Tunceli_M'de 62 yerleşim bulundu.
sırala 
  Atadoğdu köy - Tunceli_M (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925h 1928 📖 📖 Deşt / Deştek
E1900~a 📖 Taşdag [ Erm "ovacık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1912'de 135 Ermeni ve 62 Alevi nüfusu, Surp Toros kilisesi ve Surp Tovmas manastırı vardır. (VanV). SN
  Düzpelit köy - Tunceli_M (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Bornak
  Dikenli köy - Tunceli_M (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 📖 Haçeli [ Erm haceli "sevimli" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çemçeli köy - Tunceli_M (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Çemçeli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Başakçı köy - Tunceli_M (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1946 📖 Taptikler
1925h 📖 Tapdik aş. + yk.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  YukarıBaşakçılar x - Tunceli_M - Tunceli
hl 📖 Taptiğa Jorîn
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski bir Ermeni yerleşimi 1915 soykırımından sonra Alevi Kürt yerleşimi oldu. 1994'dan sonra bu bölge tamamıyla boşaltıldı. zarikli
  Okurlar köy - Tunceli_M (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Askisor [ Erm hasgetsor "ekindere" ]
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ 16. yy tahrirlerinde Şikaklı/Şavaklı cemaatine bağlı Kürt yerleşimi. SN
  Geyiksuyu mz - Tunceli_M (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
E1900~a 1925h 📖 📖 Sin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kırgan) yerleşimi
■ 20. yy başında Sin Nahiyesi merkez köyü idi. SN
  Demirkapı köy - Tunceli_M (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1946 📖 Hıç
1925h 📖 Xîç | Demirkapı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Eğriyamaç köy - Tunceli_M (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928 📖 Müşkirek
1522t 📖 Müşkerek [ Erm mşakarag? "dumanlı çiftlik?" ]
  Çılga köy - Tunceli_M (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Sirç
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Altınyüzük köy - Tunceli_M (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Şekan
1902hb 📖 Şikome?
  Doluküp köy - Tunceli_M (Çiçekli bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Merxo [ Zz "çayır" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çiçekli köy - Tunceli_M (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Çirtik aş. + yk.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Baylık köy - Tunceli_M (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Velikan [ Kr welîkan "Veliler (aş.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Pınar köy - Tunceli_M - Tunceli
Z 📖 Heniye Dızdo [ Zz "hırsız pınarı" ]
1925h 📖 Hırsızpınarı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karşılar köy - Tunceli_M (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1522t 📖 Halvori [ Erm alevor/halevor "aksakallı, dede" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Standart Ermenice alevor (ak sakallı) kelimesinin yerel telaffuzunu H. Acaryan Muş ve Harput yöreleri için halvor, Diyarbekir için halvur olarak verir. SN
  Çalkıran köy - Tunceli_M - Tunceli
Z 📖 Çolaheru [ Zz "eşek çukuru" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karyemez köy - Tunceli_M - Tunceli
1925h 📖 Karyemez
  Babaocağı köy - Tunceli_M - Tunceli
1928 📖 Havikipax | Alanlı Havik [ Kr havîngê pax "Pax (bucağı) yaylası" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Dilek köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1928 📖 Siliç [ Zz Sılezu "Süleymanoğulları" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sıl: Süleyman, Zaene: doğmak, ''u/un'' oblik hal çoğul eki; Sılê zu < sılê zau(n) oen
  Venk mz - Tunceli_M - Tunceli
1925h 📖 Vank
1902hb 📖 Surp Garabed Vank [ Erm "Aziz Yahya Manastırı" ]
1894s 📖 Halvori Vank [ Erm "Halvori manastırı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tarihi manastırın izleri Munzur çayı ile Kutu Deresinin birleşim noktasına hakim dağ yamacındadır. Manastırda 1938 katliamlarına dek keşişlerin bulunduğu anlatılır. SN
  Yolkonak köy - Tunceli_M (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Sorpiyan + Kilise
E1878 1928 📖 📖 Sorpiyan [ Kr "kızıl çanak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kopuzlar köy - Tunceli_M (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Xosor [ Erm "eğri büğrü, kaba, yamuk" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sarıtaş köy - Tunceli_M - Tunceli
1925h 📖 Zağge
E1902 📖 Dzağge [ Erm "çiçekli" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kırgan) yerleşimi
  Aktuluk mah - Tunceli_M (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Türüşmek
E1902 📖 Troşmag [ Erm "mühürlü" ]
■ Troşmek (sonra Çiçekli) nahiyesi merkez köyü idi. SN
  Dedeağaç köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Pilvank [ Zz "büyük manastır?" ]
1518b : Pilvenklü (aş.) [ Erm pılvank "yıkık manastır?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1938'de katliama maruz kalan Pilvankan/Pilvenkan Alevi aşireti adını bu köyde ikamet eden dedelerden alır. Aşiretin merkez köyde yaşayan kısmı Zazaca, diğerleri ise Kurmanci konuşur. SN
  Kanoğlu köy - Tunceli_M (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Kanoğlu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Taht x - Tunceli_M - Tunceli
1925h 📖 Taht
Eski adı: Anafatma
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Suvat köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Vanariç [ Erm vanaric "manastır aric (?)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Cumhuriyet mah Tunceli - Tunceli_M - Tunceli
Z 📖 Gazik
Alevi (Kürt veya Zaza) (Zaza) yerleşimi
  Atatürk mah Tunceli - Tunceli_M (Tunceli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Haynik + Çiftlik
1902hb 📖 Seğan [ Erm "seki" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kureşan ocağına bağlı ''şıxo'' ların köyü idi eskiden. oen
  Burmageçit köy - Tunceli_M (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1928 📖 Şixzo [ Zz "şeyh soyu" ]
E1878 📖 Sevjoğ / Sıvjoğ
1518b : Ş.ğlo?
