Tutak'da 82 yerleşim bulundu.
sırala 
  Döşkaya köy - Tutak - Ağrı
K2009: Elxiz
1912h: Kavman [ Kürd qewman "akrabalar" ]
  Sarıgöze köy - Tutak - Ağrı
1928: Çello [ Kürd "kaya" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Adakent köy - Tutak - Ağrı
1928: Adakend
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Sipkan aşiretinin Xelesıni kabilesi de yaşar. Qazi
  Kesik köy - Tutak - Ağrı
K2009: Kesûka
1912h: Kesik
  Bolaşlı köy - Tutak - Ağrı
1828: Seyid
  Dayıpınarı köy - Tutak - Ağrı
1928: Noxtılı [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Karacan köy - Tutak - Ağrı
1912h: Karacan
Kürd yerleşimi
  Bişe köy - Tutak - Ağrı
1928: Bişe [ Kürd/Tr "meşelik" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Alacahan köy - Tutak - Ağrı
1912h: Alacaxan
  Ozanpınar köy - Tutak - Ağrı
1928: Mezrea [ Kürd/Tr ]
Kürd yerleşimi
  Soğukpınar köy - Tutak - Ağrı
1928: Muşyan [ Kürd mûşiyan "Muşlular" ]
  Ergeçidi köy - Tutak - Ağrı
1912h: Kesan
  Erdal köy - Tutak - Ağrı
E1902, 1912h: Xéve / Xîve
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Kürtlerce iskân edilmiştir. SN
  Dikbıyık köy - Tutak - Ağrı
1928: Hacibotî [ Kürd hecîbotî "Botanlı hacı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uzunöz köy - Tutak - Ağrı
1900z, 1912h: Elho
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 22.08.1900 Tutak kazası Elho karyesinin Sebki Aşireti ile bu aşiretin Usva kolunun yine aynı karyedeki Şeyh Abdurrezzak kabilesini basarak gasbettikleri hayvanların istirdad deyar heyran
  Atabindi köy - Tutak - Ağrı
K2009: Nadirşêx
1928: Nadirşeyx
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bozkaş köy - Tutak - Ağrı
K2009: Reşê [ Kürd "karaca" ]
1928: Reşi
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bahçe köy - Tutak - Ağrı
K2009: Hêbo
  Dönertaş köy - Tutak - Ağrı
1928: Kalî
E1902: Gale [ Erm "harman" ]
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Kürtlerce iskân edilmiştir. SN
  Kargalık köy - Tutak - Ağrı
K2009: Qerxeliqa Şêxremezin [ Kürd "Şeyh Ramazan Kargalığı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Mızrak köy - Tutak - Ağrı
1912h: Mızrak
  Çukurkonak köy - Tutak - Ağrı
1912h: Birîsko [ Kürd birûsko "yıldırım" ]
  Azizler köy - Tutak - Ağrı
K2009: Çirê [ Kürd "akarsu, pınar" ]
Eski adı: -
Kürd yerleşimi
  Bulutpınar köy - Tutak - Ağrı
1928: Cemalverdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  İkigözüm köy - Tutak - Ağrı
K2009: Topê
1912h: Gölantab [ Tr "Antab (Tutak) gölü" ]
  Ocakbaşı köy - Tutak - Ağrı
1912h: Mîrza [ Kürd mîrze "bey oğlu" ]
  Esmer köy - Tutak - Ağrı
1912h: Esmer
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Karahan köy - Tutak - Ağrı
1912h: Karaxan
  Karakuyu köy - Tutak - Ağrı
1928: Karakuyu
  Ortayamaç köy - Tutak - Ağrı
1928: Ğubik [ Kürd qubik "tümsek" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Beydamarlı köy - Tutak - Ağrı
1928: Bado [ Kürd "esen?" ]
  Güneşgören köy - Tutak - Ağrı
K2009: Qundîn
1960: Kimdin
1912h: Ğundîn
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Damlakaya köy - Tutak - Ağrı
1928: Matar
1912h: Meter
  AşağıKülecik köy - Tutak - Ağrı
K2009: Tetkan
1912h: Dadikân [ Kürd "dadılar (aş.)" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Geçimli köy - Tutak - Ağrı
K2009: Şemê
1912h: Şemî
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Daha önce Karapapak iskan edilmişken halen Kürt köyüdür. SN
  Bayındır köy - Tutak - Ağrı
1912h: Bayındır [ Tr "aş." ]
Karapapak yerleşimi
  Ahmetabat köy - Tutak - Ağrı
K2009: Xirbê Sorik [ Kürd "kızılcaören" ]
1928: Ahmedabad
Kürd yerleşimi
  Akyele köy - Tutak - Ağrı
1928: Molla Şemdin [ Kürd mile Şemdîn "Şemsettin kolu" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Çırpılı köy - Tutak - Ağrı
1928: Birço [ Kürd birco "burç" ]
  Gültepe köy - Tutak - Ağrı
1928: Gültepe
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  İsaabat köy - Tutak - Ağrı
K2009: Dêrika Hecîîso [ Kürd "Hacı İsa kilisesi" ]
1928: İsaabat
Karapapak yerleşimi
  Doğangün köy - Tutak - Ağrı
1928: Xalîdiye [ Kürd xalidiye "Halitli (öz.)" ]
1912h: Derik aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Suvar köy - Tutak - Ağrı
K2009: Siwêr
1912h: Süvâr
