Tunceli'de 508 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Bükler x - Çemişgezek - Tunceli
1835c 📖 Suderek
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  ? x - Çemişgezek - Tunceli
1916h 📖 Şenkâx [ Erm "mamur mahalle" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Keban baraj gölü altında kaldı. SN
  ? x - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Biliç
1518b : Biliç
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 16. yy tahrirlerinde Millîli Büzürg cemaatine bağlı bir köy olarak gösterilir. Keban baraj gölü altında kaldı. SN
  ? x - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Ardurek [ Erm ardorek "tarlacık" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Keban baraj gölü altında kaldı. SN
  Koçlu x - Çemişgezek - Tunceli
1946 📖 Ehme
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Ekindere x - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878 📖 Hırabad
1835c 📖 Rabat [ Erm "han?" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Kebn baraj gölü altında kalmıştır. ■ Arapça rabâṭ sözcüğü `kervansaray, yolcu veya dervişlerin konakladığı han, zaviye` anlamındadır. Ermenicede `bir tür manastır` anlamında kullanıldığı anlaşılıyor. Türkiye'de yer adı olan on civarında Rabat'ın tümü Ermenicenin yaygın olduğu illerdedir (Erzurum, Erzincan, Dersim, Bitlis, Batman, Ardahan). SN
  Dedebeyli mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916h 1928 📖 📖 Venk [ Erm vank "manastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Akçayunt köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916h 📖 Xozaxpür [ Erm "domuzçeşme" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Alçılı mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Avrek / Evrek
E1878 📖 Avrik [ Erm averak? "ören" ]
E680 📖 Krvig? Քռվիկ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Erkalkan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916h 📖 Sivenk [ Erm sévavank "kara manastır" ]
1835c 📖 Siğnek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Yaşlıların anlatımlarına göre ilk geldiklerinde civar koylulerin kendilerini istemedikleri fakat kendileriyle aynı dili konuşan ve o zamanlar bolgede oldukça guçlü olan Dimililerin kendilerine yardımcı oldukları ve orada yerleşik hayata geçtikleri soylenir. İlk zamanlar Kürtçe olan dil 1938 deki Dersim isyanı ve sonrasında çıkan "Tunceli Kanunu" sonrasında Köy Enstitülerine çok sayıda öğrenci alınmasının da etkisiyle hızla Türkçeye geçilir. Onder Bayram
  Aşağıdemirbük köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 📖 Vartinik aş. [ Erm vartenik "güllük" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Savuk mz - Çemişgezek - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖 Savuk
E630 📖 Sowk [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 7. yy'a ait anonim Ermenice Coğrafya'da Çemişgezek ırmağı yakınında olduğu bildirilen Sôk veya Sovk kalesi burada olmalıdır. (Honigman 69). SN
  Kışlak mz - Çemişgezek - Tunceli
1518b 1928 📖 Germikâr [ Erm garmirkar "kızıltaş" ]
■ 16. yy tahrirlerinde Millîli Büzürg cemaatine bağlı bir köy olarak gösterilir. SN
  Doğanalan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖 Hemmişe
Sünni Türk yerleşimi
  Hacıbey x - Çemişgezek - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖 Hacıbeğ
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Kıraçlar köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 📖 Xıdıroz + Xıdıroz Kürtleri
1925h 📖 Xıdıros [ Kr xidirhoz "Hıdır oymağı" ]
1518b : Xıdıröz?
