Urfa'da 1263 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 13
sırala 
  Kavaklıca köy - Halfeti - Urfa
k1928 K: Tilazze [ Süry tell ˁêzo "keçitepe" ]
hy1915: TellAze
Türkmen yerleşimi
■ Kısmen baraj altında kaldı. SN
  Halfeti ilçe - Halfeti - Urfa
k1928 K: Xalfeti [ Ar Xalîfetî "halifeli" ]
  Savaşan köy - Halfeti - Urfa
1941 RG: Biresor [ Kürd "kızılkuyu?" ]
k1928 K: Bilesor
hy1915: Belatir
Türkmen yerleşimi
■ Eski köy kısmen baraj altında kalmış, halk yeni köye taşınmıştır. SN
  Dorucak köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Tillek [ Kürd tilek "höyücek" ]
hy1915: TilHazar
Kürd (Reşi) yerleşimi
■ Eski Dorucak/Tillak köyü baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yerde yeniden kuruldu. SN
  Keskince köy - Birecik - Urfa
k1928 K: TelMûsan [ Ar/Kürd "Musalar höyüğü" ]
hy1915: TellMus
Türkmen yerleşimi
■ Eski Tilmısan/Keskince köyü baraj gölü altında kaldığı için yeniden iskân edildi. SN
■ Türkmen-Nogay karışık nüfus. Tilmusa Mahallesinde yaklaşık 100 aile yaşardı. Köy sular altında kaldıktan sonra barajın kıyısında mahallenin eski yerini tepeden görecek bir mevkide köye yeni yerleşim yeri verildi. Fakat buraya köylülerden sadece 40-50 hane yerleşti. Köylülerin çoğu ilçe ve kentlere göçtü. bult
  Argaç köy - Halfeti - Urfa
k1928 K: Tifnik
E1900-: Tıvnig
Türkmen yerleşimi
  Fıstıközü köy - Halfeti - Urfa
k1928 K: Tisa
hy1915: Tisra
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Seldek köy - Halfeti - Urfa
h1915 k1928: Seldik
Kürd (Salmanlı) yerleşimi
  Altınova köy - Birecik - Urfa
hy1890 k1928 Kiep, K: Hubab [ Süry "bereketli" ]
Türkmen yerleşimi
  Ayran bld - Birecik - Urfa
h1915: Ayran
Kürd (Reşi) yerleşimi
  Meteler köy - Birecik - Urfa
k1928 K: TelVez
hy1915: TelVaz
Türkmen yerleşimi
■ Eski Tilvez/Meteler köyü baraj gölü altında kaldı; yeni yerde iskân edildi. SN
  Saylakkaya köy - Halfeti - Urfa
E1900-, k1928 Vic, K: Cibin [ Erm çrpuyn? "su yuvası" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Avşar) yerleşimi
■ Köy halkı, Avşar'dır. Avşarlar, Osmanlı-Rus harbinden sonra Ermenilerin terk ettiği köylere ve kasabalara Kayseri Uzunyayladan gelerek iskan edilmişlerdir. Türk
■ Köyde hala bir kaç Müslümanlaşmış Ermeni aile yaşamaktadır. Geri kalan nüfus Türkmendir. metonio
  Geçittepe köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Tilˁubur [ Ar tell el-ˁubur "geçithöyük" ]
hy1915: TelObur
Türkmen yerleşimi
  Çiftlik köy - Birecik - Urfa
k1928 K: ÇukurÇiftlik
Kürd (Reşi + Milan) yerleşimi
  İnnaplı köy - Birecik - Urfa
k1928 K: ˁİnnab [ Ar "üzüm" ]
Kürd (Reşi) yerleşimi
  Ömerli köy - Halfeti - Urfa
Kr: ˁAmaran [ Kürd "Ömerler (aş.)" ]
k1928 K: Ömerli
Kürd yerleşimi
  Durak köy - Halfeti - Urfa
k1928 K: Aram
hy1915: Arğan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Çebekoğlu köy - Halfeti - Urfa
k1928 K: Çebekoğlu
Türkmen yerleşimi
  Karaotlak köy - Halfeti - Urfa
h1915 k1928: Karamezrea
Türkmen yerleşimi
  Surtepe köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Surtepe
Kürd (Reşi) yerleşimi
  Yeşilören köy - Halfeti - Urfa
1517, k1928 T, K: Ank
Türkmen yerleşimi
■ 1517'de Ank Nahiyesi kaydedilmiştir. SN
  Bağlarbaşı köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Sorik [ Kürd sorik "kızılca" ]
hy1915: Sörük
Kürd/Türkmen yerleşimi
  Kayalar köy - Halfeti - Urfa
k1928 K: Keferxan [ Süry "Han köyü?" ]
hy1915: Kefran [ Kürd "kâfirler?" ]
Kürd yerleşimi
■ Keferan adı yörede kafirlerden kalma diye bilinir. Kafirler Hanı diye bilinir. 1980 öncesi köyde beş kilise vardı ama yıkılmışlardır. bertan
