haritada ara :   km  
Tunceli Merkezde 63 yerleşim bulundu.
sırala 
Atadoğdu köy - Tunceli_m (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925h 1928 📖 📖 Deşt / Deştek
E1900~a 📖 Taşdag [ Erm "ovacık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1912'de 135 Ermeni ve 62 Alevi nüfusu, Surp Toros kilisesi ve Surp Tovmas manastırı vardır. (VanV). SN
Düzpelit köy - Tunceli_m (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Bornak
Dikenli köy - Tunceli_m (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 📖 Haçeli [ Erm haceli "sevimli" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Çemçeli köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Çemçeli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Başakçı köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1946 📖 Taptikler
1925h 📖 Tapdik aş. + yk.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Yukarıbaşakçılar x - Tunceli_m - Tunceli
hl 📖 Taptiğa Jorîn
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski bir Ermeni yerleşimi 1915 soykırımından sonra Alevi Kürt yerleşimi oldu. 1994'dan sonra bu bölge tamamıyla boşaltıldı. zarikli
Okurlar köy - Tunceli_m (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Askisor [ Erm hasgetsor "ekindere" ]
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ 16. yy tahrirlerinde Şikaklı/Şavaklı cemaatine bağlı Kürt yerleşimi. SN
Geyiksuyu mz - Tunceli_m (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
E1900~a 1925h 📖 📖 Sin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kırgan/Sarısaltık) yerleşimi
■ 20. yy başında Sin Nahiyesi merkez köyü idi. SN
■ Zaza (Kırgan aşireti) ile Türk (Sarısaltıklılar) birlikte yaşadığı bir Alevi yerleşimidir. 62Ali
Demirkapı köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1946 📖 Hıç
1925h 📖 Xîç | Demirkapı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi (Türk) (Sarısaltuklular aşireti) yerleşimi. Mehmet Ali
■ Zazaca da ''Xeçe'' denir köyün eski ismi için. Xeç köyü alevi, anadili zazaca olan Şıxmemed aşiretinin önemli köylerinden biridir.Köyde alevilerce kutsal sayılan ermenilerden kalma çeşme vardır; çeşmeye ''Khalo sıpi'' (ak dede/ak sakallı dede) denir. oen
Eğriyamaç köy - Tunceli_m (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 📖 Müşkirek
1522t 📖 Müşkerek [ Erm mşakarag? "dumanlı çiftlik?" ]
Çılga köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Sirç
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Altınyüzük köy - Tunceli_m (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Şekan
1902hb 📖 Bornek
Alevi yerleşimi
■ Köyün Zazaca ismi Bornek'tir. Köyde Kırgan aşireti ile Sarısaltıklılar bulunmaktadır. Mehmet Ali
Doluküp köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Merxo [ Zz "çayır" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Çiçekli köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Çirtik aş. + yk.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Pınar köy - Tunceli_m - Tunceli
Z 📖 Heniye Dızdo [ Zz "hırsız pınarı" ]
1925h 📖 Hırsızpınarı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Baylık köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Velikan [ Kr welîkan "Veliler (aş.)" ]
Alevi (Sarısaltık) yerleşimi
■ Köyün bir kısmına Fındıkan denir. Tunceli'deki herkes şüphe etmeden Sarısaltıklıların Türk olduğunu bilir. Ana dilleri de eskiden beri Türkçe. Mehmet Ali
Karşılar köy - Tunceli_m (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1522t 📖 Halvori [ Erm "aksakal/dede köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Tunceli il merkezi içinde Munzur nehrine kavuşan ırmağa halen bu köyün adından Halvori Irmağı adı verilir. ■ Standart Ermenice alevor (ak sakallı) kelimesinin yerel telaffuzunu H. Acaryan Muş ve Harput yöreleri için halvor, Diyarbekir için halvur olarak verir. SN
Çalkıran köy - Tunceli_m - Tunceli
Z 📖 Çolaheru [ Zz "eşek çukuru" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Karyemez köy - Tunceli_m - Tunceli
1925h 📖 Karyemez
Babaocağı köy - Tunceli_m - Tunceli
1928 📖 Havikipax | Alanlı Havik [ Kr havîngê pax "Pax (bucağı) yaylası" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Dilek köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1928 📖 Siliç [ Zz Sılezu "Süleymanoğulları" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sıl: Süleyman, Zaene: doğmak, ''u/un'' oblik hal çoğul eki; Sılê zu < sılê zau(n) oen
Venk mz - Tunceli_m - Tunceli
1925h 📖 Vank
1902hb 📖 Surp Garabed Vank [ Erm "Aziz Yahya Manastırı" ]
1894s 📖 Halvori Vank [ Erm "Halvori manastırı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tarihi manastırın izleri Munzur çayı ile Kutu Deresinin birleşim noktasına hakim dağ yamacındadır. Manastırda 1938 katliamlarına dek keşişlerin bulunduğu anlatılır. SN
Yolkonak köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Sorpiyan + Kilise
E1878 1928 📖 📖 Sorpiyan [ Kr "kızıl çanak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kopuzlar köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Xosor [ Erm "eğri büğrü, kaba, yamuk" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Sarıtaş köy - Tunceli_m - Tunceli
1925h 📖 Zağge
E1902 📖 Dzağge [ Erm "çiçekli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kırgan) yerleşimi
Aktuluk mah - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Türüşmek
E1902 📖 Troşmag [ Erm "mühürlü" ]
■ Troşmek (sonra Çiçekli) nahiyesi merkez köyü idi. SN
Dedeağaç köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Pilvank [ Zz "büyük manastır?" ]
1518b : Pilvenklü (aş.) [ Erm pılvank "yıkık manastır?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1938'de katliama maruz kalan Pilvankan/Pilvenkan Alevi aşireti adını bu köyde ikamet eden dedelerden alır. Aşiretin merkez köyde yaşayan kısmı Zazaca, diğerleri ise Kurmanci konuşur. SN
Kanoğlu köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Kanoğlu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Taht x - Tunceli_m - Tunceli
1925h 📖 Taht
Eski adı: Anafatma
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
Suvat köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Vanariç [ Erm vanaric "manastır aric (?)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
Cumhuriyet mah Tunceli - Tunceli_m - Tunceli
Z 📖 Gazik
Alevi (Kürt veya Zaza) (Zaza) yerleşimi
Atatürk mah Tunceli - Tunceli_m (Tunceli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Haynik + Çiftlik
1902hb 📖 Seğan [ Erm "seki" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kureşan ocağına bağlı ''şıxo'' ların köyü idi eskiden. oen
Burmageçit köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1928 📖 Şixzo [ Zz "şeyh soyu" ]
E1878 📖 Sevjoğ
1518b : Ş.ğlo?
