haritada ara :   km  
Tunceli Merkezde 65 yerleşim bulundu.
sırala 
Atadoğdu köy - Tunceli_m (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925h 1928 📖Deşt / Deştek
E1900~a 📖: Taşdag [ Erm "ovacık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1912'de 135 Ermeni ve 62 Alevi nüfusu, Surp Toros kilisesi ve Surp Tovmas manastırı vardır. (VanV). SN
■ Mezralar: Bozca, Kamışlık, Karakoyun, Komlar, Sepertek/Seypertek. HayDar
Düzpelit köy - Tunceli_m (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Bornak
Alevi-Kürt/Zaza (Kırgan) yerleşimi
■ Mezralar: Avcılar (Ardebet/Ardebit), Komokar/Gömigor Komu, Tepecik (Zimaik), Yukarı Cırtik/Çirtik, Yukarı Tarlacık. HayDar
Dikenli köy - Tunceli_m (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 📖: Haçeli [ Erm haceli "sevimli" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Dalik/Dalikkomu, Memedo/Mehmet, Mıkkomu/Mıkkömü, Mıxeşik, Taner, Zenikan/Zeynikan (Soğuksu). HayDar
Çemçeli köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Çemçeli
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Halitpınar, Örtülü (Rabat). HayDar
■ Köye bağlı Örtülü (Rabat) mezrası Alevi-Türkmendir. Veli Günaydın
Başakçı köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1946 📖: Taptikler
1925h 📖: Tapdik aş. + yk.
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Aşağıbaşakçı (Aşağı Taptik), Fındıklı (Fındıkan), Yukarıbaşakçı (Taptiğa Jorin). HayDar
Yukarıbaşakçılar Başakçı x - Tunceli_m - Tunceli
hl 📖: Taptiğa Jorîn
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Eski bir Ermeni yerleşimi 1915 soykırımından sonra Alevi Kürt yerleşimi oldu. 1994'dan sonra bu bölge tamamıyla boşaltıldı. zarikli
■ Başakçı (Tap/Tapdik/Taptikler/Tabdikulya ve süfla) köyüne ait mezra oldu. HayDar
Okurlar köy - Tunceli_m (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Askisor [ Erm hasgetsor "ekindere" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi.
■ 16. yy tahrirlerinde Şikaklı/Şavaklı cemaatine bağlı Kürt yerleşimi. SN
Geyiksuyu mz - Tunceli_m (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
E1900~a 1925h 📖Sin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kırgan/Sarısaltık) yerleşimi
■ 20. yy başında Sin Nahiyesi merkez köyü idi. SN
■ Zaza (Kırgan aşireti) ile Türk (Sarısaltıklılar) birlikte yaşadığı bir Alevi yerleşimidir. 62Ali
■ Mezralar: Alaca (Şeyh Ömerler/Şiğumeran), Karaca (Borcan), Meterisler/Metirisler, Sin. HayDar
Demirkapı köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1946 📖: Hıç
1925h 📖: Xîç | Demirkapı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Alevi (Türk) (Sarısaltuklular aşireti) yerleşimi. Mehmet Ali
■ Zazaca da ''Xeçe'' denir köyün eski ismi için. Xeç köyü alevi, anadili zazaca olan Şıxmemed aşiretinin önemli köylerinden biridir.Köyde alevilerce kutsal sayılan ermenilerden kalma çeşme vardır; çeşmeye ''Khalo sıpi'' (ak dede/ak sakallı dede) denir. oen
■ Mezralar: Deregöl, Yapraklı, Hırsızdüzü (Dev), Yayalar (Hiçik). HayDar
Eğriyamaç köy - Tunceli_m (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 📖: Müşkirek
1522t 📖: Müşkerek [ Erm mşakarag? "dumanlı çiftlik?" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Kırgan) yerleşimi
■ Mezralar: Değirmendere, Dere, Dikenlitarla/Dikentarla/Tikanlıtarla, Doğandere (Rengül), Elmalı (Balı), Hopik. HayDar
Çılga köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Sirç
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Çevlik (Mik), Dağ, Esenyurt (Oh). HayDar
Altınyüzük köy - Tunceli_m (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Şekan
1902hb 📖: Bornek
Alevi yerleşimi
■ Köyün Zazaca ismi Bornek'tir. Köyde Kırgan aşireti ile Sarısaltıklılar bulunmaktadır. Mehmet Ali
■ Mezralar: Çayır, Dikenlitepe (Veruç), Dikili/Dikilitepe/Dikilitaş (Körgüt), Güneşli, Yukarı Mezra (Ş.Mezrası). HayDar
Dersim ib - Tunceli_m - Tunceli
1518b : Desimlü (aş.)
