Turgut'da 19 yerleşim bulundu.
sırala 
  Katrancı mah - Yatağan (Turgut bucağı) - Muğla
1891s 📖 Katrancı
  Gökgedik mah - Yatağan (Turgut bucağı) - Muğla
1891s 📖 Gökgedik
  Zeytin mah - Yatağan (Turgut bucağı) - Muğla
1891s 📖 Zeytun
  Turgut mah - Yatağan (Turgut bucağı) - Muğla
1914 📖 Turgud
1891s 📖 Leyne
1890hk 📖 İleyna
Y17 📖 Lágina [ AnaD ]
■ Tanrıça Hekate'ye adanmış antik tapınağın kalıntıları mevcuttur. Leyne/İleyne adı antik kent adını sürdürür. SN
  Yeşilbağcılar mah - Yatağan (Turgut bucağı) - Muğla
1960 📖 Bağcılar
1891s 📖 Gibye
1890hk 📖 Gibia
  Hacıbayramlar mah - Yatağan (Turgut bucağı) - Muğla
1891s 📖 Hacıbayramlar
  Hisarardı mah - Yatağan (Turgut bucağı) - Muğla
1914 📖 Hisarardı
  Kuzören mah - Yunak (Turgut bucağı) - Konya
1924h 📖 Kuzviran
■ Emirdağ göçmenleri. deyar heyran
  Turgut mah - Yunak (Turgut bucağı) - Konya
Y535 📖 Kláneos [ AnaD ]
1696z 📖 Turgud / Durgud (kaza) [ Tr "aş." ]
Türkmen (Atçeken ) yerleşimi
■ Bizans devrinde piskoposluk, Osmanlı devrinde Turgud aşiret kazası merkezi idi. Turgut/Turgudlu, Konya batısından Kütahya ve İzmir yöresine dek yaygınlık gösteren bir Tatar (Moğol?) aşiretidir. SN
■ © 05.06.1696 Esbkeşan mukataasından vazifeye mutasarrıf bulunduğuna dair beratı suretine binaen ... Turgud Kazası Naibi Abdullah tarafından yazılan hüccet. deyar heyran
  Yavaşlı mah - Yunak (Turgut bucağı) - Konya
1924h 📖 Yavaşlı
■ Emirdağ göçmenleri. deyar heyran
  Hursunlu mah - Yunak (Turgut bucağı) - Konya
■ Halkı Emirdağ göçmenleridir. deyar heyran
  Harunlar mah - Yunak (Turgut bucağı) - Konya
1895z 📖 Harunlar
Y600~ 📖 Arra akk. Arran [ AnaD ]
Yörük yerleşimi
■ Antik Arra hisarı köyün 1 km kadar güneydoğusunda ıssız bir yerdedir. SN
■ © 21.08.1895 Akşehir'e bağlı Turgud karyesi yakınlarında bulunan yaylanın Harunlar ismiyle ayrı bir karye haline dönüştürülmesi. deyar heyran
  Kıllar mah - Yunak (Turgut bucağı) - Konya
1901z 📖 Kıllar
■ © 02.03.1901 Akşehir'e merbut Harunlar, Kıllar ve Eğrikapu karyelerinin mülhak bulundukları Turgudlu karyesinden ayrılarak ayrı ayrı idare olunmaları uygun olacağı. deyar heyran
  Eğrikuyu mah - Yunak (Turgut bucağı) - Konya
1926h 📖 Eğrikuyu
Yörük yerleşimi
■ © 02.03.1901 Akşehir'e merbut Harunlar, Kıllar ve Eğrikuyu karyelerinin mülhak bulundukları Turgudlu karyesinden ayrılarak ayrı ayrı idare olunmaları uygun olacağı. deyar heyran
  Yığar mah - Yunak (Turgut bucağı) - Konya
1914z 📖 Yigâr
Yörük yerleşimi
■ © 04.07.1914 Konya vilayeti Beyşehri kazasına tabi Yatağa ve Şeyh Hasan karyelerinin merkez kazaya; Saidili kazasına tabi Yigar, Büyükoba, Taahhüdlü karyelerinin Akşehir kazasına bağlandıkları. deyar heyran
  Kuyubaşı mah - Yunak (Turgut bucağı) - Konya
1926h 📖 Taahhütlü [ Tr "sözleşmeli" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 1868 de Türkmenler kurmuşlardır. İsmini Tavitli mağarasindan aldigi söylenir.--- © 04.07.1914 Konya vilayeti Beyşehri kazasına tabi Yatağa ve Şeyh Hasan karyelerinin merkez kazaya; Saidili kazasına tabi Yigar, Büyükoba, Taahhüdlü karyelerinin Akşehir kazasına bağlandıkları. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km