ]
  Kartal mah - Bahçesaray - Van
1928: Verezüz [ Erm ]
  Elmayaka mah - Bahçesaray - Van
1928: Sıpkans
E968: Sırpganants Սրբկանանց [ Erm "azize hanımlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 968 yılından önce inşa edilmiş olan Surp Ganants Manastırı 4. yy'da yaşadığı rivayet edilen Azize Hıripsime ve yoldaşlarına adanmıştır. Harabesi mevcuttur. SN
  İriköy mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
1928: İr
E1900~b: Hér [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Evbark mah Anaköy - Gevaş - Van
E1848: Mülk [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akhisar mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
  Cuma mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
1916hb: Com
  Tokluca mah Anaköy - Gevaş - Van
1928: Miçkans
E1902: Mıcgants [ Erm "Micik'ler (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yaşlıkavak mah - Bahçesaray - Van
1928: Tinisnizar [ Kürd nîzar "kuzey Tinis (?)" ]
  Püsküllü mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
E1900~b: Kırtünüt [ Erm ]
  Güneyyamaç mah - Bahçesaray - Van
1928: Tinis Beroj [ Kürd beroj "güney" ]
E1900~a: Dımnis
  Mercanlı mah Elmayaka - Bahçesaray - Van
E1900~a, 1916h: Merekas [ Erm marag? "samanlık" ]
  Ağin mah İn - Gevaş - Van
1928: Ağin
■ Tivapuyn (`Şeytan Yuvası`) Manastırı harabesi köyün kuzeyindeki yarımadanın ucunda, göl kıyısındadır. Yapım tarihi 927-931 dolayı olmalıdır. SN
  Görenek mah Anaköy - Gevaş - Van
1916hb: Arkinis
E1912: Arkents [ Erm "haneler?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Barışık mz - Gevaş - Van
1916hb: Miçaros [ Erm miç-arôs "orta nadaslık" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yoldöndü mah - Gevaş - Van
1928: Inzak
1916hb: Kilise
E390: Indzak [ Erm ındzayk ընծայք "adaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün sırtındaki Alacabük dağı eski çağlardan beri Indzak'isar `Indzak' dağı` adıyla kaydedilmiştir. Burada bulunan Indzayk' Surp Hagop manastırı 10. yy öncesinden beri mevcuttu. SN
  Çığır mah Anaköy - Gevaş - Van
1916hb: Kiç
E1902: Kıçi [ Erm kiç "az?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Özbeyli mah Güneyyamaç - Bahçesaray - Van
1916hb: Sinpas
  Bahçesaray ilçe - Bahçesaray - Van
1916hb: Müks / Müküs
A892: Muks (idari bölge)
E506: Mogk / Moks (idari bölge) [ Erm "Mok'lar (?)" ]
Y378: Moksoênê (idari bölge)
■ Ermenice isim ülke ve beylik adı olarak 4. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Yalın hali Mogk, belirtme hali (akkuzativ) Mogs biçimini alır. Arapça/Türkçe Müks adı ikincisinden türemiştir. SN
■ Kürt Yerleşimi Türk
  Balcılar mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1916hb: Purant / Porant [ Erm ]
  Hakkıbey mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1916hb: Norevanis
E1900~b: Noravants [ Erm gen. noravants "yenikent" ]
  Kuşluk mah - Gevaş - Van
1928: Taxmans
E1912: Taxmants [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Şerefhan mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928: Ağin
E1900~b: Hağin [ Erm ]
  Liman mah Bahçesaray - Bahçesaray - Van
1916hb: Liçan
E1608: Lıcan [ Erm ]
  Akıncılar mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928: Askincaz
E1900~b: Hasgncats [ Erm gen. asdicants "basamaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski adı muhtemelen ünlü Anabad manastırına çıkan basamaklı yola işaret eder. SN
  Taşköy mah Ünlüce - Bahçesaray - Van
E1900~b: Kasrik [ Kürd "konacık" ]
  Töreli mah - Gevaş - Van
1916hb: Ext
E1902: Hağt [ Erm "güçlü? hakim?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün kuzeydoğusundaki büyük dağ kütlesi tarihte Hağt Dağı adıyla anılır. SN
  Bahçedere mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928: Mezrei Hüsam [ Kürd ]
  Tımar mah - Gevaş - Van
E1902: Tımar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aktaş mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1928: Keretas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Aziz Tomas'a adanmış kilisesi vardı. SN
  Petekli mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1916hb: Petetağ [ Erm pertitağ "kale mahallesi" ]
E1900~b: Petetex
  Rüzgârlı mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1946: Raman
  Yıldırım mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