1936g 📖: Tunçeli (il)
1878 📖: Dersim (sancak)
■ 16. yy’dan itibaren Hozat ve Nazimiye yöresinde anılan Desimân/Desimlü aşiretinin adı 19. yy’da Hozat’ta oluşturulan Dersim sancağına verilmiştir. Kürtçe der sîm “gümüşkapı” açıklaması halk etimolojisi olup bilimsel değer taşımaz. SN
Doluküp köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖Merxo [ Zz "çayır" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar : Ağaçlı (Varidar), Gini, Taşpınar. HayDar
Çiçekli köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Çirtik aş. + yk.
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Akoluk, Aşağı Tarlacık (Aşağı Çirtik), Bölmeli (Kurtiguri/Korteguri), Dalli/Dallı (Davikar/Deviker), Doğanca/Doğancık (Arman/Ariman), Güllü (Halasur/Halesor), Hacılar Komu, Haci, Kalemdüzü, Kanidol (Akoluk), Kurutlu (Zarkavit), Subaşı (Kurnan), Tahtımemiş/Tahtamemiş, Tosuncuk (Vellorler), Yayıklı (Munzur), Yukarıtarlacık (Yukarı Çirtik). Çiçekli eskiden Nahiye idi. Yeni adı Buğulu oldu. HayDar
Fındıklı Başakçı mz - Tunceli_m - Tunceli
Eski adı: Fındıkan
Alevi-Türk (Sarısaltık) yerleşimi
Pınar köy - Tunceli_m - Tunceli
Z 📖: Heniye Dızdo [ Zz "hırsız pınarı" ]
1925h 📖: Hırsızpınarı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Kürekli (İstiran). HayDar
Baylık köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Velikan [ Kr welîkan "Veliler (aş.)" ]
Alevi (Sarısaltık) yerleşimi
■ Köyün bir kısmına Fındıkan denir. Tunceli'deki herkes şüphe etmeden Sarısaltıklıların Türk olduğunu bilir. Ana dilleri de eskiden beri Türkçe. Mehmet Ali
■ Mezralar: Demirlibahçe (Tomaik/Tomayık), Erler (Hopik), Gelincik (Hösnek), Karayusuflar (Karayusufan), Köklü/Köklüce (Keykan). HayDar
Karşılar köy - Tunceli_m (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1522t 📖: Halvori [ Erm "aksakal/dede köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Tunceli il merkezi içinde Munzur nehrine kavuşan ırmağa halen bu köyün adından Halvori Irmağı adı verilir. ■ Standart Ermenice alevor (ak sakallı) kelimesinin yerel telaffuzunu H. Acaryan Muş ve Harput yöreleri için halvor, Diyarbekir için halvur olarak verir. SN
■ Mezralar: Ayvacık (Yenidizdan), Darıca (Venk), Elmacık (Bali/Balli), Kürtük, Pınar. HayDar
Çalkıran köy - Tunceli_m - Tunceli
Z 📖: Çolaheru [ Zz "eşek çukuru" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Çiçekli (Kalbusan/Galbusan), Değrik, Galvasan, Gökçeler (Pırgiç/Pirgiç), Pulusur, Resköy. HayDar
Karyemez Kopuzlar mz - Tunceli_m - Tunceli
1925h 📖: Karyemez
Babaocağı köy - Tunceli_m - Tunceli
1928 📖: Havikipax | Alanlı Havik [ Kr havîngê pax "Pax (bucağı) yaylası" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Aşağı Tülük, Boztarla, Yukarı Tülük/Tüllük. HayDar
Dilek köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1928 📖: Siliç [ Zz Sılezu "Süleymanoğulları" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Sıl: Süleyman, Zaene: doğmak, ''u/un'' oblik hal çoğul eki; Sılê zu < sılê zau(n) oen
