Tunceli'de 461 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Dedebeyli mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
k1928 K: Venk
hy1912 Kiep: Vank [ Erm "manastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Akçayunt köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
k1928 K: Hozakpur [ Erm xozağpür "domuzpınar" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Alçılı mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
k1928 K: Evrek
E1900- AY: Averag [ Erm "ören" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Aşağıdemirbük köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
k1928 K: AşağıVartinik [ Erm vartenik' "güllük" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Erkalkan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835 NüfÇ, K: Siğnek/Sekinek
Sünni Türk yerleşimi
■ Yaşlıların anlatımlarına göre ilk geldiklerinde civar koylulerin kendilerini istemedikleri fakat kendileriyle aynı dili konuşan ve o zamanlar bolgede oldukça guçlü olan Dimililerin kendilerine yardımcı oldukları ve orada yerleşik hayata geçtikleri soylenir. İlk zamanlar Kürtçe olan dil 1938 deki Dersim isyanı ve sonrasında çıkan "Tunceli Kanunu" sonrasında Köy Enstitülerine çok sayıda öğrenci alınmasının da etkisiyle hızla Türkçeye geçilir. Onder Bayram
  Savuk mz - Çemişgezek - Tunceli
1835: Savuk
E666 Aşx: Sôk
Sünni Türk yerleşimi
■ 8. yy'a ait anonim Ermenice coğrafyada Çemişgezek ırmağı yakınında olduğu bildirilen Sôk kalesi burada olmalıdır. Honigman 69. SN
  Doğanalan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835 NüfÇ, K: Hemişe
Sünni Türk yerleşimi
  Kıraçlar köy - Çemişgezek - Tunceli
k1928 K: Xıdıroz [ Kürd xidirhoz? "Hıdır oymağı" ]
h1927: Xıdros
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Gedikler köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
k1928 K: Germili
E1902 AY, Epr: Garmıri [ Erm "kızıl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında 200 kadar Hıristiyan Ermeni ile birlikte 70 hane (400 nüfus) 18. yy sonlarında Müslüman olmuş Ermeni kökenli aile yaşamaktaydı. SN
  Varlıkonak mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
hy1912 Kiep: Sisirka
E1900- AY: Sisna
1835 NüfÇ, K: Sisna
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Karasar köy - Çemişgezek - Tunceli
1835 NüfÇ, K: Karasar [ Erm "taş dağı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni Türk yerleşimi
  Gülbahçe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
k1928 K: Dimili
k1928 K: Atçeken
hy1912 Kiep: Dümirgi
Sünni Türk yerleşimi
  Yünbüken köy - Çemişgezek - Tunceli
1835 NüfÇ, K: Germisik [ Erm Garmirtsik "Kayserililer" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski ve Orta dönem Ermenicede Karmir (Garmir) adı, merkezi Kayseri olan Kapadokya ülkesinin adıdır. Kayseri yakınındaki Germir ve Sivas Gemerek (Garmrak = Küçük Kapadokya) adları aynı sözcükten kaynaklanır. SN
  Ekindere mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1900- AY: Hırabad [ Erm "han, manastır" ]
1835 NüfÇ, K: Rabat
Sünni Türk yerleşimi
■ Arapça rabâṭ sözcüğü `kervansaray, yolcu veya dervişlerin konakladığı han, zaviye` anlamındadır. Gerek Türkçe gerek (hrabad şeklinde) Ermenicede kullanılır. Türkiye'de yer adı olan on civarında Rabat'ın hemen hepsi Ermenicenin yaygın olduğu illerdedir (Erzurum, Erzincan, Dersim, Bitlis, Batman, Ardahan). SN
  Yukarıdemirbük mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
k1928 K: TürkVartinik [ Erm vartenik' "güllük" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Alakuş köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835 NüfÇ, K: Mamsa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında nüfusun bir bölümü Ermeni, bir bölümü ise Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni idi. Birincilerin Surp Kevork, ikincilerin Surp Toros/Ayios Theodoros kilisesi vardı. SN
  Bağsuyu köy - Çemişgezek - Tunceli
1835 NüfÇ, K: Maxmunut [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
  Sakyol köy - Çemişgezek - Tunceli
