Tunceli'de 506 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  ? x - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925ht: Biliç
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Keban baraj gölü altında kaldı. SN
■ Ardurek'e bağlı bir mezra olup Haciyan Aşiretine mensuplar. Mehmet Ali
  ? x - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925ht: Urzuk/Evirzuk
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Keban baraj gölü altında kaldı. SN
■ İdari olarak Parsiyan'a bağlı olsa da gayri-ı resmi olarak Avdurek'in mezrası kabul edilir. Haciyan Aşiretine mensuplar. Mehmet Ali
  Ekindere x - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878: Hırabad [ Erm "han, manastır" ]
1835nç, 1928k: Rabat
Sünni Türk yerleşimi
■ Kebn baraj gölü altında kalmıştır. ■ Arapça rabâṭ sözcüğü `kervansaray, yolcu veya dervişlerin konakladığı han, zaviye` anlamındadır. Ermenicede `bir tür manastır` anlamında kullanıldığı anlaşılıyor. Türkiye'de yer adı olan on civarında Rabat'ın tümü Ermenicenin yaygın olduğu illerdedir (Erzurum, Erzincan, Dersim, Bitlis, Batman, Ardahan). SN
  Dedebeyli mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916ht, 1928k: Venk [ Erm vank "manastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Akçayunt köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916ht: Xozaxpür [ Erm "domuzçeşme" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Alçılı mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878, 1925ht: Avrik/Evrik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Aşağıdemirbük köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928k: Vartinik aş. [ Erm vartenik "güllük" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Erkalkan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916ht: Sivenik
1835nç, 1928k: Sığnek
Sünni Türk yerleşimi
■ Yaşlıların anlatımlarına göre ilk geldiklerinde civar koylulerin kendilerini istemedikleri fakat kendileriyle aynı dili konuşan ve o zamanlar bolgede oldukça guçlü olan Dimililerin kendilerine yardımcı oldukları ve orada yerleşik hayata geçtikleri soylenir. İlk zamanlar Kürtçe olan dil 1938 deki Dersim isyanı ve sonrasında çıkan "Tunceli Kanunu" sonrasında Köy Enstitülerine çok sayıda öğrenci alınmasının da etkisiyle hızla Türkçeye geçilir. Onder Bayram
  Savuk mz - Çemişgezek - Tunceli
1835nç, 1925ht: Savuk
E666: Sovk
Sünni Türk yerleşimi
■ 7. yy'a ait anonim Ermenice Coğrafya'da Çemişgezek ırmağı yakınında olduğu bildirilen Sôk veya Sovk kalesi burada olmalıdır. (Honigman 69). SN
  Doğanalan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835nç, 1925ht: Hemmişe
Sünni Türk yerleşimi
  Kıraçlar köy - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: Xıdıros [ Kürd xidirhoz "Hıdır oymağı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Gedikler köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925ht: Germiri
E1878: Garmıri [ Erm "Kayserili? kızıl?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında 200 kadar Hıristiyan Ermeni nüfusla birlikte 18. yy sonlarında Müslüman olmuş 400 kadar Ermeni kökenli halk yaşamaktaydı. Bu sonuncuların halen `Karakeçili Türkmen` olduklarına inanılır. SN
  Karasar köy - Çemişgezek - Tunceli
1835nç: Karasar [ Erm "taş dağı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni Türk yerleşimi
  Gülbahçe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916ht: Dimili [ Kürd "Zaa (kavim)" ]
1928k: Atçeken
Sünni Türk yerleşimi
  Yünbüken köy - Çemişgezek - Tunceli
1835nç, 1916ht: Germisik [ Erm Garmirtsik "Kayserililer" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski ve Orta dönem Ermenicede Karmir (Garmir) adı, merkezi Kayseri olan Kapadokya ülkesinin adıdır. Kayseri yakınındaki Germir ve Sivas Gemerek (Garmrak = Küçük Kapadokya) adları aynı sözcükten kaynaklanır. SN
  Güneybaşı mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878: Setırgents/Setırga [ Erm "Setrak'lar (öz.)" ]
