haritada ara :   km  
Tutak'da 82 yerleşim bulundu.
sırala 
Döşkaya köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Elxiz
1912h 📖: Kavman [ Kr qewman "akrabalar" ]
Sarıgöze köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Çello [ Kr "kaya" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Adakent köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Adakend
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Sipkan aşiretinin Xelesıni kabilesi de yaşar. Qazi
Kesik köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Kesûka
1912h 📖: Kesik
Bolaşlı köy - Tutak - Ağrı
1828 📖: Seyid
Dikme köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Dikilme / Digelme
Dayıpınarı köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Noxtılı [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Karacan köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Karacan
Kürt-Sünni yerleşimi
Bişe köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Bişe [ Kr/Tr "meşelik" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Alacahan köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Alacaxan
Ozanpınar köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Mezrea [ Kr/Tr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Soğukpınar köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Muşyan [ Kr mûşiyan "Muşlular" ]
Ergeçidi köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Kesan
Karaağaç köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Karaağaç
Erdal köy - Tutak - Ağrı
E1902 1912h 📖Xéve / Xîve
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Kürtlerce iskân edilmiştir. SN
Dikbıyık köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Hacibotî [ Kr hecîbotî "Botanlı hacı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Uzunöz köy - Tutak - Ağrı
1900z 1912h 📖Elho
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ © 22.08.1900 Tutak kazası Elho karyesinin Sebki Aşireti ile bu aşiretin Usva kolunun yine aynı karyedeki Şeyh Abdurrezzak kabilesini basarak gasbettikleri hayvanların istirdad deyar heyran
Atabindi köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Nadirşêx
1928 📖: Nadirşeyx
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Bozkaş köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Reşê [ Kr "karaca" ]
1928 📖: Reşi
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Bahçe köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Hêbo
1912h 📖: Bağçe | Hivo
Hacıyusuf köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Haciyusuf
Dönertaş köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Kalî
E1902 📖: Gale [ Erm "harman" ]
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Kürtlerce iskân edilmiştir. SN
Kargalık köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Qerxeliqa Şêxremezin [ Kr/Tr "Şeyh Ramazan Kargalığı" ]
1928 📖: Aşağı Kargalık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Mızrak köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Mızrak
Çelebaşı köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Çalabaşı
Çukurkonak köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Birîsko [ Kr birûsko "yıldırım" ]
Azizler köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Çirê [ Kr "akarsu, pınar" ]
Eski adı: -
Kürt-Sünni yerleşimi
Mollahasan köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Mollahasan
Bulutpınar köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Cemalverdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
İkigözüm köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Topê
1912h 📖: Gölantab [ Tr "Antab (Tutak) gölü" ]
Ocakbaşı köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Mîrza [ Kr mîrze "bey oğlu" ]
Dibelek köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Goran / Koran
Esmer köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Esmer
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Karahan köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Karaxan
Karakuyu köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Karakuyu
Ortayamaç köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Ğubik [ Kr qubik "tümsek" ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Beydamarlı köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Bado [ Kr ]
Güneşgören köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Qundîn
1960 📖: Kimdin
1912h 📖: Ğundîn
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Damlakaya köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Matar
1912h 📖: Meter
Aşağıkülecik köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Tetkan
1912h 📖: Dadikân [ Kr "dadılar (aş.)" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Geçimli köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Şemê
1912h 📖: Şemî
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Daha önce Karapapak iskan edilmişken halen Kürt köyüdür. SN
Bayındır köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Bayındır [ Tr "aş." ]
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Ahmetabat köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Xirbê Sorik [ Kr "kızılcaören" ]
1928 📖: Ahmedabad
Kürt-Sünni yerleşimi
Akyele köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Molla Şemdin [ Kr mile Şemdîn "Şemsettin kolu" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Çırpılı köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Birço [ Kr birco "burç" ]
Gültepe köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Gültepe
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