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Gedikler köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Germiri
E1878 📖 Garmıri [ Erm "Kayserili? kızıl?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında Müslüman çoğunluk ve Ermeni azınlık vardı. Müslüman nüfusun 18. yy sonlarında din değiştirmiş Ermeniler olduğunu 1878'de bölgeyi ziyaret eden Natanyan aktarır. Halen `Karakeçili Türkmen` olduklarına inanılmaktadır. SN
■ 1894 Salnamesi: Ermeni: 29 (17%) Rum: 6 (3%) Müslüman: 140 (80%) Toplam: 175. Çemişgezek ilçe genelinde geçmişinde doğrudan dönmelik kaydedilen tek yerleşimdir. Ayrıca çevre Sünni-Türk köyleriyle kız alıp verirler. metonio
  Cihangir köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1960 2000 📖 📖 Ulaklı
1835c 1925h 📖 📖 Ğızi / Kızi [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
  Karasar köy - Çemişgezek - Tunceli
1835c 📖 Karasar [ Erm "taş dağı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni Türk yerleşimi
  Gülbahçe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 📖 Atçeken [ Tr "aş." ]
1916h 📖 Dimili
1518b : Dimilü (aş.) [ Kr "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
  Yünbüken köy - Çemişgezek - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖 Germisik [ Erm Garmirtsik "Kayserililer" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski ve Orta dönem Ermenicede Karmir (Garmir) adı, merkezi Kayseri olan Kapadokya ülkesinin adıdır. Kayseri yakınındaki Germir ve Sivas Gemerek (Garmrak = Küçük Kapadokya) adları aynı sözcükten kaynaklanır. SN
  Ergenler mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916h 📖 Sarsılı
1835c 📖 Sasıllı
Sünni Türk yerleşimi
  Güneybaşı mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878 📖 Setırgents / Setırga [ Erm "Setrak'lar (öz.)" ]
1835c 1925h 📖 📖 Setirge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  YukarıDemirbük mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Türk Vartinik [ Erm vartenik "güllük" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Varlıkonak mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835c 📖 Sisna / Sisne
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Alakuş köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Memsa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında nüfusun bir bölümü Ermeni, bir bölümü ise Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni idi. Birincilerin Surp Kevork, ikincilerin Surp Toros/Ayios Theodoros kilisesi vardı. SN
  Bağsuyu köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 Maxmunut [ Erm ]
1518b : Mamx.nud
Sünni Türk yerleşimi
  Sakyol köy - Çemişgezek - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖 Pulur [ Erm plur "höyük" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski köy baraj altında kaldı. SN
  Cebe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Pazapun [ Erm "şahin yuvası" ]
Y17 📖 Bazêbon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
■ Müşted (Gözecik) adlı mezrası vardır. SN
■ 1894 Salnamesi:Ermeni: 121 (95%) Müslüman: 6 (5%)Toplam: 127 metonio
  Aşağıbudak köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 📖 Türk Karavenk [ Erm karavank "taşmanastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Büyükörence köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 Örenceler
Alevi (Türk) yerleşimi
  Arpaderen köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 Biradi
E1878 📖 Bradi / Pradi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
■ Alevi (Türk) yerleşimi.Bu köyde Sünni hiçbirzaman yoktu. Mehmet Ali
■ Alevi (Türk) yerleşimi Veli Günaydın
  YukarıBudak köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 Karavank yk. [ Erm karavank "taş manastır" ]
Kürt (Sünni) (Milan) yerleşimi
■ Milan bir aşiret değil, Zilan gibi bir aşiretler konfederasyonudur. Akraba aşiretlerin oluşturduğu birer çatıdır. Mesela her yere Türkmen diye yazdığınız Kürd Karakeçi (Qeregêç) kabilesi, Berazi aşiretinin alt dalıdır. Berazi ise Zilan Aşiretler Konfederasyonunun bir koludur. Mar(d)astan
■ Köy halkı Milan aşiretindendir, aslen Urfa/Viranşehir'den gelmişlerdir. İnanç olarak Sünnidirler. Mar(d)astan, birader artık bir karar ver. Karakeçililer Şeyhbızın'ların alt kolu mu, yoksa Berazi'lerin alt kolu mu? Kürtleştireceğim diye diye ne diyeceğini şaşırdın. metonio
  Dokuzdönüm mz - Çemişgezek - Tunceli
1835c 📖 Oğusar [ Erm "? dağı" ]
1518b : Oğuzlu?