  Melikören mah Yukarıhabip - Birecik - Urfa
k1928 K: Melikviran
  Ortayol köy - Halfeti - Urfa
hy1915 k1928: Arax
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Argıl bld - Halfeti - Urfa
k1928 K: Argıl
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Uğurcuk köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Hacinebi [ Kürd hecînebî "hacıtorunu" ]
Kürd (Reşi) yerleşimi
  Mezra bld - Birecik - Urfa
k1928 K: Mezra
  Birecik ilçe - Birecik - Urfa
Ar: Bîra
Y553 Pr: Birtha [ Süry birthâ "saray" ]
■ Arapça ve erken Türkçe kaynaklarda Bîre/Bîrâ kullanılır. SN
■ Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli Türk azınlık da bulunmaktadır. Türk
  Büyükgöğlü bld - Halfeti - Urfa
1960 DİE: YukarıGöklü
k1928 K: BüyükGöğlü
hy1915: Göklü
Kürd yerleşimi
  Dergili köy - Halfeti - Urfa
h1915 k1928: Dirlu/Dêrlo
Kürd yerleşimi
  Sırataşlar köy - Halfeti - Urfa
Kr: Wanê
k1928 K: Vahna
Kürd yerleşimi
  Aşağıhabip köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Aşağıhabip
Kürd (Pijan) yerleşimi
  Sütveren köy - Halfeti - Urfa
k1928 K: Hileyni
Kürd yerleşimi
  YukarıHabip köy - Birecik - Urfa
k1928 K: YukarıHabib
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Surdışı mah Çoğan - Birecik - Urfa
k1928 K: HariciSur
  Erikli köy - Halfeti - Urfa
k1928 K: Xox [ Erm/Kürd xox "erik veya şeftali" ]
Kürd yerleşimi
  Karababa köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Karababa
■ Tüten köyüne bağlı mahalle iken ayrı muhtarlık oldu. SN
  Çakallı köy - Halfeti - Urfa
k1928 K: Çakallı [ Kürd/Tr "aş.?" ]
hy1915: Çikan
Türkmen (Çakallı) yerleşimi
■ © Tarih: 21/Ş /1266 (Hicrî) Maraş eyaletinde Sinemlü [Sinemilli], Kılıçlı, Çakallı ve Atumlu [Atmanlu] aşiretleri ... deyar heyran
  Kurugöl köy - Halfeti - Urfa
k1928 K: Aftar
Kürd yerleşimi
  Özmüş köy - Halfeti - Urfa
k1928 K: Talikan
hy1915: Delixan
Kürd yerleşimi
  Akarçay köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Tibil
Kürd (Ketikan) yerleşimi
■ © 24.02.1743 Birecik sancağında kain zeamet mülhakatından Tiril kasabasındaki arazilerine konar göçer taifesinden Reşvan Aşireti'ne mensub bazı eşhasın kendilerine zarar verdiklerinden ... deyar heyran
  Aşağıgöğlü köy - Halfeti - Urfa
k1928 K: AşağıGöğlü
Kürd yerleşimi
  Sekili köy - Birecik - Urfa
Eski adı: Kesme
  Ziyaret köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Ziyaret
  Tüten köy - Birecik - Urfa
k1946 MYK: Eşekdüşen
Kürd (Ketikan) yerleşimi
■ 1928 DV köy listesinde görülen `Aşağıdüşen` adı muhtemelen başarısız kalmış bir kibarlaştırma teşebbüsüdür. SN
  Duyduk köy - Birecik - Urfa
k1928 K: XarabeBezikan
Kürd (Ketikan) yerleşimi
■ Akarçay/Tibil köyüne bağlı mahalle iken yakın tarihte ayrı köy statüsü kazandı. SN
  Balaban köy - Halfeti - Urfa
h1915 k1928: Naaş
Türkmen yerleşimi
  Çoğan köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Çoğan
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Gülaçan köy - Halfeti - Urfa
k1928 K: Zaxpir
hy1915: Sağpir
Türkmen yerleşimi
  Çiçekalan köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Zehri
h1917: Ziri
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Bozdere köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Tilfâr [ Ar "farehöyük" ]
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Akpınar köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
k1928 K: Söğürtlen
Kürd (Reşi) yerleşimi
■ 1941 itibariyle Akpınar ve Söğürtlen ayrı köyler olarak görünmektedir. SN
  AiağıKuyucak köy - Birecik - Urfa
k1946 MYK: Biris
k1928 K: Birˁîs
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Karakız mah Kuyucak - Birecik - Urfa