Darıca Karşılar mz - Tunceli_m - Tunceli
1925h 📖: Vank/Venk
1902hb 📖: Surp Garabed Vank [ Erm "Aziz Yahya Manastırı" ]
1894s 📖: Halvori Vank [ Erm "Halvori manastırı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tarihi manastırın izleri Munzur çayı ile Kutu Deresinin birleşim noktasına hakim dağ yamacındadır. Manastırda 1938 katliamlarına dek keşişlerin bulunduğu anlatılır. SN
Yolkonak köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Sorpiyan + Kilise
E1878 1928 📖Sorpiyan [ Kr "kızıl çanak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kopuzlar köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Xosor [ Erm "eğri büğrü, kaba, yamuk" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Beyazpınar, Huzan/Hozan, Karyemez, Puluçayır, Varlık (Karhikan/Kerhikan). HayDar
Taht x - Tunceli_m - Tunceli
hl 📖: Anafatma
1925h 📖: Taht/Text
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 19994'te boşaltılmıştır. Alevilerce kutsal kabul edilen Anafatma Ziyareti Taht köyünün aşağısındadır. SN
■ Mezralar: Bozdere HayDar
Sarıtaş köy - Tunceli_m - Tunceli
1925h 📖: Zağge
E1902 📖: Dzağge [ Erm "çiçekli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kırgan) yerleşimi
■ Mezralar: Ayranlı (Peter), Ekinci/Ekindi (Gafat). HayDar
Aktuluk mah - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Türüşmek
E1902 📖: Troşmag [ Erm "mühürlü" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Laçinan) yerleşimi
■ Troşmek (sonra Çiçekli) nahiyesi merkez köyü idi. SN
■ Mezralar: Çiçekli (Rubayik), Çölçayır, Dinar, Düzü, Eski Rubayik, İskele, Melekbahçe, Muş, Pindibaşı, Samanyolu (Meştun/Mehdi), Sorkun, Tütünlü (Tar). HayDar
Dedeağaç köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Pilvank [ Zz "büyük manastır?" ]
1518b : Pilvenklü (aş.) [ Erm pılvank "yıkık manastır?" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1938'de katliama maruz kalan Pilvankan/Pilvenkan Alevi aşireti adını bu köyde ikamet eden dedelerden alır. Aşiretin merkez köyde yaşayan kısmı Zazaca, diğerleri ise Kurmanci konuşur. SN
■ Mezralar: Budaklı (Çeşemir). HayDar
Kanoğlu köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Kanoğlu
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Suvat köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Vanariç [ Erm vanaric "manastır aric (?)" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Mezralar: Anafatma, Avcılar, Komkar, Ürünlü (Banasor/Yukarıvarinç), Yoğurtlu (Angıdak/Andgah/Avundak), Yoncalı (Tahtibor), Yukarısuvat. HayDar
Cumhuriyet mah Tunceli - Tunceli_m - Tunceli
Z 📖: Gazik
Alevi-Kürt/Zaza (Zaza) yerleşimi
Atatürk mah Tunceli - Tunceli_m (Tunceli bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Haynik + Çiftlik
1902hb 📖: Seğan [ Erm "seki" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kureşan ocağına bağlı ''şıxo'' ların köyü idi eskiden. oen
Burmageçit köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1928 📖: Şixzo [ Zz "şeyh soyu" ]
E1878 📖: Sevjoğ
1518b : Ş.ğlo?