İsaabat köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Dêrika Hecîîso [ Kr "Hacı İsa kilisesi" ]
1928 📖: İsaabat
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Doğangün köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Xalîdiye [ Kr xalidiye "Halitli (öz.)" ]
1912h 📖: Derik aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Suvar köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Siwêr
1912h 📖: Süvâr
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Karapapak köyü olarak iskan edilmiştir lakin uzun yıllardır Kürt köyüdür. metonio
Aşağıköşk köy - Tutak - Ağrı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Memani, Sipki, Manki, Ecoyi, Şeyh, Berjêri, Azizi ve Hemoyi Aşireti(Sünni) yerleşimi Hemê
Daldalık köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Şeyx Zîlan [ Kr ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Tutak ilçe - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Tutak | Antab [ Kr dûtax? "iki mahalle" ]
E1902 📖: Andab (idari bölge) [ Erm ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt-Sünni yerleşimi
■ İdari bölge adı öteden beri Andap/Antap'tır. Ortaçağ Ermeni kaynaklarındaki Dvaradzadap iline tekabül eder. İsim muhtemelen Ermenide dap տափ `düzlük, alan` kelimesiyle ilgili olmakla birlikte tam yapısı açık değildir. ■ Kasaba 1878'de iskân edildi. Nehrin iki yakasını kapladığı için Kürtçe 'İkimahalle' anlamına gelen Dûtax adı verildiği rivayet edilir. SN
■ 1878'de Karapapak nüfusun iskân edildiği bir yer iken günümüzde Türk-Kürt nüfus eşitlenmiştir. seyyah
Oğlaksuyu köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Milan [ Kr "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Dorukdibi köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Hasuna
E905 📖: Hasun [ Erm "olgun" ]
Kürt-Sünni (Azizi) yerleşimi
■ Cizre beyi Bedirhan Bey, Osmanlıya karşı yenilince, akrabaları dağıtıldı. Serhad'a göç eden akrabaları Ağrı Hasuna ve Şeko köyleri, Iğdır Karahacılı ve Malazgirt Gomıka Aziza isimli köylere yerleşirler. Karahacılı'dan bir kısmı daha sonra Doğubryazıt Berbere (Alıntepe) ve Erzurum Mıdırge köyüne göç etmişler. Mar(d)astan
Bintosun köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Berdav
1928 📖: Berdav
E1901 📖: Partav
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Kılıçgediği köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Xanik [ Kr "hancık" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1828'e dek kalabalık bir Ermeni köyü iken 19. yy'da Ermenilerin Rusya'ya göçmesi üzerine Karapapak muhacirler iskân edildi. SN
Kaşönü köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Rûtan [ Kr "çıplaklar (aş.)" ]
Sincan köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Sincan [ Tr "kızılcığa benzer bir tür dikenli yemiş" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Tuluklu köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Mûsik [ Kr "Musa'cık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Öndül köy - Tutak - Ağrı
1946 📖: Zozankomu
1928 📖: Zozan [ Kr koma zozan "yayla komu" ]
Şekerbulak köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Kaniya Xinzîra [ Kr "domuz pınarı" ]
1912h 📖: Şekerbulak
Ekincek köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Sevik
E1902 📖: Sevk [ Erm "karalar" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Karapapak muhacirler iskân edilmiştir. SN
Aşağıözdek köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Erepelîya Jêr [ Kr "Aşağı Arap Ali" ]
1928 📖: Aşağı Arabali
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Yeniköy köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Yeniköy
Yayıklı köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Ohan
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Yukarıözdek köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Erepelîya Jorê [ Kr "Yukarı Arap Ali" ]
1946 📖: Arabalı yk.
1928 📖: Arabali yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yukarıköşk köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Koşka Sılê Ereb [ Kr "Arap Süleyman Köşkü" ]
1928 📖: Köşk yk.
1912h 📖: Köşk
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
Çobanoba köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Gomik
1928 📖: Xato Komu [ Kr goma xato "Hatem çiftliği" ]
Yenikent köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Şeytanava
1912h 📖: Şeytanabad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eski adı Seyîdxanabad (`Seyit hanı/evi düzü`) sözcüğünden evrilmiş olmalıdır. SN
Batmış köy - Tutak - Ağrı
1912h 📖: Batî [ Kr ]
Taşbudak köy - Tutak - Ağrı
1946 📖: Molladirej [ Kr milêdirej "uzunkol" ]
1912h 📖: Molladerveş
Otluca köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Qerê [ Kr ]
1912h 📖: Geri / Keri
Yukarıkülecik köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Dadikan yk. [ Kr "dadılar (aş.)" ]
Sorguçlu köy - Tutak - Ağrı
1946 📖: Kanidirij [ Kr "uzun pınar" ]
1928 📖: Kaniderviş
İpekkuşak köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Çerbera Jorê
1912h 📖: Çarberan [ Kr "çardaklar" ]
Dereköy köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Goma Kazo [ Kr "Kâzım komu" ]
1960 📖: Osmanabat
1912h 📖: Osmanağa Komu
Palandöken köy - Tutak - Ağrı
K2009 📖: Paletokan
1912h 📖: Palandöken
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürt ve Karapapak nüfus birlikte yaşarken Türk halkın gidişiyle kürtleşmiştir. seyyah
■ 18. yy'da Sipkî aşiretinin göç etmesinden itibaren Kürt yerleşim yeri. Harun
Dağlıca köy - Tutak - Ağrı
1928 📖: Şilopilo [ Kr "ıslak, cıvık" ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.