Tutak'da 82 yerleşim bulundu.
sırala 
  Döşkaya köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: Elxiz
h1911: Kavman [ Kürd qewman "akrabalar" ]
  Sarıgöze köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Çelo [ Kürd "kaya" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Adakent köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Adakend
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Sipkan aşiretinin Xelesıni kabilesi de yaşar. Qazi
  Kesik köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: Kesûka
h1911: Kesik
  Bolaşlı köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: Seyid [ Kürd/Tr "öz." ]
  Dayıpınarı köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Nuxtilî [ Kürd "Nuh tepe" ]
Kürd yerleşimi
  Karacan köy - Tutak - Ağrı
h1911: Karacan
Kürd yerleşimi
  Bişe köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Bişe [ Kürd/Tr "meşelik" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Alacahan köy - Tutak - Ağrı
h1911: Alacaxan
  Ozanpınar köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Mezrea [ Kürd/Tr ]
Kürd yerleşimi
  Soğukpınar köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Muşiyan [ Kürd mûşiyan "Muşlular" ]
  Ergeçidi köy - Tutak - Ağrı
h1911: Kesan
  Erdal köy - Tutak - Ağrı
h1911: Xîve
E1902 Epr I.177: Xeve
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Kürtlerce iskân edilmiştir. SN
  Dikbıyık köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Hacibotî [ Kürd hecîbotî "Botanlı hacı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uzunöz köy - Tutak - Ağrı
h1911: Elho
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ © 22.08.1900 Tutak kazası Elho karyesinin Sebki Aşireti ile bu aşiretin Usva kolunun yine aynı karyedeki Şeyh Abdurrezzak kabilesini basarak gasbettikleri hayvanların istirdad deyar heyran
  Atabindi köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: Nadirşêx
k1928 K: Nadirşeyx
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bozkaş köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: Reşê [ Kürd "karaca" ]
k1928 K: Reşi
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bahçe köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: Hêbo
h1911: Bağçe*Hevo
  Dönertaş köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Kalî
E1902 Epr I.177: Gale [ Erm "harman" ]
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Kürtlerce iskân edilmiştir. SN
  Kargalık köy - Tutak - Ağrı
Kr: QerxeliqaŞêxremezin [ Kürd "Şeyh Ramazan Kargalığı" ]
k1928 K: KargalıkSüfla [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Mızrak köy - Tutak - Ağrı
h1911: Mızrak
  Çukurkonak köy - Tutak - Ağrı
h1911: Birîsko [ Kürd birûsko "yıldırım" ]
  Azizler köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: Çirê [ Kürd "akarsu, pınar" ]
Eski adı: -
Kürd yerleşimi
  Bulutpınar köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Cemalverdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  İkigözüm köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: Topê
h1911: Gölantab [ Tr "Antab (Tutak) gölü" ]
  Ocakbaşı köy - Tutak - Ağrı
h1911: Mîrza [ Kürd mîrze "bey oğlu" ]
  Esmer köy - Tutak - Ağrı
h1911: Esmer
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Karahan köy - Tutak - Ağrı
h1911: Karaxan
  Karakuyu köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Karakuyu
  Ortayamaç köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Ğubik [ Kürd qûbik "kümbetçik" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Beydamarlı köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Bado [ Kürd bado "esen?" ]
  Güneşgören köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: Qundîn
h1911: Ğundîn
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Damlakaya köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Matar
h1911: Meter
  AşağıKülecik köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: Tetkan
h1911: Dadikân [ Kürd "aş." ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Geçimli köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: Şemê
h1911: Şemî
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Daha önce Karapapak iskan edilmişken halen Kürt köyüdür. SN
  Bayındır köy - Tutak - Ağrı
h1911: Bayındır [ Tr "aş." ]
Karapapak yerleşimi
  Ahmetabat köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: XirbêSorik [ Kürd "kızılcaören" ]
k1928 K: Ahmedabad
Kürd yerleşimi
  Akyele köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Mollaşemdin [ Kürd meleşemdîn "Molla Şemsettin" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  Çırpılı köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Birço [ Kürd birco "burç" ]
  Gültepe köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Gültepe
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
  İsaabat köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: DêrikaHecîîso [ Kürd "Hacı İsa kilisesi" ]
k1928 K: İsaabat
Karapapak yerleşimi