  AşağıKöşk köy - Tutak - Ağrı
Kürd yerleşimi
  Daldalık köy - Tutak - Ağrı
1928: Şeyx Zîlan [ Kürd ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Tutak ilçe - Tutak - Ağrı
1912h: Tutak | Antab [ Kürd dûtax? "iki mahalle" ]
E1902: Andab (idari bölge) [ Erm ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ İdari bölge adı öteden beri Andap/Antap'tır. Ortaçağ Ermeni kaynaklarındaki Dvaradzadap' iline tekabül eder. İsim muhtemelen Ermenide dap' տափ `düzlük, alan` kelimesiyle ilgili olmakla birlikte tam yapısı açık değildir. ■ Kasaba 1878'de iskân edildi. Nehrin iki yakasını kapladığı için Kürtçe 'İkimahalle' anlamına gelen Dûtax adı verildiği rivayet edilir. SN
■ 1878'de Karapapak nüfusun iskân edildiği bir yer iken günümüzde Türk-Kürt nüfus eşitlenmiştir. seyyah
  Oğlaksuyu köy - Tutak - Ağrı
1928: Milan [ Kürd "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dorukdibi köy - Tutak - Ağrı
K2009: Hasuna
E905: Hasun [ Erm "olgun" ]
Kürd (Azizi) yerleşimi
■ Cizre beyi Bedirhan Bey, Osmanlıya karşı yenilince, akrabaları dağıtıldı. Serhad'a göç eden akrabaları Ağrı Hasuna ve Şeko köyleri, Iğdır Karahacılı ve Malazgirt Gomıka Aziza isimli köylere yerleşirler. Karahacılı'dan bir kısmı daha sonra Doğubryazıt Berbere (Alıntepe) ve Erzurum Mıdırge köyüne göç etmişler. Mar(d)astan
  Bintosun köy - Tutak - Ağrı
K2009: Berdav
1928: Berdav
E1901: Partav
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kılıçgediği köy - Tutak - Ağrı
1928: Xanik [ Kürd "hancık" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ 1828'e dek kalabalık bir Ermeni köyü iken 19. yy'da Ermenilerin Rusya'ya göçmesi üzerine Karapapak muhacirler iskân edildi. SN
  Kaşönü köy - Tutak - Ağrı
1912h: Rûtan [ Kürd "çıplaklar (aş.)" ]
  Sincan köy - Tutak - Ağrı
1928: Sincan
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Karapapak, Kürd (yarı yarıya) yerleşimi. Mar(d)astan
  Tuluklu köy - Tutak - Ağrı
1928: Mûsik [ Kürd "Musa'cık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Öndül köy - Tutak - Ağrı
1946: Zozankomu
1928: Zozan [ Kürd koma zozan "yayla komu" ]
  Şekerbulak köy - Tutak - Ağrı
K2009: Kaniya Xinzîra [ Kürd "domuz pınarı" ]
1912h: Şekerbulak
  Ekincek köy - Tutak - Ağrı
1928: Sevik
E1902: Sevk [ Erm "karalar" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Karapapak muhacirler iskân edilmiştir. SN
  AşağıÖzdek köy - Tutak - Ağrı
K2009: Erepelîya Jêr [ Kürd "Aşağı Arap Ali" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yeniköy köy - Tutak - Ağrı
1912h: Yeniköy
  Yayıklı köy - Tutak - Ağrı
1912h: Ohan
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  YukarıÖzdek köy - Tutak - Ağrı
K2009: Erepelîya Jorê [ Kürd "Yukarı Arap Ali" ]
1946: Arabalı yk.
1928: Arabali yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  YukarıKöşk köy - Tutak - Ağrı
K2009: Koşka Sılê Ereb [ Kürd "Arap Süleyman Köşkü" ]
1928: Köşk yk.
1912h: Köşk
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çobanoba köy - Tutak - Ağrı
K2009: Gomik
1928: Xato Komu [ Kürd goma xato "Hatem çiftliği" ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Yenikent köy - Tutak - Ağrı
1928: Şeytanava
1912h: Şeytanabad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eski adı Seyîdxanabad (`Seyit hanı/evi düzü`) sözcüğünden evrilmiş olmalıdır. SN
  Batmış köy - Tutak - Ağrı
1912h: Batî
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Taşbudak köy - Tutak - Ağrı
1946: Molladirej [ Kürd milêdirej "uzunkol" ]
1912h: Molladerveş
  Otluca köy - Tutak - Ağrı
K2009: Qerê [ Kürd ]
1912h: Geri / Keri
  YukarıKülecik köy - Tutak - Ağrı
1928: Dadikan yk. [ Kürd "dadılar (aş.)" ]
  Sorguçlu köy - Tutak - Ağrı
1946: Kanidirij [ Kürd "uzun pınar" ]
1928: Kaniderviş
  İpekkuşak köy - Tutak - Ağrı
1912h: Çarberan [ Kürd "çardaklar" ]
  Dereköy köy - Tutak - Ağrı
K2009: Goma Kazo [ Kürd "Kâzım komu" ]
1960: Osmanabat
  Palandöken köy - Tutak - Ağrı
K2009: Paletokan
1912h: Palandöken
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kürt ve Karapapak nüfus birlikte yaşarken Türk halkın gidişiyle kürtleşmiştir. seyyah
  Dağlıca köy - Tutak - Ağrı
1928: Şilopilo [ Kürd "ıslak, cıvık" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km