K1900~a: Mezre Guri [ Kürd ]
  Balaban mah Kuşluk - Gevaş - Van
E1912, 1916h: Şevgut / Şevkût [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Laleli mah Ünlüce - Bahçesaray - Van
1928: Dêre Aliağa [ Kürd "Aliağa manastırı" ]
1916hb: Mezrei ˁAli
  Anapınar mah Cevizlibelen - Bahçesaray - Van
1916hb: Anabut Mezrası
E1369: Anabad [ Erm "manastır" ]
■ Dzıbad veya Anabad adıyla anılan Surp Pırgiç Ermeni manastırı 1369 yılından itibaren kaydedilmiş ve 1870'li yıllara dek varlığını sürdürmüştür. Harabesi ayaktadır. SN
  Aydınocak mah - Gevaş - Van
E1902, 1928: Şadvan / Şatvan [ Erm şadavan "otağ, hükümdar çadırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 2009 yilinda eski bir Ermeni mezarligi uzerine okul yapilmasi tartisma konusu oldu. Manav
  Karşıgeçit mah Kuşluk - Gevaş - Van
1928: Verpan
E1912: Varban [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Ünlüce mah - Bahçesaray - Van
1916hb: Mezrei Şeyxan [ Kürd mezrê şêxan "şeyhler mezrası" ]
  Değirmitaş mah - Gevaş - Van
1928: Engelor
E1912: Angalur
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Beyoğlu mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1916hb: Nanis
E1376: Nanents [ Erm "Nano'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çağrı mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1916hb: Lolis / Lulis
E1900~b: Lulents [ Erm "Lulo'lar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  İnköy mah - Gevaş - Van
1928: İnköy
E1912: Hinkeğ [ Erm "eskiköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ünsal mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1916hb: Kîtas / Kütas [ Erm ]
E1409: Gaytants
  Taşköprü mah Ünlüce - Bahçesaray - Van
1928: Kerçikans [ Erm ]
1916hb: Kerkecans
E1900~b: Kerçikas
  Dövecik mz - Gevaş - Van
1916hb: Taxtis
  Arnas mah Kaşıkçılar - Bahçesaray - Van
1916hb: Arnos
E1900~b: Arnost
  Atlıhan mah - Çatak (Narlı bucağı) - Van
1928: Celikan [ Kürd "döller" ]
1916hb: Celiki
  Altınsaç mah - Gevaş - Van
1928: Kanzak
E1912: Kantsag Գանձակ [ Erm "gömüce" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün 1 km kuzeyinde tepe üzerinde bulunan Surp Tovmas manastır kilisesi 1339 tarihinden itibaren kaydedilmiştir. SN
  Hasbey mah - Gevaş - Van
E1912, 1928: Norküğ / Norküx [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Altındere mah - Bahçesaray - Van
E1524, 1916h: Arinç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Varis mv - Gevaş - Van
E1912: Varents Վառենց [ Erm "yanıklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Terk edilmiş harabedir. SN
  Yanıkçay mah - Gevaş - Van
1928: Arpit
E1902: Arpert [ Erm "? kalesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kırıkhan mah Altındere - Bahçesaray - Van
1946: Kitris [ Erm ]
  Yuva mah - Gevaş - Van
1928: Sarik [ Erm "yaylacık" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bağlama mah - Gevaş - Van
1928: Pagan [ Kürd "viranlık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dikmetaş mah Altındere - Bahçesaray - Van
1916hb: Dimkar
E1900~b: Témkar դէմքար [ Erm "diktaş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Koçak mah - Gevaş - Van
1916hb: Boğons
E1912: Poğants [ Erm poğonts "oluklar?, arklar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Göründü mah - Gevaş - Van
1928: Mıxrabet
E1000~: Moxrpert [ Erm "külhisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Gürcü Vekayinamesi'nin 13. yy'a ait Ermenice yazmasında Moxrpert adıyla anılan köydür. Köyün batısındaki vadide bulunan Garmir Agn (veya Garmırag) Manastırının kökeni 10. yy'a dayanır. SN
  Kazanç mah - Gevaş - Van
1928: Paxvans
E1912: Paxvants [ Erm "kaçaklar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Arpert Surp Asdvadzadzin manastırı bu köyde bulunmaktaydı. SN
  Yemişlik mah - Gevaş - Van
1928: Narik
E921y: Narek Նարեկ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ I Gagik Ardzruni (ö. 921) zamanında kurulan, 1895'ten sonra terk edilen ve yapıları 1950'ye dek ayakta olan ünlü Narek manastırından geriye iz kalmamıştır. Şair Krikor Naregatsi (951-1003) bu manastırda yaşamıştı. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Çadır dağ - Aa - Van
1977: Artos
  Deveboynu yarıma - Gevaş - Van
1977: Ahnatap
  Kepçe dağ - Aa - Van
1977: Arnas


Grafik harita göster     haritada ara : km