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Gözen köy - Tunceli_m - Tunceli
1928 📖: İksor
1902hb 📖: İkdzor [ Erm ayketsor? "bahçedere" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Tunceli il - Tunceli_m - Tunceli
1946 📖: Kalan [ Kr qalan "dedeler" ]
1925h 📖: Mameki [ Kr "aş." ]
■ Merkezi Hozat olan Dersim sancağına 25 Aralık 1935’te çıkarılan 2884 sayılı Tunçeli Kanunu ile ‘Tunçeli’ adı verildi. Mamekan veya Kalan adı verilen köy 1936’da askeri garnizon ve 1938’de il merkezi oldu. MÖ 1. binyıla ait Urartu yazıtlarında geçen Kalani/Kalaani adlı yerin burası olup olmadığı bizce meçhuldür. • İl merkezi ile Merkez, Hozat, Ovacık, Pülümür, Nazımiye ilçeleri halkı büyük çoğunlukla Kırmançki (Zazaca) konuşan Alevidir. Pertek yarı yarıya Türkçe konuşan Sünni, Çemişgezek çoğunlukla Sünnidir. Daha fazla bilgi için Dersim maddesine bakınız. SN
■ Kuzeyinde bulunan "Gümüşhane" bölgesine açılan kapı manasında "der sim", (Kurd. "Gümüş kapısı", "Gümüş kapı") ismini aldığı tezi vardır. [Bu tez hayal mahsulüdür - SN] SD
Tüllük köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Tüllük
■ Mezralar: Güneşli (Pagan), Kavaktepe, Kemer, Pirtarla, Zime/Zimme. HayDar
Çıralı köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
Z 📖: Gıniye | Bor [ Zz ]
1928 📖: Gini
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Alideresi, Alihankomu, Aşağıbor, Çatderesi, Yukarıbor (Keçizeken). HayDar
Baldan köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Ağdad [ Erm "tuzlu, şorak" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Gümüşkapı (Deşt), Güneşli (Pagan). HayDar
Batman köy - Tunceli_m - Tunceli
1928 📖: Körkes
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Çatılı (Haraba/Harabe), Durak (TahtHalil/TahtıHalil), Erler (Hopik), Geçimli (Şegevir/Şuyagör), Geçit/Geçitli (Rehberler), Haydarlı (Haydari), Kayabaşı, Sağ. HayDar
Böğürtlen köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Havsik aş. + yk.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Mezralar: Aşağı Havseg (Böğürtlen), Dikence, Karapınar (Karapounar/Ğarapuğar), Yukarı Havseg (Böğürtlen). HayDar
Çimenli köy - Tunceli_m (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1946 📖: Hırnik
E1878 📖: Xırnig [ Kr xirnik "tavşan" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köy ahalisi çoğunlukla anadili zazaca olan alevidir. Köy de az sayıda acem kökenli de yaşar. oen
■ Mezralar: Çukurbağ, Kalkar. HayDar
Örenönü Yakatarla mz - Tunceli_m - Tunceli
1925h 📖: Milli
1518b : Millîlü (aş.) [ Kr "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Milli/Millilü/Millililer: Şıx Delil Berxecan (Şeyh Delili Berhican) Ocağına bağlı aşiret adı. HayDar
Kocalar köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Keşişan [ Kr/Tr "keşişler" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Doluca (Nurşit), Mutlu (Ohunda/Ohundu/Ohandi), Yuvacık (Velikaş/Velikes). HayDar
Güleç köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Saxsik [ Kr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Alıç, Aşağıdere (Aşağıderehağ), Bağbaşı/Bağlarbaşı (Kahmur/Kahmut/Kâxmut/Kâmxud/Gağnud), Darlıhan/Dadlığan (Nurşit/Nüşüt), Erdemli (Marçik), Han/Hankomu, Sinan (Şehir), Tepecik, Topaldere, Yukarıdere (Yukarıderehağ). HayDar