Sünni Türk yerleşimi
■ 16. yy tahrirlerinde Millîli Büzürg Kürt cemaatine bağlı köy olarak gösterilir. Kaynaklarda görülen `Oğuzlu` adı yanlış okuma eseridir. SN
  Doruk x - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Morışga / Murışka
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ardurek'e bağlı mezra 1950'lere kadar Alevi Haciyan aşiretiyle meskündu. Şimdi harabedir. SN
  Müştak mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Müşdek [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
  Laluşağı x - Çemişgezek - Tunceli
1835c 📖 Laluşağı / Lalanuşağı
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Haranlar x - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 Bedretil
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Erdige mz - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 Erdige
1835c E1900~a 📖 📖 Ardıga / Ardegan [ Erm "çayırlı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Anıl köyünün eski mahallesidir.Şuan kimse yaşamamaktadır. Mehmet Ali
  Erbeşik x - Çemişgezek - Tunceli
1518b 1925h 📖 Eşgüni Sefine [ Erm "Eşgüni iskele" ]
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Kızılevler x - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 Kızılevler
  ? mz - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 İsekrek
E1878 📖 Yerits Akrag [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  ? x - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 Xaçtun [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Keban baraj gölü altında kaldı. SN
  Anıl x - Çemişgezek - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Hazari [ Erm ]
1835c 📖 Hazarik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1912'de 350 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Yerortutyun kilisesi vardı. (VanV). 1993'te boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. Hazari'de yaşamış olan Ermenilerin 17. yy'dan itibaren ayrıntılı soyağacı yayınlanmıştır. SN
  Vişneli köy - Çemişgezek - Tunceli
E1878 📖 Prexi [ Erm ]
1835c 1925h 📖 📖 Brexi / Beraxi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
■ Sünni/Alevi Türk yerleşimi.Köy bilgisinde Şavaklar yoktur. Mehmet Ali
■ Sünni Türk köyüdür,Alevi Türkler azınlıktır.Şıkaki Kürtleri yoktur. Veli Günaydın
  ? mv - Çemişgezek - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Mirnav
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Çemişgezek dışındaki dik kaya üzerinde bilinmeyen bir tarihe ait kaya yerleşimleri vardır. SN
  Uzungöl köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Ağgi / Ağli
■ Köyün yerli halkı Sünni Türktür, Şavak Kürtleri daha sonradan yerleşmişlerdir. metonio
■ Kısmen Sünni Türk nufüsta vardır.Alevi Kürt/Sünni Türk karışık yerleşimdir. Mehmet Ali
  Çalıbaşı x - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Eşgüni Zimmiyan
E1878 📖 Aşgani / Aşgıni [ Erm ]
1835c 📖 Gâvur Eşgüni
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 16. yy tahrirlerinde Şeyosmanlı cemaatine bağlı Kürt yerleşimi. Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Çemişgezek ilçe - Çemişgezek - Tunceli
1282 📖 Çmişkezek
E1136 📖 Çımışkadzakk Չմշկածագք [ Erm "Çmşgik (öz.) vatanı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Urfalı Mateos Vekayinamesine göre Rum imp. Ioannes Tzimiskes (Erm. Çımşkik, 969-976) aslen buralı olduğu için kente `Çımışgik'in doğduğu yer` anlamına gelen isim verildi. Kentin önceki adının Hierapolis olduğuna dair yaygın bilginin kaynağı anlaşılamadı. ■ Aşıkpaşazade Tarihi ve Şerefname'ye göre 15. yy'da burada 'Kürdistan' beyliğini kurup uzun süre hem Safevilere hem Osmanlı'ya kafa tutan Melkişi hanedanından Pir Hasan Şeyh esasen eski Türk beylerinden Emir Saltuk soyundandı. Şeyhhasanlı Kürtleri 18. yy'a dek anılır. 1894 Mamuretülaziz Salnamesi'ne göre toplam nüfus, 1373 Ermeni ve 1784 Müslim idi. Halen nüfusun büyük bölümü Türkmen asıllı kabul edilen Sünnilerdir. Birkaç köyde Alevi Kürt/Zaza nüfus bulunur. SN
■ © 17.09.1754 Çemişgezek kazasında sakin Şeyh Hasanlı, Desimli, Keratlı ve Karaballı Kürdlerinin ... deyar heyran
■ Sünni Türkmen yerleşimi. Çemişgezek ,Tunceli'deki isyanlardan sonra o bölgeyi Türkleştirmek ve sünnileştirmek için Elazığ' dan ( Harput) alınıp Tunceli'ye bağlanmıştır. İlçe halkı kendini Elazığ Harputlu olarak görür. MHP'nin Tunceli'de ilçe başkanlığının bulunduğu tek ilçedir. Ahmet
  Koyunardı mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c 📖 Ağloz
1518b : Ağılözü
Sünni Türk yerleşimi
  Bölmebelen mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1518b 1925h 📖 Nornik / Norenik [ Erm morenik? "böğürtlenli" ]
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
  ? mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Hasudek
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Paşamezrası x - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878 📖 Paşamezrası
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Akçapınar köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖 Vaskovan
E1776 📖 Vasılgavan [ Erm "Vasilcik (öz.) kenti" ]
E969 📖 Vasakavan [ Erm "Vasak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Urfalı Matteos Vekayinamesine (1136) göre imp. Nikeforos Fokas 969 yılında Ioannes Tsimiskes tarafından öldürüldükten sonra oğlu Vasil, Tsimiskes'in anayurduna yakın olan bu yerde hapsedilmişti. SN
  Sarıbalta köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖 Komîr / Komer [ Erm "ağıllar" ]
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
  ? mz - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 Poğos [ Erm poğots "sokak" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Paşacık köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 Oskîx
