haritada ara :   km  
Ulaş'da 42 yerleşim bulundu.
sırala 
Baharözü belediye - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Bağırözü
■ Kasabanın adı farklı kaynaklarda Bağırözü veyahut Bugayırözü olarak görülüyor. Kasabayı kuranlar Sivas'tan gelen Alkaevli boyundan Elbeyli Aşiretinden Türkmenler'dir. 93 Harbinden sonra Kars ve Ağrı vilayetlerinden tarihte 93 Harbi Muhacirleri olarak bilinen vatandaşlar gelmiştir. Kasaba halkının çoğunluğu Sivaslı Türkmenlerden olup, İç Anadolu kültürü yaşanmaktadır. Onur Yılmaz
■ Koord: 39° 25' 59'' D, 36° 52' 59'' K
Boğazdere köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Kantariz [ Türkçe kantarözü "köprüdüzü" ]
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Kantariz Kalesi bulunur. SN
■ Koord: 39° 22' 31'' D, 36° 54' 57'' K
Yapalı köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Yapalı
■ Koord: 39° 27' 0'' D, 36° 55' 59'' K
Çevirme köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Çevirme
■ Koord: 39° 15' 53'' D, 36° 56' 30'' K
Yazıcık köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Patırın köyü
■ Koord: 39° 19' 19'' D, 36° 57' 3'' K
Ekincioğlu köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Ekincioğlu
■ Koord: 39° 29' 47'' D, 36° 57' 15'' K
Kurtlukaya köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Kurtlukaya
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 23' 23'' D, 36° 57' 21'' K
Karacalar köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Karacalar
■ Köy 16. veya 17. yüzyılda tarihte Harput Türkmenleri olarak bilinen Türkmen Oymakları tarafından kurulmuştur. Onur Yılmaz
■ Koord: 39° 27' 19'' D, 36° 57' 26'' K
Kazanpınar köy - Ulaş - Sivas
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 39° 20' 50'' D, 36° 58' 23'' K
Yukarıada köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Yukarıada
■ Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Öz'ün Ulaş ve Köyleri isimli kitabında köy halkının 18. yüzyılda Halep bölgesinden gelen Türkmenlerden olduğu belirtilmiştir. Onur Yılmaz
■ Koord: 39° 31' 0'' D, 36° 58' 59'' K
Küpeli köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Küpeli
■ Köy halkı Şam ve Halep taraflarından gelen Avşar Türkmenleridir. Köyün kuruluş tarihi çeşitli kaynaklarda 1794 veya 1804 tarihleri olarak belirtilmektedir. Onur Yılmaz
■ Koord: 39° 19' 1'' D, 36° 59' 30'' K
Kurtoğlu köy - Ulaş (Akpınar bucağı) - Sivas
1916h 📖 : Kurtoğlu
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1915’te Malazgirt’ten göçen Karapapaklar iskan edildi. SN
■ Koord: 39° 13' 59'' D, 37° 0' 0'' K
Aşağıada köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Aşağıada
■ Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Öz'ün Ulaş ve Köyleri isimli kitabında köy halkının 18. yüzyılda Halep bölgesinden gelen Türkmenlerden olduğu belirtilmiştir. Onur Yılmaz
■ Koord: 39° 29' 51'' D, 37° 0' 5'' K
Bostankaya köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Bostankaya
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Koord: 39° 30' 42'' D, 37° 0' 55'' K
Acıyurt köy - Ulaş - Sivas
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1877-78 Rus Harbinde Kafkasya’da Karapapakların lideri ve daha sonra Türkiye’ye göçün öncüsü olan Mihrali Bey (öl. 1906) bu köye yerleşmiştir. SN
■ Koord: 39° 16' 58'' D, 37° 1' 25'' K
Kovalı köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Kovalı
■ Köy halkı 93 Harbi sırasında Erzurum'dan gelen Muhacir Kürt nüfustan meydana gelmektedir. Onur Yılmaz
■ Koord: 39° 34' 46'' D, 37° 1' 31'' K
Geven köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Gevhan
■ Koord: 39° 20' 41'' D, 37° 1' 56'' K
Gümüşpınar köy - Ulaş - Sivas
K 📖 : Şeyxderdiyar [ Kürtçe şêxderdiyar "şeyhlitepe" ]
1916h 📖 : Tekke
■ Koord: 39° 22' 19'' D, 37° 2' 3'' K
Akkaya köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Akkaya
■ Köy de Türkmenler, Bulgaristan Muhaciri Türkler ve Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Değirmenoluğu köyünden gelen Şafi Kürtler yaşamaktadır. Köyün demografik yapısı takriben %65 Türk, %35 Kürt olarak görülmektedir. Onur Yılmaz
■ Koord: 39° 32' 50'' D, 37° 2' 15'' K
Ulaş ilçe - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Ulaş
■ Dulkadirli beyliği’nin 16. yy’da Osmanlı’ya ilhakından sonra Maraş ile Halep arasında konargöçer olan Ulaş cemaati bu bölgeye gelip yerleşik düzene geçmiştir. 1578 tarihli tahrirde Ulaş cemaati bu bölgede anılır. SN