1835 NüfÇ, K: Pulur [ Erm plur "höyük" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski köy baraj altında kaldı. SN
  Cebe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1900-, k1928 Vic, K: Pazapun [ Erm pazapun "şahin yuvası" ]
Y17 Str: Bazêbon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Aşağıbudak köy - Çemişgezek - Tunceli
k1928 K: TürkKaravenk [ Erm karavank' "taşmanastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Yukarıbudak köy - Çemişgezek - Tunceli
Eski adı: YukarıKaravank [ Erm k'aravank' "taşmanastır" ]
Kürd (Milan) yerleşimi
■ Milan bir aşiret değil, Zilan gibi bir aşiretler konfederasyonudur. Akraba aşiretlerin oluşturduğu birer çatıdır. Mesela her yere Türkmen diye yazdığınız Kürd Karakeçi (Qeregêç) kabilesi, Berazi aşiretinin alt dalıdır. Berazi ise Zilan Aşiretler Konfederasyonunun bir koludur. Mar(d)astan
■ Köy halkı Milan aşiretindendir, aslen Urfa/Viranşehir'den gelmişlerdir. İnanç olarak Sünnidirler. Mar(d)astan, birader artık bir karar ver. Karakeçililer Şeyhbızın'ların alt kolu mu, yoksa Berazi'lerin alt kolu mu? Kürtleştireceğim diye diye ne diyeceğini şaşırdın. metonio
  Arpaderen köy - Çemişgezek - Tunceli
k1946 MYK: Biradi
k1928 K: BiradiMaruşka [ Kürd bîradî "kuyugören" ]
E1900- AY, K&P: Morışga [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şavak) yerleşimi
■ 1993'te boşaltılan köylerdendir. SN
  Erdige mz - Çemişgezek - Tunceli
1835 NüfÇ, K&P: Ardıga/Ardegan [ Erm "ovacık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Laluşağı x - Çemişgezek - Tunceli
1835 NüfÇ, K: Laluşağı
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Anıl köy - Çemişgezek - Tunceli
E1900- AY: Hazari [ Erm ]
1835 NüfÇ: Heserek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1914'te 350 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Yerortutyun kilisesi vardı. 1993'te boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Vişneli köy - Çemişgezek - Tunceli
E1902 AY, Epr: Prexi [ Erm ]
1835 NüfÇ, K: Bırexi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Uzungöl köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
k1928 K: Ağlı
■ Köyün yerli halkı Sünni Türktür, Şavak Kürtleri daha sonradan yerleşmişlerdir. metonio
  Çemişgezek ilçe - Çemişgezek - Tunceli
1282 Bibi: Çemişkezek
E1200 Mat: Çımışkadzag [ Erm "Çmşgik (öz.) manastırı" ]
OYu: Hierapolis [ Yun "tapınakkent" ]
■ Rum imparatoru Ioannes Tzimiskes, ya da Ermenice adıyla Çımşkik (h 969-976) burada doğdu. Bölgede Arap egemenliğine son vererek önemli toplumsal düzenlemeler yaptı. Kasabanın adı muhtemelen Çemişgezek deresi üzerinde hücreler şeklinde kayaya oyulmuş olan tarihi manastırdan gelir. ■ Halen nüfusun büyük bölümü Türk asıllı Sünnidir. Birkaç köyde Alevi Kürt/Zaza nüfus bulunur. SN
■ © 17.09.1754 Çemişgezek kazasında sakin Şeyh Hasanlı, Desmeli, Keratlı ve Karaballı Kürdlerinin ... deyar heyran
  Ergenler mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
hy1912 Kiep: Sasuli
1835 NüfÇ, K: Sasallı
Sünni Türk yerleşimi
  Cihangir köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1960, 2000 DİE: Ulaklı
1835 NüfÇ, K: Gızı [ Erm gığzi? "ada" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Bükler mz - Çemişgezek - Tunceli
1835 NüfÇ, K: Suderek
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Bölmebelen mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1522, k1928 TT-387, K, K: Norınik/Noranik [ Erm morenik? "böğürtlenli" ]
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Koyunardı mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835 NüfÇ, K: Ağloz
Sünni Türk yerleşimi
  Dokuzdönüm mz - Çemişgezek - Tunceli
1835 NüfÇ, K: Oğusar [ Erm "üzümtepe" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Güneybaşı mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1900- AY: Setırgents [ Erm "Setrak'lar (öz.)" ]
E1900- K&P: Setırga
1835 NüfÇ, K: Setirge
■ 20. yy başında /Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Hacıbey x - Çemişgezek - Tunceli
1835 NüfÇ, K: Hacıbeğ