1835nç, 1925ht: Setirge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  YukarıDemirbük mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925ht: TürkVartinik [ Erm vartenik "güllük" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Varlıkonak mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835nç, E1878: Sisna/Sisne
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Alakuş köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835nç, 1925ht: Mamsa/Memsa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında nüfusun bir bölümü Ermeni, bir bölümü ise Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni idi. Birincilerin Surp Kevork, ikincilerin Surp Toros/Ayios Theodoros kilisesi vardı. SN
  Bağsuyu köy - Çemişgezek - Tunceli
1835nç, 1925ht: Maxmunut [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
  Sakyol köy - Çemişgezek - Tunceli
1835nç, 1925ht: Pulur [ Erm plur "höyük" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski köy baraj altında kaldı. SN
  Cebe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878, 1925ht: Pazapun [ Erm pazapun "şahin yuvası" ]
Y17: Bazêbon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Aşağıbudak köy - Çemişgezek - Tunceli
1928k: TürkKaravenk [ Erm karavank "taşmanastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Doruk mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878, 1925ht: Morışga/Murışka
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ardurek'e bağlı mezra olup 1950'lere kadar Haciyan Aşiretiyle meskündu. Şu an harabe haldedir. Mehmet Ali
  YukarıBudak köy - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: Karavank yk. [ Erm karavank "taşmanastır" ]
Kürd (Milan) yerleşimi
■ Milan bir aşiret değil, Zilan gibi bir aşiretler konfederasyonudur. Akraba aşiretlerin oluşturduğu birer çatıdır. Mesela her yere Türkmen diye yazdığınız Kürd Karakeçi (Qeregêç) kabilesi, Berazi aşiretinin alt dalıdır. Berazi ise Zilan Aşiretler Konfederasyonunun bir koludur. Mar(d)astan
■ Köy halkı Milan aşiretindendir, aslen Urfa/Viranşehir'den gelmişlerdir. İnanç olarak Sünnidirler. Mar(d)astan, birader artık bir karar ver. Karakeçililer Şeyhbızın'ların alt kolu mu, yoksa Berazi'lerin alt kolu mu? Kürtleştireceğim diye diye ne diyeceğini şaşırdın. metonio
  Arpaderen köy - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: Biradi
E1878: Bradi/Pradi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Erdige mz - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: Erdige
1835nç: Ardıga/Ardegan [ Erm "ovacık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Laluşağı x - Çemişgezek - Tunceli
1835nç, 1928k: Laluşağı/Lalanuşağı
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Kızılevler mz - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: Kızılevler
■ Doğu halkı yoğunluktadır Hasan
  ? mz - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: İsekrek
E1878: YeritsAkrag
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  ? x - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: Xaçtun [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Keban baraj gölü altında kaldı. SN
  Anıl x - Çemişgezek - Tunceli
E1878, 1925ht: Hazari [ Erm ]
1835nç: Hazarik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1912'de 350 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Yerortutyun kilisesi vardı. (VanV). 1993'te boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. Hazari'de yaşamış olan Ermenilerin 17. yy'dan itibaren ayrıntılı soyağacı yayınlanmıştır. SN
  Vişneli köy - Çemişgezek - Tunceli
E1878, E1902: Prexi [ Erm ]
1835nç, 1925ht: Brexi/Beraxi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  ? mz - Çemişgezek - Tunceli
E1878, 1925ht: Mirnav [ Kürd "bey adı" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uzungöl köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925ht: Ağgi/Ağli
■ Köyün yerli halkı Sünni Türktür, Şavak Kürtleri daha sonradan yerleşmişlerdir. metonio