■ İlçe merkezi ile batı kesimleri genellikle Sünni-Türk, doğu bölgesi Kürt/Zaza kökenli Alevidir. metonio
■ Koord: 39° 26' 38'' D, 37° 2' 25'' K
Tecer köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Tecer Hanı [ Türkçe Tecer/Tecir "aş." ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Adana’dan Polatlı ve Aşkale’ye dek geniş bir alanda görülen Tecer/Tecerlü/Tacirli cemaatinin adı Türkçe tacir veya Ermenice dacar `kilise` sözcüğünden türemiş olabilir. Bir bölümü Alevidir. SN
■ Koord: 39° 24' 38'' D, 37° 5' 9'' K
Yenikarahisar belediye - Ulaş (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h 📖 : Cedidkarahisar
■ Koord: 39° 20' 2'' D, 37° 5' 55'' K
Demircilik köy - Ulaş - Sivas
1909z 📖 : Zaza Demircili
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ © 05.05.1909 Sivas'ın Ulaş Kazasına bağlı Zaza Demircili köyünde sahip olduğu tarlayı... deyar heyran
■ Koord: 39° 27' 26'' D, 37° 7' 24'' K
Yağdonduran köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : -
■ Deliktaş Gediği adıyla da tanınan Yağdonduran Geçidi yakınında 20. yy’da oluşmuş yerleşimdir. SN
■ Koord: 39° 20' 30'' D, 37° 7' 40'' K
Karaşar köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Karaşar
■ Koord: 39° 30' 5'' D, 37° 8' 44'' K
Hacımirza köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Hacımirza
■ Koord: 39° 30' 16'' D, 37° 9' 43'' K
Gürpınar köy - Ulaş (Deliktaş bucağı) - Sivas
1960 📖 : İnkonak
1928 📖 : Mağara
■ Koord: 39° 21' 14'' D, 37° 9' 55'' K
Kayapınar köy - Ulaş (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h 📖 : Kayapınar
■ Koord: 39° 24' 38'' D, 37° 10' 1'' K
Başçayır köy - Ulaş (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h 📖 : Başçayır
■ Koord: 39° 23' 6'' D, 37° 12' 19'' K
Eskikarahisar köy - Ulaş (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h 📖 : Karahisar-ı Atik
■ Muhtemelen Bizans kaynaklarında belirtilen Blandos kalesidir. SN
■ Kangal ilçesi Deliktaş bucağına bağlı iken 1988'de Ulaş bucağına bağlandı. Taner A.
■ Koord: 39° 24' 57'' D, 37° 13' 47'' K
Ovacık köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Ovacık
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 28' 35'' D, 37° 13' 50'' K
Çakıllıpınar ölü yerleşim - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Çayırlıpınar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Terk edilmiştir. SN
■ Koord: 39° 29' 0'' D, 37° 15' 5'' K
Örenlice köy - Ulaş (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h 📖 : Kürtlü
Eski adı: Sertmahmut
■ Koord: 39° 27' 0'' D, 37° 16' 0'' K
Ezentere köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Ezeltere
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 29' 49'' D, 37° 16' 15'' K
Kertmekaracaören köy - Ulaş (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h 📖 : Kertme Karacaviran
■ Koord: 39° 25' 53'' D, 37° 18' 38'' K
Şenyurt köy - Ulaş (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h 📖 : Akçamescid
■ Koord: 39° 27' 38'' D, 37° 19' 7'' K
Karagöl köy - Ulaş - Sivas
1916h 📖 : Karagöl
Alevi-Kürt veya Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ Koord: 39° 26' 11'' D, 37° 23' 57'' K
Yeşildiyar mahalle (Kapıkaya bağ) - Ulaş (Kavak bucağı) - Sivas
1916h 📖 : İtkıran
Alevi-Kürt veya Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ Koord: 39° 28' 46'' D, 37° 24' 18'' K
Kapıkaya köy - Ulaş (Kavak bucağı) - Sivas
1916h 📖 : Kapukaya
Alevi-Kürt veya Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ Koord: 39° 29' 43'' D, 37° 25' 16'' K
Güneşli köy - Ulaş (Kavak bucağı) - Sivas
1928 📖 : Mıstohaso [ Kürtçe Musto-Heso "Hasan oğlu Mustafa" ]
1916h 📖 : Mustafa Haso
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 27' 15'' D, 37° 25' 48'' K
Korubaşı köy - Ulaş (Kavak bucağı) - Sivas
Z 📖 : Dewa Pupî [ Zazaca "Pupo köyü" ]
1916h 📖 : Türnük [ Ermenice tırnig "kapıcık, geçit" ]
E1902 📖 : Tornig
Alevi-Kürt veya Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ 18. yy’da Elazığ’dan gelen İmam Rıza ocağına mensup Pup adlı kişi tarafından kurulduğu rivayet edilirse de, kastedilen mevcut köyün yeniden iskânı olmalıdır. SN
■ Koord: 39° 28' 23'' D, 37° 27' 20'' K
Çavdar köy - Ulaş (Kavak bucağı) - Sivas
1916h 📖 : Çavdar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 29' 41'' D, 37° 29' 36'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.