Uzunköprü'de 57 yerleşim bulundu.
sırala 
  Balabankoru köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928k: Balabankoru
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Osmanlı zamanında komşu Balabanköy'ün koru arazisidir. Kırım'ı Rusların ele geçirmesi sonrası Osmanlı topraklarına sığınan Kırım Tatarlarının yerleşmesi ile kurulmuştur. Köyde doğudaki isyanlar sonucunda 1930lar sonrasında buraya sürgün edilmiş birkaç Kürt ailelesi de yaşamaktadır. Bazı eski haritalarda Tatarköy olarak da geçer (20. YY başı) Atakan Sevgi
  Balaban köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928k: Balaban
Alevi yerleşimi
■ 1300'lerin ikinci yarısında Gazi Süleyman Paşa ile Çimpe kalesi üzerinden Trakya'ya geçen Balaban Aşireti reisi İnce Balaban (Deli Balaban) Bey tarafından kurulmuş, Balaban Aşiretince şenlendirilmiştir. Osmanlı kayıtlarında ismi Balabanlı, Balabanlu, Balbalu şeklinde geçtiği olmuştur. Atakan Sevgi
  Gemici köy - Uzunköprü - Edirne
1877hk: Gemicikli
■ Osmanlı'nın Balkanlara geçtiği dönemlerde kurulmuş bir Türk köyüdür. Zamanında bu köy halkı Dimetoka şehrine Meriç Nehri üzerinden geçişi sağlamak amacıyla görevlendirilmiştir. Köyün ismi de buradan gelmektedir. Atakan Sevgi
  Kurdu köy - Uzunköprü - Edirne
1928k: Kurdu
1900ht: Kurtköyü
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Köyde bulunan Ay. Dimitrios kilisesi 1915'te kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmişti. SN
  Altınyazı köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928k: Harala
Y787, Lt1204: Garélla [ Luw ]
  Çalı köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922tb: Palioúri [ Yun ]
1900ht: Çalıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Türkobası köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928k: XaralGöne
1900ht: Göne
Alevi yerleşimi
  Eskiköy köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922tb: Palaióxorio [ Yun "eskiköy" ]
1900ht: Eskiköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Hamidiye köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928k: Hamidiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1895 senesinde Loveč yakınlarındaki Bežanovo köyünden gelen Pomak muhâcirler tarafından kurulmuştur. Manav
  Kavacık köy - Uzunköprü - Edirne
1900ht: Kavacık
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yunanca kaynaklarda bazen Magoúla adı da görülür. Aziz Yoannes kilisesi 1913'te tahrip edildi, köy 1922'de boşaltıldı. SN
  Kadıköy köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928k: KadıGebran [ Tr "gâvur Kadıköy" ]
1900ht: Kadıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Gebran Osmanlı idari dilinde `gâvurlar` anlamındadır. SN
  Kadıağılı köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928k: Gazixalil
Y1905: Kadağala
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Uzunköprü ilçe - Uzunköprü - Edirne
Y1922tb: Makri Fére [ Yun "uzun geçit" ]
1831n, 1928k: Cisri Ergene [ Tr "Ergene köprüsü" ]
Y787, Y1356: Pámphilos [ Yun ]
  Maksutlu köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928k: Maksutlu
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Dere köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1900ht: Dereköyü
Y1922tb: Monastiráki [ Yun "küçük manastır" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Köyün Rum nüfusu 1913'te boşaltılmış ve Kimisis tis Theotoku kilisesi tahrip edilmiştir. SN
  Kurtbey bld - Uzunköprü - Edirne
1928k: Kurtbey
Pomak yerleşimi
  Kırköy köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1900ht: Kırköy
Y1839b: Amygdaliá [ Yun "bademli" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ TİB Amygdalia köyünü komşu Çavuşköy'e yerleştirirse de bu yanlıştır. SN
  Harmanlı köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928k: Harmanlı
Alevi yerleşimi
  Malkoç köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922tb: Graviá
1900ht: Malkoç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Rumlar 1913 senesinde Doğan köyüne sürüldüler. Manav
  Yeniköy bld - Uzunköprü - Edirne
1928k: Yeniköy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Balkan ve Dünya Savaşları sonrası köyde yaşayan Hıristiyan halk göçmüş, yerine de yine aynı savaşlarda Osmanlı sınırları dışında kalan Türkler yerleşmiştir. Bugünkü halkının geldiği yer, Kuzeydoğu Yunanistan'da, Rodop Dağları'nda bulunan Ruşanlar köyü ve civarıdır. Bu bölgeden göçenlere geanel olarak dağlı adı verilir ve geldikleri bölgedeki Seyyid Ali sultan Tekkesi'ne bağlı Bektaşi/Alevi kökenlidirler. Atakan Sevgi
  Çavuşlu köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928k: Çavuşlu
Alevi yerleşimi
  Aslıhan köy - Uzunköprü (Kırcasalih bucağı) - Edirne
1928k: Aslıhan
Y1922tb: Leontári [ Yun "aslancık" ]
1900ht: Arslanlı
■ Yunanca kaynaklarda görülen Leontári `aslancık` adı Türkçeden çeviri olmalıdır. SN
  Başağıl köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928k: Mandıra [ Tr/Yun ]
Pomak yerleşimi
■ Küçük Mandıra denirdi. 93 Harbi neticesinde Loveč Pomakları iskân edildi. Manav
  Süleymaniye köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928k: Süleymaniye
1900ht: Çerkesköyü
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Gacal) yerleşimi
■ Bulgar kayitlarinda: Çingene Yeri. 20. asir basinda Rum Ortodoks Kilisesine bagli Bulgar yerlesimi. Günümüzde Kuzey Bulgaristan muhâciri Gacal yerlesimi. Muhâcirlerin yerlesmesiyle Çingeneler baska yerlere tasindilar. Manav
  Karabürçek köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928k: Karabürçek
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Gacal, Bosnak ve Yörük ve Drama Pomaklari yerlesimi. Manav
  Yağmurca köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
Pomak yerleşimi
■ Loveč: Bilič, Rahova ve Trno köyleri ile Pleven yakinlarindaki Gornik köyünden gelen göçler ile kuruldugu söylenir. Manav
  Elmalı köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1900ht: Ermeni Köyü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Elmalı adının `el malı` anlamında olduğu rivayet edilir. SN
■ Gacal, Pomak ve Çingene yerleşimi. Manav
  Sipahi köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928k: Sipahi
Pomak yerleşimi
  Gazimehmet köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928k: Gazimehmet
■ Köy Türk köyüdür Balkan göçmenlerinden oluşmaktadır (Bulgaristan-Yunanistan(langaza)-makedonya(doyran). Tarafından gelenlerle kuruludur. Eski Rum köyüdür Türk22


Grafik harita göster     haritada ara : km