Atlantı köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖: Şugayik aş. + yk. [ Erm "pazarcık" ]
1518b : Şögeyik
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Duttepe/Tuttepe, Gedikli/Gedizli (Gezirge), Göneli/Geneli (Azur), Haraba/Harabe, Kutlu (Murtan/Utan), Okullu/Oluklu, Şemilkan/Şerikman, Sandaldere (Dêrê Sandalu), Sarıçiçek (Pikan), Seyit (Şehit). HayDar
Bağlarbaşı Güleç mz - Tunceli_m - Tunceli
1925h 📖: Kâxmut [ Erm gağnud "meşeli" ]
■ Bağbaşı/Bağlarbaşı köyünün adı Kahmur/Kahmut/Kâxmut/Kâmxud/Gağnud şekillerinde geçer. HayDar
Yapraklı Doludizgin mz - Tunceli_m - Tunceli
1925h 📖: Şakolan
E1878 📖: Şahkulan [ Kr "Aleviler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Ambar köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1894s 📖: Ambar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Aşağı Özlüce (Aşağı Kavahik/Kavehek/Kavaklı), Birman (Kurulu/Kuruca), Yukarı Kavaklı/Kavehek. HayDar
Sinan köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1894s 📖: Sinan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Atlantı/Alatlı (Çıkan), Kom, Yeşilkaya. HayDar
Kocakoç köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
E1878 1928 📖Pax [ Erm "sığınak, kaçak" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 20. yy başlarında Pax nahiyesi merkezi idi. SN
■ 6 hane Rum yaşıyordu bu köyde, köyün Ortodoksları Ermeni değil Rum idiler. Mehmet Ali
■ Mezralar: Alikaraman/Alikahraman (Aligo), Ambar, Ballı/Mallı (Mirzali/Mirzaali/Mirzeali), Boylu (Hagü/Hagu), Cerme, Feran, Gülüce/Güllüce (Horan), İbiş/İviş/İvis, Kale, Karataş, Kayacı (Aşağı Teşnik), Seyitbey (Suyagör), Tatlıca (Çelenk), Yağlıca/Yaylaca (Maman), Yapraklı (Körekan/Görüken), Yıldızlı (Çerme), Yukarı Teşnik, Yürücek/Yükecik (Feran). HayDar
Uzuntarla köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
Z 📖: Hegao Pilê [ Zz "büyük tarla" ]
1925h 📖: Heğavpil | Uzuntarla
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Şahsik köyüne bağlı Pağal (Paga'al), Hozmerek, Uzuntarla, Holosi Kalkundur mezraları 17.6.1954'te birleştirilerek Uzuntarla adıyla köy oldu. SN
■ Mezralar: Holosi (Hulus), Samanlı (Hozmerek/Hozmerik), Tarlabaşı (Pagal/Pağaali/Paga'al), Toklu (Haluç), Yapraklı (Kalkundur). HayDar
Doludizgin köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Tîrkel
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Yapraklı (Şakolan/Şahkulan/Şakulan/Şağlan), Uzunkavak. HayDar
Gömemiş köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖: Gömemiş
Alevi-Kürt/Zaza (Alan) yerleşimi
■ 1994'te boşaltılmış ancak daha sonra tekrar iskân edilmiştir. SN
■ Mezralar: Atalar (Pazapun), Aydere/Ayderesi, Bilgili (Kurnik), Kavacık (Nuran), Tepearkası (Yukarıhaceri), Turan Taht, Yukarı, Yukarı Taht. HayDar
Erdoğdu köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
Z 📖: Vilêkaşi
1928 📖: Velikesan
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Bardakkale, Bardaklı, Kırmızı (Moşikkale), Yeni (Moşik), Yeşilce (Göv). HayDar
