Uzunköprü'de 57 yerleşim bulundu.
sırala 
  Balabankoru köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h: Tatarköyü
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Osmanlı zamanında komşu Balabanköy'ün koru arazisidir. Kırım'ı Rusların ele geçirmesi sonrası Osmanlı topraklarına sığınan Kırım Tatarlarının yerleşmesi ile kurulmuştur. Köyde doğudaki isyanlar sonucunda 1930lar sonrasında buraya sürgün edilmiş birkaç Kürt ailelesi de yaşamaktadır. Bazı eski haritalarda Tatarköy olarak da geçer (20. YY başı) Atakan Sevgi
  Balaban köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928: Balaban
Alevi yerleşimi
■ 1300'lerin ikinci yarısında Gazi Süleyman Paşa ile Çimpe kalesi üzerinden Trakya'ya geçen Balaban Aşireti reisi İnce Balaban (Deli Balaban) Bey tarafından kurulmuş, Balaban Aşiretince şenlendirilmiştir. Osmanlı kayıtlarında ismi Balabanlı, Balabanlu, Balbalu şeklinde geçtiği olmuştur. Atakan Sevgi
  Gemici köy - Uzunköprü - Edirne
1901h: Camicik
1877hk: Gemici
■ Osmanlı'nın Balkanlara geçtiği dönemlerde kurulmuş bir Türk köyüdür. Zamanında bu köy halkı Dimetoka şehrine Meriç Nehri üzerinden geçişi sağlamak amacıyla görevlendirilmiştir. Köyün ismi de buradan gelmektedir. Atakan Sevgi
  Kurdu köy - Uzunköprü - Edirne
1928: Kurdu
1901h: Kurdköyü
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Köyde bulunan Ay. Dimitrios kilisesi 1915'te kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmişti. SN
  Çalı köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922: Palioúri [ Yun ]
1901h: Çalıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Türkobası köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928: Xarala Göne
1901h: Göne
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Çiftlik köy - Uzunköprü - Edirne
1901h: Çiftlik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Eskiköy köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922: Palaióxorio [ Yun "eskiköy" ]
1877hk: Eskiköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Hamidiye köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928: Hamidiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Kısmen Pomak yerleşimi
■ 1895 senesinde Loveč yakınlarındaki Bežanovo köyünden gelen Pomak muhâcirler tarafından kurulmuştur. Manav
■ Köy nüfusu; bugün Bulgaristan'da kalan Plevne vilayetinin Belyonovo (Becanova) köyünden, Osmanlı-Rus harbi sırasında göç eden Sunnî Türkmen'lerden ve Lofça'dan (Loveç) göç eden pomaklardan oluşur. Ahmet Yurt
  Kavacık köy - Uzunköprü - Edirne
1901h: Kavacık
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yunanca kaynaklarda bazen Magoúla adı da görülür. Aziz Yoannes kilisesi 1913'te tahrip edildi, köy 1922'de boşaltıldı. SN
  Kadıköy köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928: Kadı Gebran [ Tr "gâvur Kadıköy" ]
1901h: Kadıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Gebran Osmanlı idari dilinde `gâvurlar` anlamındadır. SN
  Gazihalil köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928: Gazixalil
1901h: Kadağala
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Uzunköprü ilçe - Uzunköprü - Edirne
Y1922: Makri Fére [ Yun "uzun geçit" ]
1831: Cisri Ergene [ Tr "Ergene köprüsü" ]
Y787: Pámphilos [ Yun ]
■ Osmanlı döneminde Ergene kazası merkezi olduğu için `Ergene Köprüsü` anlamında Cisr-i Ergene adı görülür. SN
  Maksutlu köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928: Maksutlu
1901h: Masıdlı
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Dere köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
Y1922: Monastiráki [ Yun "küçük manastır" ]
1877hk: Dereköyü
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Köyün Rum nüfusu 1913'te boşaltılmış ve Kimisis tis Theotoku kilisesi tahrip edilmiştir. SN
  Kurtbey bld - Uzunköprü - Edirne
1901h: Kurtbeyli
Pomak yerleşimi
  Kırköy köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h: Kırköy
Y1839: Amygdaliá [ Yun "bademli" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ TİB Amygdalia köyünü komşu Çavuşköy'e yerleştirirse de bu yanlıştır. SN
  Harmanlı köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h: Harmanlı
Alevi yerleşimi
  Malkoç köy - Uzunköprü - Edirne
Y1922: Graviá
1877hk: Bulgar Malkoç
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Rumlar 1913 senesinde Doğan köyüne sürüldüler. Manav
  Yeniköy bld - Uzunköprü - Edirne
1901h: Yeniköy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Balkan ve Dünya Savaşları sonrası köyde yaşayan Hıristiyan halk göçmüş, yerine de yine aynı savaşlarda Osmanlı sınırları dışında kalan Türkler yerleşmiştir. Bugünkü halkının geldiği yer, Kuzeydoğu Yunanistan'da, Rodop Dağları'nda bulunan Ruşanlar köyü ve civarıdır. Bu bölgeden göçenlere geanel olarak dağlı adı verilir ve geldikleri bölgedeki Seyyid Ali sultan Tekkesi'ne bağlı Bektaşi/Alevi kökenlidirler. Atakan Sevgi
  Çavuşlu köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h: Çavuş
Alevi yerleşimi
  Aslıhan köy - Uzunköprü (Kırcasalih bucağı) - Edirne
1928: Aslıhan
Y1922: Leontári [ Yun "aslancık" ]
1877hk: Arslanlı
■ Yunanca kaynaklarda görülen Leontári `aslancık` adı Türkçeden çeviri olmalıdır. SN
  Başağıl köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928: Mandıra [ Tr/Yun ]
Pomak yerleşimi
■ Küçük Mandıra denirdi. 93 Harbi neticesinde Loveč Pomakları iskân edildi. Manav
  Kırcasalih bld - Uzunköprü (Kırcasalih bucağı) - Edirne
1877hk: Zaluf / Zalof [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Süleymaniye köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1901h: Çerkesköy
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni (Gacal) yerleşimi
■ Bulgar kayitlarinda: Çingene Yeri. 20. asir basinda Rum Ortodoks Kilisesine bagli Bulgar yerlesimi. Günümüzde Kuzey Bulgaristan muhâciri Gacal yerlesimi. Muhâcirlerin yerlesmesiyle Çingeneler baska yerlere tasindilar. Manav
  Çöpköy bld - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1901h: Çöpköyü
1877hk: Çepova [ Bul ]
Pomak yerleşimi
  Karabürçek köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1901h: Karabürçek
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Gacal, Bosnak ve Yörük ve Drama Pomaklari yerlesimi. Manav
  Yağmurca köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1901h, 1909h: -
Pomak yerleşimi
■ Loveč: Bilič, Rahova ve Trno köyleri ile Pleven yakinlarindaki Gornik köyünden gelen göçler ile kuruldugu söylenir. Manav
  Elmalı köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1877hk, 1901h: Ermeni Köyü
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Elmalı adının `el malı` anlamında olduğu rivayet edilir. SN
■ Gacal, Pomak ve Çingene yerleşimi. Manav
  Sipahi köy - Uzunköprü (Çöpköy bucağı) - Edirne
1928: Sipahi
Pomak yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km