Urla'da 28 yerleşim bulundu.
sırala 
  Birgi köy - Urla (Uzunkuyu bucağı) - İzmir
k1928 K: Birgi
hy1890 Kiep: Pirgi [ Yun pyrgí "kule, hisarcık" ]
T1528: Birgicek
  Uzunkuyu köy - Urla (Uzunkuyu bucağı) - İzmir
k1928 K: Uzunkuyu
■ Bir dönem Barbaros bucağı merkez köyü idi. SN
  Balıklıova köy - Urla - İzmir
T1891 S-Ay91: Balıklava
EYu: Polikhna?
■ Barrington Atlas'ta Polichna olarak gösterilen yer olması muhtemeldir. Türkçe isim buradan türemiş olmalıdır. SN
■ Yarımada üzerine çalışma yapan Meritt'e göre burası antik çağda Klazomenai'ye bağlı Polikhna'dır. ahmet uhri
  Gülbahçe köy - Urla - İzmir
Y1900-: Rodónes [ Yun "gülbahçe" ]
T1891: Gülbahçe
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  İçmeler mah - Urla - İzmir
h1909: İçmeler
T1528: Malkoç
■ Halen Malkoç'tan türeyen Malkaca adıyla da anılır... ahmet uhri
  Demircili köy - Urla - İzmir
T1478 Kiep: Demircili
EYu: Airai
■ Köyün iskelesinin bulunduğu yerde var olan antik kent Airai adıyla Thukidídes'te geçmekte. ahmet uhri
  Yağcılar köy - Urla - İzmir
T1891 S-Ay91: Yağcılar
  Özbek köy - Urla - İzmir
hy1915: Sebiki
hy1890 Kiep: Zebeki
T1528: Uzbeg
■ Adının muhtemelen bir kişi adından geldiği ve Özbekistan ile alakalı olmadığı muhakkaktır. SN
  Torasan mah - Urla - İzmir
Eski adı: -
  Uzunada ada - Urla - İzmir
h1909: Köste/Kosta
Y1900-: Makronísi [ Yun "uzun ada" ]
EYu: Drymoússa [ Yun ]
  Denizli mah - Urla - İzmir
h1909: Denizli
  Çeşmealtı mah - Urla - İzmir
h1909: Akçeşme
■ Şimdi Denizciler Kampı olan adacıktaki çeşmeden dolayı. SN
  Kızılca x - Urla - İzmir
T1478: Kızılca
■ Halen terkedilmiş ve harabe halindedir. SN
  Kuşçular köy - Urla - İzmir
T1891 S-Ay91: Kuşçular
  Urla ilçe - Urla - İzmir
eç1660 : Urla
OYu: Vurlá
Y17 Str, Hie: Bríoula/Príoulla
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Strabon ve Hierokles'te anılan Bríoula/Príoulla adlı yer olmalıdır. Karş. Zgusta #172-1. Yunanca Vurlá biçimi geç Bizans döneminden itibaren kaydedilmiştir. SN
  HekimAdası ada - Urla - İzmir
h1909: Kiliseli
hy1890 Kiep: Kiliseli*İatronisi [ Yun iatrónisi "hekim adası" ]
EYu: Pélai
  Karantina ada - Urla - İzmir
T1764: Karantina (ada)
■ İngiliz gezgin Chandler'in 1764 tarihli eserinde bu adla anılır. Adayı sahile bağlayan kumsalı Piri Reis 1512'de zikretmiştir. SN
  Yücesahil mah - Urla - İzmir
h1909: Kalabak
■ Eski İzmir-Çeşme yolu üzerindeki bu mahallenin adı Kalabak'tı. Sanırım 1980'lerde yoldaki tabela "Yücesahil" olarak değişti. Levent Çağatay
  Zeytinalanı mah - Urla - İzmir
Eski adı: -
  Bademler köy - Urla - İzmir
T1891: Bademler
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km