E1878 📖 Otsküğ [ Erm "yılanköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1902'de 50 hanede 46'sı Protestan olmak üzere 319 Ermeni nüfus, Surp Pırgiç kilisesi ve Surp Zoravar manastırı vardı. SN
■ Alevi (Kürt veya Zaza) (Koçuşağı)yerleşimi Mehmet Ali
  Yenikonak x - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 📖 Xağaçur [ Erm "? suyu" ]
1925h 📖 Xayroğlu?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Gözlüçayır köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 Ekrek
E1878 📖 Akrag [ Erm "papaz çiftliği" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında 40 ila 50 Ermeni ve daha fazla Alevi nüfusu ile Surp Hagop kilisesi vardı. Köyün Kürt lideri Diyab Ağa'nın 1915 olayları ve sonrasında Ermeni aileleri koruması ünlüdür. SN
  Yemişdere köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
K 📖 Devdırêj
1518b : Devderic / Derderic [ Erm ]
■ 1518 tarihli tahrirde Millîlü Küçük aşiretinin kışlağı olarak belirtilmiştir. Ancak köy adı Ermeniceden mirastır. Yerel Kürtçede kullanılan Dew-direj (`uzun-ağız`) adı şüphesiz yakıştırmadır. SN
■ Eski köy su altında kalmıştır. Köydeki Aleviler Ağuçan (Ağu-İçen) ve Kureyşan Ocağındandır. Ağuçan Ocağındakiler kısmen Türkmendir; köyün aşireti olan Şavak ile alakaları yoktur. Şavaklar Kürttür, ama Oğuzların Bayat boyundan Türk olduklarına ilişkin iddialar vardır TAYLAN
  Payamdüzü köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878 📖 Tsıntsor [ Erm tsün-tsor "kar dere" ]
1835c 1925h 📖 📖 Sinsor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Pey mz - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 Pey Mezrası
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Toratlı köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 Tekke / Dehke
E1878 📖 Dekye [ Tr tekye "tekke" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Mamuretülaziz 1894 Salnamesine göre Deke'de 29 Ermeni ve 16 Müslüman nüfus yaşamaktaydı. SN
  Bozkara mz - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 📖 Bozkara
  Aliboğazı mv - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Aliboğazı (mv)
■ Doğa harikası olan vadinin ormanları son yıllarda güvenlik güçlerince yakılmıştır. SN
■ Boğazın bir kısmı Çemişgezek'in içinde kalmaktadır. Mehmet Ali
  Eğripınar köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 📖 Eğripınar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karataş x - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 📖 Karataş
Alevi yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Taşlık mz - Çemişgezek - Tunceli
E1878 📖 Brastik / Pirastik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1894 Elazığ Salnamesine göre on nüfuslu Ermeni mezrası idi. SN
  Konaklar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Titinik Mezrası | Naxaver [ Erm naxaver "eski ören" ]
Eski adı: Doxikan [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
■ Aşırı derecede Türkleşmiş Kürt köyüdür. SEÇİM SONUÇLAR: 71 MHP, 50 AKP, 18 CHP, 4 İYİ PARTİ, 0 HDP Mehmet Ali
  Çizmeli mz - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 Eğnik
E1901 📖 Agnig [ Erm "pınarcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Doğan köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Doğan
  Tekeli köy - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 Axdük
E1901 📖 Hağtug [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1912'de 297 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Minas ve Yerits Mangants adına iki kilisesi vardı. (VanV). SN
  Cevizlidere köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 📖 Merxo [ Zz "mera, çayır" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. ■ Ermenice marx `çıra, her türlü çıralı ağaç` anlamında kullanılır. Zazaca merx `ardıç` eş kökenli olmalıdır. SN
  Ulukale köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1912hk 📖 Bayezid Ulukale
1835c 📖 Ulukale
Sünni Türk yerleşimi
■ 16. yy'da Çemişgezek Beyi olan Ferruhşat Bey'in türbesi evliya yatırı olarak ziyaret edilir. Köyün kısmen Ermeni olan nüfusu 1895 olaylarında yok edilmişti. SN
■ 1894 Salnamesi: Ermeni: 18 (4%) Müslüman: 427 (96%) Toplam: 445 metonio
  Söğütlü köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
Z 📖 Phezgewro [ Zz "akkoyunlu (aş.)" ]
Z 📖 Viyaleke [ Zz "söğütçük" ]
1912hk 📖 Söğütlü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Phezgewran, Seydanlılara bağlı Khew aşiretin alt koludur. asmen
  Ayazpınar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Titinik
1518b : T.tinik [ Erm tıtenik "dutluklar" ]
Sünni yerleşimi
■ 16. yy tahrirlerinde Şıkaklu/Şavaklu cemaatine bağlı Kürt yerleşimi. SN
  Ziyaret köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 📖 Ziyaret
1912hk 📖 Şexmuzur Ziyareti
■ Şeyh Munzur veya Munzur Baba adı verilen kutsal ziyaret yeridir. SN
  Esenevler x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Bezavut [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Hanuşağı köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
Z 📖 Xanon
1925h 📖 Xanuşağı [ Tr/Zz "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  OrmanYolu mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Tağar Թաղար [ Erm "çömlek?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice «Tağar» `çömlek, çanak` buraya yakın bir kaynaktan başlayarak Murat nehrine dökülen çayın ismidir. Ermenice kaynaklarda çayın ismi Taxara Çur, köyün ismi de Tağar olarak geçer. SN
  Topuzlu köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
K 📖 Qisle [ Zz "kilise" ]
1889z 📖 Topuzlu (aş.)