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Gözen köy - Tunceli_m - Tunceli
1928 📖 İksor
1902hb 📖 İkdzor [ Erm ayketsor? "bahçedere" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Tüllük köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Tüllük
Çıralı köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
Z 📖 Gıniye | Bor [ Zz ]
1928 📖 Gini
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Baldan köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Ağdad [ Erm "tuzlu, şorak" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Batman köy - Tunceli_m - Tunceli
1928 📖 Körkes
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Böğürtlen köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Havsik aş. + yk.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
Çimenli köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1946 📖 Hırnik
E1878 📖 Xırnig [ Kr xirnik "tavşan" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy ahalisi çoğunlukla anadili zazaca olan alevidir. Köy de az sayıda acem kökenli de yaşar. oen
Örenönü x - Tunceli_m - Tunceli
1925h 📖 Milli
1518b : Millîlü (aş.) [ Kr "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Kocalar köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Keşişan [ Kr/Tr "keşişler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Güleç köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Saxsik [ Kr ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Atlantı köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖 Şugayik aş. + yk. [ Erm "pazarcık" ]
1518b : Şögeyik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Bağlarbaşı mz - Tunceli_m - Tunceli
1925h 📖 Kâxmut [ Erm gağnud? "meşeli" ]
? x - Tunceli_m - Tunceli
1925h 📖 Şakolan
E1878 📖 Şahkulan [ Kr "Aleviler" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Ambar köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1894s 📖 Ambar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Sinan köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1894s 📖 Sinan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kocakoç köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
E1878 1928 📖 📖 Pax [ Erm "sığınak, kaçak" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başlarında Pax nahiyesi merkezi idi. SN
■ 6 hane Rum yaşıyordu bu köyde, köyün Ortodoksları Ermeni değil Rum idiler. Mehmet Ali
Uzuntarla köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
Z 📖 Hegao Pilê [ Zz "büyük tarla" ]
1925h 📖 Heğavpil | Uzuntarla
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Şahsik köyüne bağlı Pağal (Paga'al), Hozmerek, Uzuntarla, Holosi Kalkundur mezraları 17.6.1954'te birleştirilerek Uzuntarla adıyla köy oldu. SN
Doludizgin köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Tîrkel
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Gömemiş köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖 Gömemiş
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994'te boşaltılmış ancak daha sonra tekrar iskân edilmiştir. SN
Erdoğdu köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
Z 📖 Vilêkaşi
1928 📖 Velikesan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Gökçek köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Seyidxan [ Zz seydîxan "seyit evi" ]
Eski adı: Kutudere
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kutuderesi burada biten vadinin, Seyidhan ise dere ağzındaki yerleşimin adıdır. SN
■ Eski adı ve en çok bilinen adı Kutudere dir. caglar_ugur
Kuyluca köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖 Putik [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Çukur köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
E1878 1928 📖 📖 Çukur
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Güdeç köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1946 📖 Haceri
1928 📖 Xaçgirek / Xaçekrek [ Erm xaçakrag "haç çiftlik" ]
1518b : Xacerik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ +kireg eki için Hozat Karaçavuş (Zankireg) köyüne bakınız. SN
■ Köy halkı Hozat'tan gelmiştir. 62Ali
Yeşilkaya köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖 Gevrek [ Kr gewrek "bozca" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Meşeyolu köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖 Körtan aş. + yk. [ Kr kortan "çukurlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alan) yerleşimi
Alacık köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1946 📖 Taht
1928 📖 Roşnek [ Zz rosnage/roşnage "aydınlık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Gürbüzler köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖 Vankük
1902hb 📖 Vanküğ [ Erm vank küğ "manastır köyü" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Karagöl x - Tunceli_m - Tunceli
1928 📖 Hengirvan
E1912 📖 Hıngirvank [ Erm "beşler manastırı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Haydaran aşiretinin merkez köyü boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.