Tutak'da 82 yerleşim bulundu.
sırala 
  Döşkaya köy - Tutak - Ağrı
Kr: Elxiz
1911ht: Kavman [ Kürd qewman "akrabalar" ]
  Sarıgöze köy - Tutak - Ağrı
1928k: Çelo [ Kürd "kaya" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Adakent köy - Tutak - Ağrı
1928k: Adakend
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Sipkan aşiretinin Xelesıni kabilesi de yaşar. Qazi
  Kesik köy - Tutak - Ağrı
Kr: Kesûka
1911ht: Kesik
  Bolaşlı köy - Tutak - Ağrı
Kr: Seyid [ Kürd/Tr "öz." ]
  Dayıpınarı köy - Tutak - Ağrı
1928k: Nuxtilî [ Kürd "Nuh tepe" ]
Kürd yerleşimi
  Karacan köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Karacan
Kürd yerleşimi
  Bişe köy - Tutak - Ağrı
1928k: Bişe [ Kürd/Tr "meşelik" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Alacahan köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Alacaxan
  Ozanpınar köy - Tutak - Ağrı
1928k: Mezrea [ Kürd/Tr ]
Kürd yerleşimi
  Soğukpınar köy - Tutak - Ağrı
1928k: Muşiyan [ Kürd mûşiyan "Muşlular" ]
  Ergeçidi köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Kesan
  Erdal köy - Tutak - Ağrı
E1902, 1911ht: Xeve/Xîve
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Kürtlerce iskân edilmiştir. SN
  Dikbıyık köy - Tutak - Ağrı
1928k: Hacibotî [ Kürd hecîbotî "Botanlı hacı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uzunöz köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Elho
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 22.08.1900 Tutak kazası Elho karyesinin Sebki Aşireti ile bu aşiretin Usva kolunun yine aynı karyedeki Şeyh Abdurrezzak kabilesini basarak gasbettikleri hayvanların istirdad deyar heyran
  Atabindi köy - Tutak - Ağrı
1928k: Nadirşeyx
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bozkaş köy - Tutak - Ağrı
Kr: Reşê [ Kürd "karaca" ]
1928k: Reşi
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bahçe köy - Tutak - Ağrı
Kr: Hêbo
1911ht: Bağçe | Hevo
  Hacıyusuf köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Haciyusuf
  Dönertaş köy - Tutak - Ağrı
1928k: Kalî
E1902: Gale [ Erm "harman" ]
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Kürtlerce iskân edilmiştir. SN
  Kargalık köy - Tutak - Ağrı
Kr: QerxeliqaŞêxremezin [ Kürd "Şeyh Ramazan Kargalığı" ]
1928k: Kargalık aş. [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Mızrak köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Mızrak
  Çukurkonak köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Birîsko [ Kürd birûsko "yıldırım" ]
  Azizler köy - Tutak - Ağrı
Kr: Çirê [ Kürd "akarsu, pınar" ]
Eski adı: -
Kürd yerleşimi
  Bulutpınar köy - Tutak - Ağrı
1928k: Cemalverdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  İkigözüm köy - Tutak - Ağrı
Kr: Topê
1911ht: Gölantab [ Tr "Antab (Tutak) gölü" ]
  Ocakbaşı köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Mîrza [ Kürd mîrze "bey oğlu" ]
  Dibelek köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Koran/Kuran
  Esmer köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Esmer
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Karahan köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Karaxan
  Karakuyu köy - Tutak - Ağrı
1928k: Karakuyu
  Ortayamaç köy - Tutak - Ağrı
1928k: Ğubik [ Kürd qûbik "kümbetçik" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Beydamarlı köy - Tutak - Ağrı
1928k: Bado [ Kürd bado "esen?" ]
  Güneşgören köy - Tutak - Ağrı
Kr: Qundîn
1911ht: Ğundîn
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Damlakaya köy - Tutak - Ağrı
1928k: Matar
1911ht: Meter
  AşağıKülecik köy - Tutak - Ağrı
Kr: Tetkan
1911ht: Dadikân [ Kürd "aş." ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Geçimli köy - Tutak - Ağrı
Kr: Şemê
1911ht: Şemî
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Daha önce Karapapak iskan edilmişken halen Kürt köyüdür. SN
  Bayındır köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Bayındır [ Tr "aş." ]
Karapapak yerleşimi
  Ahmetabat köy - Tutak - Ağrı
Kr: XirbêSorik [ Kürd "kızılcaören" ]
1928k: Ahmedabad
Kürd yerleşimi
  Akyele köy - Tutak - Ağrı
1928k: Mollaşemdin [ Kürd meleşemdîn "Molla Şemsettin" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Çırpılı köy - Tutak - Ağrı
1928k: Birço [ Kürd birco "burç" ]
  Gültepe köy - Tutak - Ağrı
1928k: Gültepe
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  İsaabat köy - Tutak - Ağrı
Kr: DêrikaHecîîso [ Kürd "Hacı İsa kilisesi" ]
1928k: İsaabat
Karapapak yerleşimi