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.
■ © 31.07.1889 Dersim Kürtlerinden ve Topuzlu Aşireti'nin Veli Ağa takımından birkaç eşkiya tarafından Kuruçay kazası bağlarından kaçıralan adam ve esterler Zara'da kurtarılmış ise de eşkiya kaçmış olduğundan... deyar heyran
■ Köy ahalisi Alevi Zaza aşireti olan Seydanlılara bağlı Khew aşiretinin Phezgewran kolundan ibaret. asmen
  Burnak köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928 📖 Burnak
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yenibaş mz - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Amutka
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çukurca köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 <1960 📖 📖 Behrav
1518b : Behramlu
Sünni yerleşimi
■ Kürtçe berav `su kenarı` zayıf olasılıktır. Behram kişi adı Kürtçe Behrav şeklini almabilir. SN
  Bozağaç köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Elgağin / Erkâğin
1522t 📖 İrgekağin [ Erm ...gağin "fındık, meşe palamudu" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Belki «ergangağin» `uzunpalamut` veya «arkagağin» `bir tür palamut`. Kemah'a bağlı aynı isimli bir köy vardır. SN
  Yeşilyazı köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Zeranik / Ziranik [ Erm/Zz ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice kökenli DZ sesini içeren sözcükler Türkçede, kısmen de Zazacada ve Kürtçede de Z olarak telaffuz edilir (örn. zo ծո, Xnzori (Zz. Xıncoriye) Խնձորի) asmen
  Kızık köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Kızık [ Tr "aş." ]
E1912 📖 Küzik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kızık aşiret adıyla ilgili olması zayıf olasılıktır. SN
■ Zazaca 'Kurdeşi' olarak da anılır. Baran Bingöl
  Keşişkomu x - Çemişgezek - Tunceli
1925h 📖 Keşiş Komu
■ Boşatılmış ve tahrip edilmişken yeni yerleşime açıldı. SN
  Tuzbaşı x - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 📖 Nisirto [ Sür ]
Kürt (Sünni) (Şıkaki) yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Bulgurtepe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Celedor [ Kr cêledor "Dor? soyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
■ Şıkaki yerleşimi Mehmet Ali
  Kalecik köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Kalecik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Dört mezrasından üçü boşaltılıp tahrip edilmiş olup sadece Seğedik'te yerleşim vardır. SN
■ Köyde 9 hane Alevi (Zaza),4 hane Alevi (Türk)'tür. Köy Ferhatuşaklılara marabalık yapanlar tarafından kurulmuştur. Mehmet Ali
  Karayonca köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1902hb 1928 📖 📖 Pardi [ Erm "kavak" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Adaköy köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Adaköy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karaçavuş x - Hozat - Tunceli
Z 📖 Zankirek
1925h 📖 Zanekrek [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. +kirek eki muhtemelen Erm akrarag > Tr ekrek (`çiftlik`) sözcüğüdür. Dersim dahilinde Taçkirek, Manekrek, Haçkirek yer adları benzer yapıdadır. SN
■ Koçuşağı aşireti yerleşimi,1926'daki harekat dolayısı ile de tahribata uğramıştır. Mehmet Ali
  Hölükuşağı x - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Hölükuşağı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Gövdeli köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
<1960 📖 Tahsu
1925h 📖 Taxsiyan [ Kr "üçler mahallesi?" ]
  Kavuktepe köy - Hozat - Tunceli
K 📖 Xewic / Xewco [ Kr "aş." ]
1925h 📖 Taçkireg [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Dereköy x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Dereköy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kutsal sayılan Sülbüs Dağı yakınındadır. Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Kozluca x - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Kozluca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Yeri doğruydu önceki, Aliboğazı hemen yani yani Çemisgezek sınırına yakın. Mehmet Ali


Grafik harita göster     haritada ara : km