  Çalıbaşı x - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878: Aşgani/Aşgıni [ Erm ]
1835nç: GâvurEşgüni
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Çemişgezek ilçe - Çemişgezek - Tunceli
1282b: Çemişkezek
E1136: Çımışkadzag [ Erm "Çmşgik (öz.) manastırı" ]
OYu: Hierápolis [ Yun "tapınak kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Rum imparatoru Ioannes Tzimiskes, ya da Ermenice adıyla Çımşkik (h 969-976) burada doğdu. Bölgede Arap egemenliğine son vererek önemli toplumsal düzenlemeler yaptı. Kasabanın adı muhtemelen Çemişgezek deresi üzerinde hücreler şeklinde kayaya oyulmuş olan tarihi manastırdan gelir. ■ 1894 Mamuret-ül Aziz Salnamesi'ne göre toplam nüfus, 1373 Ermeni ve 1784 Müslüman birey, 689 haneden oluşmaktaydı. Halen nüfusun büyük bölümü Türk asıllı kabul edilen Sünnilerdir. Birkaç köyde Alevi Kürt/Zaza nüfus bulunur. SN
■ © 17.09.1754 Çemişgezek kazasında sakin Şeyh Hasanlı, Desmeli, Keratlı ve Karaballı Kürdlerinin ... deyar heyran
■ Çemişgezekli ve Eğinli Ermeni Rumlardan bâzı grupların Euboianın Kastaniotisa ile Selanikin Diavata isimli kasabasında oturdukları bilinir. Manav
  Ergenler mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916ht: Sarsılı
1835nç, K1928: Sasıllı
Sünni Türk yerleşimi
  Cihangir köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1960, 2000: Ulaklı
1835nç, 1916ht: Ğızi/Kızi [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
  Bükler x - Çemişgezek - Tunceli
1835nç, 1928k: Suderek
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Bölmebelen mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1522t, 1925ht: Nornik/Norenik [ Erm morenik? "böğürtlenli" ]
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Koyunardı mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835nç, 1928k: Ağloz
Sünni Türk yerleşimi
  Dokuzdönüm mz - Çemişgezek - Tunceli
1835nç, 1928k: Oğusar [ Erm "üzümtepe" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Erbeşik x - Çemişgezek - Tunceli
1835nç, 1925ht: EşgüniSefine [ Erm "Eşgüni gemi iskelesi" ]
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Hacıbey x - Çemişgezek - Tunceli
1835nç, 1925ht: Hacıbeğ
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Haranlar x - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: Bedretil
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  ? mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1925ht: Hasudek
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Kışlak mz - Çemişgezek - Tunceli
1928k: Germikar [ Erm garmirkar "kızıltaş" ]
  Koçlu x - Çemişgezek - Tunceli
1946k: Ehme
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Paşamezrası x - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878: Paşamezrası
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Akçapınar köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835nç, 1925ht: Vaskovan
E1777: Vasılgavan [ Erm "Vasilcik (öz.) kenti" ]
E969v: Vasakavan [ Erm "Vasak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Urfalı Matteos Vekayinamesine göre imparator Nikeforos Fokas 969 yılında Ioannes Tsimiskes tarafından öldürüldükten sonra oğlu Vasil, Tsimiskes'in anayurduna yakın olan bu yerde hapsedilmişti. SN
  Sarıbalta köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835nç, 1925ht: Komîr/Komer [ Erm "ağıllar" ]
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  ? mz - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: Poğos [ Erm poğots "sokak" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Kürd yerleşimi Hasan
  Paşacık köy - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: Oskîx
E1878: Otsküğ [ Erm "yılanköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni yerleşimi
■ 1902'de 50 hanede 46'sı Protestan olmak üzere 319 Ermeni nüfus, Surp Pırgiç kilisesi ve Surp Zoravar manastırı vardı. SN
  Yenikonak x - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928k: Xağaçur [ Erm "? suyu" ]