Gökçek köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Seyidxan [ Zz seydîxan "seyit evi" ]
Eski adı: Kutudere
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kutuderesi burada biten vadinin, Seyidhan ise dere ağzındaki yerleşimin adıdır. SN
■ Eski adı ve en çok bilinen adı Kutudere'dir. caglar_ugur
■ Mezralar: Barıkbaşı/Barikbaşı, Gündere (Rojdere), Güzelce/Güzelçe (Vartinik/Vartink), Heybeli (Deşt/Dest), Keklik, Koçlu (Areke/Ariki), Örentaş (Pakördek/Pakurdik/Pakirdük), Özlüce (Kurvarik), Pardi, Salvenk (Akbulut), Seyithan/Sehithan, Taşlıca (Gevrek), Uğurlu, Y.Mirik, Yağmurlu (Mirik), Zime/Zimı. HayDar
Kuyluca köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖: Putik [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Dere, Kırım, Kapılı (Devran), Taşburun (Rastan). HayDar
Çukur köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
E1878 1928 📖Çukur
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Demenan) yerleşimi
■ Mezralar: Alibaba, Aydoğdu (Pirikan/Pirkani/Pirikani), Bozdere, Gölgeli (Meneşküt/Meneşgür), Güçlü (Puzikigülan), Konaklı/Konuklu (Karsni/Karsini), Köyaltı (Puziki), Taşoluk (Kilise). HayDar
Güdeç köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1946 📖: Haceri
1928 📖: Xaçgirek / Xaçekrek [ Erm xaçakrag "haç çiftlik" ]
1518b : Xacerik
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ +kireg eki için Hozat Karaçavuş (Zankireg) köyüne bakınız. SN
■ Köy halkı Hozat'tan gelmiştir. 62Ali
■ Mezralar: Göz, İnceler (Tabyan/Tavyan), Yukarı Güdeç (Yukarı Haceri). HayDar
Yeşilkaya köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖: Gevrek [ Kr gewrek "bozca" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Çayırlı (Kortesur/Körtasur), Düzce (Alangevreği), Işık (Vereç), Işıklar (Yukarı Gevrek), Marge, Tosunlu (Marik). HayDar
Meşeyolu köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖: Körtan aş. + yk. [ Kr kortan "çukurlar" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Alan) yerleşimi
■ Mezralar: Aşağı, Karşı, Kılavuz (Alanhopik), Küplüce (Kavahik), Örencik/Örence (Derekarsni/DerikHasan), Yukarı Mahalle. HayDar
Alacık köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1946 📖: Taht
1928 📖: Roşnek [ Zz rosnage/roşnage "aydınlık" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Bilgili (Zagge), Bozdere, Çırtan, Evcehiz (Köhakar), Galbasan, Kanatlı (Ternesi/Tarnasi/Ternas), Köklüce (Masırban), Karagöl (Hengırban/Hıngırvar/Hıngırvank/Hengirvan), Mezra/Mezre, Ortanca (Kur), Ramazan/Ramadan, Sağlık (Köspuğ/Körpuğ), SerhatYayla, Subaşı (Küçükzel), Taht (Ziyaret), Yanık (Yanıkkom), Yapracık (Tacihan), Yazıcık/Yakacık (Kunik/Könük), Yukarı Alacık (Yukarı Rojnek). HayDar
Gürbüzler köy - Tunceli_m (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖: Vankük
1902hb 📖: Vanküğ [ Erm vank küğ "manastır köyü" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Çamlı/Çamlık (Samar), Delap, Kemer, Kırmızıgül, Okul, Yalnızçam. HayDar
Karagöl Alacık mz - Tunceli_m - Tunceli
1928 📖: Hengirvan [ Erm "maden?" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Haydaran aşiretinin merkez köyü boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.