k1928 K: Karakız
  Altınova köy - Halfeti - Urfa
1960 DİE: Benek
k1928 K: Arteş [ Kürd artêş "ordu" ]
Kürd/Türkmen yerleşimi
  Kırağılı köy - Bozova (Yaylak bucağı) - Urfa
k1928 K: Çikân [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
■ Köyün tamami Kürt'tür. Sakinlerin buyuk kismi Birecik ilcesinde yasamaktadir, her firsatta koydedirler. erdem
  Mağaralı köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Girlavık [ Kürd girlawik "yiğittepe" ]
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Diktepe köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Ağcakuyu
  Böğürtlen köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
h1915: Böğürtlen
Kürd (Şabikan) yerleşimi
■ 1941'den 70'li yıllara dek Göğlü (Böğürtlen) bucağı merkez köyü idi. SN
  Kalkan köy - Halfeti - Urfa
1941 RG: Kalkan
Kürd yerleşimi
  Günece köy - Halfeti - Urfa
k1928 K: Harvenek
hy1915: Hervanek
Kürd yerleşimi
  Almaşar köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Almaşar
  Eşmeler köy - Birecik - Urfa
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Deliler köy - Bozova (Yaylak bucağı) - Urfa
hy1914 Kiep: Dinan [ Kürd "deliler" ]
■ Orjinal ismi "Dina", Kurtcedir. Turkcelestirilen koy isimleri icinde ismine sadik kalinan tek köydür. erdem
  Örgülü köy - Bozova (Yaylak bucağı) - Urfa
Eski adı: Gölesor [ Kürd golasor "kızılgöl" ]
  Kurucahöyük köy - Birecik - Urfa
Kr: Girişk
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Killik köy - Bozova (Yaylak bucağı) - Urfa
hy1914 Kiep: Kilik
  Hilalli köy - Halfeti - Urfa
k1928 K: Kuneferek [ Kürd kunêferek? "geniş mağara" ]
Kürd yerleşimi
  Arslanlı köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Şebük
  Ünsal köy - Birecik - Urfa
Eski adı: XaydarÇortuği
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Divriği köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Divriği
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Gürkuyu köy - Halfeti - Urfa
k1928 K: Noxrut [ Erm moxrud? "küllü" ]
Kürd yerleşimi
  Güvenir köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Sakırga
Kürd yerleşimi
  Namazlı mah Ünsal - Birecik - Urfa
k1928 K: Namazlı
  Tavşanören köy - Halfeti - Urfa
h1915 k1928: Tavşanviran
Kürd yerleşimi
  Han mah Arslanlı - Birecik - Urfa
k1928 K: Han
  Kömağıl köy - Birecik - Urfa
Kürd (Ketikan) yerleşimi
■ Divriği köyünden ayrıldı. Yeni yerleşim. SN
  Dalocak köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Çepçepi [ Kürd ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Özveren köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
k1928 K: Hobabi [ Süry "bereketli" ]
Kürd (Şabıkan) yerleşimi
  Göktepe köy - Birecik - Urfa
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Düzlüce köy - Birecik - Urfa
Eski adı: Huluk
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Aratdağı mah Kocaali - Birecik - Urfa
k1928 K: Aratdağı
  Meyanca köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Susik
Kürd (Abbasiyan) yerleşimi
  Yaylacık köy - Birecik - Urfa
Kr: Fısfıs
k1928 K: Simavi
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Günışığı köy - Birecik - Urfa
k1928 K: ŞemsiXıdır [ Ar "Hızır güneşi" ]
Kürd (Ketikan) yerleşimi
  Mengelli köy - Birecik - Urfa
k1928 K: Mengelli
Kürd yerleşimi
■ Nüfusu 1878 Karaköse muhaciridir; Türkçe konuşurlar. SN
■ Köyde şu an köyün yerlisi herhangi bir nüfus bulunmamaktadır, çoğunluk Ketikan aşiretinden Kürttür. metonioHaritada yeri belli olmayanlar.
  Yarımtepe köy - Akçakale - Urfa
Eski adı: Çaf
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km