1925ht: Xayroğlu?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Gözlüçayır köy - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: Ekrek
E1878: Akrag [ Erm "papaz çiftliği" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında 40 ila 50 Ermeni ve daha fazla Alevi nüfusu ile Surp Hagop kilisesi vardı. Köyün Kürt lideri Diyab Ağa'nın 1915 olayları ve sonrasında Ermeni aileleri koruması ünlüdür. SN
  Yemişdere köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1522t, 1928k: Devderic/Derdiriç [ Erm ]
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. ■ Yerel Kürtçede kullanılan Dew-direj (`uzun-ağız`) adı şüphesiz yakıştırmadır. SN
■ Eski köy su altında kalmıştır. Köydeki Aleviler Ağuçan (Ağu-İçen) ve Kureyşan Ocağındandır. Ağuçan Ocağındakiler kısmen Türkmendir; köyün aşireti olan Şavak ile alakaları yoktur. Şavaklar Kürttür, ama Oğuzların Bayat boyundan Türk olduklarına ilişkin iddialar vardır TAYLAN
  Payamdüzü köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1878: Tsıntsor [ Erm ... tsor "dere" ]
1835nç, 1925ht: Sinsor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Pey mz - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: PeyMezrası
■ Yerli halk ve Kürtler kardeşçe yaşamakdadırlar Hasan
  Aliboğazı mv - Hozat - Tunceli
1925ht: Aliboğazı (mv)
■ Doğa harikası olan vadinin ormanları son yıllarda güvenlik güçlerince yakılmıştır. SN
  Toratlı köy - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: Tekke/Dehke
E1878: Dekye [ Tr tekye "tekke" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Mamuret-ül Aziz 1894 salnamesine göre Deke'de 29 Ermeni ve 16 Müslüman nüfus yaşamaktaydı. SN
  Karataş x - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928k: Karataş
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Taşlık mz - Çemişgezek - Tunceli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1894 salnamesine göre on nüfuslu Ermeni mezrası idi. SN
  Tekeli köy - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: Axdük
E1901: Hağtug [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1912'de 297 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Minas ve Yerits Mangants adına iki kilisesi vardı. (VanV). SN
  Konaklar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
Eski adı: Doxikan
1925ht: TitinikMezrası | Naxaver [ Erm naxaver "eskiören" ]
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Cevizlidere köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928k: Merxo [ Zaza merxo "mera, çayır" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. ■ Ermenice marx `çıra, her türlü çıralı ağaç` anlamında kullanılır. Zazaca merx `ardıç` eş kökenli olmalıdır. SN
  Ulukale köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1912hk: BayezidUlukale
1835nç: Ulukale
Sünni Türk yerleşimi
■ Daha önce Ermeni yerleşimi iken 1895 olaylarında tahrip ve terk edilmiştir. SN
  Kozluca x - Hozat - Tunceli
1925ht: Kozluca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Ayazpınar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925ht: Titinik [ Erm tıtenik "dutluklar" ]
  Ziyaret köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1928k: Ziyaret
■ Şeyh Munzur veya Munzur Baba adı verilen kutsal ziyaret yeridir. SN
  OrmanYolu mz - Hozat - Tunceli
1925ht: Tağar [ Erm Թաղար "çömlek?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice <> `çömlek, çanak` buraya yakın bir kaynaktan başlayarak Murat nehrine dökülen çayın ismidir. Ermenice kaynaklarda çayın ismi Taxara Çur, köyün ismi de Taxar olarak kayıtlıdır. SN
  Söğütlü köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
Zz: Phezgewro [ Zaza "akkoyunlu (aş.)" ]
Zz: Viyaleke [ Zaza "söğütçük" ]
1912hk: Söğütlü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Phezgewran, Seydanlılara bağlı Khew aşiretin alt koludur. asmen
  Topuzlu köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