  Doğangün köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Xalîdiye [ Kürd xalidiye "Halitli (öz.)" ]
h1911: DerikSüfla
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Suvar köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: Siwêr
h1911: Süvâr
  AşağıKöşk köy - Tutak - Ağrı
Kürd yerleşimi
  Daldalık köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Şeyxzîlan [ Kürd şêxzîlan "Zilanlar (aş.) şeyhi" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Tutak ilçe - Tutak - Ağrı
h1911: Tutak*Antab [ Kürd dutax? "ikimahalle" ]
E1902 Epr I.176: Andab (idari bölge) [ Erm ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ İdari bölge adı öteden beri Andap/Antap'tır. Ortaçağ Ermeni kaynaklarındaki Dvaradzadap' iline tekabül eder. İsim muhtemelen Ermenide dap' տափ `düzlük, alan` kelimesiyle ilgili olmakla birlikte tam yapısı açık değildir. ■ Kasaba 1878'de iskân edildi. Nehrin iki yakasını kapladığı için İkimahalle adı verildiği rivayet edilir. SN
■ 1878'de Karapapak nüfusun iskân edildiği bir yer iken günümüzde Türk-Kürt nüfus eşitlenmiştir. seyyah
  Oğlaksuyu köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Milan [ Kürd milkî/milan "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dorukdibi köy - Tutak - Ağrı
Kr: Hasuna
E905, h1911 Ardz: Hasun [ Erm "olgun" ]
Kürd (Azizi) yerleşimi
■ Cizre beyi Bedirhan Bey, Osmanlıya karşı yenilince, akrabaları dağıtıldı. Serhad'a göç eden akrabaları Ağrı Hasuna ve Şeko köyleri, Iğdır Karahacılı ve Malazgirt Gomıka Aziza isimli köylere yerleşirler. Karahacılı'dan bir kısmı daha sonra Doğubryazıt Berbere (Alıntepe) ve Erzurum Mıdırge köyüne göç etmişler. Mar(d)astan
  Bintosun köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: Berdav
k1928 K: Berdav
E1900- Vic: Partav
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kılıçgediği köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Xanik [ Kürd "evcik" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ 1828'e dek kalabalık bir Ermeni köyü iken 19. yy'da Ermenilerin Rusya'ya göçmesi üzerine Karapapak muhacirler iskân edildi. SN
  Kaşönü köy - Tutak - Ağrı
h1911: Rutan [ Kürd rûtan "çıplaklar (aş.)" ]
  Sincan köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Sincan
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Karapapak, Kürd (yarı yarıya) yerleşimi. Mar(d)astan
  Tuluklu köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Musik [ Kürd "Musa'cık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Öndül köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Zozan [ Kürd komazozan "yayla komu" ]
  Şekerbulak köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: KaniyaXinzîra [ Kürd "domuzpınarı" ]
h1911: Şekerbulak
  Ekincek köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Sevik/Sevk
E1902 Epr I.177: Sevk [ Erm "karalar" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Karapapak muhacirler iskân edilmiştir. SN
  AşağıÖzdek köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: ErepelîyaJêr [ Kürd "Aşağı Arap Ali" ]
k1946 MYK: Aşağıarabalı
k1928 K: ArabAliSüfla
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yeniköy köy - Tutak - Ağrı
h1911: Yeniköy
  Yayıklı köy - Tutak - Ağrı
h1911: Ohan
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  YukarıÖzdek köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: ErepelîyaJorê [ Kürd "Yukarı Arap Ali" ]
k1946 MYK: Yukarıarabalı
k1928 K: ArabAliUlya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  YukarıKöşk köy - Tutak - Ağrı
Kr: KoşkaSılêEreb [ Kürd "Arap Süleyman Köşkü" ]
k1928 K: KöşkUlya
h1911: Köşk
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çobanoba köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: Gomik
k1928 K: XatoKomu [ Kürd goma xato "Hatemçiftliği" ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Yenikent köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Şeytanava
h1911: Şeytanabad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eski adı SeyîdxanAbad (Seyit Han veya Seyit evi düzü`) sözcüğünden evrilmiş olmalıdır. SN
  Batmış köy - Tutak - Ağrı
h1911: Batî
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Taşbulak köy - Tutak - Ağrı
h1911: Molladerviş [ Kürd melederwêş "dervişmolla" ]
  Otluca köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: Qerê [ Kürd "düzlük?" ]
h1911: Geri/Keri
  YukarıKülecik köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: DadikanUlya [ Kürd dadikan "aş." ]
  Sorguçlu köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Kaniderviş [ Kürd kanêderwêş "derviş çeşmesi" ]
  Dereköy köy - Tutak - Ağrı
Kr AAv: GomaKazo [ Kürd "Kâzım komu" ]
h1911: OsmanağaKomu
  Palandöken köy - Tutak - Ağrı
Kr: Paletokan
h1911: Palandöken
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kürt ve Karapapak nüfus birlikte yaşarken Türk halkın gidişiyle kürtleşmiştir. seyyah
  Dağlıca köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Şilopilo [ Kürd şilopilo "ıslak, cıvık" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km