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Haranlar mz - Çemişgezek - Tunceli
k1928 K: Bedretil
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kışlak mz - Çemişgezek - Tunceli
k1928 K: Germikar [ Erm garmirkar "kızıltaş" ]
  Koçlu x - Çemişgezek - Tunceli
k1946 MYK: Ehme
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Yenikonak köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
k1928 K: Hağaçur [ Erm "? suyu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Akçapınar köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835 NüfÇ, K: Vaskovan
E1777: Vasılgavan [ Erm "Vasilcik (öz.) kenti" ]
E969 Mat 7: Vasakavan [ Erm "Vasak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ İmparator Nikeforos Fokas 969 yılında Ioannes Tsimiskes tarafından öldürüldükten sonra oğlu Vasil, Tsimiskes'in anayurduna yakın olan bu yerde hapsedilmişti. SN
  Sarıbalta köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835 NüfÇ, K: Komer [ Erm "ağıllar" ]
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Erbeşik x - Çemişgezek - Tunceli
k1946 MYK: Eşkünisefine
1835 NüfÇ, K: EşgüniSefine [ Erm aşgni ]
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Çalıbaşı x - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
k1946 MYK: Eşkünüzimmiyan
E1900- AY: Aşgani/Aşgni [ Erm ]
1835 NüfÇ: GâvurEşgüni
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Paşacık köy - Çemişgezek - Tunceli
k1928 K: Oskih/Oskiğ
E1900- K&P: Ôtsküğ [ Erm "yılanköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gözlüçayır köy - Çemişgezek - Tunceli
k1928 K: Ekrek
E1900- AY, K&P: YeritsAkrag [ Erm "papaz çiftliği" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında 40 ila 50 Ermeni ve daha fazla Alevi nüfusu ile Surp Hagop kilisesi vardı. Köyün Kürd lideri Diyab Ağa'nın 1915 olayları ve sonrasında Ermeni aileleri koruması ünlüdür. SN
  Yemişdere köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1522, k1928 TT-387, K, K: Devderic [ Erm tavtar'ic "Davut köyü" ]
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'ic sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. ■ Yerel Kürtçede kullanılan Dew-direj (`uzun-ağız`) adı şüphesiz yakıştırmadır. SN
■ Eski köy su altında kalmıştır. Köydeki Aleviler Ağuçan (Ağu-İçen) ve Kureyşan Ocağındandır. Ağuçan Ocağındakiler kısmen Türkmendir; köyün aşireti olan Şavak ile alakaları yoktur. Şavaklar Kürttür, ama Oğuzların Bayat boyundan Türk olduklarına ilişkin iddialar vardır TAYLAN
  Payamdüzü köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
E1900- AY: Tsıntsor [ Erm ... tsor "dere" ]
1835 NüfÇ, K: Sinsor
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Toratlı köy - Çemişgezek - Tunceli
k1928 K: Deke
E1900- AY: Deke/Tekye [ Tr tekye "tekke" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karataş mz - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
k1928 K: Karataş
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Taşlık mz - Çemişgezek - Tunceli
E1900- AY: Brastik
■ 1894 salnamesine göre on nüfuzlu Ermeni mezrası idi. SN
  Tekeli köy - Çemişgezek - Tunceli
k1928 K: Axtük
E1900- Vic, K&P: Hağtug [ Erm յաղթուկ "genişçe?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1914'te 297 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi; Surp Minas ve Yerits Mangants adına iki kilisesi vardı. SN
  Konaklar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
Eski adı: Doxikan
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Ulukale köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
hy1912 Kiep: BayezidUlukale
1835 NüfÇ, K: Ulukale
Sünni Türk yerleşimi
■ Daha önce Ermeni yerleşimi iken 1895 olaylarında tahrip ve terk edilmiştir. SN
  Cevizlidere köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
k1928 K: Merxo [ Erm/Zaza merxo "ardıçlı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmişken yeniden yerleşime açıldı. ■ Ermenice marx `çıra, her türlü çıralı ağaç` anlamında kullanılır. Zazaca merx `ardıç` eş kökenli olmalıdır. SN
  Kozluca x - Hozat - Tunceli
k1928 K: Kozluca