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gözen köy - Tunceli_M - Tunceli
1928 📖 İksor
1902hb 📖 İkdzor [ Erm ayketsor? "bahçedere" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Tüllük köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Tüllük
  Çıralı köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
Z 📖 Gıniye | Bor [ Zz ]
1928 📖 Gini
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Baldan köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Ağdad [ Erm "tuzlu, şorak" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Batman köy - Tunceli_M - Tunceli
1928 📖 Körkes
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Böğürtlen köy - Tunceli_M (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Havsik aş. + yk.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Çimenli köy - Tunceli_M (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1946 📖 Hırnik
E1878 📖 Xırnig [ Kr xirnik "tavşan" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Örenönü x - Tunceli_M - Tunceli
1925h 📖 Milli
1518b : Millîlü (aş.) [ Kr "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Kocalar köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Keşişan [ Kr/Tr "keşişler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Güleç köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Saxsik [ Kr ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Atlantı köy - Tunceli_M (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖 Şugayik aş. + yk. [ Erm "pazarcık" ]
1518b : Şögeyik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Bağlarbaşı mz - Tunceli_M - Tunceli
1925h 📖 Kâxmut [ Erm gağnud? "meşeli" ]
  ? x - Tunceli_m - Tunceli
1925h 📖 Şakolan
E1878 📖 Şahkulan [ Kr "Aleviler" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Ambar köy - Tunceli_M (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1894s 📖 Ambar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sinan köy - Tunceli_M (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1894s 📖 Sinan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kocakoç köy - Tunceli_M (Kocakoç bucağı) - Tunceli
E1878 1928 📖 📖 Pax [ Erm "sığınak, kaçak" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başlarında Pax nahiyesi merkezi idi. SN
■ 6 hane Rum yaşıyordu bu köyde, köyün Ortodoksları Ermeni değil Rum idiler. Mehmet Ali
  Uzuntarla köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
Z 📖 Hegao Pilê [ Zz "büyük tarla" ]
1925h 📖 Heğavpil | Uzuntarla
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Şahsik köyüne bağlı Pağal (Paga'al), Hozmerek, Uzuntarla, Holosi Kalkundur mezraları 17.6.1954'te birleştirilerek Uzuntarla adıyla köy oldu. SN
  Doludizgin köy - Tunceli_M (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Tîrkel
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gömemiş köy - Tunceli_M (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖 Gömemiş
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994'te boşaltılmış ancak daha sonra tekrar iskân edilmiştir. SN
  Erdoğdu köy - Tunceli_M (Kocakoç bucağı) - Tunceli
Z 📖 Vilêkaşi
1928 📖 Velikesan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gökçek köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Seyidxan [ Zz seydîxan "seyit evi" ]
Eski adı: Kutudere
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kutuderesi burada biten vadinin, Seyidhan ise dere ağzındaki yerleşimin adıdır. SN
■ Eski adı ve en çok bilinen adı Kutudere dir. caglar_ugur
  Kuyluca köy - Tunceli_M (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖 Putik [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çukur köy - Tunceli_M (Kocakoç bucağı) - Tunceli
E1878 1928 📖 📖 Çukur
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Güdeç köy - Tunceli_M (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1946 📖 Haceri
1928 📖 Xaçgirek / Xaçekrek [ Erm xaçakrag "haç çiftlik" ]
1518b : Xacerik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ +kireg eki için Hozat Karaçavuş (Zankireg) köyüne bakınız. SN
  Yeşilkaya köy - Tunceli_M (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖 Gevrek [ Kr gewrek "bozca" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Meşeyolu köy - Tunceli_M (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖 Körtan aş. + yk. [ Kr kortan "çukurlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Alacık köy - Tunceli_M (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1946 📖 Taht
1928 📖 Roşnek [ Zz rosnage/roşnage "aydınlık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gürbüzler köy - Tunceli_M (Kocakoç bucağı) - Tunceli
1928 📖 Vankük
1902hb 📖 Vanküğ [ Erm vank küğ "manastır köyü" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karagöl x - Tunceli_m - Tunceli
1928 📖 Hengirvan
E1912 📖 Hıngirvank [ Erm "beşler manastırı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Haydaran aşiretinin merkez köyü boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km