Zz: Qisle [ Tr "kışla" ]
1912hk: Topuzoğlu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ © 31.07.1889 Dersim Kürtlerinden ve Topuzlu Aşireti'nin Veli Ağa takımından birkaç eşkiya tarafından Kuruçay kazası bağlarından kaçıralan adam ve esterler Zara'da kurtarılmış ise de eşkiya kaçmış olduğundan... deyar heyran
■ Köy ahalisi Alevi Zaza aşireti olan Seydanlılara bağlı Khew aşiretinin Phezgewran kolundan ibaret. asmen
  Çizmeli mz - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: Eğnik
E1901: Agnig [ Erm "pınarcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çukurca köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1960-: Behrav
1928k: Berav [ Kürd berava "sukenarı" ]
Sünni yerleşimi
  Yenibaş mz - Hozat - Tunceli
1925ht: Amutka
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Bozağaç köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1522t: İrgekağin [ Erm ...gağin "fındık, meşe palamudu" ]
Kürd yerleşimi
■ Belki <> `uzunpalamut` veya <> `bir tür palamut`. Kemah'a bağlı aynı isimli bir köy vardır. SN
  Yeşilyazı köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1925ht: Zeranik/Ziranik [ Erm/Zaza ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice kökenli DZ sesini içeren sözcükler Türkçede, kısmen de Zazacada ve Kürtçede de Z olarak telaffuz edilir (örn. zo ծո, Xnzori (Zz. Xıncoriye) Խնձորի) asmen
  Kızık köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1925ht: Kızık
E1912: Küzik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kızık aşiret adıyla ilgili olması zayıf olasılıktır. SN
  Keşişkomu mz - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: Keşişkomu
Kürd yerleşimi
■ Boşatılmış ve tahrip edilmişken yeni yerleşime açıldı. SN
  Tuzbaşı x - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928k: Nisirto
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Bulgurtepe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925ht: Celedor [ Kürd cêledor "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Kalecik köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1925ht: Kalecik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Dört mezrasından üçü boşaltılıp tahrip edilmiş olup sadece Seğedik'te yerleşim vardır. SN
  Karayonca köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
1901hb, 1928k: Pardi [ Erm բարտի "kavaklı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gövdeli köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1960-: Tahsu
1925ht: Taxsiyan [ Kürd "elma mahallesi?" ]
  Kavuktepe köy - Hozat - Tunceli
Zz: Xewic/Xewco [ Kürd "aş." ]
1925ht: Taçkireg [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Dereköy x - Hozat - Tunceli
1925ht: Dereköy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Eski yazılı kayıtlarda Sulubus/Salibis Baba olarak geçmektedir ,dağın zirvesinde ziyaret bulunmaktır. Köy halkı Sulbuz Baba olarak adlandırmaktır.Ek olarak Köyün diğer mahleleri Kerra Teyru :Kuşluk Kayalığı ve Ziyar:Ziyaret .adlandırır.Dağın Rakımı 2280 Türkçe adı [Şahin]Eski yaşlı nesil Perşembe günleri gidip dua edilerdi Kiği Sülbüs dağı adı ile ilgili benzerlik ilginçtir.Kiği Sülbüs dağı ile Ermenice Surp= kutsal, Luys = ışık gibi savlar hayel ürünü ve fantezidir. Burak
  Segedik mz - Hozat - Tunceli
E1878, 1925ht: Segedik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Esenevler x - Hozat - Tunceli
1925ht: Bezavut [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Isıtma köy - Ovacık - Tunceli
Zz: Heniospi [ Zaza "akpınar" ]
1928k: Isıtma
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karaçavuş x - Hozat - Tunceli
Zz: Zankirek
1925ht: Zanekrek [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. +kirek eki muhtemelen Erm akrarag > Tr ekrek (`çiftlik`) sözcüğüdür. Dersim dahilinde Taçkirek, Manekrek, Haçkirek yer adları benzer yapıdadır. SN
  Kurukaymak x - Hozat - Tunceli
1960-: Kavga
1925ht: Zoğar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km