  Doğangün köy - Tutak - Ağrı
1928k: Xalîdiye [ Kürd xalidiye "Halitli (öz.)" ]
1911ht: Derik aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Suvar köy - Tutak - Ağrı
Kr: Siwêr
1911ht: Süvâr
  AşağıKöşk köy - Tutak - Ağrı
Kürd yerleşimi
  Daldalık köy - Tutak - Ağrı
1928k: Şeyxzîlan [ Kürd şêxzîlan "Zilanlar (aş.) şeyhi" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Tutak ilçe - Tutak - Ağrı
1911ht: Tutak | Antab [ Kürd dutax? "ikimahalle" ]
E1902: Andab (idari bölge) [ Erm ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ İdari bölge adı öteden beri Andap/Antap'tır. Ortaçağ Ermeni kaynaklarındaki Dvaradzadap' iline tekabül eder. İsim muhtemelen Ermenide dap' տափ `düzlük, alan` kelimesiyle ilgili olmakla birlikte tam yapısı açık değildir. ■ Kasaba 1878'de iskân edildi. Nehrin iki yakasını kapladığı için İkimahalle adı verildiği rivayet edilir. SN
■ 1878'de Karapapak nüfusun iskân edildiği bir yer iken günümüzde Türk-Kürt nüfus eşitlenmiştir. seyyah
  Oğlaksuyu köy - Tutak - Ağrı
1928k: Milan [ Kürd milkî/milan "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dorukdibi köy - Tutak - Ağrı
Kr: Hasuna
E905, 1911ht: Hasun [ Erm "olgun" ]
Kürd (Azizi) yerleşimi
■ Cizre beyi Bedirhan Bey, Osmanlıya karşı yenilince, akrabaları dağıtıldı. Serhad'a göç eden akrabaları Ağrı Hasuna ve Şeko köyleri, Iğdır Karahacılı ve Malazgirt Gomıka Aziza isimli köylere yerleşirler. Karahacılı'dan bir kısmı daha sonra Doğubryazıt Berbere (Alıntepe) ve Erzurum Mıdırge köyüne göç etmişler. Mar(d)astan
  Bintosun köy - Tutak - Ağrı
Kr: Berdav
1928k: Berdav
E1901: Partav
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kılıçgediği köy - Tutak - Ağrı
1928k: Xanik [ Kürd "evcik" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ 1828'e dek kalabalık bir Ermeni köyü iken 19. yy'da Ermenilerin Rusya'ya göçmesi üzerine Karapapak muhacirler iskân edildi. SN
  Kaşönü köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Rutan [ Kürd rûtan "çıplaklar (aş.)" ]
  Sincan köy - Tutak - Ağrı
1928k: Sincan
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Karapapak, Kürd (yarı yarıya) yerleşimi. Mar(d)astan
  Tuluklu köy - Tutak - Ağrı
1928k: Musik [ Kürd "Musa'cık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Öndül köy - Tutak - Ağrı
1928k: Zozan [ Kürd komazozan "yayla komu" ]
  Şekerbulak köy - Tutak - Ağrı
Kr: KaniyaXinzîra [ Kürd "domuzpınarı" ]
1911ht: Şekerbulak
  Ekincek köy - Tutak - Ağrı
1928k: Sevik/Sevk
E1902: Sevk [ Erm "karalar" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Karapapak muhacirler iskân edilmiştir. SN
  AşağıÖzdek köy - Tutak - Ağrı
Kr: ErepelîyaJêr [ Kürd "Aşağı Arap Ali" ]
1928k: ArabAli aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yeniköy köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Yeniköy
  Yayıklı köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Ohan
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  YukarıÖzdek köy - Tutak - Ağrı
Kr: ErepelîyaJorê [ Kürd "Yukarı Arap Ali" ]
1946k: Arabalı yk.
1928k: ArabAli yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  YukarıKöşk köy - Tutak - Ağrı
Kr: KoşkaSılêEreb [ Kürd "Arap Süleyman Köşkü" ]
1928k: Köşk yk.
1911ht: Köşk
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çobanoba köy - Tutak - Ağrı
Kr: Gomik
1928k: XatoKomu [ Kürd goma xato "Hatemçiftliği" ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Yenikent köy - Tutak - Ağrı
1928k: Şeytanava
1911ht: Şeytanabad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eski adı Seyîdxanabad (`Seyit hanı/evi düzü`) sözcüğünden evrilmiş olmalıdır. SN
  Batmış köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Batî
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Taşbulak köy - Tutak - Ağrı
1911ht: Molladerviş [ Kürd melederwêş "dervişmolla" ]
  Otluca köy - Tutak - Ağrı
Kr: Qerê [ Kürd "düzlük?" ]
1911ht: Geri/Keri
  YukarıKülecik köy - Tutak - Ağrı
1928k: Dadikan yk. [ Kürd dadikan "aş." ]
  Sorguçlu köy - Tutak - Ağrı
1928k: Kaniderviş [ Kürd kanêderwêş "derviş çeşmesi" ]
  Dereköy köy - Tutak - Ağrı
Kr: GomaKazo [ Kürd "Kâzım komu" ]
1911ht: OsmanağaKomu
  Palandöken köy - Tutak - Ağrı
Kr: Paletokan
1911ht: Palandöken
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kürt ve Karapapak nüfus birlikte yaşarken Türk halkın gidişiyle kürtleşmiştir. seyyah
  Dağlıca köy - Tutak - Ağrı
1928k: Şilopilo [ Kürd şilopilo "ıslak, cıvık" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km