hy1912 Kiep: Kozliçar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Ayazpınar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
k1928 K: Titinik [ Erm tıtenik "dutluklar" ]
  Ziyaret köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
k1928 K: Ziyaret
hy1912 Kiep: ŞexMuzur*Ziyaret
■ Şeyh Munzur veya Munzur Baba adı verilen kutsal ziyaret yeridir. SN
  Hanuşağı köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
Zz: Xanon [ "haneler" ]
k1928 K: Hanuşağı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  OrmanYolu x - Hozat - Tunceli
k1928 K: Tağar [ Erm Թաղար "çanak?" ]
hy1901: Tahar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice T'ağar sözcüğü `topraktan yapılma kap, çanak` anlamındadır. Tağar yalnızca köy ismi değil, o civarda kaynağını alan ve aşağıda Murat nehrine dökülen büyükçe bir çayın da ismidir. EH-1915'de bu çayın ismi Taxara Çur, köyün ismi de Taxar olarak kayıtlıdır. Tahar olarak düşünürsek kaynağı ve anlamı belirsiz. OH-1530'da ise Tağar şeklindedir. SN
  Söğütlü köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
Zz: Phezgewro [ Zaza "akkoyunlu (aş.)" ]
Zz: Viyaleke [ Zaza "söğütçük" ]
hy1914 Kiep: Söğütlü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Phezgewran, Seydanlılara bağlı Khew aşiretin alt koludur. asmen
  Topuzlu köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
Zz: Qisle [ Tr "kışla" ]
hy1912 Kiep: Topuzoğlu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ © 31.07.1889 Dersim Kürtlerinden ve Topuzlu Aşireti'nin Veli Ağa takımından birkaç eşkiya tarafından Kuruçay kazası bağlarından kaçıralan adam ve esterler Zara'da kurtarılmış ise de eşkiya kaçmış olduğundan... deyar heyran
■ Köy ahalisi Alevi Zaza aşireti olan Seydanlılara bağlı Khew aşiretinin Phezgewran kolundan ibaret. asmen
  Çizmeli mz - Çemişgezek - Tunceli
k1928 K: Eğnik
E1900- Vic: Agnig [ Erm "pınarcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çukurca köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1960- DİE: Behrav
k1928 K: Berav [ Kürd berava "sukenarı" ]
Sünni yerleşimi
  Tuzbaşı x - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
k1928 K: Nisirto
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Baraj gölüne battı. SN
  Yenibaş x - Hozat - Tunceli
k1928 K: Amutka
E1900-: Amudga [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Dersim'e yakın çevrelerde sonu “-ga” ile tamlanan bir dizi isim var. Aşodga, Muşeğga vb. Bunlar anlaşılır şekilde özel şahıs isimleri ile -ga ekinden oluşuyor. Amud yada Amut diye bir şahıs ismi bilinmiyor, ama geçmişte kullanılmış olabilir. - Hovsep Hayreni ■ +ga eki için iki ayrı görüş ileri sürülebilir. Eski Ermenice sözlüklere göre ga “durak, bulunulan yer, mevki, bucak” anlamında sözcük, ki Farsça gâh ve Kürdce +geh ile eş kökenli olması gerekir. Diğer yoruma göre +ga eki, +ig küçültme eki ile +a genitiv ekinin bileşimi olabilir. Aşodga = Aşodig'in (yeri). - SN SN
  Bozağaç köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
k1928 K: Erkeğan
1522 TT-387: İrgekağin [ Erm ...gağin "fındık, meşe palamudu" ]
Kürd yerleşimi
■ Belki ergangağin `uzunpalamut` veya arkagağin `bir tür palamut`. Kemah'a bağlı aynı isimli bir köy mevcuttur. SN
  Yeşilyazı köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
hy1912 Kiep: Zıranik [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice kökenli DZ sesini içeren sözcükler Türkçede, kısmen de Zazacada ve Kürtçede de Z olarak telaffuz edilir (örn. zo ծո, Xnzori (Zz. Xıncoriye) Խնձորի) asmen
  Kızık köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
hy1901: Kizik
E1900- HSH: Küzik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kızık aşiret adıyla ilgili olması zayıf olasılıktır. SN
  Bulgurtepe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
k1928 K: Celedor [ Kürd cêledor "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Karayonca köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
hy1901 k1928: Pardi [ Erm բարտի "kavaklı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Munzur dağ - Ovacık - Tunceli
