haritada ara :   km  
Ulaş'da 42 yerleşim bulundu.
sırala 
Baharözü bld - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Baharözü
Boğazdere köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Kantariz [ Tr kantarözü "köprüdüzü" ]
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Kantariz Kalesi bulunur. SN
Yapalı köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Yapalı
Çevirme köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Çevirme
Yazıcık köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Patırın köyü
Ekincioğlu köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Ekincioğlu
Kurtlukaya köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Kurtlukaya
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Karacalar köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Karacalar
Kazanpınar köy - Ulaş - Sivas
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Yukarıada köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Yukarıada
Küpeli köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Küpeli
Kurtoğlu köy - Ulaş (Akpınar bucağı) - Sivas
1916h 📖: Kurtoğlu
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1915'te Malazgirt'ten göçen Karapapaklar iskan edildi. SN
Aşağıada köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Aşağıada
Bostankaya köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Bostankaya
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Acıyurt köy - Ulaş - Sivas
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1877-78 Rus Harbinde Kafkasya'da Karapapakların lideri ve daha sonra Türkiye'ye göçün öncüsü olan Mihrali Bey (öl. 1906) bu köye yerleşmiştir. SN
Kovalı köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Kovalı
Geven köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Gevhan
Gümüşpınar köy - Ulaş - Sivas
K 📖: Şeyxderdiyar [ Kr şêxderdiyar "şeyhlitepe" ]
1916h 📖: Tekke
Akkaya köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Akkaya
Ulaş ilçe - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Ulaş
■ Dulkadirli beyliği'nin 16. yy'da Osmanlı'ya ilhakından sonra Maraş ile Halep arasında konargöçer olan Ulaş cemaati bu bölgeye gelip yerleşik düzene geçmiştir. 1578 tarihli tahrirde Ulaş cemaati bu bölgede anılır. SN
■ İlçe merkezi ile batı kesimleri genellikle Sünni-Türk, doğu bölgesi Kürt/Zaza kökenli Alevidir. metonio
Tecer köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Tecer Hanı [ Tr Tecer/Tecir "aş." ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Adana'dan Polatlı ve Aşkale'ye dek geniş bir alanda görülen Tecer/Tecerlü/Tacirli cemaatinin adı Türkçe tacir veya Ermenice dacar `kilise` sözcüğünden türemiş olabilir. Bir bölümü Alevidir. SN
Demircilik köy - Ulaş - Sivas
1909z 📖: Zaza Demircili
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ © 05.05.1909 Sivas'ın Ulaş Kazasına bağlı Zaza Demircili köyünde sahip olduğu tarlayı... deyar heyran
Yağdonduran köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: -
■ Deliktaş Gediği adıyla da tanınan Yağdonduran Geçidi yakınında 20. yy'da oluşmuş yerleşimdir. SN
Karaşar köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Karaşar
Hacımirza köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Hacımirza
Gürpınar köy - Ulaş (Deliktaş bucağı) - Sivas
1960 📖: İnkonak
1928 📖: Mağara
Eskikarahisar köy - Ulaş (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h 📖: Karahisar-ı Atik
■ Muhtemelen Bizans kaynaklarında belirtilen Blandos kalesidir. SN
■ Kangal ilçesi Deliktaş bucağına bağlı iken 1988'de Ulaş bucağına bağlandı. Taner A.
Ovacık köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Ovacık
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çakıllıpınar x - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Çayırlıpınar
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Terk edilmiştir. SN
Örenlice köy - Ulaş (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h 📖: Kürtlü
Eski adı: Sertmahmut
Ezentere köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Ezeltere
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Karagöl köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖: Karagöl
Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
Yeşildiyar mah Kapıkaya - Ulaş (Kavak bucağı) - Sivas
1916h 📖: İtkıran
Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
Kapıkaya köy - Ulaş (Kavak bucağı) - Sivas
1916h 📖: Kapukaya
Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
Güneşli köy - Ulaş (Kavak bucağı) - Sivas
1928 📖: Mıstohaso [ Kr Musto-Heso "Hasan oğlu Mustafa" ]
1916h 📖: Mustafa Haso
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Korubaşı köy - Ulaş (Kavak bucağı) - Sivas
Z 📖: Dewa Pupî [ Zz "Pupo köyü" ]
1916h 📖: Türnük [ Erm tırnig "kapıcık, geçit" ]
E1902 📖: Tornig
Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ 18. yy'da Elazığ'dan gelen İmam Rıza ocağına mensup Pup adlı kişi tarafından kurulduğu rivayet edilirse de, kastedilen mevcut köyün yeniden iskânı olmalıdır. SN
Çavdar köy - Ulaş (Kavak bucağı) - Sivas
1916h 📖: Çavdar
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.