hy1901: MuzurDağ
E390 Pav: Mzur (dağ)
  Kalecik köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
k1928 K: Segedik
E1900- K&P: Sigédig
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Dört mezrasından üçü metruk olup sadece Seğedik'te yerleşim vardır. SN
  Gövdeli köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1960- DİE: Tahsu
h1927: Taxsiyan [ Kürd "elma mahallesi?" ]
  Kavuktepe köy - Hozat - Tunceli
Eski adı: Kevic [ Kürd xewco "Xew (aş.)" ]
k1928 K: Taçireg [ Erm dacarik? "kilisecik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Esenevler x - Hozat - Tunceli
h1912: Bezavut [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Isıtma köy - Ovacık - Tunceli
Zz: Heniospi [ Zaza "akpınar" ]
k1928 K: Isıtma
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Karaçavuş x - Hozat - Tunceli
k1928 K: Zankireg/Zanekrek [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. +kirek eki muhtemelen Erm akrarag > Tr ekrek (`çiftlik`) sözcüğüdür. Dersim dahilinde Taçkirek, Manekrek, Haçkirek yer adları benzer yapıdadır. SN
  Boydaş x - Hozat - Tunceli
k1928 K: Şamoşi
hy1901: Camuşoğlu [ Erm/Tr camuş "su sığırı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Arslandoğmuş köy - Ovacık - Tunceli
k1928 K: Çirpazin [ Erm çrpajin "su ayrımı, taksim" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kurukaymak x - Hozat - Tunceli
1960- DİE: Kavga
Eski adı: Zoğar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Tatuşağı köy - Ovacık - Tunceli
k1928 K: Tatuşağı
E1900- HSH: Tatan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy, ortasindaki tepe dolayisiyla iki mahalleye ayrılmıştır. Batida kalan tarafin iki farkli Kirmancki adi var: Cetecu ve Weşku. Weşku adı köyü 4 ya da 5 kusak önce kuran Weys/Veys'ten geliyor. Doğuda ve büyük olan tarafin ismi ise eskiden beri Tetu olup belki "Tat'lar" anlamına gelir. Ali-Haydar
  Koyungölü köy - Ovacık - Tunceli
hy1912 Kiep: Kedik [ Erm "derecik" ]
hy1901: Xedik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çalbaşı mz - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
k1946 MYK: Bırdo
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Buzlutepe köy - Ovacık (Karaoğlan bucağı) - Tunceli
k1928 K: Kakber/Kakper
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kakbil veya Kakbir nahiyesinin merkez köyü idi. Nahiye merkezi daha sonra Karaoğlan/Balikan köyüne taşındı. SN
  Çöğürlük köy - Ovacık - Tunceli
k1928 K: Bozikuşağı [ Kürd "bozoğlular" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çağlarca köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
k1928 K: Peyik
E1900- K&P: Payig
■ 20. yy başında Alevi/Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1914'te 35 Ermeni ve 52 Alevi nüfusu ve bir kilisesi vardı. SN
  Akdemir köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
E1900- AY: Avşeker [ Kürd avaşeker "şekersu" ]
k1928 K: Şevak/Şavak (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Büyükköy köy - Ovacık - Tunceli
Zz: DevaPil [ Zaza dewapil "büyükköy" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Tepsili mz - Ovacık - Tunceli
k1928 K: Mekikuşağı
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Ağaveysi mah Hozat - Hozat - Tunceli
k1928 K: Ağvés [ Erm ağvés "tilki" ]
Alevi yerleşimi
  Türktaner köy - Hozat - Tunceli
k1928 K: Türktaner
hy1912 Kiep: Tanel
hy1901: Taneller
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Türk Tanel ve Lolan Tanel olmak üzere iki yerleşimdir. SN
  Yukarıgülbahçe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
Kr: Kumreş
1960: Orcan
k1946 MYK: KomraşYukarı [ Kürd komreş? "karamezra" ]
  Koru x - Hozat - Tunceli
k1928 K: Kori
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Urek x - Pertek - Tunceli
k1946 MYK: Urekyukarı
E1900- AY: Urek [ Erm urek "korucuk" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Til köyü ile Avdoli arasında büyük bir Ermeni köyü idi. Keban baraj gölü altında kaldı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km